Total Pageviews

Friday, May 31, 2013

Ang Gugmang Nahinumduman

Ang Gugmang Nahinumduman
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sama sa naandan mga ordinaryong adlaw
Sa balay ug opisina lang ako magalakaw
Motrabaho sa Lunes hangtod Biyernes
Sakay ug kanaog madaghan nga beses

Mga inandan nga lihok lisod gyud malugtas
Kay naanad na ako nag-inusara nagbaktas
Ang kamingaw nabatyagan sa dughan gibati
Gihandom ko ang milabayng katuigan nasinati

Mga kanhing handumanan kanako nagpabilin
Ug sa hunahuna nagduwaduwa may pakapin
Matag adlaw nakighagwa sa idlas na kapalaran
Nagpaalim sa dughan samaran ug gisakitan

Madugay pa siguro ko siya mahikalimtan
Sumala ning kasingkasing kung gihilantan
Nagsunodsunod ning kinabuhi nasum-okan
Na siya kanunay nagpabililin ning dughan

Mahinumdom ako sa kaniadto nga kami pa
Matag Dominggo manuroy kami bisag asa
Manan-aw kami og sine ug sa parke manuroy
Puno sa kalingawan nga dili makaminghoy

Walay mga adlaw nga dili ko siya mahinabi
Bisag unsang mga estorya wala kami gipili
Mga komedya ug inadlaw nga panginabuhi
Mga katawa ug pasiaw kami nahimoot gisukli

Karon, bunga nalang kini sa usa ka sugilanon
Nalun-as ug nahanaw ang dughan na balaanon
Nahubsan sa iyang katam-is pag-agi sa panahon
Ug gidawat ang kaparutan sa gugmang naulipon

Thursday, May 23, 2013

Ang Pagpakabana, Katungod, Soberanya Ug Hustisya

Ang Pagpakabana, Katungod, Soberanya Ug Hustisya
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili pa lang dugay may insidenteng naukay
Ang langyawng insek na mananagat gipatay
Giakosahan nakalapas ug wala kuno misubay
Sa langyawng lagda sa kadagatan nga gihan-ay

Gipasanginlan ang atong mga bagani sa kadagatan
Gipatay kuno ang insek nga walay igong basihan
Wala kuno nakalapas ang ilang mga katawhan
Sa Soberanya sa atong nasod na gipanalipdan

Ang dagat lisod bantayan kon utlanan ang hisgotan
Walay mohon nga makita na susama sa kayutaan
Apan adunay mga mananagat na mapahimoslanon
Kon walay nagbantay mga ilegal panagat buhaton

Nangatarungan ang isig habig sa ilang mga pasangil
Way mahagdaw na kaayohan kon kinsa ang maningil
Mga panginabuhian sigurado gayud nga maapektohan
Pun-an sa kahadlok kon basin ang kasamok mabatyagan

Dali ra kini masabotsabotan kon ang tanan magkahiusa
Kahibalong morespeto sa balaod sa nasod ug soberanya
Ang makighoyhoy sa ilang mga kasikbit nga kasilinganan
Dili ang pagpanghadlok o pagpanghasi ang ilang hinagiban

Kon atong basihan ang mga niaging kasaysayan sa kalibutan
Ang mga panagbangi sa ilang mga nasodnong yuta o utlanan
Kalagmitan kanila ang mga kabus nga nasod maoy pareglahan
Sa mga adunahan o gamhanan nga nasod, sila maoy matuman

Sukad pa kaniadto, ang Pilipinas may abunda na suplay
Sa natural ug tawhanon nga bahandi na atong gikalipay
Apan lagi ang mga langyawng negosyante ang nakapahimolos
Ang resulta ang atong nasod naglisod ug kita sa utang nalumos

Daghan nang milabay na mga namuno sa atong nasod
Ang suliran sa teritoryo gipasipad-an sama kita gitisod
Walay gibuhat kon aduna man gani kini taphaw man lang
Kay giuna ang ilang mga personal nga bulsa ug kabo-ang

Sayonsayonon ra kita niining mga adunahan nga nasod
Kay ang mga Pilipino wala nagkahiusa ug sila nasayod
Sa atong mga baroganan nga mausabon ug magpalingpaling
Haylohon kita og salapi aron mahiduol sa atong kasingkasing

Kalim-an nga tuig ang milabay ang Pilipinas mauswagon
Sa ekonomiya ug pananalapi na puno sa mga sugilanon
Daghan ang mga nasina labi na sa mga nasod sa Asya
Kay ang atong panagamhanan kuno maayo pagkadala

Apan dili naman nato mabalik ang kamot sa panahon
Ang atong nasod ug ang atong kinabuhi magpadayon
Bisag hagip-ot, mga kalisod molabay atong subangon
Ubanan sa mga pag-ampo aron ang kalinaw maangkon

Friday, May 17, 2013

Paghuman Sa Piniliay, Asa Man Ta Paingon?

Paghuman Sa Piniliay, Asa Man Ta Paingon?
By Genamos_US of Washington DC, USA

Karon kay nahuman naman ang piniliay
Daghan ang nahuwasan sa ilang kabudlay
Mga kandidato nga midaog nagkiaykiay
Uban ang ilang dumadapig puno sa kalipay

Daghan usab mga kandidato nangaminghoy
Ang kaparutan sa ilang mga gidamgo napusoy
Pun-an pa sa nagastos sa piniliay nagpanaghoy
Kun kanus-a mabawi nila kadtong pundo gilamoy

Kon napildi man sila sa paglansar sa eleksyon karon
Magpailob usa kay dili pa ang ilang tukmang panahon
Kon may programang nasugdan ila kining ipadayon
Aron ang pagsalig sa mga katawhan ilang pahinogon

Hapsay kuno karon ang piniliayng milabay
Kay gamay ra kuno ang porsento ang gipatay
Dili kuno pareho sa mga miaging eleksyon
Mga kagubot ug kaguliyang ang naangkon

Gumikan kini kay daghan nang nagpakabana
Sa atong nasod ug sa gobernong nagdumala 
Ang mga pagsalig sa katawhan karon dako
Dala nila ang paglaum ug ting-usabawan giduso

Mao na ba kini ang tubag sa atong mga pag-ampo?
Tingale kon nakita nato ang pag-uswag sa pagpuyo
Gumikan sa atong kakugi ug pagpaningkamot
Pun-an sa mga pagsalig sa goberno kita nahimoot

Nindot kini nga tilimad-on na kanatong tanan
Hinaot pa ang kalisod sa atong nasod maibanan
Magkahiusa ang mga kabus ug ang mga adunahan
Sa ilang mga intereses sa kinabuhi may kausaban

Dili sayon ang magsubay sa matarong nga dalan
Kon wala kitay pagsalig ngadto sa kahitas-an
Dali ra kitang haylohon sa tentasyon giubanan
Kay ang kalibutan gialirungan man sa mga dautan

Dili nato husgahan ang mga karaan nga midaog
Sa ilang nadag-an na posisyon wa gyud matarog
Kay basin sad sila tinood gituboy sa mga katawhan
Gumikan sa ilang nabuhat na maayo sa katilingban

Ug sa kadtong mga bag-ong tubo nga mga natudlo
Hinaot ang tinood na pangserbisyo sila dili dalo
May prinsipyo ug sinsero sa ilang gipanumpaan
May kahadlok sa Dios ug nahigugma sa katawhan

Matag usa kanato adunay papel ning katilingban
Ang pagbuhat kanunay sa maayong panag-ingnan
Maggikan kini sa atong kaugalingon ang kausaban
Aron ang kinabuhi hapsay ug puno sa kalamposan