Total Pageviews

Monday, December 24, 2012

Panalanginan Kita Sa Dios

Panalanginan Kita Sa Dios
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagaampo kita nga panalaginan
Nagaampo sa kalinaw sa kalibutan
Ang kaayohan sa atong mga pamilya
Panalipdan unta sa matag disgrasya

Nagampo kita sa tanang mga kaayo
Unta makamao usab kita mopasylo
Sa nakasakit kanato ning kinabuhi
Na ang pagpanimaws  dili unta ipili

Nag-ampo kami sa kalinaw ug kahusayan
Gitugyan namo sa Imong kamot ang tanan
Ang mga kasakit ug pagsuway na hilabihan
Ang Imong gugma kanamo walay kausaban

Sa among mga sala Ikaw among gipasipad-an
Imo kaming gipasaylo ug ang tibook kalibutan
Gidungog nimo ang among mga pag-ampo
Gihatag Nimo kon unsay makaayo kanamo

Usahay kami Kanimo nagduhaduha
Labi na gihagit sa mga pagsulay gidala
Sa Imong kamaayo ug tim-os na gugma
Kami mapasalamaton  sa tanang grasya

Nangayo kami og pasaylo sa among kahuyang
Sa among pagkamatinumanon ug mga kaboang
Kay Ikaw Dios ang tinood namong  mangluluwas
Sa among mga sala ning kalibutan Imong gibanlas

Ang Imong gugma kanamo walay utlanan
Kay gihigugma Nimo kami ug ang kalibutan
Ang grasyang nadawat kanamo labi kadaghan
Sama sa uwan nga walay nagpaabot  na bayran

Usahay ang kalipay sa kadali Imong gihulipan
Sa mga kaguol ug kasakit kami nagbangutan
Apan kini lamang temporaryo na gidangatan
Kay ang mga pagsulay kami gipahinumdoman

Mga kahigalaan nagbudhi kanamo sa panahon
Daw ang kangitngit mitakob nga madaugon
Ang singgit sa among mga dughan dili angayan
Kay ang pagsalig sa Dios labaw gayud sa tanan

Nagampo kami O Dios na makabaton og kinaadman
Gikan sa Imong mga tingog kanamo among uslan
Himoong mga gabay sa matag adlaw nga tanan
Kini among gipangayo ngadto sa Dios Amahan

Ang mga kalisdanan sa kinabuhi kanunayng nagauban
Mga unos, mga hangin sa pagsulay dili gayud malikayan
Kay kini kabahin sa among mga kinabuhi nga inuslan
Sa Imong grasya ug kalooy O Dios among kining itugyan

Tuesday, December 11, 2012

Pagbuot Sa Kapalaran Siya Mapildi

Pagbuot Sa Kapalaran Siya Mapildi
By Genamos_US of Washington DC, USA

Walay nagdahom sa nahitabo sa niaging adlaw
Ang duwa sa boksing daghan gayud ang napalaw
Duha ka mga maayong boksidor nagduwa
Ang arena napuno sa mga hugyaw ug hudyaka

Usa ka bantogan nga Pilipino batok sa Meksikano
Duha ka mga bagani walay kahadlok maintimano
Kung kinsa kanila ang masipyat sa ilang lihok
Makapanakla ang pangag ug dili makapamilok

Dili kini ang una nilang panagtagbo sa ring
Kon dili sa ika upat na kahigayon nakaboksing
Daghan naghinamhinam sa ilang sinumbagay
Mga bino ang gitagay pun-an pa sa pinustaay

Maayo ang sinukliay sa mga kinablit nilang kumo
Kay mao man kini ang misyon sa boskidor gisugo
Ang matag palibot napuno sa mga singgit ug tingog
Matag dumadapig nadasig sa kumo na makabungog

Kulbahinam gayud ang maong duwa sa sinugdanan
Matag boksidor kung makapuntos mga tawo kulbaan
Gikuyawan sa ilang gipusta basin ibanlas sa kaparutan
Kay sugal man kini ang boksing sa mga kadaghanan

Apan ang kapalaran sa usa ka tawo dili gayud matagna
Walay nagtuo si Manny manank-awt sa maong duwa
Kay natuo siya na ang iyang kontra nalipong na
Apan diay lagsik pa sa kabaw na bag-ong nimata

Dakong pagkakurat nadusmo ang nawong sa kumo
Ang gibuhian ni Marquez ngadto ni Manny ang gisugo
Mitugpa na walay pagpanaghid na sobrang kakusog
Ang panan-aw ni Manny napawng sama na may linog

Daghan ang natingala, napildi ug sa dakong pagkakurat
Sa gidangatan sa usa ka kampeon ang mga pusta nasipyat
Atong dawaton ang kapildihan sa atong nasodnong bayani
Kay mao gayud ang pagbuot sa kapalaran na siya mapildi

Thursday, December 6, 2012

Ang Talagsaon Nga PaskoAng Talagsaon Nga Pasko
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mitulo ang akong mga luha
Sa internet bidyo kung nakita
Kaliwasan sa bagyong Pablo
Ang kadaut walay ikabaylo

Daghan ang mga nabiktima
Nangaangol  o namatay sila
Baha, lanslayd ug uban pa
Sama sa lugar sa compostela

