Total Pageviews

Wednesday, December 28, 2011

Ang Umaabot Nga Bag-ong Tuig

Ang Umaabot Nga Bag-ong Tuig
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sugaton nato sa masipang pakpak ang bag-ong tuig
Nga walay kabubut-on ug kasingkasing nagsangkiig
Ang paghikay sa mga nagkalandrakas nga ritwal
Pangandam sa matag tuig himoon nga espesyal

Ania nasab ning paghatag nato og mga gimbut-an
Kung matinood matuman kini dakong kadaugan
Kay ang pagbuhat sa mga positibo nga gitampo
Ngadto sa kinabuhi himoon nga dakong ehemplo

Kadaghan kanato nangandoy sa maayong tuig
Sa umaabot nga adlaw kabulahanan ang ibulig
Ang atong mga panlawas, pananalapi ug pamilya
Kabahin sa tumong nga mabuligan sa mga grasya

Dili sayop nga mangandoy kita og mga imposible
Basta inubanan sa mga pag-ampo, buhat ug kakugi
Ang atong kinabuhi susama kita nga nagtikad
Kon sa tambok nga yuta mananom way labad

Apan bisan pa sa maanindot nga yuta gitanom
May mga kalisdanan pa gihapon ang dili mahilom
Mao kini ang kinabuhi sa tawo nga dili matagna
Ang kasakit ug kalipay padayon ang magdumala

Apan sa luyo ning mga kalisdanan sa kinabuhi
May mapaabot gihapon nga paglaum ang isukli
Dili sa tanang higayon ang kinabuhi may kapait
Ang katam-is ug katahom sa kalipay dili mapalit

Wednesday, December 21, 2011

Ang Pagkat-on Sa Kanhing Hitabo

Ang Pagkat-on Sa Kanhing Hitabo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Human sa dakong trahedya
Ang kalibutan nagkahiusa
Mga tabang ug simpatiya
Gipadangat ngadto kanila

Sa Negros,Cagayan ug Iligan
Mga katawhan nanginahanglan
Sa tabang nga kanatong tanan
Pamasin mga kasakit makuhaan

Malisod man kanila ang pagbangon
Sa emosyonal ug laing mga rason
Atong mga pag-ampo ngadto kanila
Malagpasan unta ang problemang gidala

Abi nako ang pasko ko karon malipayon
Bisag may gamayng hagip-ot gipadayon
Ang kaguol ug kalooy ko dili masayon
Pagpapas sa nakita kung bidyo palabyon

Kon kinsa man ang patubagon ning hitabo
Ang trahedya ug disgrasya dili magpanuko
Ang kinaiyahan gipasipad-an man sa tawo
Ang mga inosenteng katawhan namiligro

Madaghan nga kita giduaw ning katalagman
Mga pagbasol kanunayng naa sa kataposan
Manganti nga dili nga kini masubli pag-usab
Apan diay ang suliran wala gyud masulbad

Kanus-a pa kaha ang katawhan mahigmata
Ang kinaiyahan ampingan dili ang kuwarta
Ang kinabuhi bililhon sa tanang mga butang
Ang kalibutan gasa sa Diyos kanato dili utang

Monday, December 19, 2011

Ang Pasko, Bagyo Ug Trahedya

Ang Pasko, Bagyo Ug Trahedya
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mikusog ang bunok sa uwan
Nahitabo didto sa cagayan
Milahos usab didto sa iligan
Ang trahedya sa kapaskohan

Bisan kanila wala magdahom
Daw ang kinabuhi sila giurom
Miduaw kanila nga mapugsanon
Ang panagway sa kamatayon

Ang mga luha niapil sa pagbanaw
Gibanlas ngadto suba sa kamingaw
Ang Pasko nga puno sa panghupaw
Mga kinabuhi nangalagas milakaw

Ang Pasko nga magsadya ang tanan
Apan gitamparos man sa kasakitan
Way luna ang kapait sa gidangatan
Kay sugo man gayud sa kapalaran

Ang mga katawa nga gipulihan sa hilak
Nangahanaw pag-apil ang mga bahakhak
Mga kasakit ug kapait ang natilawan
Ning unang pasko nga dili hikalimtan

Mga tabang ug pag-ampo ang ikapaambit
Sa mga katawhan nabiktima sa kapait
Ang langit nalay mag-igo kanilang tanan
Ning atong nasod giduaw sa katalagman

Thursday, December 15, 2011

Ang Mitaliwan Kung Higala

Ang Mitaliwan Kung Higala
(Maricor Loraine Evangelista a.k.a DJ Loriang (LoveRadio FM, Cebu), a.k.a Lola Bashiang)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nahinanok sa iyang pagkatulog
Sa kalit nga kamatayon gidaug
Didto sa mabugnawng lubnganan
Nag-inusara natulog gi-ampoan

Mga kahigalaan nagsubo sa hitabo
Mga dangoyngoy, hilak ug bakho
Mga pangutana nagtangag og tubag
Ang kalit nga kamatayon misungag

Gitawag nga siya didto sa kalangitan
Sa dapit nga kanato usab padulngan
Ang kamatayon dili ang katapusan
Kon dili ang bag-ong sinugdanan

Ang iyang tingog sa karaokehan
Nagpabilin kanamo mahinumduman
Mga bahakhak, katawa ug komedya
Ang among kamingawan dinha kaniya

Humana ang iyang katungdanan
Ning kalibutan nga atong gipuy-an
Ang uban kanato siya gikamingawan
Sa programa nga iyang gikalingawan

Alang kanako maayo siyang higala
Bisag may gamayng pagkapranka
Mga estorya sal-utan og mga katawa
Aron ang tinood habulan sa komedya

Kon hisgutan nga gani ang gugma
Kasingkasing niya may mga pangutana
Ang katumanan sa iyang mga pangandoy
Kon kanus-a si Dodong moabot managhoy

Karon anaa naman siya sa maayong kamot
Bisag ang atong mga kasingkasing gikumot
Isalig nalang nato ngadto sa langit ang tanan
Aron ang iyang kalag mahiluna sa kataposan

Friday, December 9, 2011

Mamingaw Nga Pasko

Mamingaw Nga Pasko
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga Paskohanong huni madungog
Mga Paskohanong sulat gipanghulog
Sadya ang matag palibot ug mahayag
Kay pasko nga gayud kining matawag

Ang Krismas Tri ako nang giadornohan
Sa mga gagmayng suga ug mga duwaan
Mga regalo gisulat ang matag pangalan
Giandam ihatag sa kadtong matagaan

Mga rekados sa pagkaon gipamalit
Pangandam sa Noche Buena idalit
Kompleto nga ang tanan alang sa Pasko
Apan may kulang pa sa akong gidamgo

Nalantawan ko ang kanhing larawan
Tupad sa Krismas Tri nahimutangan
Ang mga handuman kaniadto sa Pasko
Miluta ang kalipay sa larawang magarbo

Gipangandoy ko ikaw karong paskoha
Kon ania ka lang ning kiliran pagkanindota
Ang regalo ko kanimo ako lang tapigan
Nanghinaot ko nga imong magustohan

Maayong Pasko nalang kanimo, Mahal
Bisag ikaw nahilayo kanunayng gimahal
Nagahandom kanimo sa matag adlaw
Uban sa atong mga anak nga pagkasiaw

Gustohon ko man nga ikaw mauli karon
Gumikan sa trabaho dili ikaw madayon
Ang akong mga pag-ampo ug pangaliya
Nga kitang tanan mahilayo sa disgrasya

Antoson ko nalang ang maong kamingaw
Kay sugo sa kapalaran ang pasko napalaw
Dili mapalit ang tinood nga kalipay
Bisag sa bahandi dili kini makahupay

Wednesday, December 7, 2011

Ang Uwan Ug Ang Madag-umon Nga Adlaw

Ang Uwan Ug Ang Madag-umon Nga Adlaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sa pagmata ko ning sayong kabuntagon
Nakatakda nga karong adlawa ulanon
Gipukaw ako sa tingog sa siaw nga ulan
Naputol ang nindot kung nadamgohan

Gihuyatid ko ang duha kung mga bukton
Uban sa batiis kung usahay sapoton
Mga panghuy-ab ko nga pagkataas
Ang gibati kung kakapoy sa lawas

Gihiklin padaplin ang baga nga habol
Ang gitandayan nga unlan nagbagolbol
Misandig ug milingkod ko sa higdaanan
Nagpasalamat nag-ampo sa Dios Amahan

Ang kapisgay ug kahimsog nga kinabuhi
Ang kalipay ug malinawon nga kinabuhi
Angay lang pasalamatanan ang langit
Sa mga grasya, mga kabulahanan ug kasakit

Milantaw ako sa bintana nga gaduka
Daw ang kalibutan gipagngan og suga
Mangi-ob ug mangitngit ang kalangitan
Gihabulan sa nabasa nga kapanganoran

Sa gawas ang mga opaw nga kakahuyan
Mga dahong laya nagkatag ug gibiyaan
Mga balili inanay nga murag nakuyapan
Gumikan sa dakong bunok sa uwan

Wala gyud nagpakita si haring adlaw
Kon aduna ba siya’y laing gipanglakaw
O plano nga gustong buhaton nga laraw
Mga mata ko itukmod nga motagpilaw

Pagkalami ihigop sa init nga sabaw
Ibahog sa kan-on inig pamahaw
Sardinas ug piniritong itlog andamon
Matag uwan sud-an pagahandumon

Apan lagi susama sa ordinaryong adlaw
May trabaho man intawon ang kabaw
Bisag malaay ug kakapoy man ilakaw
Nag-apas sa suweldo nga madawdaw

Tuesday, December 6, 2011

Ang Paskohanong Pangandoy

Ang Paskohanong Pangandoy
By Genamos_US of Washington DC, USA

Manag-awit kita’g mga huni sa Pasko
Andamon ang mga parol ug mga regalo
Sug-an ang mga palibot og mga sires
Aron sa pagsugat sa Pasko ang ipares

Kinahanglan ang atong Pasko mahayag
Inubanan sa gugma ug kalinaw ipadayag
Isab-it ang mga damgo ngadto sa langit
Bisan ang atong pasko puno sa mga hagit

Mga minahal sa kinabuhi ug kahigalaan
Ang naghatag kanato kalipayng hilabihan
Awiton ta ang mga huni sa pagpasalamat
Aron didto sa langit nga atong ipadangat

Mga pangandoy gitapigan ilawom ning dughan
Ang tiunay nga kalinaw maanaa sa kalibutan
Atong mga pangaliya ug mga pangindahay
Isablay sa Paskohanong bitoon ang kalipay

Gahinan og panahon ang atong tibook banay
Aron ang matag-usa kanila walay magmahay
Panahon nga maghinigugmaay ug maghinatagay
Ang tinguha ning kalibutan ang magsinabtanay

Ning panahona nahimugso ang batang Hesus
Ang prinsipe sa kalinaw ug ang atong manunubos
Iyang ihagawhaw kanato ang iyang tim-os nga gugma
Unya ipanghiklin ang mga kalagot aron kita magkahiusa

Ang iyang kahayag magdala kanato og dan-ag
Sa mangitngit nga dalan aron kita dili mahisalaag
Ang pagtuo sa Diyos magdala kanato og paglaum
Sa mga kalisdanan ning kalibutan nga atong giluom

Ang nagabagting nga mga kampana ug kampanilya
Nagtimaan nga ang Anak sa Diyos kay natawo na
Ang Iyang gugma nga dugay nga natong gipangita
Gihatag kini sa Diyos nga libre sa kadtong nakakita

Saturday, December 3, 2011

Ang Lantaka (Kanyon Nga Kawayan)

Ang Lantaka (Kanyon Nga Kawayan)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kon taliabot nga gani ang pasko
Mahinumdom ako sa kaniadto
Sa akong kanhing kabataan
Nga among mga kalingawan

Matag pasko ug bag-ong tuig
Sa kawayan kami moparayig
Kay ihimo og kanyon kawayan
Bisag peligro among sulayan

Unsa man gayud ning lantaka?
Inig pabuto niini pagkabanha
Guod sa kawayan kini gigama
Kinaham nga dulaan sa mga bata

May gitas-on nga 4 o 6 na piye
Ang iyang tingog magdepende
Maayo kon ang kawayan bag-o
Kay mas lig-on kini inig mobuto

Ang tubig ug Kalboro ang ibala
Pun-an sa tayhop nga ibuga
Kon masagol ang kimekal moalsa
Inig dapat sa kalayo maugpot ka

Magtingsi ang mga kabataan
Kay sipa ang tingog sa kanahan
Kanyon gigama sa kawayan
Kon mobuto kita makuratan

Dilikado kini sa kalawasan
Ang disgrasya dili kabayran
Adunay nawong mabuthan
Kilay kanunayng mapagan

Friday, December 2, 2011

Ang Kanhing Gugmang Napilian

Ang Kanhing Gugmang Napilian
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kaniadto adunay usa ka gugma
Lawom pa sa dagat dili madupa
Duha ka gugma nga giampingan
Ang gibati puro mga kaayohan

Gugmang gihalad ngadto sa langit
Paga-unongan sa kalipay ug kasakit
Nagminahalay nga walay utlanan
Gipanaad ang gugma dili pasipad-an

Giandam ang usag-usa ka kinabuhi
Aron bugkoson sa altar ang pagbati
Wala’y nasayang na gutling sa adlaw
Kay ang pagsalig ang nagpatigbabaw

Nahiabot ang subo nga adlaw
Sa kalit ang gugmang nahanaw
Gumikan sa iyang paglakaw
Ang dughan ko nakapanghupaw

Wala ko siya masabti ning dughan
Ang panagway sa gugmang giilisan
Mga pangandoy daling mihupas
Ang kapalaran dili kanako patas

Angay mong masayran kon hain ka man
Ang kahapdos ning dughan dili kabayran
Ang nausik nga mga luha ug bakho
Ang samad sa dughan ko pagkadako

Ang gugma mo unta ang angay itambal
Dili ang kasakit mong gibilin ang idagmal
Hain naman kadtong gitapigan tang damgo?
Nga puy-an ta ang gugma didto sa paraiso

Karon, Asa ko man pangitaon ang gugma?
Nga ihulip ko sa kamingaw nga giagwanta
Manduan ko pag-usab kining akong dughan
Nga kalimtan ang kanhing gugmang napilian

