Total Pageviews

Sunday, May 29, 2011

Langit Ug Yuta

Langit Ug Yuta
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kadaghanan kanila nagkanayon
Nga ang gugma buta pagasabton
Gipamatud-an ko sa usa ka higayon
Nakalimtan ko ang garbo sa sayon

Ayaw gayud kini ikahibulong
Nga ang kaluoy ang misulbong
Nanimbasog nga magpahilayo
Sa gugma nga ako nabilanggo

Gusto ko man ikaw nga hikalimtan
kay magkalahi ang atong kalibutan
Langit ug yuta ang atong kahimtang
Ang pagbati ko nga wala makawang

Matud pa sa uban nga kining tanan
Usa lamang ka damgo nga gituohoan
Gipangandoy ko nga ikaw maangkon
Ang dughan mo buot kung tugkaron

Bisag hungog ang pagtuo nila kanako
Nga lisod kabuoton ang langit na layo
Gipaabot sa kabus nga yuta ang langit
Nga modung-aw ug mohalok sa hingpit

Dili bahandi ang akong giapas kanimo
Sa imong pagka-ikaw nga ako nakagusto
Tuhoi kining akong gipanugilon kanimo
Kay sayod ang Diyos sa gitinguha ko

Gaksa ako sa imong mga gakos
Kay ang gugma ko andam ibalos
Hatagi kining dughan sa katumanan
Kay ang gugma ko ikaw ang tinubdan

Matuod man ang naagiang kamatuoran
Nga ang kahimtang ta dili kini angayan
Atubangon ko ang maong kaparotan
Kun kini itugot sa kamot sa kapalaran

Saturday, May 28, 2011

Sulayan Ta Sa Makausa

Sulayan Ta Sa Makausa
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dugay na kitang nagkalagyo
Sukad ikaw kanako nagpalayo
Dili ko buot ikaw akong pasakitan
Sa gibuhat kung mga kasal-anan

Dili ko buot ikaw akong pahilakon
Sa mga bakak ako sa hingpit naulipon
Dili ko buot ikaw akong pakyason
Sa gugma tang nawalay kab-uton

Sa kinabuhi tang nasugatan kaniadto
Ang gibati ko kanimo gipasigarbo
Imo pa ba akong tagaan og higayon
Kining gugma ta atong banhawon

Sulayan ta sa makausa kining dughan
Nga mabuhi pag-usab ikaw halaran
Nasayop ako sa akong pagtuo kaniadto
Nga dili diay siya ang akong ginadamgo

Ikaw ang akong kalibutan ug himaya
Nga angay mong masayran akong pinangga
Sa matag adlaw nga tanan gihandum ka
Nga ang dughan ko nadagma ug nahigmata

Hatagi kog higayon nga magbag-o
Ang gugma ko kaniadto nasaag ako
Ibutang ko ikaw pagbalik ning dughan
Aron himayaon ta ang gugmang angayan

Higugmaon ko sama sa usa ka bulawan
Nga ikaw andam ko nga paga-ampingan
Taliwala ning malaw-ay nga binuhatan
Patalinghugi kining dughan nga samaran

Hatagi pagbalik og luna sa imong dughan
Ang nahigmata nga kasingkasing naagian
Gam-on ko pagbalik ang gugmang nabali
Sa walay katapusan ikaw ang akong pinili

Friday, May 27, 2011

Himsog Nga Kinabuhi

Himsog Nga Kinabuhi
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kalisod gayud ang magpadaot
Labi nga ang karsones pagkahugot
Ang batonis nangusog nangupot
Nahadlok ang tiyan molugsot

Dagan didto, tambling diri
Mga singot dili gayud papiri
Bisag unsa nalay mahunahuna-an
Aron ang bibil makuhakuha-an

Patid diri, sumbag sa hangin
Mga ehersisyo nga pahangin
Mo-ambak ambak og ikalima
Magpataas sa atong resistinsiya

Sharo ang mga singot magtabisay
Ang katambok dali rang malanay
Mag ehersisyo gayud sa kanunay
Aron ang kinabuhi kita molahotay