Mga kabukiran nga nangaopaw
Mga kahoy gipamotol gisurambaw
Resulta nga nagdala og signos
Sama sa kandila nangaopos

Nihit ang mga tubig na mainum
Poste natumba way nagdahum
Mga kabalayan daw giyatakan
Lumolupyo walay kadaganan

Mga damgo nga nangapukan
Mga dangoyngoy nadunggan
Mga hilak, pagmahay ug pagbasol
Sa mga nabiktima kini naghasol

Lugar nga nindot  pa kaniadto
Karon sama sa bulkan mibuto
Nangapayhag nga kapatagan
Murag matapos ang kalibutan

Mga katawhan nga nangasalba
Mga tabang ug medikal gipadala
Adunay mga kabanay nga nangawala
Gipangita nila aron kini ilang makuha

Talan-awon nga sakit palandongon
Ning kalisdanan puno sa sugilanon
Trahedya nga lisod kining kalimtan
Ang tibook nasod kita nagbangotan

Ato nalang kining dawaton ang tanan
Kay pagbuot man kini sa kahitas-an
Tunol pahisubo sa mga nabiktima
Mga pag-ampo ug pangaliya kanila

Kalooy nga walay luna kabutangan
Ning among nagbangotan na dughan
Labi na taliabot ang kasadya sa kapaskohan
Ang mamingaw na Pasko nga ilang matilawan

Tuesday, December 4, 2012

Pangilad Pinansyal (Financial Scam)

Pangilad Pinansyal (Financial Scam)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Perting pagkalanoga nga milugapak
Sipa pa sa dinamita ang mihapak
Sa atong nasod na dili palang dugay
Ang nahitabong pagpangilad misuway

Gipang-ilad sa ilang mga namuhunan
Sa dakong interes kuno sila gipasaligan
Ang kuwarta na ilang gibubo matilawan
Naengganyo sa dakong pasalig maadunahan

Dili lang kay milyones ang mga natahan
Kon dili bilyones ang dakong gihisgutan
Nangiyawat sa dakong tubo sa ilang kuwarta
Masdako pa sa interes sa bangko mga higala

Linibong mga katawhan ang nabiktima
Sa usa ka Malaysian ang nagpasiugda
Mao kini ang pinakadakong pagpangilad
Sa kasaysayan sa atong nasod napadpad

Mga yanong katawhan ang mga nabiktima
Aduna poy mga propesyonal nadisgrasya
Kay wala may gipili ning mga mangingilad
Kay kuwarta lang ang giapas sa atong palad

Ngano man kaha daghan ang nadani ?
Labi na sa kamindanawan  sila gibayli
Ning mga sindikato nga mapahimoslanon
Nga walay kalooy sa ilang isig kaingon

May usa ka rason ang akong nalantawan
Kadaghanan kanila nangandoy maadunahan
Gumikan sa interes nga ilang makobrahan
Sa pipila lang ka mga semana matilawan

Nangandoy laktoron ang ilang pagkakabus
Sa ilang gituhoan na kuwartang mahipos
Daghan gayod ang nagguol ug nahiubos
Sa gidangatan nila mura silag gipangpuspos

Ang mga pagmahay nalang ang atong madunggan
Puno sa mga reklamo ang mga gobernong buhatan
Aron isumbong ug mahunong kining mga kabuang
Ug mahiuli ang ilang mga puhonan nga gilansang

Busa kita magmatangon niining mga tulisan
Sa pagpanlimbong ug kawat sa atubangan 
Hain naman kaha ning ilang mga kinawat  karon?
Kon masubay ba kaha nila ug si kinsa ang patubagon

Mabawi pa kaha ni nila ang mga puhonan?
Sa madaling panahon ilang kining sugdan
Ang tinood na imbestigasyon walay tinagoan
Aron kita makabaton og hustisya gilauman

Ang Paskohanong Bagyo

Ang Paskohanong Bagyo
By Genamos_US of Washington DC, USA

May talagsaon nga bagyong miabot
Ang mitugpa sa Mindanao gisapot
Mga lugar maagian sa dakong  kadaot
Daghang kinabuhi ug propredad nalaot

Gihasi ang mga katawhan sa kalisdanan
Ning pasko nagdugang lang sa mga suliran
Dakong epekto sa atong nagluyang nasod
Labi na sa nasudnong ekonomiya kita napaod

Ang kinaiyahan karon dili na gayud masabot
Si Sendong kaniadto ug karon si Pablo milusot
Mga bagyo kung masoko sila manghagis
Mga kinabuhi gipanghulga sa walay lalis

Asa man kita mopaingon ning atong kinabuhi?
Nga napuno sa mga kakuyaw ug kita nagkapuliki
Matag sook ning kalibutan mga kadaot  nakit-an
Dili nato masabtan ang kapalaran nga gibaharan

Mga pag-ampo  nga maoy atong bugtong hinagiban
Labi na moabot ang mga pagsulay ug matag suliran
Dili man nato mapugngan ang bagyo sa pag-abot
Apan kita sa kanunayng mangandam nanghinaot

