Total Pageviews

Wednesday, June 26, 2013

Ang Gugma Ug Ang Kinabuhi

Ang Gugma Ug Ang Kinabuhi
By Genamos_US of Washington DC, USA

Daghan ako og mga pangutana
Kabahin aning gitawag na gugma
Daghan nangahungog ug nabuta
Sa ilang mga pagbati nga gidala

Mga suliran ug mga kapakyasan
Aduna usab misangko sa kadaugan
Ang mga drama nadungog sa radyo
Nakabasi kini sa tinuod na mga tawo

Dili kini tumotumo o sa imahinasyon
Sa hunahuna namugna ang sugilanon
Ang kinabuhi sa matag adlawng nakita
Ang kausaban puwede kita og ibaligya

Matag tikang sa orasan niining kalibutan
Matag gutlo niini adunay igong hinungdan
Ang kalibutan napuno sa mga kalingawan
Napuno usab sa mga pagsuway ug tinuyoan

Way gipili ang gugma sukad pa kaniadto
Bisan pa ania na sa panahon sa moderno
Ang dagway sa gugma walay pagkausab
Magdepende sa gibati sa mga manag-uyab

Daghan ang naingganyo nga ilang tugkaron
Kon unsa kalawom ang gugmang solundon
Di ba nagkalainlain ang mga interpretasyon?
Apan usa ra ang hinungdan ug dili kini sayon

Matanghaga gayud ang kinabuhi sa tawo
Lisod madupa ang uyok sa atong pagkatawo
May igong pangisip ug pagbati lahi sa uban
Gihatag sa langit aron atong paga-ampingan

Ang gugmang gibati dili pagaduwaduawan
Anino sa kasakit ug kapait  sa nahingtungdan
Mga kasingkasing gikomotkomot sa mga luha
Gumikan sa gugmang maluibon ug na dismaya

Dili kita magpasagad sa atong mga gipangbati
Dili magdali og hasmag sa gugmang masinati
Kini pagahunahunaon ug timbangtimbangon
Kay ang tinood na gugma tam-is ug mabulokon

Sunday, June 2, 2013

Ang Bulak

Ang Bulak
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkaanindot nga pulong litokon
Ang tingog sa kinaiyahan madanihon
Sama sa usa ka bitoon sa langit
Madalidali ra nato og mapalit

Sa tibook tuig ato siyang makita
Bisan unsang okasyon gipangita
Labi na sa adlaw sa mga kasingkasing
Sa mga nakadawat murag mapraning

Gasa sa kahitas-an sama sa bulawan
Mabulokon ang dagway sa kalibutan
Sund-onga ang kabukiran kon wala
Sama ra kini nawad-an og himaya

Mga alibangbang, buyog ug kalanggaman
Masadyaon nagtan-aw sa mga halaman
Nagkalainlain man ang ilang mga kolor
Nindot iadorno sa ibabaw sa aparador

Mga rosas ug sampaguita pagkahumot
Ang katam-is nangalimyon dili mahurot
Mga kapatagan ug kabukiran gikoloran
Sa mga kabulakan nga nindot ilarawan

Dili tanang bulak magpabilin nga bulak
Ang uban mahimong prutas di kini bakak
Depende kini sa klase sa bulak na gitanom
Gipakita lang sa Dios kun unsa iyang gahom

Ang bulak usa sa mga gibuhat sa Dios
Atong pagaampingan na maoy ibalos
Sa ilang mga kolor adunay  mga kahulogan
Gugma, kalinaw, paglaum ug kaangayan

Bulak pagkaanindot nimong sud-ongon
Ang katahom adunay gayud sugilanon
Matag nilalang adunay mga katuyoan
Kay kini ang sinugatan natong tanan

Saturday, June 1, 2013

Ang Alibangbang

Ang Alibangbang
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang inahan nga alibangbang milupad
Sa mabagang tanaman siya gipadpad
Aron ang mga itlog iya kining ilatad
Kay sugo sa kinaiyahan iyang gisaad

Inig kapusa ang mga til-as manimpalad
Nagkalandrakas na kolor ang gihalad
May mga tunokon, niwang ug tambokon
Managkapyot sa mga sanga ug dahon

Apan sa pag-abot sa iyang pagkalinghod
Mga dahon ang pagkaon wa siya maglisod
Ang dahon maoy iyang himoong bayanan
Aron didto mopasilong ug iyang kapuy-an

Sa iyang pagsuroy-suroy siya makatulog
Sa kakapoy siya mahinanok na busog
Ilawom sa layang dahon siya mopasilong
Nakumbitay sa sanga nga sama gilubong

Pipila ka mga adlaw o semana ang molabay
Ang til-as mahimong alibangbang na gamay
Mangimbisog molupad na puno sa kalipay
Aron usisahon ang kalibutan siya mosuway

Sa mga hardin ug kabulakan siya mopanaw
Mangita sa mga dugos na iyang ipamahaw
Yano ra ang kinabuhi sa usa ka alibangbang
Hamobo ang kinabuhi apan wa siya malisang