Mokaon og daghang mga utanon
Mga lunhaw og tapol pagkalan-on
Makapabaskog sa lawas buhaton
Aron makalikay sa sakit nga sulondon

Gamaya ra ang pagkaon og karne
Kay ang kalami nga kita gidani
Ang mantika sa hayop makadaot
Ang kasingkasing wala mahimoot

Busa likayan gayud ang mga sakit
Basin sa ospital gayud kita mosampit
Dili usikan ang kinabuhi nga gidalit
Kay walay kinabuhi nga mapalit

Thursday, May 26, 2011

Ang Luha Sa Kamaya

Ang Luha Sa Kamaya
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kasakit ang misubay sa imong panagway
Nga ang kamatuoran lisod kining maiway
Ang panahon mao kini ang motambal
Sa mga samad naagian nga midagmal

Kasub-anan man ang mitabon sa dughan
Aduna usab nga paglaum ang padulngan
Mga saad nga gihatud sa pultahan sa langit
Nga hulipan sa tam-is nga gugma dili kapait

Ipaanod ko sa dayon ang luha mo sa kasakit
Aron ipuli ko ang luha sa kamaya ipaambit
Pad-on ko ang mga lama nga mipilit
Aron sabonan ko sa pagbati nga gidalit

Sud-onga kanang mibadlis nga bangaw
Ang katahum sa mga kolor dili hilaw
Gikan sa makusog nga bunok sa uwan
Ang bidliw sa adlaw ang atong natilawan

Hikalimti kadtong pakyas nga mga dalan
Kay maoy nagtudlo kanimo sa kaayohan
Nga ikaw kanhi nabilanggo sa kagul-anan
Ug karon mihigmata sa gugmang gilauman

Buhii kanang mga bati nga kagahapon
Nga naghasol kanimo ug ikaw naulipon
Hatagan nato og kagawasan ang kalipay
Kay ang kinabuhi hamubo dili magdugay

Wednesday, May 25, 2011

Ang Kangitngit Sa Kagabhion

Ang Kangitngit Sa Kagabhion
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dakong wanang akong nakit-an
Mga balili misayaw gikataw-an
Hinay ang huyohoy sa hangin
Anino sa mga kahoy gipangbahin

Ngitngit ang matag palibot
Mga kahoy hilom nahimoot
Itum ug hanaphanap palay-an
Ang kagabhion nga nagtakuban

Adunay mga kahoy nangabali
Mga sanga nangasay-a gipili
Sa gidugayon ug pagkagabok
Mihalok sa yuta wala mamilok

Tingog sa mga gangis nagpasulabi
Taghoy sa langgam siloy nagpalabi
Ang kahumot sa banikanhong palibot
Mga suliran gidala dali ko nakalimot

Ang kahilum akong nagustohan
Kalinaw sa Hunahuna hilabihan
Ang buwan natulog gihabulan
Sa panganod nga gitandayan

Ang kawanangan napuno sa tuldok
Dagko ug gagmayng bituon gidasok
Pagkanindot sa maong talan-awon
Ang kinabuhi gayud pagadalaygon

Tuesday, May 24, 2011

Ang Taliabot Nga Bagyo

Ang Taliabot Nga Bagyo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang hangin inanay sa pagkakusog
Ang kangitngit nitabon pagkabusog
Mga itum nga panganod gianod-anod
Sa kapunawpunawan ang unos misulod

Dili halayo ang mga lawod nagbuwabuwa
Ang kakusog sa mga balod gipanghagwa
Talan-awon nga dili kakumpyansahan
Mga sakyanan sa dagat pagapugngan

Mga pat-ak pat-ak nga mga ulan giduyogan
Sa hangin nga usahay molabyog kasagaran
Mga nagpuyo sa daplin sa kabaybayonan
Mamakwit padulong ngadto sa eskuwelahan

Kanunayng maminaw sa radyo inanonsiyo
Kay ang lokal nga goberno kini ibandilyo
Aron ang katawhan mahalikay sa peligro
Kay ang kinabuhi gihagwa kini ipaseguro