Thursday, December 1, 2011

Hilom Nga Kagabhion

Hilom Nga Kagabhion
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Hilom nga kagabhion, balaan nga kagabhion
Ang nag-inusara ug masiga nga bitoon
Ang buwan ug ang mga panganod masadyaon
Sa pagsugat sa anak sa Diyos nga tulukibon

Malinawon ang tanan, masanagun ang tanan
Ang pasko nga gipaabot sa mga kadaghanan
Sa halayo ang batan-on nga Birhen Maria
Ang inahan ug anak, ang balaang pamilya

Ang balaang bata mapahiyomon ug malumo
Didto sa mabugnawng pasungan nahimogso
Si Hesus nahikatulog sa langitnong panagdait
Gidala ang gugma sa kalibutan ug dili ang kapait

Hilom nga kagabhion, balaan nga kagabhion
Ang nagsiabot nga mga pastol nga malipayon
Nagsugat sa Mesiyas gikan sa langitnong tawag
Aron ang mga katawhan sa Diyos dili mahimulag

Ang langitnong Hostiya, nga napuno sa mga grasya
Ang tanan mag-ampo ug manag-awit og Alehuya
Kay natawo nga si Kristo Hesus ang atong manunubos
Gipahinumduman kita ang pagpasaylo ug pagpahiubos

Hilom nga kagabhion, balaan nga kagabhion
Ang tulo ka mga balaang personas pagasimbahon
Ang Anak sa Diyos ang naghatag kanato og dan-ag
Ngadto sa dalan sa makatuoran nga puno sa kahayag

Ang masilak nga silaw, midan-ag sa balan-anong dagway
Ang kalinaw ug gugma nga ipadangat sa matag panimalay
Pasko karon, ang tanan magasaulog nga puno sa kalipay
Aron ang kinabuhi ug ang kalibutan mapuno sa kahapsay

Sunday, November 27, 2011

Dili Mapalit Ang Gugma

Dili Mapalit Ang Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili ko gayud masabtan karon kung ngano
Kun ang Diyos kanako may igong plano
Matag lakang sa adlaw modimano
Itipas bisag asa ning mga damgo

Matag huyatid sa adlaw pagkalaaya
Matag lihok sa kinabuhi way pag-asa
Wala ko masayod kun asa magpasilong
Mga kahigalaan nahanaw di ikahibulong

Lisod ipadayon ang kinabuhi nga walay bili
Matag lingi sa sook ang gugma wala madani
Gibuhat ko na ang tanan alang ra kanimo
Nga sulayan mo ang gugmang kung limpyo

Wala gayod ako’y purohan sa imong dughan
Ang kasingkasing mo maangkon ning kalibutan
Hutdon ko man ang paghilak ning mga luha
Aron ikaw hawiran ning gugma kung banha

Tudloi kining dughan ko sa pagdawat
Ang kaparutan sa gugma ang midangat
Unsaon ko man sa pagpadayon ang ugma?
Daw nagpaabot ang katapusan sa mga takna

Unsa may tambal ning dughan nga samaran?
Ang adlaw mamingaw sa gugmang gibalibaran
Nga ikaw da ang gipangita ning akong dughan
Ning bakikaw nga pagbati sa usa ka adunahan

Dili ko mapalit ang gugma mong giampingan
Sa mga bahandi ug masiga nga mga bulawan
Unsa'y pulos ning nakab-ot kung katumanan
Sa taas nga edukasyon nga akong natilawan

Wala ko damha kung unsa diay kalawom ang gugma
Ang tanan walay gipinig makabus ug adunahan pa
Busa ang pagbati ko kutob ra sa kasingkasing
Gitapigan ug ihulat sa insaktong pagbagting

Friday, November 18, 2011

Ikaw Da Ang Akong Gihigugma

Ikaw Da Ang Akong Gihigugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pinangga, ania nasad ta ning higayon
Sa wala magsinabtanay nga pagatukion
Imong gihisgutan ang akong mga lihok
Ug gitagaan ko na ikaw sa rason gilitok

Apan wala gayud ikaw motuo sa maong rason
Kay taphaw ra kanimo sa iyang gibug-aton
Gibalik ko pagbalik ang mga pulong niguwa
Mga maot ug makadaot nga pulong giluwa

Mga pagmahay kon ngano kadto akong nalitok
Bunga sa kahiubos ug ako nakapahinoktok
Nahadlok ikaw nga mawala ako sa imong kiliran
Sa pagtuo nga aduna nga ko’y laing gikalingawan

Wagtanga kanang imong mga pagduda
Kay wala’y pulos kini sa atong gugma
Angay mo kining masayran akong hamili
Nga ikaw ra ang tag-iya ning dughan kung gipili

Sa mga kalisdanan milabay sa atong kinabuhi
Mga pagbati ning dughan ta wala pa modahili
Ayaw kabalaka sa ugma damlag pang moabot
Kay ang kasingkasing ta ra ang magkasinabot

Ikaw ra ang akong nagbinugtong nga gugma
Gihalad ko ang akong kinabuhi na kanimo da
Ug sa akong pagkatulog ikaw lang ginadamgo
Ug sa akong pagmata ikaw ang kahayag na bag-o

Nakita mo ang gugma ta nga akong gipanalipdan
Sa kaniadto ug karon ikaw ra ang akong gihalaran
Unsa man ang kapuslanan ning gugma tang gibati?
Kon ikaw akong pahilakon ug sa kasakit maoy ibugti

Isaad ko kanimo ug sa langit nga atong giampoan
Nga ikaw ra ang gugma nag-inusara ug ang tinubdan
Hatagi’g higayon kining dughan ko puno sa pagsalig
Kay habulan ko ikaw sa mga halok ug mga parayeg

Tuesday, November 15, 2011

Hatagi Ko Bisan Lang Og Gamay

Hatagi Ko Bisan Lang Og Gamay
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang dughan ko imong gilumay
Sa kaanyag mo nga pagkalunsay
Kasingkasing ko ang nakaangay
Kon ang gugma mo ang itagay

Hatagi ko bisan ra gud og gamay
Nga kanimo lang ako mangidahay
Bahalag unsa lang gud kagamay
Ug ayaw intawon ko’g isalikway

Ang kasingkasing ko sarang mopahulay
Sa takna ang gugma ko imong masapnay
Pad-on ta ang mga kasakit ug kabudlay
Kay ikaw ang reyna magahari sa panimalay

Matag unos sa kinabuhi kita molahotay
Kay ipaambit ko ang gugma kung tiunay
Daghan ako’g mga damgo nga ipabuhagay
Ang mga saad nga dili ikaw magamahay

Ipadala kanako ang imong mga talidhay
Aron balunon ko sa akong pagbaklay
Niining kinabuhi napuno sa mga kutay
Mga kalisdanan ug naghulat nga kalipay

Hatagi ko bisan lang og gamay
Bisan ang atong bugas dili humay
Uban kanimo ang kinabuhi ko magdugay
Kay ang gugmang natilawan ang mohupay

Hulaton ko ikaw didto sa punoan sa talisay
Bisan ikaw gipugngan sa imong Nanay
Paaboton ko ang imong pag-abot Inday
Aron angkonon ko ang gugma mong ulay

Friday, November 11, 2011

Gikinahanglan Ko Ikaw Karon

Gikinahanglan Ko Ikaw Karon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga nagpasad nga larawan
Sa gugma tang handumanan
Nagkatag sa dakong sawog
Nag-alindasay di ko makatulog

Dili mabangbang ang gibati ko
Kon tawagan ko ikaw sa telepono
Mitadlas ba kini sa imong hunahuna
Ang gibati ko nga malisod mawala

Daghang higayon kini nahitabo
Sa sook higdaanan ako nagtikoko
Gipatukar ko ang nindot nga sonata
Aron lingawon ang nagsiga kung mata

Mag alas dos nga sa kadlawon
Nga dili ko katulog sa gihapon
Nag-inusara ning sayong kabuntagon
Naghunahuna nga imong kung duawon

Gikinahanglan ko ikaw karon
Nasugamak sa gugmang naulipon
Matud mo dili ko ikaw samokon
Kay ugma mo nga ako tubagon

Ang kimpang nga gugma patindogon
Natumba sa pagsuway angay balikon
Mag-unsa nalang ako ning kinabuhi
Kon mawala ikaw nga akong pinili

Inig siak sa kiat nga banagbanag
Naghulat ang kamatuoran motubag
Ang yamog sa kabalaka akong gibati
Sa dili masiguro nga tubag masinati

Saturday, November 5, 2011

Babaye, Ayaw Ako Paantosa

Babaye, Ayaw Ako Paantosa
By Genamos_US of Washington DC, USA

Babaye, ikaw ang gidamgo ko sa sinugdanan
Dughan ko nagsalimoang ikaw ang hinungdan
Sa una kung pagyahat sa maanghel mong panagway
Ang katahum mo nagduga sa katam-is ako naglaway

Busa intawon ako dungga sa imong tingog makausa
Hatagi kining kasingkasing ko sa maong romansa
Kay dili ko mapugngan ang gugma kung na amang
Sa mga tinan-awan mo ako mura ako’g mabuang

Dili igsapayan kung unsay imong mga kagikan
Kay dawaton ko ikaw ug dili gayud ikaw biyaan
Maglisod ako sa paghubit sa gugma kung gitapigan
Kay dili ko malitok ang pulong nga gusto kung buhian

Daw maulaw ako ipabati ang gitinguha ning dughan
Kay ikaw ra may makaayo ning dughan kung samaran
Dungga intawon ning akong pangamoyo sa langit
Nga maangkon ko ang gugma mo nga dili ang kapait

Dawata kining gugma ko nga kanimo lang gitagana
Pagabanhawa ang kalag sa gugma nga mahigmata
Pagasilbihan ko ikaw ning kinabuhi nga way pagduhaduha
Kay didto sa lagkaw kung gipuy-an ikaw ang akong reyna

Bisbisan ko ikaw sa akong pag-amoma ug pagpangga
Kay ikaw ang babaye nga gihatag sa langit ang midagsa
Dad-on ko ikaw sa altar ni Bathala nga ikaw ang himaya
Oh Babaye, ayaw ako paantosa sa gitanyag kung gugma

Friday, November 4, 2011

Wala Ko Tuyoa

Wala Ko Tuyoa
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ingon ko ang gugma ko kanimo way paglubad
Bisan pa ang kasingkasing ko kanimo naglabad
Biyaan mo man ako karon, pagbati ko di mausab
Kay tipik ikaw sa kinabuhi ko ug kanimo na Inlab

Gigahin ko ang mga kagahapon sarang handuman
Handumon ko nalang nga ania ka sa akong kiliran
Matag tikang sa adlaw milabay ug nangapanas
Bisan pa ang gugma mo kanako nausab mihubas

Unsaon ko man paggugol ang kinabuhi nga wala ka?
Ikaw ang tingog sa akong gugma ug akong pag-asa
Gipili ko ikaw ug wala ko tuyoa nga ako nahigugma
Kaloy-an man ug itugot sa kapalaran nga mobalik ka

Bukas ang dughan ko kanimo sa adlaw nga tanan
Sagupon ko ikaw pagbalik ug dili ko ikaw balibaran
Ang mga pait mong kagahapon akong hikalimtan
Sayod ang langit, ang gugma ko kanimo lang gitahan

Ang mga pagmahay kung gitago ako nalang giluom
Kay gitugot man sa kahitas-an ug ako magpakahilom
Kon adunay katuoyan ang langit sa gugma kung gipili
Dili ko man mahisabtan karon ug ako dili magdumili

Apan samtang nagpaabot ako sa imong pagbalik
Tudloi kining dughan malingaw sa gugmang nawaslik
Kay dili ko mapugngan kun unsay ugmang moabot
Ang kahapdos ning dughan sulayan ko sa pagkalimot

Friday, October 28, 2011

Ako Si Hesus, Ang Anak Sa Diyos

Ako Si Hesus, Ang Anak Sa Diyos
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nakita mo ba ako kaniadto o kaha karon
Sa panagway sa mga kabus ug sa mga gilupigan
Nakita mo ba ako sa adlaw nga tanan
Sa usa ka dayo nagbarog sa imong pultahan
Imo ba akong dawaton ug andam higugmaon
O Di ba kaha imo ipiyong ang imong mga mata
Aron sirad-an ang pultahan sa imong kasingkasing
Ako si Hesus, Ang anak sa Dios, nagpaabot Kanimo

Imo ba akong madungog bisan sa imong pagkatulog
Mahinay kung gitawag ang imong tam-is nga ngalan
Duol diri kanako akong pinili ug bag-ohon ko ikaw
Aron usbon ko ang imong kinabuhi nga walay sama
Ako ang imong mapasilonganan ug daling kadangpan
Sa dakong bul-og sa uwan sa kapakyasan ug kasakitan
Ug sa makalilisang sunog sa kalisdanan ug pagsuway
Ako si Hesus. Ang anak sa Dios, gitawag ko ikaw

Ako ang nakalakaw sa ibabaw sa tubig ug gimandoan ang panahon
Gibanhaw ko ang mga namatay, gipang-ayo ko ang mga naay sakit
Gitagaan ko’g kahayag ang mga buta ug tingog ang mga amang
Gihatagan og paglaum ang mga way purohan ug mga napakyas
Gimaymayan ko ang mga nagbangutan ug mga dinaogdaog
Nagpakatawo, gilansang sa krus aron tubson ang sala sa kalibutan
Ania ako nagatudlo kaninyo sa paghigugma ug sa pagpasaylo
Gipakita ko kaninyo ang hingpit kung gugma ug kaluoy

Karon ang tukmang panahon nga ikaw mahigmata
Nga magpili sa imong ugma ug sa naghulat nga kapalaran
Gihatagan ko ikaw sa hingpit nga kagawasan ug pagsabot
Nga imo bang pilion ang kadina sa kasal-anan ug kamatayon
Ug ikaw mabilanggo sa yutan-ong hiyas ug pagkadautan
Imo bang pilion ang timgas kung gugma nga puno sa kalipay
Aron himayaon ug puy-an ang grasya nga gihatag sa Dios Amahan
Ikaw pagabuligan sa kinabuhing dayon bisan ania ka pa sa kalibutan

Ako padayon naghulat kanimo sa adlaw nga tanan, adlaw ug gabii
Bukas ug andam ang akong mga bukton sa tanang mga katawhan
Magun-ob man ang kalibutan sa mga umaabot nga katuigan
Ang gugma ko kaninyo walay paglubad ug walay katapusan
Uban kanako karon aron habulan ko ikaw sa mga grasya ug abunda
Mahilayo sa mga kadaot ug katalagman uban ang imong pamilya
Nakita mo ba ako karon, nga masulub-on nagtan-aw sa kalibutan
Daghan ang nahisalaag sa hiwi nga dalan ug ako inyong gikalimtan

