Total Pageviews

Thursday, March 6, 2014

Human Milabay Ang Uwan

Human Milabay Ang Uwan
By Genamos_US of  Washington DC, USA

Kasidlak sa haring adlaw
Salamat ang uwan milakaw
Ang langit nga mapughaw
Mga panganod naglutaw

Ang tingog sa kalanggaman
Pahalipay sa akong dunggan
Daw usa ka huning maanindot
Giduyogan sa kahilom sa palibot

Ang tabonon nga yuta na basa
Maayo gani wala gyud magbaha
Sa gawas ang mga bata nagduwa
Ang masuso gikugos ug gihagwa

Sanag ang panagway sa mga tawo
May naghigda sa lantay nagdamgo
Nagsigeg tingog ang karaang radyo
Si Noy Eking nagkaon og tsamporado

Taud-taod mobagting na ang kampana
Ang mga tanod mipuwesto sa karsada
Nagbantay sa milabayng mga parada
Kay buhian na ang mga nag-eskuwela

Nangalisbo ang kahumot sa latik
Gisubay sa akong ilong nga abtik
Nagluto diay si Nang Tikya og saging
Aron ibaliya sa mga bata inig bagting

Gikapoy ko ganihang pagkaudto
Pagkaalimoot ang kainit nangalisbo
Way bugnawng hangin nga milabay
Nakatagpilaw ko naglingkod sa lantay

Taud-taod wala ko makabantay
Mibundak ang uwan nangindahay
Wala ko mahipos ang among hinayhay
Mayawyawan gyud ko inig abot ni Inday

Kay giduyan man ako sa akong kakapoy
Ang akong nawong mura gyud napusoy
Ako nalang tunlon kining maong kasaba
Wala ko tuyoa ang Ginoo nalang bahala

Wednesday, March 5, 2014

Ang Merkules Sa Pagpabadlis

Ang Merkules Sa Pagpabadlis
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ania nasad ta sa tiilan sa kuwaresma
Giawhag sa pagpabadlis ug mosimba
Sa pagtimaan sa atong pagkakristiyano
Ug pagpahinumdom sa atong pagtoo

Karon ang sinugdanan sa kuwaresma
Giaghat ta sa pag-ampo ug magpuasa
Kasaulogan sa kamatayon ni HesuKristo
Ang kalibutan gitubos ug kita gipasaylo

Ang iyang kinabuhi ug pagsakripisyo
Timaan sa kalooy ug gugma sa Ginoo
Gibuntog niya ang kangitngit sa kamatayon
Aron ang kinabuhi maluwas ug magpadayon

Nabanhaw Siya ug misaka ngadto sa langit
Gibilin ang balaang pulong ug kita gihagit
Sa pagsunod sa iyang mga sugo ug balaod
Aron mahilayo sa kasal-anan kita sa hangtod

Magpuasa kita, maghinolsol ug magbag-o
Himoon ang kinabuhi ni Kristo na ehemplo
Kay ang atong kinabuhi sa kalibutan gibidyo
Ipasalida puhon kon unsa ang atong pagkatawo

Busa gitagaan  kita sa Ginoo og higayon
Nga mag-usab dinhi sa yuta ug dili sayon
Ang pag-ampo mao ang atong hinagiban
Taming sa atong kalag aron ta panalipdan

Sa atong panahon karon daghang masalaag
Motipas sa laing dalan mosubay ang kalag
Kay ang ilang pagtoo wala man ngadto sa Ginoo
Himoong rason ang kahuyang sa pagkatawo kuno

Matag usa kanato adunay mga kasal-anan
Sa atong pamilya, sa uban ug kaigsoonan
Apan dili ta moundang sa paghigugma sa Dios
Si Kristo napagkatawo aron kita Iyang matubos

Walay utlanan ang gugmang gipaambit kanato
Gikan sa Dios Amahan ug bugtong Anak gitudlo
Gitagaan kita og igong kagawasan sa pagbalik
Ngadto sa kamot sa langit ug kita Iyang gitapik

Tuesday, March 4, 2014

Global Warming O Warning?

Global Warming O Warning?
By Genamos_US of Washington DC, USA

Daghan nga kitang nadunggan
Sa mga balita sa pamantalaan
Ang Global Warming sa kalibutan
Dili nga gayud kuno mapugngan

Tumang kainit o sobrang katugnaw
Tsunami o super bagyo ang miduaw
Pun-an sa baha o linog kita gipukaw
Ang kalibutan kuno murag misiaw

Mga klima o panahon mangausab
Daghan nagbagotbot ug mingaab
Mga pangutana puno sa kabalaka
Kon matawag nga gikastigo na kita

Pagbuot nga ba kini gikan sa Dios?
Sa atong kasal-anan kita natamparos
Kon panguntaon ang habig sa syensya
Aduna usab silay tubag sa atong kabalaka

Nagkanayon ang ubang sayantipiko
Managlahi ang Diosnong mga pagtoo
Kon basihan ba ang syensya o bibliya
Panahon nga gayud kita na magmata

Dili kuno laboton ang langit sa tanan
Kay ang syensya aduna may basihan
Mga tinuyoan ug binuhatan sa tanan
Ang pagpasipala sa atong kinaiyahan

Global Warming nga ba kini matawag?
O Global Warning para sa atong kalag
Mga sinyalis nga nahisulat sa bibliya
Kitang tanan mag-ampo ug mangaliya

Giabusohan ang atong kalikupan
Nagpasagad ang mga katawhan
Nagpabadlong usab ang kalibutan
Gumikan sa atong mga binuhatan

Mag-usab na kita ug maghinulsol
Sa atong kasaypanan ug magabasol
Alang sa atong kaluwasan sa kalag
Ngadto sa langit na atong ipadayag

Ato nalang isalig ngadto sa kahitas-an
Ang tibook natong kinabuhing inuslan
Ang tanan sa ibabaw ning kalibutan
Ang langit lang may kontrol sa tanan