Total Pageviews

Wednesday, October 31, 2012

Halad Pag-ampo Ni Kang Marlon BellitaHalad Pag-ampo Ni Kang Marlon Bellita
DJ Inday Miguel/Reporter/TV Patrol Cebu
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Ginoo, akong gihalad kanimo
Kining akong tinahod na amigo
Nasakit  karon ug nagalisod
Sa kahimtang siya napaud

Among gitugyan kanimo ang tanan
Napanalipdan mo siya sa mga kakulian
Hatagi siya og kalagsik ug kabaskog
Sa iyang kinabuhi karon nalimbasog

Lig-ona ang iyang kaugalingon ug pagtoo
Kanimo Dios ikaw among gipasigarbo
Walay imposibli  kanimo na dili mahimo
Sa imong gahom ug gugma na pagkadako

Luwasa si Marlon Bellita o Diyos
Ug haboli siya sa Imong mga gakos
Ipahilayo siya sa ngilit sa kamatayon
Aron makauban namo siya sa sunod higayon

Among gipangaliya kining tanan sa krus
Na pasayloon mo siya sa mga sala milapdos
Lugwayi ang iyang kinabuhi ning kalibutan
O Diyos, aron sa matag adlaw among makauban

Lig-ona ang among kaugalingon ug iyang pamilya
Kon unsay Imong pagbuot ug kalooy siya dawata
Aron kami makabaton og kalinaw ug panaghiusa
Kini Kanimo o Diyos uban sa imong tam-is na gugma

Friday, October 26, 2012

Ang Mayor Nangita Sa Baktin

Ang Mayor Nangita Sa Baktin
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nangaukay ang tibook nasod
Sa usa ka dakong balita misulod
Didto man kini nahitabo sa Davao
Ang usa ka krimen nga misumaw

Gipangita kuno ang usa ka baktin
Nga dili ordinaryo na nagdiindiin
Ang gipangita kuno dili kini baboy
O kaha hayop nga nagbagdoybagdoy

Alyas lang kini sa usa ka tawo
Ang tawag kaniya sa mga sindikato
Aron tagoon ang iyang pagkatawo
Si Ryan Yu kuno ni siya mga amigo

Kining baktin hari sa mga sindikato
Mga kaubanan nadakpan misirbato
Ang pagpangarnap diay ang negosyo
Ning mga kriminal nga mipasiyo

Kining baktin idlas pa sa manatad
Mga kapulisan nangita nagpasad
Wala hikit-i kon asa kini nagtago
Basin adunay nagpaloyo nga dako

Ang mayor gipaningot nga nanganti
Ang baktin patyon aron may ganti
Naghulat ang 5 milyones mga amigo
Sa makadakop o patay walay pasaylo

Gihimakak kini sa naglagot na mayor
Ang iyang ngalan mura daw gitirador
Gilambigit ang ngalan sa iyang anak
Nga may koneksyon kuno sa inahak

Sa pasangil nga walay igong basihan
Kun bahid politika ba ang padulngan
Gituhoan na karon ang baktin nakagawas
Sa Thailand, Malaysia o Taiwan ang hudas

Kun tinood man kini ang taho mga higala
Nan maglisod na kita sa pagdakop kon kanus-a
Kun walay tabang sa uban nga mga ahensiya
Sa gawas nasod ug uban pa pagkadimalasa

Nadakpan nga diay kining baktin kaniadto
Uban sa mga “Pang brothers” na sindikato
Gibuhian kini sa otoridad kay walay kaso
Kay ang ngalan sa baktin wala nalambigit kuno

Ang dakong tamparos o sagpa mga amigo
Kadtong mga mipalit sa kinawat nangapriso
Pagkalaot hunahunaon ang ilang gidangatan
Bisag sayop man kini ila gayud nang barogan

Apan karon ang baktin gigukod na og latigo
Kay ang mayor nangita na sa hari sa sindikato
Magtimbayong ang tibook katilingban karon
Aron luwas ang nasod sa mga badlongon

Busa kamong mga badlongon sa katilingban
Pagbag-o na kamo aron dili kamo malatusan
Sa mga balaud nga naghulat aron kamo silotan
Undanga ang kabuang aron di pa ulahi ang tanan