Friday, October 21, 2011

Ang Balaang Mahal Nga Birhen Maria

Ang Balaang Mahal Nga Birhen Maria
By Genamos_US of Washington DC, USA

Haduol sa mga pilipino ang Mahal Nga Birhen
Mga datu ug pobre siya ang bililhon nga imahen
Mababaye o lalaki, mabata ug tigulang giampoan
Siya ang Sagradong Inahan nga akong gihalaran

Susama siya sa tinood kung inahan sa kalibutan
Kay Siya ang dali kung kadangpan ug masumbongan
Sa mga kalisdanan ug kabalaka nga akong nasugatan
Anaa Siya kanunay maminaw sa akong mga suliran

Sa Iyang mga kamot akong gitugyan ang tanan
Mga kalipay, kaguol ug kasakit, Siya akong masaligan
Ang iyang pagboot ang matuman nga akong gipangayo
Sa mga tubag sa akong giampo ug kaniya ako nangamoyo

Ang balaan nga Inahan, ang tinubdan sa tanang grasya
Gipangayo ko ang kalinaw ug panaghiusa sa pamilya
Ang mga nahisalaag ug wala motoo sa balaang Bata
Humokon ang ilang kasingkasing ug ilang hunahuna

Sa matag higayon ug labi nga sa akong pag-inusara
Siya ang masultian ko, daw akong suod nga higala
Dili ko man Siya makita, mahikap sa pisikal nga aspeto
Gibati ko ang tim-os niyang gugma ug akong girespeto

Ang iyang balaan ug kadalaygon nga ngalan dali kung masampit
Kun sa takna nga mangayo ako’g panabang nga gikan sa langit
Akong gitugyan ang akong mga bilihon ug mahal sa kinabuhi
Sa iyang pag-amoma ug pagtan-aw kanamo. Siya ang akong gipili

Thursday, October 20, 2011

Ang Kahayag Mihabol Sa Kangitngit

Ang Kahayag Mihabol Sa Kangitngit
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sa pagmata ning sayong kabuntagon
Uban sa gipukaw nga paglaum gihaon
Miduaw ang kalaay ug kahaw-ang
Sa dili masabot nga kahimtang

Gugmang nawala, gugmang bililhon
Gilunopan ang dughan kung masakiton
Wala ko masabti nganong nahitabo man kini
Kon may nalitok ba akong dautan nga gisulti?

Milakaw ikaw nga wala magpahibalo
Gitaligdan ang mga gilaraw nga damgo
Gisubay ang matag lihok ning dughan
Kon unsay sinugdanan niining tanan

Mitulo ang mga luha sa pagmahay
Kon mabalik ko kadtong mga kanhiay
Duha ka kasingkasing ang milahotay
Nga ang Diyos kabahin sa paghinigugmaay

Mga katawa ug kalipay ang mihupay
Ang miabot kanunay sa panimalay
Ang kahasol sa kinabuhi susama sa baha
Dakong bul-og sa pagsuway ang modagsa

Makausa ka higayon nga kita duawon
Sa dakong kalisdanan kita pagatawgon
Gipadala sa langit aron kita hulmahon
Ang kaugalingon nga pagsalig lig-onon

Gibasa ang mga pulong sa balaang libro
Mga pulong makadasig daw mga kalayo
Ang kainit sa kamatuoran dili ikalimod
Mga pagtulon-an nga angayan itamod

Gitahan ang mga kalabotan sa kinabuhi
Ngadto sa Dios nga gihalaran ko ug gipili
Kay wala ako masayod sa iyang mga plano
Ang pagdangop nalang ngadto sa Ginoo

Tuesday, October 18, 2011

Hain Ka Man Karon Nga Akong Gipaabot?

Hain Ka Man Karon Nga Akong Gipaabot?
By Genamous_US of Washington DC, USA

Madaghan nga mga oras ang milabay
Naglantaw sa mga panganod nagbaklay
Sa ibabaw ning bungtod kung gipuy-an
Misiaw ang hangin nga akong gikauban

Samtang ako naghigda sa mabugnawng balili
Ang panagway sa langit daw ako gidani
Pagkaanindot sa pughawng aping sa langit
Ang kalinaw sa kinabuhi nga ako gisampit

Mga hunahuna naglatagaw daw walay tumong
Ang kalipay nga gawasnon ang mihunghong
Misulod sa akong hunahuna kining pangutana
Nga aduna ba’y naghulat kanako nga gugma?

Nangadoy nga adunay nagpaabot kanako
Naglaum sa gitapigan kung gugmang dako
Ikaw nga ba gayud ang akong gipaabot
Nga ang kasingkasing ko nga nahimoot

Gitulod ko ang hunahuna sa ugma damlag
Kun asa ug kanus-a ko ikaw mahikapaglag
Ang kapalaran usahay matiawtiawon
Sa gitinguha ta dali ra sab niya bakwion

Gibalik sa paglantaw ang kanhing kagahapon
Sa gugmang naulipon nahanaw nga dili sayon
Pagatun-an ang matag lakang sa relasyon
Aron ang gugmang giampingan magpadayon

Kantahon ko ang mga nindot nga huni sa gugma
Daw wala pa nimo madungog karong panahona
Mga damgo ug saad sa kinabuhi atong andamon
Kay ikaw ra gayud ang akong bugtong higugmaon

Nanghinaot ako nga ikaw nga ba gayud
Nga ang bugtong langit ra ang nasayod
Kun itugot man ang atong dalan magkaabot
Hain Ka Man Karon Nga Akong Gipaabot?

Thursday, October 13, 2011

Magdadagan Nga Limbongan

Magdadagan Nga Limbongan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Adunay usa ka magdadagan sa Inglatera
Ang iyang kadaugan naputos sa kontrabersiya
Sa maraton nga iyang giapilan medalya nadisgrasya
Kay midaug sa ikatulong ganti nga siya nakonsinsiya

Daghan ang misalmot sa maong indigay
Kay sa dakong ang premyo nga gitagay
Ang uban midagan tungod sa pagpaugnat sa kusog
Walay gipinig ang tanan giaghat aron pagpabaskog

Sa gilay-on ang mga ilong molisngag mogawas
Gikinahanglan nga sila modagan og 26.2 milyas
Dili sayon ang maraton sa maong gilay-on
Ang kabaskog sa hunahuna ug lawas tukion

Ang tanan naningkamot nga makaabot
Didto sa “finish line” nga puro nahimoot
Mga singot ug kakapoy ang nanag-abot
Ang uban kanila gibikugan nga naglagot

Apan may usa ka tikasan nga magdadagan
Kontrabersiya nga wala masayod ang tanan
Nagmata og buntag ang mga hurado nakuratan
Kay misakay diay og bus ang maong kanahan

Nagpasakitsakit sa iyang kalawasan
Sa iyang ika-20 milyas nga dinagan
Gipapauli sa tigpasiugda aron matambalan
Ang iyang pamaol ug kakapoy nga hilabihan

Apan iyang gilipat ang mga tigpasiugda
Mga katawhan nalingaw usab sa karsada
Misibat ug misakay duol nga sa dag-anan
Daw gikan nagpatambal sa iyang balatian

Mao kini ang estorya nga kataw-anan
Dakong tinuod nga akong nabasahan
Sa pamantalaan nga akong nadawdawan
Ning kahaponon nga akong nasigpatan

Wednesday, October 12, 2011

Gisigingsiging Nga Kinabuhi

Gisigingsiging Nga Kinabuhi
By Genamos_US of Washington DC, USA

Adunay mga higayon sa atong kinabuhi
Mga pangutang moduaw perming masubli
Mobalikbalik sa hunahuna nangita og tubag
Sa mga pangagpas kita matapigas mahibulag

Pamasin ang atong pagtuo maoy insakto
Apan diay sukwahi sa atong mga damgo
Taliwala ning mga kaguliyang sa hunahuna
Ang kinabuhi magpadayon sa pagpakabana

Matag kalisdanan ug pagsulay mohapit
Kaisog ug pag-ampo ang atong isampit
Wala’y laing sangkap ang nahabilin pilion
Ang pakigharong sa suliran ang bililhon

Andam ug ikmat kita nga mobarog
Sa kapalaran sulayan ang atong kaisog
Magmatngon kita sa mga adlawng muabot
Sa mga panulay mahalikay ug sa mga kadaot

Buhaton ang tanan aron kita magmadaugon
Sa gisagubang nga suliran na kita naulipon
Magpili kita kon unsang dalan ang subayon
Sa baliko ba o sa matarong ang angay pilion

Dili kita mawagtangan sa atong paglaum
Bisag ang kasakitan nga ato nalang giluom
Kay adunay solusyon ang tanang problema
Basta hugot ang atong pagsalig dinha Kaniya

Monday, October 10, 2011

Ang Huyohoy sa Ting-Init

Ang Huyohoy Sa Ting-Init
By Genamos_US of Washington DC, USA

Naglagiting ang haring adlaw
Sa sobrang kainit mihungaw
Mga singngot nagtabisay
Sa bugnaw nangindahay

Ang matin-aw nga kalangitan
Lunhaw ang mga kabukiran
Mga alibangbang ug alindahaw
Malipayon sa hardin nagasayaw

Mga Pista ug mga pangilin
Mga kombera ang igahin
Kasaulogan sa mga Patron
Pagpasalamat sa maayong panahon

Suroysuroy sa mga kalungsoran
Ang pagbisita sa mga kahigalaan
Mga nindot nga kabaybayonan
Daling suroyan sa mga katawhan

Timpo sa pagpalupad og tabanog
Mga bata magkontesay sa hambog
Buwan sa Marso hangtud Hulyo
Kusog ang hangin na dili ikabaylo

Mingawon ako sa kaniadto
Binignit ug linosak ang paniudto
Sa kabusog daling makadiskanso
Sa lantay kawayan bugnaw didto

Paypay didto, paypay dinhi
Ang kainit nga dili magpapiri
Kay ang huyohoy sa tag-init permi
Ang kinabuhi sa baryo ako gidani

Thursday, October 6, 2011

Sa Kanhing Katapusan Nga Pulong

Sa Kanhing Katapusan Nga Pulong
By Genamos_US of Washington DC, USA

Oh Inday, dugay nga kita wala magkita
Ning dughan ko ikaw kanunayng gipangita
Angay mong ikalipay nga ikaw ra ang tag-iya
Ning kasingkasing ko nga kanimo ra gitagana

Pipila ka mga tuig ang mihuros milabay
Ang pagbati ko kanimo kanunayng tiunay
Sukad sa imong pagbiya ning akong kiliran
Nakat-on ako sa pagkatawa ug ikaw gikalimtan

Gibuntog ko ang mga adlaw ug ang kagabhion
Sa kamingaw ug kahidlaw nga akong bation
Ingon nila ang kanhing hinigugma maayong higala
Apan wala ko damha mitadlas ang mga dalan ta

Nagkaabot ang atong mga mata puno sa kahinaman
Daw mibalik ang kanhing kagahapon nga natilawan
Ang kasingkasing ko nga murag gisugnuran sa kainit
Sa kadasig nga dili ko matukib ang gugmang nanguhit

Ang madag-umon nga kalibutan daw nahigmata
Sa bidlisiw sa haring adlaw mikitib ang gugma
Unsa man ning pagkabutanga ang gibati kung gibulsa?
Gikoot ko pag-usab aron tangtangon ang nagmaskara

Dili ko masabtan ang mihubit nga pagbati ilabihan
Nga naghigwaos miduaw kanako nga nasaksihan
Oh Inday, mura ako’g mabuang sa imong kaanyag
Ang mga mata ko kanimo dili gayud mahimulag

Ang pagbati ko kanimo dili gayud matapigan
Sa kanhing kagahapon dili gayud mapugngan
Ilawom ning akong kasingkasing ikaw ang nagpuyo
Uban sa mga saad, damgo ug gugmang nahigmogso

Isugilon kanako kon aduna pa bay nahabilin nga pagbati
Nga gilauman ko hangtod karon nga gusto kung mabati
Aduna bay mihuros nga kausaban sa imong dughan?
Sa kanhing katapusan nga pulong imong gibuhian

Monday, October 3, 2011

Mga Kabus Palad Ug Batang Libot Suroy

Mga Kabus Palad Ug Batang Libot Suroy
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga bata nga inosente sa kadalanan
Nakigduwa sa kalisod maoy naandan
Sa luyo sa ilang mga pahiyom ug talidhay
Wala’y usa ka lama sa kalisod ug kabudlay

Malipayon nga nagduwaduwa sa daplin
Gikalimtan ang mga adlaw nga nahabilin
Ang singgit sa kagutom nga ilang gilingaw
Sa mga suroysuroy ug kalingawan gilaraw

Kadaghanan kanila mikuyanap sa mga syudad
Nagpakilimos uban sa mga katawhan namimpalad
Wala’y laing kadangpan ang mga kabus palad
Sa aseras, parke ug simbahan sila nagyampungad

Makakalulooy ang mga talan-awon ang masugatan
Ang kinabuhi sa mga kabus palad nga mga kabataan
Gumikan sa mga ginikanan nga wala’y igong ikasarang
Wala’y igong edukasyon sa bag-ong panahon ikaparang

Ang uban kanila pinasagdan nalang sa pamilya
Kay ilang ginikanan naglisod sa pag-amoma kanila
Ang uban nalambigit sa mga pagpangawat ug tulis
Kay gitukmod sa kawad-on ug sa pag-antos dili malalis

Bisyo sa drugas ug pagpanulis misangko sa krimin
Mga damgo sa kabataan nahanaw nga nabahinbahin
Ang simbahan ug estado nagtimbayayong mitabang
Aron sila mahaw-as sa ilang kalisdanan gisagubang

Apan ang uban kanato wala makauyon sa mga tabang
Kay basin mahigam sa natilawan nga mga hinabang
Magsalig nalang sa mga tabang sa pribado ug goberno
Kay sayon ra ang pagpangayo nungka sila manrabaho

Mao kini ang tinood nga panagway sa kamatuoran
Murag kanser nga wala’y igong itambal sa suliran
Padayon kini nga usa ka talan-awon sa katilingban
Sa ibabaw ning kalibutan padayon wala’y kaangayan

Ang mga batang libot suroy padayon sa pagpamuwak
Kon wala’y kaangayan sa bahandi kumonidad masugamak
Disiplina, kakugi, paningkamot ug kaalam dili ibaliwala
Kay kini ang yawe sa kaugmaon na batunan ug ipadumala