Unsa man gayud ang naghulat ning atong kapalaran?
May kaayo pa bang nagpaabot bisan kini giyam-iran
Mga kalisdanan,  sa peligro ug kadaot  kita gisulayan
Timaan na gipahinumduman kita sa Dios sa tanan

Busa panalipdan unta kita sa manggiloy-ong langit
Ug mahalikay kita sa mga kadaot ug sa matag hagit
Dili nato kalimtan ang pagtabang  sa naapektohan
Ang pagpaambit sa atong grasya na gayud angayan

Magtimbayayong kitang tanan ug magtinabangay
Ug maghari unta ang gugma ug kalooy ipabuhagay
Nga walay utlanan ug gipinig nga atong ipanday
Sa atong kasingkasing  ug kinabuhi kita molahotay

Tuesday, November 13, 2012

Salamat Inday Miguel

Salamat Inday Miguel
By Genamos_US of Washington DC, USA

Walay pulong mahisulat sa akong gibati
Kahaw-ang ug kasubo ang adlaw kung bati
Ang imong pagpanaw nga kanamo sa kalit
Kay gisugat na ikaw sa mga anghel sa langit

Ang kaisog ug kapait sa kasub-anan miabot
Among sulayan ning dughan ang pagsabot
Higala, nganong ikaw sa sayo milakaw?
Kung ngano ang kamatayon ikaw giduaw

Gibuhian nga ikaw sa mga kasakit ug pag-antos
Kining among dughan nagbangotan sa kahapdos
Kun hain man ikaw karon gibutang sa langit
Nanghinaot kami na ikaw sa kalipay gidalit

Sa among kasingkasing higalang Marlon
Ikaw magpabilin buhi sa kanunay Agalon
Mga pasiaw ug ang imong tingog makalingaw
Matag programa nimo sa radyo kami nagatukaw

Angay gayud ning hinumduman natong tanan
Matag kinabuhi ning kalibutan adunay utlanan
May mga tawo gitawag sa langit kanato nag-una
Matag kinabuhi adunay mga orasan nga gidala

Atong iampo ang kalag sa namatay natong higala
Ang kapahulayan sa iyang kalag ug kalinaw madala
Atong ibanlas ang mga luha sa kamingaw puhon
Ug ipuli ang handurawan ni Marlon puno sa sugilanon

Ang mga katawa ug kasadya maoy iyang gidalit
Matag usa kanato adunay balon sa kalipay mipilit
Maayong pagpanaw dinha kanimo Inday Miguel
Salamat sa imong maayong mithi nga misiwil

Wednesday, October 31, 2012

Halad Pag-ampo Ni Kang Marlon BellitaHalad Pag-ampo Ni Kang Marlon Bellita
DJ Inday Miguel/Reporter/TV Patrol Cebu
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Ginoo, akong gihalad kanimo
Kining akong tinahod na amigo
Nasakit  karon ug nagalisod
Sa kahimtang siya napaud

Among gitugyan kanimo ang tanan
Napanalipdan mo siya sa mga kakulian
Hatagi siya og kalagsik ug kabaskog
Sa iyang kinabuhi karon nalimbasog

Lig-ona ang iyang kaugalingon ug pagtoo
Kanimo Dios ikaw among gipasigarbo
Walay imposibli  kanimo na dili mahimo
Sa imong gahom ug gugma na pagkadako

Luwasa si Marlon Bellita o Diyos
Ug haboli siya sa Imong mga gakos
Ipahilayo siya sa ngilit sa kamatayon
Aron makauban namo siya sa sunod higayon

Among gipangaliya kining tanan sa krus
Na pasayloon mo siya sa mga sala milapdos
Lugwayi ang iyang kinabuhi ning kalibutan
O Diyos, aron sa matag adlaw among makauban

Lig-ona ang among kaugalingon ug iyang pamilya
Kon unsay Imong pagbuot ug kalooy siya dawata
Aron kami makabaton og kalinaw ug panaghiusa
Kini Kanimo o Diyos uban sa imong tam-is na gugma

Friday, October 26, 2012

Ang Mayor Nangita Sa Baktin

Ang Mayor Nangita Sa Baktin
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nangaukay ang tibook nasod
Sa usa ka dakong balita misulod
Didto man kini nahitabo sa Davao
Ang usa ka krimen nga misumaw

Gipangita kuno ang usa ka baktin
Nga dili ordinaryo na nagdiindiin
Ang gipangita kuno dili kini baboy
O kaha hayop nga nagbagdoybagdoy

Alyas lang kini sa usa ka tawo
Ang tawag kaniya sa mga sindikato
Aron tagoon ang iyang pagkatawo
Si Ryan Yu kuno ni siya mga amigo

Kining baktin hari sa mga sindikato
Mga kaubanan nadakpan misirbato
Ang pagpangarnap diay ang negosyo
Ning mga kriminal nga mipasiyo

Kining baktin idlas pa sa manatad
Mga kapulisan nangita nagpasad
Wala hikit-i kon asa kini nagtago
Basin adunay nagpaloyo nga dako

Ang mayor gipaningot nga nanganti
Ang baktin patyon aron may ganti
Naghulat ang 5 milyones mga amigo
Sa makadakop o patay walay pasaylo

Gihimakak kini sa naglagot na mayor
Ang iyang ngalan mura daw gitirador
Gilambigit ang ngalan sa iyang anak
Nga may koneksyon kuno sa inahak