Ang panahon dili man gayud mapugngan
Kung kini manghagis nga kita pakuratan
Mga palibot nga ang tawo ang nagdagmal
Sa kalikopan nga gipasagdan wala gimahal

Isalig ang tanan sa Diyos ang atong kaluwasan
Kay ang iyang pagbuot gayud ang matuman
Mga kakulian sa kinabuhi usahay dili masabtan
Sa kabalaka nga bawion ang kinabuhing inuslan

Magbuligay sa usag-usa ang hangyo sa tanan
Datu ug kabus, ang tanan gayud maapektuhan
Kay kining kalisdanan moduaw sa katawhan
Magkahiusa sa pag-ampo ngadto sa kahitas-an

Monday, May 23, 2011

Ikaw Ug Ako

Ikaw Ug Ako
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang una kung pagkakita sa imong nawong
Gibati ko ang adlaw misubang misulong
Ang buwan ug bituon maoy imong gigasa
Nga ang gugma kung gibati adunay pag-asa

Ang nagdag-um nga kalangitanan naghulat
Didto sa sook ang kagul-anan ako gihudlat
Ang una kung tam-is nga halok kanimo
Ang kangitngit nangapanas daw gipasaylo

Ang kasingkasing ko nga nag-ambahan
Sa gugma nga migawas ang kadaugan
Gibati ko ang nagpanikad nga dughan
Ang misiaw nga gugmang pagasawhan

Mikuray ang duha ta kakasingkasing
Daw langgam nga nabihag nawahing
Sa mando sa gugma nga ipadayon
Kining talagsaon nga mga higayon

Ang una kung pagtugyan sa akong gakos
Walay pagduhaduha kanimo akong gibalikos
Aron habulan ko ang imong mga pagduda
Nga ang gugma ko ikaw ang nakapanag-iya

Busa ayaw kahadlok kung ang kalibutan
Napuno sa pagsulay ug kagubot matilawan
Tumanon ta ang mga saad nga gipanumpaan
Nga ikaw ug ako sa kahangturan manag-uban

Sunday, May 15, 2011

Ang Hangyo Sa Usa Ka Kasingkasing

Ang Hangyo Sa Usa Ka Kasingkasing
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ubani ako sa hangtud sa kahangturan
Sa kinabuhi nga atong pagasawhan
Tuhoi ako ug ikaw makasalig kanako
Ang gugma ta sa langit gisandig ko

Pangayoon ko ang tubag mo
Nga dugay ko nang gipaabot ko
Ang gugmang tam-is nga midako
Pagbati nga masabtan nimo ako

Ayaw ako pakyasa sa akong gitinguha
Kasingkasing ko nahadlok ikaw mawala
Walay makapanag-iya kanimo kon di ako
Kay ikaw gihatag sa langit dinhi kanako

Ang usa ka gugma susama usa ka simponiya
Nga may hingpit ug nindot nga harmoniya
Kon ang managhigugmaay sila magkahiusa
Sa kalipay ug kasakit sa kinabuhi mihulma

Hamili, bugtawon ta ang atong mga damgo
Sa atong kinabuhi nga dugay ta nang giplano
Ayaw kahadlok sa pakigharong sa mga kalisod
Kay ania ako sa imong kiliran ikaw nasayod

Busa maglakaw kita nga magarbohon
Sa ibabaw ning kalibutan nga sulondon
Magkinuptanay kita sa atong mga kamot
Bisag ang kinabuhi moduaw nga dili nindot

Mao kini ang atong kapalaran nga giguhit
Sa kamot ni Bathala nga gikan sa langit
Walay bahid sa mga pagbasol ug kayogotgot
Kay ang Diyos nagauban kanato ang nagbuot

Magkahiusa kita sa atong mga katuyoan
Kay ang kalisdanan moabot murag kawatan
Gun-obon ang pundasyon sa atong gugma
Nga ang tanan mahanaw uban sa romansa

Hatagi ko sa imong pagsanong ug pagsabot
Aron ang idlas nga gugma sa yanong modut
Ang kalinaw sa kinabuhi kanato maga-uban
Kay ang Diyos nagtaw-aw dili kita pasagdan