Tuesday, September 27, 2011

Ang Paglig-on Sa Atong Pagtuo

Ang Paglig-on Sa Atong Pagtuo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nanghagis si bagyong Pedring
Niabot sa kaulohan misaliring
Nagdala’g kusog nga hangin ug uwan
Mga katawhan nalisang ug gikuyawan

Mga atop, bongbong ug sandayong
Gilupad murag papel nagpabadlong
Mga balud nikusokuso murag tsunami
Sa baybayon niataki murag mga army

Walay gipinig ang tanan naapektuhan
Mga bata ug tigulang, kabus ug adunahan
Dili malikayan ang kinabuhi gipasipad-an
Kay pagbuot sa kahitas-an kining tanan

Mga tanum ug punoan sa kahoy nangatumba
Miluhod sa yuta nga wala nila kini damha
Dakong danyos sa propredad ang natagamtaman
Milyones ang danyos sa agrikultura ang gilauman

Asa kutob kining atong mga kalisdanan?
Mga kasakit ug pagsuway walay kahumanan
Ang pag-ampo nalang ang atong kadangpan
Kay ang Diyos wala matulog sa kapanahonan

Dakong pagpasalamat kay buhi kita gipanalipdan
Sa Diyos nga manluluwas wala kita gikalimtan
Padayon kita sa pagkigbugtaw sa mga unos
Ang kinabuhi bililhon ug kita magpaubos

Ang pagpailub sa gidangatanan sa kinabuhi migakos
Ang langit kanunayng nagmata ug may igong ibalos
Ang pagsuway gihatag sa tawo usa ka ganti ipasigarbo
Kay ang Diyos kita gipili aron paglig-on sa atong pagtuo

Wednesday, September 21, 2011

Ang Huyohoy Sa Balaod Militar

Ang Huyohoy Sa Balaod Militar
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gilantaw ko pagbalik ang kanhing panahon
Tin-aw pa sa akong panumduman na tukion
Niadtong dekada setenta napuno sa sugilanon
Ang nasod naumod sa kuyaw nga balaodnon

Ang Septembre 21, 1972 ang insaktong petsa
Gipakanaug ang balaod militar na walay sama
Nahiaguman sa nasod ang kabangis gipahamtang
Aron pugngan ang mga katawahan magkaguliyang

Katapusang termino kadto ni presidente Marcos
Alang sa diktador, tuig nga hinugtanay sa bakos
Modakan sa ikatulong termino pagkapresidente
Mga kabus na katawhan supak sa usa ka serpente

Ang atong konstitusyon wala gayud magtugot
Nga ipadayon ang iyang personal nga pagbuot
Busa aron masumpayan ang iyang termino
Iyang gideklara ang balaud militar mga amigo

Iyang gipadakup ang mga kritiko ug ang misupak
Gamit ang puthawng kamot katawhan nasugamak
Aduna’y daghan mga tawhanong abuso ug panlupig
Sa iyang mga kronis, militar ug mga dumadapig

Kon basihan nato ang kanta “Ang bagong Lipunan”
Nindot ang katuyoan alang sa atong nasud padulngan
Apan sa luyo sa iyang panghaylo sa mga katawhan
Adunay bugti nga personal ug itum nga katuyoan

Ang bag-ong katilingban ug bag-ong kinabuhi
Padulong sa pag-uswag sa atong panginabuhi
Matud pa kini sa maong kanta mga higala
Mag-usab kuno ta sa atong bati nga kinaiya

Makig-asdang sa mga kalisdanan ug pagsulay
Gamit ang disiplina, kakugi ug pagsinabtanay
Apan wala naman karon ang maong kabudlay
Nakigbisog gihapon sa kagawasan nga gibiaybiay

Asa kutob kining atong pag-antos nga gidala?
Mga pangandoy ug damgo naglutaw giagwanta
Matag bag-ong administrasyon adunay pasalig
Sa mga katawhan magpahumot aron sila madasig

Thursday, September 15, 2011

Ang Paghuyatid Sa Kinabuhi

Ang Paghuyatid Sa Kinabuhi
By Genamos_US of Washington DC, USA

Magpanuko kita sa pagbulat sa mga butang nahunahunaan
Labi nga kon una pa nato masugatan ug wala’y kasinatian
Mahadlok ta nga matumpawak sa kasaypanan ning kalibutan
Sa mga biaybiay ug tabitabi sa atong mga suod nga kaubanan

Ang kaulaw masinatian kon ang mga sayop maoy ilang basihan
Labi nga wala nato masabtan ang tibook ug tinood na kahulugan
Ngano man kaha mosulod kini sa pangisip sa kinabuhi sa tawo?
Usa kini ka pangutana nga adunay naghulat nga tubag mga amigo

Matag momentong moduaw usahay ipaagi nalang sa mga pasiaw
Aron ang kinabuhi makabyahan sa kabug-at ug kini ilingawlingaw
Ang matag tingog sa katawa ug hilak maoy saksi sa atong gibati
Murag kita’g buang modangoyngoy didto sa sook sa atong nasinati

Usahay ang pagmahay ug kapungot mopatigbabaw ning dughan
Labi nga kadtong mga panghitabo miabot puno sa mga kasakitan
Ang pagpatulo nalang sa mga luha ang dali natong kadangpan
Kay ang atong kaugalingon ang unang momaymay niining tanan

Apan ang kinabuhi sa tawo mag-usab-usab ang dagan
Wala’y permanente ug nagtuyok puno sa mga kausaban
Dili matagna ang yugto sa panahon ang moduaw kanato
Matag adlaw muabot managlahi ug kita mangandam dako

Ang mga kabalaka ug kahinaman sa kanunayng nagauban
Ang matag lihok sa kinabuhi sa tawo dili gayud malikayan
Mao kini ang gasa sa Diyos nga angay natong hinumduman
Nga ang kasakit ug kalipay sa kinabuhi mao ang kamatuoran

Ang tawo gitagaan og dakong kagawasan sa langit sa pagbuhat
Sigo sa gilatid nga mga lagda ug patakaran gipaambit ipabuhat
Ang pagkaplag sa tawo kun unsay iyang tinood nga katuyoan
Aron ang tawo magpuyo sa kalinaw, gugma ug kabulohanan

Ang kinabuhi sa tawo sama sa usa ka sampit sa katulogon
Inig yamar sa kakapoy uban sa mga paghuyab na tulukibon
Ipahulay ang mga kalisdanan uban sa panghinaot sa ugmang gipili
Nga sa pagmata ang grasya sa Diyos mouban sa paghuyatid sa kinabuhi

Wednesday, September 14, 2011

Ang Kinabuhing Gidala

Ang Kinabuhing Gidala
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nasiplatan ko na unta ang akong damgo
Nga migimaw nagpaingon nga misaludo
Apan sa luyo ning ubos kung hunahuna
Adunay tingog mihagawhaw nagbanha

Ang tingog nga nagmando dinhi kanako
Nga ang damgong kab-oton na dili maako
Usahay ang matag tikang sa panahon
Matapigas sa laing dalan adto mopaingon

Ang mga pagsalig ko giuyog nga nagkurog
Sa mga kakulian ug pagsulay nalimbasog
Ang mga paningkamot nga ako mobarog
Nga bisan nahidagma balon ko ang kaisog

Pugson ko ihaangad ang akong panagway
Bisan sa kapalaran kanunayng gisalikway
Bation ko man ang pag-inusara nga naglakaw
Sa panahon nga dili matag-an ang moduaw

Daghan pang muabot ang mga bukid sa kalisdanan
Katkaton ang madanlog ug subidahon na agianan
Andamon ko ang taas nga pasinsiya ning kalibutan
Aron ang kalamposan ug kalipay akong matilawan

Kinahanglan aduna ako’y buhaton sa kaugalingon
Ang pagpadayon sa paglakaw nga madasigon
Nakigsangka padayon sa mga lumot sa kaugmaon
Ang pagtuo sa Diyos nga dili makuhaan ang bation

Usahay ang kapildihan atong matilawan mahiagian
Kay kini man ang kudlit naapil sa atong kapalaran
Ang mga suliran maoy magtudlo kanato sa kaayohan
Nga kita mahimong lig-on ning kinabuhi nga inuslan

Makaluya man ang mga dili paborable nga panghitabo
Sa mga apan sa kinabuhi nga kita dili magpadaug dako
Buhaton ang tanan tang mga damgo mentras buhi pa ta
Kay ang ugma muabot dili matagna ang kinabuhing gidala

Thursday, September 8, 2011

Ang Anino Sa Iyang Pahiyom

Ang Anino Sa Iyang Pahiyom
By Genamos_US of Washington DC, USA

Panahon kadto sa tingpamulak
Ang mga putot nga nagbuswak
Niadtong nanglabay nga mga adlaw
Sa daplin baybayon kami naglakaw

Gigunitan ko ang iyang mga kamot
Mga bulak nangalimyon sa kahumot
Ang adlaw nga nagtambo sa dagat
Naibog sa balud nga nagpangidhat

Namasilong kami sa punoan sa talisay
Aron mopahulay sa among pagbaklay
Gitutokan ko ang iyang katahom makalukmay
Ang iyang pahiyum makawala sa kabudlay

Didto ko gikulit ang duha namong mga ngalan
Sa kahoy nga siniprahan sa gugmang hilabihan
Gisugilon ko didto ang tiunay kung pagbati
Nga kaniya ang mga saad ug panumpa gipabati

Gipaambit niya ang iyang mga damgo sa umaabot
Nga siya manimpalad sa gawas nasod ako mosabot
Wala ako magtuo nga may katapusan ang tanan
Sa paglabay sa panahon gikaluhaan sa kausaban

Mga sulat ug tawag nga wala akoy tubag
Mga kabalaka og kalibog nagkatigulaag
Wala ako masayod kung ngano siya nausab
Ang kasingkasing ko murag ako gidunggab

Karon, giduaw ko pagbalik ang maong dapit
Namasin na siya mobalik sa akong pagsampit
Kadtong punoan sa talisay nagpabilin milabong
Misaksi sa duha namong pagbati karon napalong

Ipaanod ko nalang sa mga balod sa kalimot
Sa dagat sa kagahapon misubay ang pagsabot
Ang pagsubli sa kagahapon walay ikapuli
Ang nawagtang nga bulak sa gugmang giwakli

Gihanduraw ko ang anino sa iyang pahiyom
Miduaw kanako nga nagduwaduwa sa katahum
Gipuno sa mga kolor ang damgo kung gilaum
Kaniya ang dughan ko nagpabilin naghandum

Friday, August 26, 2011

Nahinumdom Ka Pa Ba Sa Kaniadto

Nahinumdom Ka Pa Ba Sa Kaniadto
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nahinumdom ka pa ba sa kaniadto
Sa atong unang panagtagbo didto
Ang ngabil ko sa una nga nagkurog
Nahadlok ko isulti ang akong kaibog

Gusto ko untang litokon ang mga pulong
Na gihigugma ko ikaw dili mo ikahibulong
Ikaw ang langit nga nabukas ning dughan
Mga mata ko milupad sa kalipay hilabihan

Nahinumdom pa ako sa mga tagak sa luha
Kasingkasing ko nga nagmaya naglumba
Pagbati ko dili matukib ang tumang kasaba
Ilawom ni kasingkasing ikaw ang himaya

Walay pagkalawos ang gugma kung gitapigan
Ang imahe mo nakaimprinta sama sa larawan
Wala ako malimot sa mga saad tang gibalon
Ang pagbati ko kanimo dalisay ug sulondon

Nahinumdom ka pa ba sa dakong baybayon
Nga Ikaw gihabulan sa akong mga bukton
Kay ang bugnawng huyohoy sa hangin miduaw
Uban sa kainit kung gakos ug halok sa kamingaw

Ang hinugan-ob sa mga balod nga misarasay
Sa baybayon nga nagdali muhalok pagkadalisay
Ang nagpadulong nga nahubog na adlaw milandong
Sa langit nga gihabulan sa panganod nga mipasilong

Nahinumdom lang ako sa kanhing kagahapon
Ang duha ka mga kasingkasing ang naulipon
Sa gugmang pagkatam-is nga natilawan ko
Ang kahayag sa akong kinabuhi na uban kanimo

Wednesday, August 24, 2011

Pagkalaay Nga Adlaw

Pagkalaay Nga Adlaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Paglaay ning sayong kabuntagon
Ang adlaw migawas madasigon
Apan ang dughan ko masulob-on
Sa mga panghitabo ako naulipon

Nahasubo ako sa miaging adlaw
Sa wala magsinabtanay miduaw
Ang panimalay madasigon nahilaw
Sa kaguliyang ako nakapanghupaw

Ang kanhing kagabhion malipayon
Mga katawa ug pahiyom pagkasayon
Ang suliran nga mohapit badlongon
Sa gugma ug pasinsiya pagkatagbuon

Nangandoy ako mahibalik ang kalinaw
Sa matag usa ka dughan pagbati mosumaw
Mga kalisdanan na hinginlan sa kinabuhi
Aron ang kasingkasing dili magkapuliki

Ang matag gutling sa panahon dili usikan
Kay ang kinabuhi hamobo dili talikdan
Sa mga gagmayng kakulian dili masabtan
Ipatigbabaw ang gugma gikan sa kahitas-an

Paaboton ko siya uban sa pagbalik sa adlaw
Puno sa kalipay ug paghigugma nga milakaw
Episan ko ang baso sa bino nga makahupay
Aron kalimtan ang suliran nga midagayday

Bation ko man ang kamingaw na wala siya
Dunggon unta sa langit ang akong pangaliya
Sayod si Bathala wala ko pasipad-i ang saad
Na giampingan ko uban sa gugmang gihalad

Tuesday, August 23, 2011

Ang Nagsalimoang Nga Pagduda

Ang Nagsalimoang Nga Pagduda
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nipahulay nga ang kagabhion
Nahuman nga ko’g panihapon
Nabuhat ko na ang ginbuhaton
Sa kusina ug lababo na hugasonon

Misulod ako sa akong lawak
Mipahulay sa kakapoy nasugamak
Giablihan ko ang balak kung sinulat
Aron lantawon ang blog kon pila’y naglurat

Sama sa naandan ang kakapoy gipulihan
Sa mga sinulat kung balak ako maulian
Mga katawhan sa kahanginan motan-aw
Sa mga pabuhagay sa balak sila mopasiaw