Sa pasangil nga walay igong basihan
Kun bahid politika ba ang padulngan
Gituhoan na karon ang baktin nakagawas
Sa Thailand, Malaysia o Taiwan ang hudas

Kun tinood man kini ang taho mga higala
Nan maglisod na kita sa pagdakop kon kanus-a
Kun walay tabang sa uban nga mga ahensiya
Sa gawas nasod ug uban pa pagkadimalasa

Nadakpan nga diay kining baktin kaniadto
Uban sa mga “Pang brothers” na sindikato
Gibuhian kini sa otoridad kay walay kaso
Kay ang ngalan sa baktin wala nalambigit kuno

Ang dakong tamparos o sagpa mga amigo
Kadtong mga mipalit sa kinawat nangapriso
Pagkalaot hunahunaon ang ilang gidangatan
Bisag sayop man kini ila gayud nang barogan

Apan karon ang baktin gigukod na og latigo
Kay ang mayor nangita na sa hari sa sindikato
Magtimbayong ang tibook katilingban karon
Aron luwas ang nasod sa mga badlongon

Busa kamong mga badlongon sa katilingban
Pagbag-o na kamo aron dili kamo malatusan
Sa mga balaud nga naghulat aron kamo silotan
Undanga ang kabuang aron di pa ulahi ang tanan

Tuesday, September 18, 2012

Katilingban Magpakabana Sa Nasod

Katilingban Magpakabana Sa Nasod
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagpaminaw ako sa panghitabo sa atoa
Mga krimen ug abuso pagkadaghana
Labi na ang naghimo mga otoridad sila
Mga kapulisan nalambigit pagkakuyawa

Ang uban nagpabadlong pagamalditoha
Ang imahe sa kapulisan namansahan na
Nalambigit sa mga krimen pagkasipata
Mga katawhan nag-antos ug pagkalooya

Lahi nga gayud ang panahon karon
Ang kinabuhi dako pang subangonon
Walay kasigurohan ang atong seguridad
Kay giduwaduwaan kini sa mga otoridad

Dako kining hagit sa matag usa kanato
Kay makabalda kini sa atong paglambo
Ang pagtimbayayong ug pagpakabana
Sa atong katilingban ug kita magbanha

Dili malimod nga dili sayon kini buhaton
Kay ang mga katawhan walay proteksyon
Ang kahadlok sa kinabuhi sila pagahasion
Ang katuyoan nato ang nasod palamboon

Gamiton nato ang atong gitagoan na kaisog
Magkahiusa sa tumong ug kita malimbasog
Aron ang tingog sa katawhan adunay kusog
Kay ato kining responsibilidad na ipadungog

Ipangsumbong ang mga korap na opisyal
Sa goberno o pribado walay kini espisyal
Kay mao kini ang tinood na pag-alagad 
Sa katawhan ug nasod ato kining ihalad

Sama sa ubang nasod nga kaniadto nahiagom
Ang kalisod ug korapsyon sa goberno gihilom
Karon panahon na sa pagpanudya ug hunongon
Ang mga hiwi nga batasan kinahanglan tarungon

Friday, September 14, 2012

Sayaw Na Gangnam Style

Sayaw Na Gangnam Style
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagkatawa ako nagtan-aw sa bidyo
Sa usa kasikat nga rapper na asyano
Ang iyang kanta nga simpli ra kaayo
Apan daghan gayud ang nakagusto

Gihingalan nila ang sikat na sayaw
Gangnam Style nga daghan nalingaw
Makawala sa mga kalaay ug kamingaw
Mag-iniktin sama sa kabayo nga naglakaw

Bisag ang kanta dili ko gayud masabtan
Apan makadasig ang tonada na hilabihan
Akong gisulayan ang pagsayaw ganiha
Sa sinugdanan ang estiping pagkalisora

Apan sa tanto nakong diniyos nga praktis
Bisag ang mga tiil nagkasapid nag-ikis-ikis
Kalingawan nga nagdala og benipisyo
Kay ang sayaw matawag og ehersisyo

Adunay mga estiping nga murag naglatigo
Mag-ambak-ambak murag kabayo nagdamgo
Nagtingsi gasayaw uban ang kanta mga amigo
Gitun-an pag-ayo ang sayaw aron maperpekto

Sulayi usab ninyo ang sayaw na uso karon
Way ginipig bisag unsa pay atong pangidaron
Bahalag ang mga singot nga magtabisay
Bisan ang mga bukton ug batiis manglaylay

Ang kakapoy dili nalang hunahunaon
Kay makapalagsik sa lawas kung tukion
Bahalag ang mga ilong manglisngag
Bisan pa ang mga buhok mangalkag

Magpadayon kita sa pagsayaw
Wagtangon ang mga kaulaw
Kay ang Gangnam Style makauhaw
Sa sonata nga kanako makatagbaw

Thursday, August 30, 2012

Magmatinud-anon

Magmatinud-anon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkaanindot tagamtamon ang kinabuhi
Kon ang katam-is sa gugma ang naghari
Ang matag momento nahitabo  may balor
Kay ang kalibutan naputos sa mga kolor