Wednesday, May 11, 2011

Sa Gugma Naulipon

Sa Gugma Naulipon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang mga bituon gipangsab-it
Ngadto sa langit nga gipapilit
Kahayag sa amarilyong buwan
Nag-utaw-utaw sa kawanangan

Duha ka hinigugma naglingkod
Mga kasingkasing nga gianod
Nag-atubang sa buwan nagkatawa
Mga pagbati nga dili maagwanta

Ang mga anghel sa langit nanag-awit
Sa mga huni sa gugmang sila naghubit
Malipayon nga nagsinabtanay
Sa mga sugilanong lumalabay

Ang mga bituon ug ang buwan
Saksi sa gugmang gipanumpaan
Sa naghigugmaay nga nilalang
Pagbati nga wala makawang

Mga ngabil nga nanag-abot
Sa tam-is nga halok nisimhot
Gihangop sa nabukas nga langit
Ang basbas sa kahitas-an gidalit

Matag gutlo kanila way katapusan
Ang kalipay ug himaya nga miuban
Ang siaw nga tun-og sa kagabahion
Ang hangin mihagwa nga malipayon

Nahikalimtan ang oras nga milabay
Ang ilang panag-uban nga milahotay
Unya miaginod misubang ang adlaw
Ang kagabhion inanay nagkahanaw

Gibalik sa paghandum ang kagabhion
Sa paraisong matahom nga handumon
Nangandoy sa sunod panagtagbo sublion
Ang managhinugmaay sa gugma naulipon

Tuesday, May 10, 2011

Ang Anino Sa Imong Pahiyum

Ang Anino Sa Imong Pahiyum
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mihabol kanako ang kilumkilum
Mipahulay ang adlaw nga misalum
Ang anino sa imong mga pahiyum
Misugat ang kagabhion nga dulom

Sa takna sa imong pagbiya kanako
Mga damgo ta nahanaw nagbakho
Nanghinaot nga dili kini magdugay
Ang kahapdos naagian ko molabay

Pintali kining mga damgong nauknol
Sa kahayag sa gugma mong gidunol
Kaniadto ang tuig ta way naghasol
Nagkahiusa sa gugma nga mitihol

Mabasa nimo sa akong mga mata
Ang matuod nga gugma giharana
Nga Ikaw ang akong gipakarayna
Sa gitukod nga kaharian gitagana

Ang nagsubo nga bituon sa langit
Mitago sa pangunod nagpangitngit
Mihilak nga nagbakho pagkadako
Nga inanay midag-um nagkatakdo

Mihalok ang natagak nga mga luha
Sa ngabil mong nisubay nagduwa
Kay maoy nahikudlit sa kapalaran
Ang pagpanamilit sa matag dughan

Karon pagahandumon ko nalang
Ang kagahapon nga walay sal-ang
Ang tam-is nga gugmang gituhoan
Nga nalawos sa kalibutan gipas-an

Atoson ko ang himaya sa kamingaw
Ang kagabhion naputos sa panghupaw
Nag-inusara sa lawak kung gihigdaan
Nga wala kana sa akong bugtong kiliran

Wednesday, May 4, 2011

Ang Milabayng Panahon

Ang Milabayng Panahon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nahinumdom ako sa kaniadto
Naghunahuna dinha kanimo
Mga adlaw nilabay nagasto
Lisod mawala ang imahe mo

Nitambo ako sa gawas sa hardin
Ang gitanum mong bulak nagpabilin
Pagkaanindot nga lantawon
Handurawan mong talagsaon

Nibalik ako sa pagsulod
Kay ang adlaw nangluod
Daw ang langit nga nagbakho
Ang uwan nibundak pagkadako

Nagtan-aw ako sa atong kuwarto
Mga larawan mo anaa gihapon didto
Mga pahiyom mo nga matam-is
Sa kasingkasing ko dili mahilis

Haw-ang ang lingkuranan sa sook
Gipadaplin nga gibiyaan naghagok
Ang kamingaw ko nisamot midako
Sa langit gitugyan ko ang pag-ampo