Kadaghanan kanila wala sila magpaila
Sa mga tinagik kung balak sila nadala
Wala akoy law-ay nga gibuhat kanila
Mga balak kung sinulat puro hunahuna ra

Nalingaw ako na aduna diay uban ang nagduda
Kon tinood ba ang nahisulat o tumotumo ra
Sa nagsulat sa balak kini ilang gipangutana
Nga gitubag sagol imahinasyon ug eksperinsiya

Ang pagsulat dili sayon kon atong hunahunaon
Kun unsaon sa paglingaw sa nagsulat sila gitikon
Sa mga pakatawa, pasiaw ug kasakitan pahilakon
Ang dughan sa nagsulat gisagolan sa imahinasyon

Alang sa akong asawa ang pagduda wala tuyoa
Kay ang iyang bana magsusulat wala diay siya kaila
Sa pagsulat og balak siya dakong nasuprisa
Kay siya nagdahom ang iyang bana ordinaryo ra

Dili ba siya angay malipay sa iyang nadiskobrehan
Ang mga sinulat nga balak iya kining ikahimot-an
Dili ko masabot kun ngano iyang kini gikalagotan
Basin kuno ang gisulat adunay tawo na gitagan-an

Ako siya'ng gipasaligan sa gugma kung gitapigan
Sa kasingkasing ko nahipatik ug dili bugalbugalan
Ang mga pagsalig ug saad akong kining giampingan
Aron ang nagsalimoang nga pagduda iyang buhian

Friday, August 19, 2011

Sa Pagtimaan Sa Nakamata Nga Idlas Na Demokrasya

Sa Pagtimaan Sa Nakamata Nga Idlas Na Demokrasya
By Genamos_US of Washington DC, USA

Murag pilahay lang katuig ang milabay
Sa usa panghitabo ang kalibutan naukay
Ang kamatayon sa nipanaw nga bayani
Ang nasud mibarog ug nakahiusa gidani

Lab-as pa sa akong panumduman kaniadto
Nga nagtungha pa ko sa pribadong kolehiyo
Mamingaw nga adlaw ang misugat sa radyo
Nga gibuno sa tugpahanan si Benigno Aquino

Ang nasud pilipinhon sama nga namatyan
Sa usa ka tinahod ug pinalangga nga amahan
Siya nakigbisog sa rehimin nga mangilupigon
Sa mga kabus ug timawa nga mga pilipinhon

Ang iyang mithi ug dalaygon buhat magpabilin
Sa matag kasingkasing natong tanan mihalin
Ang iyang hangyo nga adunay dakong reporma
Sa pamaagi sa gobyerno nga kita magkahiusa

Rebolusyon ang singgit sa walhon nga grupo
Apan kaniya dili kini ang solusyon na guwapo
Ang kalinaw ug kausaban sa malinawong damgo
Apan kini gisalindot ug gibasura murag trapo

Ang iyang imahe kanako usa ka ideyal nga politico
Naglantaw sa kaayohan sa nasud ug nindot nga damgo
Ug siya ang tinubdan sa dakong kusog sa katawhan
Kay ang tingog sa katawhan tingog sa Diyos Amahan

Ang atong demokrasya nakamata sa dugayng panahon
Ang pagkab-ot sa atong tinood na kagawasan dili sayon
Kay gibuhis ang iyang kinabuhi sa bayaning nasodnon
Aron kita mabuhian sa atong katungod nga pilipinhon

Busa dili nato kalimtan ang Agosto 21, 1983 na petsa
Sa pagtimaan sa nakamata nga idlas na demokrasya
Kay dili kita makabaton og kagawasan sama ka hingpit
Kon wala mibanaw ang dugo sa bayani nga gikan sa langit

Thursday, August 18, 2011

Asa Kutob Kining Tanan Tang Gilaum?

Asa Kutob Kining Tanan Tang Gilaum?
By Genamos_US of Washington DC, USA

Matag yugto niining kalibutan
Ang kinabuhi adunay kataposan
Moduaw ang hangin sa kausaban
Matag lingi sa kinabuhi mouban

Sama sa kaanyag sa bulak na rosas
Ang kahumot murag dili mohupas
Muabot ang pagkalaya ug pagkalarag
Sama sa damgo nga nagkatigulaag

Ang mga saad nga naabtan sa kalimot
Nangapanas ug mihupas ang kahomot
Matag ginhawa naglatay na gipaabot
Ang kasingkasing naglaum nahimoot

Adunay mobalik ug adunay molakaw
Mga kausaban sa usa’g usa gilantaw
Unsa kahay dangatan sa atong gugma
Kon tayhopon sa pagsuway modular ba

Basin susama sa usa ka awit gipaambit
Hamobo inig huyatid sa nasoko na langit
Ang mga dag-um nga nagtapok moulan
Kay ang bidlisiw sa adlaw gihabulan

Kon ang gugma tang duha molahotay
Bisan pa kini gikusokoso nagkumbitay
Dili matagna ang panahon mopasumbingay
Sa usa ka halok, sa usa ka pamilok gitagay

Kon ang pagbati tang duha madakin-as
Mga tunob sa kagahapon daling mapanas
Ang kasakit ug kahapdos unsay ihaplas
Sa gugmang gipanumpaan nga gidimalas

Kita pa ba ang mag-uban sa hangtod
Kon ang katam-is sa gugma nangluod
Asa kutob kining tanan tang gilaum?
Mga pagmahay na gidala ug giloum

Hangtud nga nagtuyok pa ang kalibutan
Matag pinitik sa dughan ikaw gihalaran
Pahimoslan ko ang matag adlawng moabot
Kay ang kausaban moduaw dili makalimot

Wednesday, August 17, 2011

Hayskul Layp

Hayskul Layp
By Genamos_US of Washington DC, USA

Oh, Hayskul Layp, Oh Hayskul Layp
Mga nindot nga sugilanon dili maihap
Ang awit nagpahinomdom sa nangagi
Sa kinabuhi sa matag usa ka istudyante

Mga katawa ug pasiaw nga nagpasulabi
Hunahuna naglatagaw sangko sa kisami
Ang hayskul Layp napuno sa kalipay
Mga kras ug kauyaban ang makahupay

Mga kinabuhi nga wala pa madiskobre
Bantawan nga kita makisayod na libre
Gipangpukaw ang inosenteng hunahuna
Sa mga kaubanan nga sige punay’g banha

Dinhi natawo ang unang halok sa gugma
Mga gibati na dili matukib nga gitagana
Dili masabot kon kini tinood nga gugma
Kay hilaw pa ang kasingkasing sa romansa

Mga hunahuna naglatagaw wala sa leksyon
Nagdamgo sa iyang uyab nga nibakasyon
Mga magtutudlo nangugat sa pagpanudlo
Sa matag istudyante kanila gipahimanglo

Bantawan nga mag-ipon ang hunahuna
Ang pagkabata ug pagkatin-igir moguwa
Kalibog muabot sa pangisip dili masabot
Mga panagway sa ginikanan magsagum-ot

Magduwa kaniadto og shatong ug batolata
Dyulin, takyan, Chinese garter ug uban pa
Mga kalingawan nga magdala og kadasig
Kinabuhi nagpagpahinumdom daw gisablig

Si Nanay ug Tatay magbalantayon sa kanunay
Kay si Dodong ug Inday nga permi wala sa balay
Magsige’g laag dili mahimotang walay pahulay
Sa mga kasilinganan ug kahigalaan manumbay

Ang Hayskul Layp nga dili gayud makalimtan
Kay kadaghanan kasingkasing gipanghilantan
Mga damgo nga nagsugod pa lang sa pagsubang
Adunay gipang-ampingan ug usab natulimbang

Thursday, August 11, 2011

Saari Ako Sa Imong Pagbalik

Saari Ako Sa Imong Pagbalik
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gidagkotan ko ang sigarilyo
Nag-ipis ko sa pulang bino
Alas 4 sa sayong kabuntagon
Gipukaw ako sa akong katulogon

Ania nasab ko sa laing adlaw
Nalimot ko sa petsa nga milakaw
Tinguha ko unta ang kagabhion
Ikatulog ang kamingawng giluom

Anaa ikaw sa halayong dapit
Dughan ko ikaw ang gisampit
Nabasa ko ang imong gihunahuna
Ang gugma ta wala nimo gibaliwala

Gipangandoy anaa ka sa akong kiliran
Aron gakson ko ikaw ug akong awitan
Isugilon ko ang gugma kung gibati
Nga ikaw lang ang tag-iya ug gipili

Sampiton ko ang langit ug ang bitoon
Ang kamingaw ko nga ilang lingawon
Matag adlaw ug gabii ikaw gihunahuna
Gipaabot ko ikaw sa hingpit na makita

Hamili, saari ako sa imong pagbalik
Na gibitbit nimo ang gugmang gilalik
Padayon sa pagkatam-is ug pagdilaab
Ang kaniadtong gugma nga wala mausab

Tuesday, August 9, 2011

Ang Drayber Ug Ang Tulo Ka Pasahero

Ang Drayber Ug Ang Tulo Ka Pasahero
By Genamos_US of Washington DC, USA

Misayo ang drayber sa pamasahero
Aron sab siya makagarahe og sayo
Sama sa iyang naandan nga rota
Misubay sa dalan Fuente Osmena

Nag-apas siya sa mga sumasakay
Aron makadaginot bisag ginagmay
Nagkalainlain lang ang pasahero misakay
Kay motambong ug uban mopauli sa ilang balay

Adunay tulo ka mga pasahero ang misakay
Naagian sa buotan nga drayber nga nagbaklay
Ang estudyanteng nars, si Pidro ug Juan
Nagdali silang tanan aron dili mauwanan

Niuna’g pliti ang estudyanteng nars sa drayber
Aron ang 50 pisos masinsiyoan nga siya nakadesider
Nitingog ang buotan nga drayber kung pila ang kuhaon
Mitubag ang estudyante nga usa ra ang kuwentahon

Matud niya gikan siya sa Cebu Doctors nga bag-ong misakay
Unya sa kalit nagpahambog si Pidro sa Nars daw nagpaglabwanay
Iyang giplite ang 500 pisos kay siya seaman kuno nga bag-ong abot
Sa daplin mikatawa si Juan nga nagtan-aw ni Pidro daw nahimoot

Nga nagtingsi midunol sa 1000 pisos nga pliti sa drayber
Gimanduan nga 3 ang ipakuha nga pliti siya nakombinsir
Nanghangbog nga dili niya pasuklian aron siya kuno maluwas
Kay si Juan diay buang sa Mintal Ospital bag-ong nakagawas

Monday, August 8, 2011

Ang Maestra Ug Si Juan

Ang Maestra ug si Juan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang maestra ug si Juan konraryo
Kay si Juan nga guwatsinanggo
Kung sa attendance siya absengiro
Labaw nga sa leksyon permi na zero

Sa kapongot sa maestra iyang gipangutana
Ang estudyante nga perting pagkasipata
Kun kinsa ang nasodnong bayani
Nga daghan mga babaye nga nadani

Gitubag ni Juan nga abtik
Si Dr. Jose Rizal ang milabtik
Nakuratan ang maestra sa insaktong tubag
Kay natsambahan kuno ni Juan nga pangag

Gipangutana usab ni Juan ang maestra
Kun nakaila ba siya niining bayhana
Si Sonya kuno ang ngalan niya
Mikatawa si Juan sa maong gipangutana

Nahilaw ang Maestra sa tingsi ni Juan
Daw ang nawong seryoso adunay gitaguan
Gitubag ni Juan kon nganong wala siya mahibalo
Kay Si Sonya diay ang kabit sa iyang bana nahaylo

Thursday, August 4, 2011

Maanindot Nga Adlaw

Maanindot Nga Adlaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkaanindot sa panahon karong adlawa
Mga nilabayng semana among giagwanta
Ang matag hinoyohoy sa kainit pagkasakita
Apan karong adlawa gibawi pagkanindota

Ang langit gipulbosan sa mga puting panganod
Ang kawanangan hilom gisapnay nag-aginod
Ang kahilom milanog sa matag kakahuyan
Mga kalanggaman namahuway na nagduyan

Adunay higayon ang bidlisiw sa adlaw mosiaw
Matag takna sa orasan molabay ug molakaw
Ang kainit sa adlaw daw murag halok mitugdon
Sa akong panit ug nawong nindot tagamtamon

Ang kapehon nga yuta nga nabasa sa uwan
Kagabii ang uwan miduaw nasuko gitandayan
Ang mga balili sa miaging adlaw mga lunhaw
Karon kay nangalaya ug ang uban mipanaw

Pagkalinaw hunahunaon ang kamingaw gitulon
Walay kisaw ug ang tingog naamang gipadayon
Ang lagkaw kung gipuy-an sa hilom nga miluom
Ang taliabot nga kahaponon naputos sa pahiyom

Mga dahong laya sa yuta nagpasad nga nagyaka
Gihagwahagwa sa siaw nga hangin na nagpataka
Ang lab-as nga hangin nihuros kanako migakos
Kay ang panahon nahigugma kanako mibawos

Wednesday, August 3, 2011

Adlawng Natawhan Sa Akong Higala

Adlawng Natawhan Sa Akong Higala
By Genamos_US of Washington DC, USA

Atong sugaton karon ang malipayong adlaw
Sa mga masadyaong huni ug kita mosayaw
Ang langit nakamata sa iyang pagtagpilaw
Kay ang haring adlaw misiaw ug misayaw

Ipangsul-ob ang mga sapatos nga pangsayaw
Aron ang kasadya atong sawhan dili mahanaw
Mga muwebles ug uban pa nga atong ipangdaplin
Aron mahawanan ang salog nga giandam gipakapin

Mga katawa, kanta ug hugyaw atong andamon
Mga lamian nga sud-an giandam sa panihapon
Inubanan sa mga sumsuman ug bugnawng ilimnon
Kay karon ang adlaw nga angay nga pagahandumon

Adlawng natawhan karon sa akong suod nga higala
Mga pahiyum ug kidhat ayaw lang kamo katingala
Ang iyang kaanyag nagpabilin lab-as sa mga mata
Uban sa bigot niyang lawas nga kanunayng gidala

Kay espesyal karon nga adlaw sa iyang kasumaran
Mga kahigalaan, ginikanan ug kaigsonan gialirongan
Mga halok, regalo, gakos ug sampit sa mga pag-ampo
Ang among panalangin kaniya nga sa langit mosangko