Bisan usahay ang kinabuhi ta maang-ang
Sa mga pagsulay ug kalisdanan makimpang
Ikaw sa kanunay kanako nagpabilin lig-on
Kay ang imong gugma ug pagsalig bililhon

Usahay may panahon ikaw mangluod kanako
Sa gagmayng butang masaypan hinoong dako
Nasabtan ko ikaw ug ikaw akong gipasabot
Kay usahay ang garbo matandog molugnot

Dali ko ikaw gitapin-an sa akong mga gakos
Aron ang imong sapot mawala ug molahos
Kay sa dayon ang halok mo ang imong ibalos
Ang kasingkasing ko murag gayud malumos

Lami gayud kung may nagpangga kanato
Kay ang kinabuhi napuno sa kalipayng dako
Ang gugma ko kanimo tiunay ug balaan
Kay sugo man sa langit ikaw pagasilbihan

Angay mong masayran akong pinangga
Miabot ikaw kanako na dili kini sulagma
Gihatag kanako sa Dios nga ikaw ang mapili
Nga ang langit ang nagbuot kon unsay isukli

May mga panahon na ako mag-inusara
Ang kamingaw ug kahidlaw ako madala
Na ikaw ang unod sa akong hunahuna
Ang imahe mo kanako nakigduwaduwa

Asa kaha kutob kining atong mga pagbati?
Bisan asa man kita i-anod sa atong kinabuhi
Nag-agad kita sa dakong bul-og sa panahon
Ang gugma ko kanimo magpabilin sa gihapon

Usahay kuhiton man kita sa mga tentasyon
Mga kakulian nga malikayan kon kini buhaton
Ang mga pag-ampo ug pangaliya atong isugilon
Nga ako kanimo padayon na magmatinud-anon

Monday, August 20, 2012

Ilegal Na Pagpanagat

Ilegal Na Pagpanagat
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nahinulong ako nagtan-aw sa isla
Sa kaanindot misiga akong mga mata
Ang dakong wanang sa dagat  pagkalinawa
Kay murag ang mga isda pagkaabunansiya

Mga bata nangaligo  sa daplin baybayon
Nagdakupdakop sila ug sa kalipay naulipon
Ang mga siaw na balud nakighagwa
Sa kusog sa hangin mga balud nabugha

Simple ra gayud ang kinabuhi sa maong isla
Ang pagpanagat maoy panginabuhian nila
Kay udto man lagi kadto ug ang uban namahulay
Ilawom sa punoan sa talisay naniudtog buskay

Apan akong nabantayan ang ilang mga sakayan
Walay bisag usa nga pukot ang akong nakit-an
Mga bakanteng planggana, taro ug sudlanan
Apil na ang lamparilya na gamiton pangsug-an

May usa ang misinyas na bitbiton ang kahon
Nga puno sa botelya ug ang kolor pution
Mao diay kadto ang himan na ilang gamiton
Aron ang mga isda dali ra daw nilang puniton

Apan sa tanto nakong tutok sa maong botelya
May gamayng pabilo nga nagdala og disgrasya
Abi ko kini lamparilya na gisugnuran og pulbos
Kay inig dugkat iitsa sa dili pa ang pabilo maupos

Nanimbawot ang akong balhibo sa kakuyaw
Mura akog iro nibahag ang ikog dayon lakaw
Kay basin moboto ang atong ispirito mulotaw
Unya sa ulahi nalang kita magmahay manghupaw

Wala ako mokuyog kanila sa pagsakay ug kami naglain
Misakay nagpahilayo kanila sa lawod sa Camiguin
Giitsa ang nagsigang botelya ug dali kining miboto
Ngadto sa dagat murag sagidlisan ang tubig miaso

May mga isda na milutaw, magagmay ug dako
Gipangsapyaw  sa uban murag silag namupo
Gibati kog kalooy sa dakong wanang sa dagat
Kon nganong ing-ana man ang ilang pagpanagat

Wala ba diay laing alternatibong pamaagi
Nga dili delikado ug ang kalikopan dili mapildi
Mag-unsa nalang sa ugma damlag ang kadagatan
Kon ang uban magpasagad mahiagom ang kalibutan

Hunogon ang ilegal na matang sa pagpanagat
Nga makadaut sa tanang kinabuhi sa dagat
Aron mapreserba ang mga pagang sa umaabot
Kay kini ang puluy-anan sa mga isda maanindot

Dapat kitang tanan magtimbayong sa atong ugma
Kay unsa nalay mahabilin sa atong mga anak idumala
Kung patay na ang kinaiyahan mawala  na ang tanan
Ug ang kinabuhi maputos sa kalisdanan mahiaguman

Friday, August 17, 2012

Magpabilin Kanimo Da

Magpabilin Kanimo Da
By Genamos_US of Washington DC, USA

Imo akong gipanalipdan sa kadaut
Sa kanhianyng gugmang nalaut
Gihangop sa danggas mong gakos
Gibati ko ang kainit sa langit milahos

Imong gipaambit ang kinabuhing lami
Gidawat ko bukas ug ikaw sa uban lahi
Mga tuig ang milabay na puno sa kalipay
Niabot ikaw kanako na wala ako nagmahay