Ang gugma ko kanimo dili mailisan
Balik nga dinhi sa akong kiliran
Tuhoi ako pinangga, ikaw makalaum
Sa matag adlaw gugma ko nagdahum

Walay bili ang akong kinabuhi karon
Kung ang gugma dili imong banhawon
Ikaw ang timubdan ning akong kusog
Nangadoy nga ikaw akong madaog

Hulaton ko ang imong pagbalik
Aron ang pagbati ta moagik-ik
Na ipadayon ang gugmang tang naputol
Aron habolan sa hingpit ang mga kaguol

Tuesday, May 3, 2011

Estudyante Blues

Estudyante Blues
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gisubay ko pagbalik ang dalan kaniadto
Ang abogon nga dalan sa sanciangko
Didto gipanday ang akong mga damgo
Sa usa ka tulonghaan nga ako nakagusto

Gikuha ko ang bag-ong modernong kurso
Ang panagway sa teknolohiya ako gihaylo
Tuod man dili sayon pero malipayon ako
Kay nakaplagan ko ang bag-ong mga amigo

Sa unang tuig sa akong pagtungha
Mga kaubanan ko dili pa mga banha
Adunay mga probinsiyano mananina
Espoting pa sa mga maestro midagsa

Kadaghanan sa akong mga kaubanan
Mga buotan ug inosente nagtakuban
Mga hinapay nga perting pagkapilita
Gumikan sa nausong Gel dili pamada

Uso kaniadto ang spray net sa kababayn-an
Pinakalkag ang korte nga ilang giganahan
Magpaguwapa aron sila masigpatan
Sa mga Dodong nga sila gikagubtan

Mga estudyante sa unang tuig sa kolehiyo
Kadaghanan kanila ang mga bag murag sako
Dagko kaayo nga napuno sa mga libro
Magsangkiig magbitbit murag henyo

Dagko ang ilang mga grado kay naning lagi kaayo
Aron sa mga maestro mailhan nga sila mga notado
Magpa-opoy opoy sa mga magtutudlo aron makaloy-an
Magpaduol sa luwag aron dili daling makalagutan

Sa panahon nga gani sa mga dagkong pasulit
Mga kaubanan mang hering sa ubang klasmit
Kadtong wala ka andam magpaluyo mangunigo
Aron didto sa luyo hapsay ang ilang mga negosyo

Daghan kog mga klasmit nga mga maanyag
Nabuhong ang akong mga mata sa pagpadayag
Makapanghupaw kung molabay ang mga guwapa
Labi nga mapahiyomon naglakaw dili maagwata

Nahinomdom pa ko niadtong panahona
Kung ngano ang mga Nursing pagkahalina
Mag sul-ob sa ilang unipormi nga kolor harina
Mga dughan ni Dodong kasagaran madisgrasya

Magkatawa ko usahay sa akong mga kaagi
Timan-an ang mga guwapa kung asa ang klasi
Labi nga gyud kung seksi pero eliganti manol-ob
Mga Dodong magpaduding aron si Inday matukob

Mga prinsisa nga pinasaka ang ilang kilay
Bantayan ang paglakaw labi nga kun molabay
Mga panan-aw ko daw murag magsumbagay
Kay ang kahinam nga dili gayud makalikay


Kadtong uban kutob nalang sa pagpaniplat
Nga si Inday moduol kang Dodong naghulat
Daghan gayud ang mga kaagi nga makapaikag
Sa kolehiyo ang tentasyon maoy makabungkag

Malipayon ug mabulokon ang akong pagtungha
Mga libaong sa kalisdanan nga dili magpataka
Kung mapa-uraray sa dakong bul-og sa gibati
Hayan mga damgo mahabilin nga puro bati

Akong gihunahuna ang sakripisyo sa ginikanan
Sa ilang mga kahago ug panlimbasog sa tanan
Ang ilang mga damgo ug pagsalig dinhi kanako
Wala nako gikawang ang ilang tambag nga dako

Karon ako nasab ang mosayaw sa akong kinabuhi
Mga anak gipahimangloan bisan sila nagdumili
Sa akong mga tambag nga kanila mga kinaraan
Nga karong panahuna bag-o na ang kalibutan