Nagpasalamat kami sa Diyos nga siya nahimugso
Nga kanamo nakauban ug nahimong higalang dako
Akong gikalipay ug ang among panaghinigalaay
Bisan sa gidugayon wala kami niya gisalikway

Buotan siya nga higala, mahigugmaon ug sulondon
Gihatag sa langit kanamo nga libre sama sa mga bitoon
Nga migilak sa kanunay ilawom sa itom nga kagabhion
Ang buwan ug ang iyang kaanyag kanamo siya bililhon

Saturday, July 30, 2011

Matag Butang Aduna Gayud Kitay Mahinumduman

Matag Butang Aduna Gayud Kitay Mahinumduman
By Genamos_US of Washington DC, USA

Adunay mga butang sa atong kinabuhi
Nga padayon misubay kanato nga buhi
Mga butang nga maghatag kanato'g kalipay
Sa atong dughan kanunayng makapahupay

Labi nga kadtong mga karaang sugilanon
Sa atong pagkabatan-on nindot pang isipon
Nga nagdala kanato og igong mga kadasig
Mga tuig nga nanglabay kanato moparayig

Mga kasing, dyulen, tabanog ug lastiko
Mga kalipay kaniadto nga dili ikabaylo
Mga kalingawan sa akong pagkabatan-on
Nagpahinondom sa nindot nga sugilanon

Sa pipila ka mga tuig ang milabay
Giduaw ko ang dapit ug ang balay
Eskuwelahan nga nausab ang panagway
Gumikan kay ang mga haligi gipang-anay

Bisan pa sa misugat nga mga kausaban
Lab-as pa kanako ang akong kabataan
Ang dakong acacia nga nagtindog pa gihapon
Nga maoy saksi ug gisulat ang mga sugilanon

Ang kaban nga gisudlan sa akong mga dulaan
Nagpabilin bag-o kanunay sa akong panumduman
Nangalisbo ang karaang hangin sa kahumot
Gianod ako sa mga talidhay dili ako makalimot

Mga karaang sinina ug karsones sa sook gipadaplin
Gipantapigan aron sa umaabot nga ugma magpabilin
Mga sukod ug gitas-on kanako nagdala og kahinaman
Kay ang matag butang aduna gayud kitay mahinumduman

Friday, July 29, 2011

Higugmaon Nato Ang Atong Pamilya

Higugmaon Nato Ang Atong Pamilya
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili maihap ang mga gubat nga milabay
Sa kasaysayan sa kalibutan nagkagidlay
Ang gubat sa kahayag batok sa kangitngit
Nagauban sa kinabuhi sa tawo daw mipilit

Kon gusto natong pagatun-an ang Diyos
Magsugod kita sa pamilya ni Kristo Hesus
Gimugna sa Diyos ang tawo sa iyang imahe
Kay ang iyang paghigugma kanato ang yawe

Akong gituhoan ang Diyos usa ka komunidad
May tulo ka mga personas nga kanato gihalad
Ang Amahan, Anak ug ang Espirito Santo
Basihan sa gitudlo sa Simbahan Katoliko

Niining nagkagubot ug sulikwaot nga kalibutan
Ang pamilya maoy usa ka haligi sa simbahan
Nga paga-ampingan ug dili kini pasipad-an
Aron ang tawo mahalikay sa mga kalisdanan

Nahibalo nga kita sa matag sulod sa pamilya
Ang amahan, inahan ug mga anak puno sa gugma
Usag usa kanila may igong mga tahas gitagana
Aron ang tanan magpuyo sa kalinaw ug maghiusa

Nindot ang panimalay nga puno sa kalipay
Mga suliran ug kalisdanan dali ra mopahulay
Ang gugma sa matag usa ang angayan ipanday
Mga pagdumot, kalagot ug kahiubos isalikway

Magbantay kita sa mga sinyalis sa mga kaaway
Kay ang pamilya andam gun-obon sa mga pagsulay
Ibutang ang Diyos nga maoy sentro sa panimalay
Kay Siya ang tinudban sa kusog ug kita molahotay

Thursday, July 28, 2011

Kay Gitubos Kami Sa Imong Gugma

Kay Gitubos Kami Sa Imong Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ikaw ang naghatag kanamo og dakong kaisog
Sa mga kalisdanan ug pagsulay kami mibarog
Mga kakulian sa kinabuhi padayon namimbasog
Sa hugot nga pagsalig kanimo dili kami matarog

Ang imong timgas nga gugma kanamo
Walay paglubad og padayon nagkadako
Murag dakong bul-og sa tubig didto sa suba
Nag-iling-iling misubay sa dagat midagsa

Ang imong panghimayad nga dugo
Nibanlas sa among mga sala gisugo
Among gibasulan ang tanang mga kasal-anan
Nga gilansang didto sa krus nga angay hikalimtan

Ang Imong dugo daw murag kadako sa suba
Amgid sa usa ka sagidlisan midagayday miguwa
Among gihuwad ang pagsimba dinha kanimo
Kay ikaw man ang Diyos nga andam mopasaylo

Among himaya ang kadaugan dinha sa imong krus
Nga gipukan ang among kaulaw ug mga pag-antos
Mag-unsa nalang ang kalibutan kun wala ang Diyos
Walay kalinaw makab-ot ug ang tanan walay pulos

Himayaon ko ikaw labaw sa tanan ning kalibutan
Ang imong ngalan akong gimahal ug giampingan
Magahari ikaw sa kanunay ning akong dughan
Aron ang hingpit nga kaluwasan kanako matilawan

Thursday, July 21, 2011

Paaboton Ko Ikaw Bisan Og Kanus-a

Paaboton Ko Ikaw Bisan Og Kanus-a
By Genamos_US of Washington DC, USA

Uban kanako sa akong kalibutan
Aron didto imo akong masabtan
Mga milagro kanunayng nagauban
Sa matag adlaw imong nasaksihan

Sulod ning akong kasingkasing karon
Ang gugma ko tiunay ug maalagaron
Ipabilin kanako ang imong pagtagad
Pagbati ko kanimo sa walay paglubad

Bukas kanimo ang akong kalibutan
Gitukod sa lawak ning akong dughan
Pagatuktoka ang pultahan sa gugma
Aron ikaw akong ablihan ug madala

Ang kalibutan ko daw usa ka paraiso
Mga luha sa kasakit wala nga didto
Mga makatagbaw nga kalipay ipasigarbo
Kay ang gugma nga tinood dili ikabaylo

Ang gugma mo dili ko pasipad-an
Sa kanunay akong paga-ampingan
Pangayoa ang yabi sa akong dughan
Aron mahatag ko kanimo ang tanan

Kung man gani ikaw nagduhaduha
Sa gugma ko kanimo nga gitagana
Molahotay bisag unsang panahona
Paaboton ko ikaw bisan og kanus-a

Wednesday, July 20, 2011

Ang Luha Sa Kamingaw

Ang Luha Sa Kamingaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkalaay ning sayong kabuntagon
Ang kamingaw sa palibot naulipon
Ang bidlisiw sa haring adlaw gipangita
Uban sa nagluyang panganod nagduka

Ang mga lunhawng dahon walay saba
Walay huyohoy sa hangin nga banha
Mga kalanggaman padayon nga nangita
Sa matag sanga nagtapontapon midagsa

Gipokaw ako sa tumang kamingaw
Duha kung mga anak ug asawa milakaw
Kay mibakasyon ug naglulinghayaw
Ug ako nahabilin sa karaang lagkaw

Matag adlaw ug gabii gipaabot ko sila
Gipangita ang ilang pahiyom ug katawa
Ang tingog sa kamingaw akong giagwanta
Inubanan sa maanindot nga mga sonata

Ang hunahuna ko padayon nagduwaduwa
Ang orasan padayon misulod ug miguwa
Matag gutlo nahitabo adunay gayud bili
Ang luha sa kamingaw nga ako gidani

Unya puhon sa adlaw sa ilang pag-abot
Gakson ko sila sa tumang pagkahimoot
Ipabati ko kanila ang akong paghangop
Nga dugay ko nang gitapigan gisagop

Sa pagpadayon ko sa pagsulat ning balak
Ang bidlisiw sa adlaw aginod sa pagsiak
Gibati ko ang tumang kamaya ug kalipay
Sa adlaw nga miabot na kanako mihupay

Tuesday, July 19, 2011

Ang Kinabuhi Dili PagaUsikan

Ang Kinabuhi Dili PagaUsikan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Niniing naglakaw nga kalibutan
Nakita ko ang maong kalainan
Mga balita sa radyo ug pahayagan
Kriminalidad nidagsa sa katilingban

Ang kinabuhi gilisodlisod sa kinaiyahan
Mga kastigo ug katalagman nabatyagan
Kung ngano kini ang atong nahiaguman
Mga dangoyngoy sa suok ang makaplagan

Mga suliran sa drugas sa kabatan-onan
Kon nganong dili man gayud mapugngan
Asa naman diay ang atong mga ginikanan
Mga anak kinahanglan nga mapahimangloan

Kon unsay sangpotan niining tanan
Katilingban ang mag-antos hidutlan
Ang simbahan maoy untay kadangpan
Sa mga nangasaag nga mga katawhan

Ang kalinaw ug giya sa balay magsugod
Ang tibook banay maghiusa ug motamod
Mga anak maminaw sa ginikanan motahod
Kay ang Diyos nagsugo nga mao ang balaod

Ang gugma maoy atong bugtong hinagiban
Sa pagsakbang sa kalisdanan ning kalibutan
Mga kapait ug kasakit sa dughan mapulihan
Kay ang gugma sa Diyos nga atong pagauslan

Ang bisyo sa drugas angay nga likayan
Kadaot sa kinabuhi ug hunahuna mouban
Relasyon sa Diyos ug katawhan magkabuang
Paglaum mitidlum gumikan kay nagsalimoang

Mga damgo mahanaw ngadto sa kaparutan
Kon pasagdan sa pagdailos ang kamatuoran
Ang paghinaot sa hingpit nga kanila talikdan
Ang pag-amgo sa gibuhat nga mga kasal-anan

Busa dili gayud usikan ang mga kahigayonan
Nga gihatag sa Diyos ang kinabuhi ampingan
Kon makita palang ang bangaw sa kalangitan
Ang kinabuhi nga inuslan nindot nga puy-an

Ang Damgo Sa Batan-ong Gugma

Ang Damgo Sa Batan-ong Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang mga adlaw kusog nilabay
Ang katahum maoy nag-agbay
Ang kasingkasing ko gikadena
Sa mga pakyas ug pagduhaduha

Kung damguhon ko ang kinabuhi
Matag buntag ug gabii akong suki
May naghulat nga bag-ong paglaum
Sa batan-on kung gugma nikisdum

Sa mga adlaw nga muabot
Ang kinabuhi ko masabot
Puno sa kalinaw ug mahinay
Sa mga pailob ako gisapnay

Nindot gayud ang kinabuhi
Kung may damgo kitang gipili
Antuson ta ang mga pagsulay
Aron ang damgo makalahutay

Kung linghod pa gani ang gugma
May mga kausaban nga masay-a
Kung may babag man ang pagkabatan-on
Gumikan kini sa likok nga dili hunahunaon

Uban sa paglabay ning mga adlaw
Ang batan-ong hunahuna molakaw
Kay mahimo siyang usa ka wais
Bisag ang iyang edad desisayis

Dili basihan ang pangidaron
Kung pagbati ang tugkaron
Sa gugma patas ang tanan
Walay gipinig ning kalibutan

Monday, July 18, 2011

Nganong Usa Ra Man Ang Atong Kasingkasing?

Nganong Usa Ra Man Ang Atong Kasingkasing?
By Genamos_US of Washington DC, USA

Murag dili lang tu dugay
Ang panahon nga milabay
Ang kinabuhi ko nagkumbitay
Nga giduaw sa mga pagsuway

Adunay akoy kanhing hinigugma
Nga silang duha akong gihigugma
Pareho nga niabot sa akong kinabuhi
Ang dughan ko gilabdan nagkapuliki

Nausab ang panagway sa akong kinabuhi
Sa kalibog ang dughan ko duha ang napili
Kung ngano usa ra man akong kasingkasing
Nga duha man ang gitugyanan ko sa singsing

Dili man sad puwede nga tungaon
Aron ang kasingkasing ko pikason
Gipangutana ko ang akong kaugalingon
Kun unsay tukma ug angay nga solusyon

Nganong usa ra man ang atong kasingkasing?
Duha ka kalibutan nagtuyok murag kasing
Maayo unta kung duha ang mobagting
Aron madungog ang gugmang mikaringking

Dili unta ko maglibog sa pagpili
Nga kanila wala ako nagdumili
Mga sitwasyon nga angay likayan
Ang kalinaw unta ang mabatyagan

Kadaghanan kanila nagkanayon
Ang akong suliran dili masayon
Ang gibuhat ko nga dili makaangayon
Nga ang sayop wala unta gipadayon

Salaud ba diay kung duha ang gugma
Mga pagmahay nga kanako nakahigmata
Nga ang paghukom sa duha ka mga gugma
Walay pilion aron patas ang gugmang buta

Sunday, July 17, 2011

Ang Tingog Sa Gugma

Ang Tingog Sa Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Adunay nagauban kanako nga tingog
Sa kanunay nagtudlo kanako mobarog
Kon ikaw magpaduol imong madungog
Ilawom ning dughan nga perting kakusog

Ang mga subsob nga tingog imong mailhan
Sa mga naghigugmaay dili gyud kapulihan
Ang tinuod nga pagbati dili mabalibaran
Kon ilang masuta ang gugmang hilabihan

Mao kadto ang tingog sa nalipay nga dughan
Imong nadungog kon ikaw akong makit-an
Matin-aw ang iyang tingog dili kabintahaan
Nga nag-awit ilawom ning akong dughan

Kuhaa kining nalipay kung kasingkasing
Ug Itanom aron ang gugma ta mosalingsing
Higugmaon ko ikaw matag adlaw ug gabii
Aron ang mga kabalaka mo akong mapildi

Giusab nimo ang akong kinabuhi nilabay
Mga pagsalig mo kanako ang makahupay
Gipuno nimo ang akong kalag sa mga awit
Mga huni sa gugma nga kanato gidalit

Sa imong mga bukton ako magpauraray
Kay dinha kanimo akong nakita ang kalipay
Dili mahubit ang gugma kung dalisay
Ikaw ang naghatag kusog ning kabudlay

Karon kay natibook na ang akong kinabuhi
Kay nakaplagan ko na ang tiunay nga pagbati
Nga kanimo ko igasa kining gugmang gipili
Kay ikaw man ang akong langit akong pinili