Akong paningkamotan maihatag ko ang tanan
Ang akong kinabuhi ug ang tibook kung dughan
Dili man ako abunda sa bahandi ning kalibutan
Apan ipasalig ko kanimo na ikaw dili magutman

Gitudloan mo ako sa tinood na lami sa gugma
Ang katam-is niini ug tiunay imo akong gipamata
Gisugilon mo nga ang gugma walay utlanan
Bisag ang kamatayon dili kini mapugngan

Gilantaw ko ang adlaw na sumasalop nagpaingon
Gitandi ko ang panahon sa atong katigulangon
Nagpabilin sa usag-usa na matinud-anon gihapon
Bisan pa sa kausaban sa pisikal ako malipayon

Basta ikauban ko lang ikaw sa matag adlaw
Kanunay sa akong giliran sa matag lakaw
Makita ko ikaw nag-ambitay sa atong pagbati
Sa kalipay, kasakit ug sa kalisdanan masinati

Tibook na ang akong kinabuhi dinha kanimo
Gihatag sa langit ug ako mapasalamaton sa Ginoo
Gibuligan kita sa grasya nga napuno sa abunda
Na ang kasingkasing ko magpabilin kanimo da

Thursday, July 26, 2012

Hangtud Karon

Hangtud Karon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkalaay ning matag kabuntagon
Nag-inusara ang adlaw masulob-on
Inig mata wala’y mopokaw kanato
Nga makahatag kinabuhing dako

Susama gayud nga walay nag-atiman
Ang kinabuhi mura nalang gipasagdan
Hangtud karon ginahandom ko ikaw
Gipangandoy ko ang imong pagduaw

Gipaabot ko ikaw matag adlaw nga tanan
Ang imong pagbalik ikalipay ko na bulahan
Daw mihunong ang kinabuhi sa pagtuyok
Sa imong paglakaw ang kinabuhi mihagok

Haw-ang ang kinabuhi kung natilawan
Matag lingi ko aduna’y mahinumduman
Ang pagbati ko kanimo nga adunahan
Nga puno sa paghigugma ug pag-atiman

Dili ko ikalimod nga aduna pay nahabilin
Ang kahapdos sa dughan nga nagpabilin
Apan bisan pa niini ikaw kanako nahilayo
Ang gugma ko kanimo nagpabilin midako

Apan ania naman kita ning maong sitwasyon
Nahitabo naman ang mga bati nga sugilanon
Dili na mabakwi ang mga nindot na panahon
Nahikudlit nga kini sa atong dughan naulipon

Ang gugma mapukan kon dili kita magbantay
Sa dili pagsinabtanay,  ulahi gayud ang pagmahay
Kining mga pagsulay usa lamang kita napagan
Nanghinaot sa ugma damlag nindot ang sampotan

Gibalik ko pagtan-aw ang mga damgo ug saad
Nga gipanumpa ko kanimo ug akong gihalad
Saksi ang langit sa atong gugma na way paglubad
Daw ang grasya gitunol sa Dios sa atong mga palad

Ang kanhiayng mga damgo ug saad nangapanas
Susama sa balud sa kapalaran ang midagpas
Nangahanaw lang daw damgo sa atong pagmata
Ang kinabuhi na puno sa mga tanghaga ug litaniya

Hangyoon ko ikaw nga ibalik ang kainit sa gugma
Aron banhawon pagbalik ang kanhiayng romansa
Sa pagtimaan nga aduna pay nagpabilin na pagbati
Nga hangtud karon gituhoan ko ikaw na akong pinili

Thursday, July 12, 2012

Pahinungod Ni Anhing Dolphy


Pahinungod Ni Anhing Dolphy
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagsubo ang nasod sa imong pagpanaw
Ang hari sa komedya mipahulay milakaw
Sa imong kontribusyon sa intablado ug sining
Haduol ikaw sa among mga matag kasingkasing

Ang imong mga pelikula kanamo gikahimot-an
Ang imong mga pakatawa lisod mahikalimtan
Matag talidhay ug mga pahiyom kanamo mohupay
Sa mga suliran ug kaguol gipulihan sa kalipay

Dili maihap ang imong mga pelikulang nabuhat
Halos haduol sa pito ka dekada ikaw nakigkiat
Sa pagpakatawa ug komedya ikaw adunay abilidad
Kining among mga pagpasalamat na kanimo gihalad

Daghan ang mipamatuod sa imong pagkamatinabangon
Nga walay gipinig bisag kinsa ang tabang ipabalon
Kay ang imong gugma sa nasod na walay lama ug duda
Nga ikaw angayan ilhon na himoong nasudnong artista

Ang imong ngalan nahimo nang inila sa tanan
Mabata man ug tigulang o sa mga edad-edaran
Ikaw ang pinakasikat na artista lisod hitupngan
Sa komedya, sayaw ug drama ikaw gihapon angayan

Hangtod sa katapusang mga gutlo sa imong kinabuhi
Imong gipakita ang kalig-on bisan sa kasakit gipili
Nalimbasog nga ang kalisod natagamtaman modahili
Ngadto sa kalipay ug kalagsik sa yano nga mahiuli

Karon kay gikuha ka naman sa mga kamot sa langit
Ang mga anghel ug santos misugat ug ikaw gisampit
Pamasin ikaw kuhaon nga manglilingaw ni San Pedro
Sa mga kalag nahilangit ug sa mga buhi mga amigo

