Total Pageviews

Thursday, May 31, 2012

Ang Ting-Uwan Miabot

Ang Ting-Uwan Miabot
By Genamos_US of Washington DC, USA

Miabot nga gayud ang buwan sa ting-uwan
Pagpanamalit sa ting-init nga pagkakusgan
Pagpangandam sa pagbukas sa eskuwelahan
Mga kanal ug estero atong pagakalimpyohan

Magdala sa kanunay og payong ug kapote
Aron inig bundak sa uwan dili kita masikwate
Dili sab nato kalimtan ang pagsul-ob og botas
Aron sa baha ug hugaw na tubig kita makaikyas

Pagaampingan nato ang atong mga panglawas
Aron sa mga sakit ug kakulian dili kita madimalas
Magpaminaw kanunay sa mga abiso sa panahon
Kay ang bagyo moabot ang kinabuhi sugsogon

Mas maayo magdala kita og ekstra nga ilisan
Aron kung maabtan sa uwan dili malikayan
Aduna kita'y limpyo ug uga nga ilisan pagapilian
Kay dili matagna ang sakit basin kita hilantan

Daghan ang mga kakulian sa buwan sa ting-uwan
Mga bagyo, baha ug uban pang mga katalagman
Atong pagaisipon nga kini hagit sa atong kapalaran
Kay ang atong nasod nahimotang man sa sidlakan

Busa ang atong mga atop ug sandayong pagatapakan
Enspeksyonon kun may mga buslot atong aksyonan
Aron inig bundak sa kusog nga uwan dili kita kuyawan
Kay luwas ang atong mga pamilya sa mga katalagman

Pangindahay kini sa inyong ubos na higala sa kahanginan
Ang tambag inigsuon dili gayud kini angay nato kalimtan
Uban sa atong mga pag-ampo ug pagtoo ngadto sa langit
Kay ang Dios manalipod kanato kanunay ug ilikay sa kapait

Thursday, May 24, 2012

Amerikan Aydol

Amerikan Aydol
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pastilan mura gayud ako’g gihilantan
Sa resulta sa indigay mga kahigalaan
Kagabii ang akong dughan gibikogan
Nagsakit sa dili makatoo na saksihan

Dili man kini popuridad na indigay
Kon dili sa mga talento ang angay
Apan lagi sukwahi man sa akong pagtoo
Ang midaug dili si Jessica Sanchez mga amigo

Wala ako modapig ni Jessica kay usa siya ka Pilipino
Kon dili ang basihan sa iyang talagsaon nga talento
Kay mao man kini ang katuyoan sa maong programa
Ang pagpili sa dikalibreng mangatahay sa Amerika

Dako kining garbo sa atong mga kaliwat
Nga usa ka Pilipino mangantahay ang misikat
Alang kanako siya gayud ang akong kampeyon
Sa larangan sa pag-awit siya ang madaugon

Dakong oportunidad ang naghulat kaniya
Nga mahimong bantugan ug sa kalibutan inila
Bisag unsa pa man ang mga rason ug alibay
Pagbuot kini sa kahitas-an ug usa kapagsulay

Kanako akong buhian kining mga kahapdos
Nga dawaton ang kaparutan nga milapdos
Mga pagtulon-an nga angay dili palabyon
Kay basin ang Diyos may laing plano subayon

Dili kini ang katapusan sa iyang mga paningkamot
Kon dili sinugdanan kini sa maayong ugma umaabot
Maglipay kita sa iyang kadaugan ug kalampusan
Bisag sakit sa atong dughan kinahanglan atong buhian

Nahala sa sunod nasad ta mag-abot nga panahon
Kay basin kining himoon sa uban na inspirasyon
Daghan nang moapil sa indigay ug magpaudisyon
Sa Amerikan Aydol nga gikabugtan sa nakauyon

Friday, May 11, 2012

Sa Ugma Damlag

Sa Ugma Damlag
By Genamos_US of Washington DC, USA

Karong adlawa ako nang ipaambit
Ang gugmang kung tam-is ug pilit
Sa imong mga mata akong nakita
Ang gugma mo na walay pagkalaya

Asa kutob kining atong pagbati?
Nanghinaot dili mohupas kadali
Sama sa giampingan nga bahandi
Na ikaw ang akong bugtong gipili

Ang kaanyag mo nga madanihon
Miuban sa kaanindot sa kagabhion
Dili matukib ang akong kalipay
Na ang dughan ko imong gihupay

Sa akong atubangan imong gisugilon
Ang tam-is nga pulong na mabulokon
Imong gipuno ang dughan ko sa pagsalig
Nahiluna ilawom ning dughan ko miparayeg

Apan dili ako makabuot sa panahon
Kon ang kapalaran usahay maluibon
Ang kausaban nga atong maangkon
Kon ang gugma hilabtan sa mga rason

Mag-unsa nalang ako kon ikaw mawala
Ang tanan kung mga damgo mabaliwala
Buhian ko nalang kining langas nga hunahuna
Aron ang dughan ko dili mabalaka sa ugma

Sa ugma damlag inig balising sa sayong kabuntagon
Ako nanghinaot na kita sa kanunayng magmalipayon
Inubanan sa mga pag-ampo ug pangaliya sa langit
Nga ikaw sa gihapon gikauban bisan sa mga kasakit