Saturday, July 16, 2011

Si Lolo Karpo, Ako Ug Ang Kahaponon

Si Lolo Karpo, Ako Ug Ang Kahaponon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nakita ko si Lolo Karpo naglingkod
Didto sa gawas uban sa iyang sungkod
Kay iyang gipahulay ang iyang likod
Uban sa iyang nagngolngol nga tuhod

Nalingaw siya naglantaw sa mga bata
Sa dili halayo malipayon nagduwaduwa
Ilawom sa naglagiting nga haring adlaw
Mga nagduka nga panganod mitalaw

Iyang giablihan ang karaan niyang radyo
Kay ang tingog pagkatin-awa siya gihaylo
Gipangita niya ang mga karaang sonata
Aron sa iyang pagtagpilaw mouban kaniya

Ang huyohoy sa hangin inanay miduaw
Gihabulan sa kakapoy ang tiguwang siaw
Giganoy sa mga damgo nga siya nahinanok
Mga bata nahilum sa iyang unang paghagok

Gibati ko usab ang kakapoy ug kaduka
Nga nagsud-ong ni Lolo Karpo nagmika
Gitulod ang akong mga mata sa pagpahulay
Uban sa panghuy-ab nga puno sa mga kalaay

Midalikyat ko sa paghigda sa dakong lantay
Nagpaminaw sa kamingaw sa palibot inanay
Ang bukton ko nga gitabon sa akong dagway
Aron ang hunahuna ko sa kahilum mopahulay

Friday, July 15, 2011

Gugmang Nahilaw

Gugmang Nahilaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nakasugat ko ikaw sa dalan
Nga adunay laing gikauban
Sanag ang mga panagway
Mga kamot nga nagkuptanay

Siya siguro ang imong bag-o
Nga kanako imong gihalili mo
Nalipay ako nga ikaw malipayon
Ang gugma ko sa lain gipadayon

Giduol ko ikaw nga akong gitimbaya
Gianod ako sa kanhiay tang gugma
Nibalik ang mga tam-is nga panahon
Sa mga pagbati nga kita naulipon

Karon kay ang atong gugma nahanaw
Sa kahitaboan ang dughan ta milakaw
Ngano man ako sa gihapon gisakitan?
Nga gitapos naman nato ang tanan

Sa akong pagtimbaya ikaw nakalitan
Nga atong mga mata daw nasud-ipan
Kon man gani ikaw gipangutana
Sa imong bag-o nga hinigugma

Ayaw isugid ang tinood nga nangagi
Kay basin siya nga kanako mangigi
Suginli nga ako usa ka kanhing higala
Aron siya dili gayud kanako magduda

Higala ko sa imong paglakaw
Gibati ko ang tumang kamingaw
Mga luha nga miagas mibanaw
Sa kanhing gugma tang nahilaw

Thursday, July 14, 2011

Ang Manok Kung Balaw

Ang Manok Kung Balaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sa pagsiak ning sayong kabuntagon
Miabot ang tingog niyang talagsaon
Sa kanunay siya ang mopukaw kanako
Samtang sa lantay naghigda nagtikoko

Ang mga pako niya gikapakapa
Ubanan sa tingog perting sipaa
Mao kini ang manok kung balaw
Sa sabungan dili gayud motalaw

Sa halayo daw usa ka talisayon
Ang kolor may pagkapughawon
Puti ang iyang mga tiil ug sungo
Mga sugarol gipangita gidamgo

Mobatog ni siya sa dakong bato
Mubarog murag usa ka sundalo
Igmat kaayo og mga mata
Kon isabong lisod malukapa

Sinaw kaayo og mga balhibo
Sa matag adlaw gihapyod ko
Ang nawong niya murag macopa
Kay mestiso lagi kuno ni siya

Maayo kuno ni siya’g isabong
Kun ang adlaw nagpadulong
Kay suwaw kuno siya tan-awon
Ang balhibo niya nga talagsaon

Dili kini ang manok ni San Pedro
Kay ogis man lagi to’g balahibo
Apan kung kini siya moaway
Inilog permi sa tanang tigbakay

Tuesday, July 12, 2011

Ang Pagsabot, Pagpasaylo Ug Paghigugma


Ang Pagsabot, Pagpasaylo Ug Paghigugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang atong minahal nga nasod nasamdan
Sa mga kontrabersiya nga gidangatan
Ang simbahan Katoliko nga nagbangutan
sa nalambigit nga kauwaw ug kalisdanan

Gidawat sa mga kadagkoan sa simbahan
Ang kaakohan sa mga law-ayng binuhatan
Sama sa sugal nga gikagubtan sa katawhan
Nga adunay moralidad nga sangpotanan

Ang ilang mga kaubanan sa simbahan
Nga mituo nga insosente silang tanan
Kay kining tanan nga tabang sa estado
Gikan sa panudlanan sa sugal naglagobo

Ang mga Obispo ug kaparian gipatawag
Mga opinyon sa publiko nagkatigulaag
Alang kanila usa lamang ka gasa gisaad
Sa mensahing gisulat og sila manimpalad

Dakong tabang kadtong mga sakyanan
Kay gamiton lagi sa ilang dakbayan
Mga kabus ang matabangan ug maserbisyonan
Bisag sa pinakasook nga dapit ilang suroyan

Apan kini namansahan sa mga pangagpas
Nga ang simbahan nag-apil apil gidimalas
Mga obispo ug kaparian nga nadakin-as
Sa mga balita sa media nga dili kuno patas

Angay natong masayran ug mahinumduman
Ang mga sugo ni Kristo Hesus ang ipatuman
Nga pagatabangan kadtong nanginahanglan
Sa walay gipinig ug utlanan ang pagtabang

Nagsubo ang mga katawhan nga sumosunod
Sa Simbahan Katoliko nga ilang gitahod
Nga ginadili ang pagdawat og hinabang
Gikan sa singot sa sugal ug mga kabuang

Busa kining hitabo hatagan og panag-ingnan
Makuhaan nato og pagtulon-an sa kadaghanan
Ang pagpasaylo kanila nga atong unongan
Aron ang paghigugma sa Diyos atong pagabaslan

Monday, July 11, 2011

Ang Buaya Nga Dakog Tiyan

Ang Buaya Nga Dakog Tiyan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Buaya gipangita sa Palawan
Perting taasa kitay kuyawan
Ngipon murag gabas likayan
Kon gutomon alibwag ang tanan

Gidungog nga daghan nang napaakan
Gumikan kay lumolupyo gikuntrahan
Karon kay ang buaya nadakpan naman
Nanghinaot nga adunay panag-ingnan

Kay dilikado kini kung yamayama-an
Kon maligo ta basin kita matripingan
Mga kabanay basin sila makuratan
Sa panghitabo nga dili kalikayan

Sagdi lang tong buaya sa karsada
Nagpuyo sa prosento nga dako-a
Kay permi man to kabusog nga buaya
Nga kusog manakop perting salbahisa

Busa likayi kanang buaya dakog tiyan
Kay magngisi permi kon kamo madakpan
Sigurado nga kamo makuwartahan
Kon dili ninyo siya mabantayan

Wednesday, July 6, 2011

Ang Sakyanan SAFARI Alang SA PARI

Ang Sakyanan SAFARI Alang SA PARI
By Genamos_US of Washington DC, USA

Giduaw nasad ang atong nagluyang nasod
Sa mga pagsulay ug hagit kita nasad napaud
Midako ug misulbong ang mga sugilanon
Nga sa dugay karon nangalisbo tukionon

Nakuykoyan ang mga buluwanong gasa
Nangayagyag og nahibos gipasa-pasa
Mga obisbo ug kaparian nga nangharana
Sa mga sakyanan nga 4x4 ang gitagana

Mga sakyanan nga adunay gamayng bugti
Ang pagsuporta sa simbahan ang isukli
Aron patabunan ang mga buhat nga hiwi
Ngadto kang Gloria ang goberno malahi

Ang nasud kuno walay igong kuwarta
Kay ang goberno kuno nag-agwanta
Kay bati ang kinatibuk-an nga ekonomiya
Ang tanan naapektuhan nga dili malingla

Mga milyones ang kantidad sa sakyanan
Giapod-apod gikan sa atong panudlanan
Mga kabus nga katawhan ang nag-antos
Sa kawad-on naghilak sa dakong gastos

Mga suliran sa panglawas ug edukasyon
Pun-an pa sa mga kalamidad ug korapsyon
Maglabad ang atong ulo kung unsay unahon
Mga importante ang tanan nga hunahunaon

Mag-unsa nalang ang mga timawa naulipon
Sa mga hiwi nga pamalaud ilang sagopon
Karon gi-anam anam naman sa pagpanilhig
Ang mga sagbot ug kahiwian nga naglawig

Ato kining pugngan ang mga kahiwian
Kay atong tuyo ang nasod matabangan
Kalambuan, kauswagan ug kabulohanan
Aron sa ugma gilantaw nga matilawan

Maayo ang tumong sa katoliko nga simhahan
Ang pagtabang ug pagpalambo sa katawhan
Sa esperitohanong giya mahimong adunahan
Ang tanan giaghat sa pagsubay sa kamatuoran

Ang pagpuyo sa matarong maoy atong batunan
Kay kon palabihon nato ang kuwarta ug kadaotan
Ang mga kasingkasing nahimulag na sa pagtuo
Napuno sa kaguol nga wala kanila ang Ginoo

Busa hatagan nato og gamay nga pagsabot
Mga Obispo ug kaparian isalikway ang kalagot
Humokon ang matag kasingkasing nga gahi
Kay ang sakyanan SAFARI alang SA PARI

Sunday, July 3, 2011

Kanus-a Ikaw Akong Maako

Kanus-a Ikaw Akong Maako
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mao kini ang gugma
Nga gitapigan ko sa una
Ang mga tuig nga milabay
Gibati ko kini sa kanunay

Unang tuig ko sa pagkat-on
Misamok sa akong kaugalingon
Mga luha nga akong giluom
Gumikan sa gugmang gilaum

Apan wala nimo panumbalinga
Kining dughan ko nga natingala
Ang pagbati mo usa lang ako kahigala
Natugkad ko ang gugma wala madala

Ikaw ang tanan kung gipangandoy
Matag adlaw gugma ko ang giasoy
Walay sipyat nga adlaw ikaw gipangita
Sa kasingkasing ko nga wala mahiluna

Gipadayag ko na kanimo ang karinyo
Aron makita mo nga ako nakagusto
Luhoi kining akong tinood nga pagbati
Bisag gamay aron imong akong masinati

Ilawom sa nagkaupos nga kagabhion
Ikaw ang unod sa akong hunahuna midayon
Ang imahe mo nga sa damgo ako giubanan
Wala makawang ang gabii akong gisawhan

Apan usa lamang kini ka damgo
Nahanaw sa pagmata murag aso
Ang kamingaw ko sa dughan midako
Kung kanus-a ikaw akong maako

Saturday, July 2, 2011

Midagayday Nga Mga Luha

Midagayday Nga Mga Luha
By Genamos_US of Washingtong DC, USA

Usa ka gabii nga wala koy tulog
Sa mga panghitabo naghinuklog
Mga pulong unta akong tul-iron
Aron masabtan mo akong isugilon

Wala gayud nimo makita ang tinuod
Nga ang kasingkasing ko gipamatuod
Malisod sa akong dughan ang pagsabot
Kun man gani kasingkasing mo gisapot

Dili ba puwede kini nga atong estoryahon
Sama sa gibuhat nato kanunay sa kagahapon
Nahinumdom ka pa ba sa atong mga plano
Nga ang atong ugma napuno sa mga damgo

Gipangita ko ang mga tukma nga dalan
Aron ang gugma ta mabuhi imong laoman
Karon kay imo naman akong gitalikdan
Ang kasingkasing ko sama nga gilonupan

Pinalangga, kon imo man akong biyaan
Mag-unsa nalang ang akong kalibutan
Wala nga koy makitang kahayag sa ugma
Kay ang gugma ta napukan ug nahidagma

Ang kagahapon ug ang pahanon ang mag-uban
Mga katawa ug pahiyum nangluod gitakluban
Ang kasub-anan ug kasakit ang nag-ambahan
Kay ang akong kinabuhi wala nay kapuslanan

Ang bugtong lintonganay niining tanan
Ang gugma mo mihupas nga midagan
Wala nga koy mahimo sa imong pagbiya
Gawas lamang sa midagayday nga mga luha

Wednesday, June 29, 2011

Malipayong Anibersaryo Sa Akong Ginikanan

Malipayong Anibersaryo Sa Akong Ginikanan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang Ginoo maoy nagpili kaninyong duha
Sa kinabuhi nga mag-uban bana ug asawa
Duha ka kasingkasing gibugkos sa langit
Kay sa gugma ug pagsalig kamo gisampit

Kasumaran karon sa inyong kaminyoon
Kasadya ug kadasig sa dughan saulogon
Mga unos sa kalisdanan kamo ra gihapon
Ang mag-uban sa kalipay ug kasakit isipon

Dili sayon ang mga dalan sa kinabuhi
Kun wala ang Diyos nga atong gipili
Siya ang tanan nga kadangpan daganan
Kay ang pangisip may igong utlanan

Malipayon kaming tanan nga nakaabot
Sa pagsaulog ning adlawa kami nahimoot
Dili matukib ang among tinood nga kalipay
Sa pagpasalamat nga modelo sa panimalay

Nanghinaot nga kamo padayon magsinabtanay
Sa matag adlaw kung duawon sa mga kalaay
Iandam kanunay ang mga danggas nga pahiyom
Aron habulan sa init nga gugma nga may gahum

Hatagi ang matag tagsa-tagsa nga kaugalingon
Ang pagbaton og respeto nga maoy pagasabton
Aron ang kalinaw sa matag dughan mabatunan
Sa gipaambit nga gugma sa Diyos Na Amahan

Wala nga koy lain sa langit nga gipangayo
Kon di ang kabaskog ug kabulahanan dako
Nga kaninyo akong gihalad kining balak
Sulod ning dughan nga nagmahal naghilak

Kay sumpay kamo sa akong kasingkasing
Bisag nahilayo akong hunahuna wala mokaging
Gipangandoy ko nga akong makita pag-usab
Ang akong ginikanan nga kanunayng inlab

Thursday, June 2, 2011

Ang Birhen Nga Isla

Ang Birhen Nga Isla
By Genamos_US of Washington DC, USA

Linaw kaayo ang kabaybayonan
Ang tubig daw hubog sa hunasan
Ang hangin lab-as nagpaso-paso
Ang maong isla daw usa ka paraiso