Ato nalang kining ikatawa ug ipagawas nga komedya
Aron makibrahan ang mga kaguol, suliran ug problema
Kay ang kinabuhi hamubo ra ug kini hatagan importansya
Aron himsog ang matag adlaw molabay na puno sa katawa

Friday, July 6, 2012

Gihandom Ko

Gihandom Ko
By Genamos_US of Washington DC, USA

Tin-aw pa kanako sa akong panumdoman
Ang mga adlawng milabay napamatud-an
Daw kita gitagbo sa atong kapalaran
Nga ang langit maoy saksi ning tanan

Didto sa dakong wanang sa baybayon
Mga hinugan-ob sa balod daw naulipon
Sa imong katahum miyukbo ang dagat
Ug ang siaw nga hangin mikosog mihunat

Nalantawan ko ikaw nag-inusara nagbarog
Ilawom ning dughan may gisampit mitingog
Sa imong bayhon mga mata ko daw nahulog
Kay ang imong kaanyag kanako makaibog

Giduol ko ikaw sa yano ug akong gihimamat
Ug sa imong pagyanghag dughan ko mikidhat
Kay ang imong pahiyom maoy unang misugat
Sa katam-is iniini mura ako'g nakadyakpat

Wala ko tuyoa ang kasingkasing ko mihuyatid
Gikan sa iyang paghinanok nahigmata misugid
Akong gipangutana ang akong kaugalingon
Kon diin kaman kaniadto sa akong panahon

Abi ko kadto ang katapusan namong panagkita
Apan diay kadto ang sinugdanan sa himaya
Kay ang kahigayonan gihatag man sa langit
Matag adlaw giampo ko malagpasan ang hagit

Pagatam-is isipon ang mga kanhiayng higayon
Mga panghitabo lisod hikalimtan hangtod karon
Nga kanako nagdala og kinabuhi ug paglaum
Kay ang gugma nagdala'g kahayag ug dili dulom

Hangtod karon ania kapa sa akong kiliran
Mapasalamaton nakig-unong kanako sa tanan
Miuban nakiglumba sa kinabuhi tang inuslan
Kay kini ang saad nato sa Dios gipanumpaan

Monday, June 4, 2012

Matag Suliran Adunay Solusyon

Matag Suliran Adunay Solusyon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Samtang ako nagpaabot sa kahaponon
Nalingaw sa talan-awon sa telebisyon
Usa ka programa nga puno sa sugilanon
Suliran sa gugma, relasyon ug obligasyon

Mao lagi ning ania ta sa gawas nasod
May mga panahon ang kalaay mosulod
Ilingaw ang kaugalingon sa mga kamingaw
Aron makuhakuhaan ang matag panghupaw

Natandog ako sa gidangatan sa usa ka dalaga
Napamabdosan ug misibat ang iyang hinigugma
Si Undong nahadlok sa iyang responsibilidad
Kay walay permamenteng trabaho ug abilidad

Si Inday gipalayas sa iyang minahal na inahan
Sa kasoko ug kasagmoyo ang anak nadapatan
Kay dili makadawat sa iyang anak gipaangkan
Nga si Undong dili andam mahimong amahan

Misulong ang inahan sa dalaga aron sutaon
Kon unsang hitaboa si Dodong nag-okon-okon
Kay gitudloan diay sa iyang babayeng igsoon
Nga si Dodong patagoon sa iyang obligasyon

Si Inday nga gipalayas midangop sa iyang higala
Naghilak nag-asoy puno sa pagmahay ang dalaga
Kay wala’y suporta sa iyang inahan ug pamilya
Na unta si Inday pagasabton sa iyang problema

Sa sobrang kaputong ang dalaga nakahukom
Nga ang paghikog mao ray iyang makomkom
Apan ang Diyos nagtan-aw ug wala gitugot
Ang dalaga nabantayan sa iyang kayogotgot

Dili kita magpadala sa atong mga suliran
Kay aduna ra gihapon solusyon ang tanan
Bisag unsa ka bug-at ug kalisod ang moabot
Sa ugma damlag may kahayag  ang nagpaabot

Busa kita magmatngon sa atong mga gibuhat
Labi nga kita mahisalaag sa dalan nga kiat
Kon dili kita maghinolsol basin kita makurat
Sa gaba nga moabot ang kasakit mas bug-at

Thursday, May 31, 2012

Ang Ting-Uwan Miabot

Ang Ting-Uwan Miabot
By Genamos_US of Washington DC, USA

Miabot nga gayud ang buwan sa ting-uwan
Pagpanamalit sa ting-init nga pagkakusgan
Pagpangandam sa pagbukas sa eskuwelahan
Mga kanal ug estero atong pagakalimpyohan

Magdala sa kanunay og payong ug kapote
Aron inig bundak sa uwan dili kita masikwate
Dili sab nato kalimtan ang pagsul-ob og botas
Aron sa baha ug hugaw na tubig kita makaikyas

Pagaampingan nato ang atong mga panglawas
Aron sa mga sakit ug kakulian dili kita madimalas
Magpaminaw kanunay sa mga abiso sa panahon
Kay ang bagyo moabot ang kinabuhi sugsogon