Si Dodong naglingkod nag-inusara
Nag-atubang sa dagat nagmaskara
Ang iyang pahiyum maoy gitagana
Sa kaanindot sa palibot pagkahalina

Ibabaw sa nag-umbaw nga bato
Gihuhuna ang kanhing kaniadto
Sa mga panghupaw ako gihaylo
Ang kalinaw nga dili buot ibaylo

Sa kaanyag ug matahum nga dapit
Mga suliran nangapanas sa daklit
Gialirongan sa mga lunhawng tanom
Palibot gihabolan sa dakong kahilom

Tin-aw ang tubig gianod sa baybayon
Mga gagmayng isda imong lantawon
Gawasnon nagdakop dakop sa daplin
Ang gugma ko niining isla magpabilin

Pagkaanidot sa kinabuhi niining paraiso
Mga kasaba ug alingogngog dili kabuylo
Kay ang isla nahimotang halayo sa unay
Mga lumolupyo malipayon nagsinabtanay

Sunday, May 29, 2011

Langit Ug Yuta

Langit Ug Yuta
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kadaghanan kanila nagkanayon
Nga ang gugma buta pagasabton
Gipamatud-an ko sa usa ka higayon
Nakalimtan ko ang garbo sa sayon

Ayaw gayud kini ikahibulong
Nga ang kaluoy ang misulbong
Nanimbasog nga magpahilayo
Sa gugma nga ako nabilanggo

Gusto ko man ikaw nga hikalimtan
kay magkalahi ang atong kalibutan
Langit ug yuta ang atong kahimtang
Ang pagbati ko nga wala makawang

Matud pa sa uban nga kining tanan
Usa lamang ka damgo nga gituohoan
Gipangandoy ko nga ikaw maangkon
Ang dughan mo buot kung tugkaron

Bisag hungog ang pagtuo nila kanako
Nga lisod kabuoton ang langit na layo
Gipaabot sa kabus nga yuta ang langit
Nga modung-aw ug mohalok sa hingpit

Dili bahandi ang akong giapas kanimo
Sa imong pagka-ikaw nga ako nakagusto
Tuhoi kining akong gipanugilon kanimo
Kay sayod ang Diyos sa gitinguha ko

Gaksa ako sa imong mga gakos
Kay ang gugma ko andam ibalos
Hatagi kining dughan sa katumanan
Kay ang gugma ko ikaw ang tinubdan

Matuod man ang naagiang kamatuoran
Nga ang kahimtang ta dili kini angayan
Atubangon ko ang maong kaparotan
Kun kini itugot sa kamot sa kapalaran

Saturday, May 28, 2011

Sulayan Ta Sa Makausa

Sulayan Ta Sa Makausa
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dugay na kitang nagkalagyo
Sukad ikaw kanako nagpalayo
Dili ko buot ikaw akong pasakitan
Sa gibuhat kung mga kasal-anan

Dili ko buot ikaw akong pahilakon
Sa mga bakak ako sa hingpit naulipon
Dili ko buot ikaw akong pakyason
Sa gugma tang nawalay kab-uton

Sa kinabuhi tang nasugatan kaniadto
Ang gibati ko kanimo gipasigarbo
Imo pa ba akong tagaan og higayon
Kining gugma ta atong banhawon

Sulayan ta sa makausa kining dughan
Nga mabuhi pag-usab ikaw halaran
Nasayop ako sa akong pagtuo kaniadto
Nga dili diay siya ang akong ginadamgo

Ikaw ang akong kalibutan ug himaya
Nga angay mong masayran akong pinangga
Sa matag adlaw nga tanan gihandum ka
Nga ang dughan ko nadagma ug nahigmata

Hatagi kog higayon nga magbag-o
Ang gugma ko kaniadto nasaag ako
Ibutang ko ikaw pagbalik ning dughan
Aron himayaon ta ang gugmang angayan

Higugmaon ko sama sa usa ka bulawan
Nga ikaw andam ko nga paga-ampingan
Taliwala ning malaw-ay nga binuhatan
Patalinghugi kining dughan nga samaran

Hatagi pagbalik og luna sa imong dughan
Ang nahigmata nga kasingkasing naagian
Gam-on ko pagbalik ang gugmang nabali
Sa walay katapusan ikaw ang akong pinili

Friday, May 27, 2011

Himsog Nga Kinabuhi

Himsog Nga Kinabuhi
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kalisod gayud ang magpadaot
Labi nga ang karsones pagkahugot
Ang batonis nangusog nangupot
Nahadlok ang tiyan molugsot

Dagan didto, tambling diri
Mga singot dili gayud papiri
Bisag unsa nalay mahunahuna-an
Aron ang bibil makuhakuha-an

Patid diri, sumbag sa hangin
Mga ehersisyo nga pahangin
Mo-ambak ambak og ikalima
Magpataas sa atong resistinsiya

Sharo ang mga singot magtabisay
Ang katambok dali rang malanay
Mag ehersisyo gayud sa kanunay
Aron ang kinabuhi kita molahotay

Mokaon og daghang mga utanon
Mga lunhaw og tapol pagkalan-on
Makapabaskog sa lawas buhaton
Aron makalikay sa sakit nga sulondon

Gamaya ra ang pagkaon og karne
Kay ang kalami nga kita gidani
Ang mantika sa hayop makadaot
Ang kasingkasing wala mahimoot

Busa likayan gayud ang mga sakit
Basin sa ospital gayud kita mosampit
Dili usikan ang kinabuhi nga gidalit
Kay walay kinabuhi nga mapalit

Thursday, May 26, 2011

Ang Luha Sa Kamaya

Ang Luha Sa Kamaya
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kasakit ang misubay sa imong panagway
Nga ang kamatuoran lisod kining maiway
Ang panahon mao kini ang motambal
Sa mga samad naagian nga midagmal

Kasub-anan man ang mitabon sa dughan
Aduna usab nga paglaum ang padulngan
Mga saad nga gihatud sa pultahan sa langit
Nga hulipan sa tam-is nga gugma dili kapait

Ipaanod ko sa dayon ang luha mo sa kasakit
Aron ipuli ko ang luha sa kamaya ipaambit
Pad-on ko ang mga lama nga mipilit
Aron sabonan ko sa pagbati nga gidalit

Sud-onga kanang mibadlis nga bangaw
Ang katahum sa mga kolor dili hilaw
Gikan sa makusog nga bunok sa uwan
Ang bidliw sa adlaw ang atong natilawan

Hikalimti kadtong pakyas nga mga dalan
Kay maoy nagtudlo kanimo sa kaayohan
Nga ikaw kanhi nabilanggo sa kagul-anan
Ug karon mihigmata sa gugmang gilauman

Buhii kanang mga bati nga kagahapon
Nga naghasol kanimo ug ikaw naulipon
Hatagan nato og kagawasan ang kalipay
Kay ang kinabuhi hamubo dili magdugay

Wednesday, May 25, 2011

Ang Kangitngit Sa Kagabhion

Ang Kangitngit Sa Kagabhion
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dakong wanang akong nakit-an
Mga balili misayaw gikataw-an
Hinay ang huyohoy sa hangin
Anino sa mga kahoy gipangbahin

Ngitngit ang matag palibot
Mga kahoy hilom nahimoot
Itum ug hanaphanap palay-an
Ang kagabhion nga nagtakuban

Adunay mga kahoy nangabali
Mga sanga nangasay-a gipili
Sa gidugayon ug pagkagabok
Mihalok sa yuta wala mamilok

Tingog sa mga gangis nagpasulabi
Taghoy sa langgam siloy nagpalabi
Ang kahumot sa banikanhong palibot
Mga suliran gidala dali ko nakalimot

Ang kahilum akong nagustohan
Kalinaw sa Hunahuna hilabihan
Ang buwan natulog gihabulan
Sa panganod nga gitandayan

Ang kawanangan napuno sa tuldok
Dagko ug gagmayng bituon gidasok
Pagkanindot sa maong talan-awon
Ang kinabuhi gayud pagadalaygon

Tuesday, May 24, 2011

Ang Taliabot Nga Bagyo

Ang Taliabot Nga Bagyo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang hangin inanay sa pagkakusog
Ang kangitngit nitabon pagkabusog
Mga itum nga panganod gianod-anod
Sa kapunawpunawan ang unos misulod

Dili halayo ang mga lawod nagbuwabuwa
Ang kakusog sa mga balod gipanghagwa
Talan-awon nga dili kakumpyansahan
Mga sakyanan sa dagat pagapugngan

Mga pat-ak pat-ak nga mga ulan giduyogan
Sa hangin nga usahay molabyog kasagaran
Mga nagpuyo sa daplin sa kabaybayonan
Mamakwit padulong ngadto sa eskuwelahan

Kanunayng maminaw sa radyo inanonsiyo
Kay ang lokal nga goberno kini ibandilyo
Aron ang katawhan mahalikay sa peligro
Kay ang kinabuhi gihagwa kini ipaseguro

Ang panahon dili man gayud mapugngan
Kung kini manghagis nga kita pakuratan
Mga palibot nga ang tawo ang nagdagmal
Sa kalikopan nga gipasagdan wala gimahal

Isalig ang tanan sa Diyos ang atong kaluwasan
Kay ang iyang pagbuot gayud ang matuman
Mga kakulian sa kinabuhi usahay dili masabtan
Sa kabalaka nga bawion ang kinabuhing inuslan

Magbuligay sa usag-usa ang hangyo sa tanan
Datu ug kabus, ang tanan gayud maapektuhan
Kay kining kalisdanan moduaw sa katawhan
Magkahiusa sa pag-ampo ngadto sa kahitas-an

Monday, May 23, 2011

Ikaw Ug Ako

Ikaw Ug Ako
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang una kung pagkakita sa imong nawong
Gibati ko ang adlaw misubang misulong
Ang buwan ug bituon maoy imong gigasa
Nga ang gugma kung gibati adunay pag-asa

Ang nagdag-um nga kalangitanan naghulat
Didto sa sook ang kagul-anan ako gihudlat
Ang una kung tam-is nga halok kanimo
Ang kangitngit nangapanas daw gipasaylo

Ang kasingkasing ko nga nag-ambahan
Sa gugma nga migawas ang kadaugan
Gibati ko ang nagpanikad nga dughan
Ang misiaw nga gugmang pagasawhan

Mikuray ang duha ta kakasingkasing
Daw langgam nga nabihag nawahing
Sa mando sa gugma nga ipadayon
Kining talagsaon nga mga higayon

Ang una kung pagtugyan sa akong gakos
Walay pagduhaduha kanimo akong gibalikos
Aron habulan ko ang imong mga pagduda
Nga ang gugma ko ikaw ang nakapanag-iya

Busa ayaw kahadlok kung ang kalibutan
Napuno sa pagsulay ug kagubot matilawan
Tumanon ta ang mga saad nga gipanumpaan
Nga ikaw ug ako sa kahangturan manag-uban

Sunday, May 15, 2011

Ang Hangyo Sa Usa Ka Kasingkasing

Ang Hangyo Sa Usa Ka Kasingkasing
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ubani ako sa hangtud sa kahangturan
Sa kinabuhi nga atong pagasawhan
Tuhoi ako ug ikaw makasalig kanako
Ang gugma ta sa langit gisandig ko

Pangayoon ko ang tubag mo
Nga dugay ko nang gipaabot ko
Ang gugmang tam-is nga midako
Pagbati nga masabtan nimo ako

Ayaw ako pakyasa sa akong gitinguha
Kasingkasing ko nahadlok ikaw mawala
Walay makapanag-iya kanimo kon di ako
Kay ikaw gihatag sa langit dinhi kanako

Ang usa ka gugma susama usa ka simponiya
Nga may hingpit ug nindot nga harmoniya
Kon ang managhigugmaay sila magkahiusa
Sa kalipay ug kasakit sa kinabuhi mihulma

Hamili, bugtawon ta ang atong mga damgo
Sa atong kinabuhi nga dugay ta nang giplano
Ayaw kahadlok sa pakigharong sa mga kalisod
Kay ania ako sa imong kiliran ikaw nasayod

Busa maglakaw kita nga magarbohon
Sa ibabaw ning kalibutan nga sulondon
Magkinuptanay kita sa atong mga kamot
Bisag ang kinabuhi moduaw nga dili nindot

Mao kini ang atong kapalaran nga giguhit
Sa kamot ni Bathala nga gikan sa langit
Walay bahid sa mga pagbasol ug kayogotgot
Kay ang Diyos nagauban kanato ang nagbuot

Magkahiusa kita sa atong mga katuyoan
Kay ang kalisdanan moabot murag kawatan
Gun-obon ang pundasyon sa atong gugma
Nga ang tanan mahanaw uban sa romansa

Hatagi ko sa imong pagsanong ug pagsabot
Aron ang idlas nga gugma sa yanong modut
Ang kalinaw sa kinabuhi kanato maga-uban
Kay ang Diyos nagtaw-aw dili kita pasagdan

Wednesday, May 11, 2011

Sa Gugma Naulipon

Sa Gugma Naulipon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang mga bituon gipangsab-it
Ngadto sa langit nga gipapilit
Kahayag sa amarilyong buwan
Nag-utaw-utaw sa kawanangan

Duha ka hinigugma naglingkod
Mga kasingkasing nga gianod
Nag-atubang sa buwan nagkatawa
Mga pagbati nga dili maagwanta

Ang mga anghel sa langit nanag-awit
Sa mga huni sa gugmang sila naghubit
Malipayon nga nagsinabtanay
Sa mga sugilanong lumalabay

Ang mga bituon ug ang buwan
Saksi sa gugmang gipanumpaan
Sa naghigugmaay nga nilalang
Pagbati nga wala makawang

Mga ngabil nga nanag-abot
Sa tam-is nga halok nisimhot
Gihangop sa nabukas nga langit
Ang basbas sa kahitas-an gidalit

Matag gutlo kanila way katapusan
Ang kalipay ug himaya nga miuban
Ang siaw nga tun-og sa kagabahion
Ang hangin mihagwa nga malipayon

Nahikalimtan ang oras nga milabay
Ang ilang panag-uban nga milahotay
Unya miaginod misubang ang adlaw
Ang kagabhion inanay nagkahanaw

Gibalik sa paghandum ang kagabhion
Sa paraisong matahom nga handumon
Nangandoy sa sunod panagtagbo sublion
Ang managhinugmaay sa gugma naulipon