Mas maayo magdala kita og ekstra nga ilisan
Aron kung maabtan sa uwan dili malikayan
Aduna kita'y limpyo ug uga nga ilisan pagapilian
Kay dili matagna ang sakit basin kita hilantan

Daghan ang mga kakulian sa buwan sa ting-uwan
Mga bagyo, baha ug uban pang mga katalagman
Atong pagaisipon nga kini hagit sa atong kapalaran
Kay ang atong nasod nahimotang man sa sidlakan

Busa ang atong mga atop ug sandayong pagatapakan
Enspeksyonon kun may mga buslot atong aksyonan
Aron inig bundak sa kusog nga uwan dili kita kuyawan
Kay luwas ang atong mga pamilya sa mga katalagman

Pangindahay kini sa inyong ubos na higala sa kahanginan
Ang tambag inigsuon dili gayud kini angay nato kalimtan
Uban sa atong mga pag-ampo ug pagtoo ngadto sa langit
Kay ang Dios manalipod kanato kanunay ug ilikay sa kapait

Thursday, May 24, 2012

Amerikan Aydol

Amerikan Aydol
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pastilan mura gayud ako’g gihilantan
Sa resulta sa indigay mga kahigalaan
Kagabii ang akong dughan gibikogan
Nagsakit sa dili makatoo na saksihan

Dili man kini popuridad na indigay
Kon dili sa mga talento ang angay
Apan lagi sukwahi man sa akong pagtoo
Ang midaug dili si Jessica Sanchez mga amigo

Wala ako modapig ni Jessica kay usa siya ka Pilipino
Kon dili ang basihan sa iyang talagsaon nga talento
Kay mao man kini ang katuyoan sa maong programa
Ang pagpili sa dikalibreng mangatahay sa Amerika

Dako kining garbo sa atong mga kaliwat
Nga usa ka Pilipino mangantahay ang misikat
Alang kanako siya gayud ang akong kampeyon
Sa larangan sa pag-awit siya ang madaugon

Dakong oportunidad ang naghulat kaniya
Nga mahimong bantugan ug sa kalibutan inila
Bisag unsa pa man ang mga rason ug alibay
Pagbuot kini sa kahitas-an ug usa kapagsulay

Kanako akong buhian kining mga kahapdos
Nga dawaton ang kaparutan nga milapdos
Mga pagtulon-an nga angay dili palabyon
Kay basin ang Diyos may laing plano subayon

Dili kini ang katapusan sa iyang mga paningkamot
Kon dili sinugdanan kini sa maayong ugma umaabot
Maglipay kita sa iyang kadaugan ug kalampusan
Bisag sakit sa atong dughan kinahanglan atong buhian

Nahala sa sunod nasad ta mag-abot nga panahon
Kay basin kining himoon sa uban na inspirasyon
Daghan nang moapil sa indigay ug magpaudisyon
Sa Amerikan Aydol nga gikabugtan sa nakauyon

Friday, May 11, 2012

Sa Ugma Damlag

Sa Ugma Damlag
By Genamos_US of Washington DC, USA

Karong adlawa ako nang ipaambit
Ang gugmang kung tam-is ug pilit
Sa imong mga mata akong nakita
Ang gugma mo na walay pagkalaya

Asa kutob kining atong pagbati?
Nanghinaot dili mohupas kadali
Sama sa giampingan nga bahandi
Na ikaw ang akong bugtong gipili

Ang kaanyag mo nga madanihon
Miuban sa kaanindot sa kagabhion
Dili matukib ang akong kalipay
Na ang dughan ko imong gihupay

Sa akong atubangan imong gisugilon
Ang tam-is nga pulong na mabulokon
Imong gipuno ang dughan ko sa pagsalig
Nahiluna ilawom ning dughan ko miparayeg

Apan dili ako makabuot sa panahon
Kon ang kapalaran usahay maluibon
Ang kausaban nga atong maangkon
Kon ang gugma hilabtan sa mga rason

Mag-unsa nalang ako kon ikaw mawala
Ang tanan kung mga damgo mabaliwala
Buhian ko nalang kining langas nga hunahuna
Aron ang dughan ko dili mabalaka sa ugma

Sa ugma damlag inig balising sa sayong kabuntagon
Ako nanghinaot na kita sa kanunayng magmalipayon
Inubanan sa mga pag-ampo ug pangaliya sa langit
Nga ikaw sa gihapon gikauban bisan sa mga kasakit

Monday, April 30, 2012

Ang Manggang Hilaw

Ang Manggang Hilaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkalami gayud ikaon og mangga
Labi nga gayud kon hinog kini sila
Ipares sa init nga puto ug sikwate
Pagkaon kuno ni sa mga pobre

Daghan ta’g mapilian sa klase sa mangga
May karabaw, piko, indian ug uban pa
Kinaham sa mga nagsabak ug dalaga
Kay aslum kini kon ang bunga birde pa

Dinhi lang sa Pilipinas makita ug matilawan
Ang pinakatam-is na mangga sa tibook kalibutan
Kay tungod sa init na klima ug ang yuta tambok
Ang makatilaw magpangita sa manggang bus-ok

Dinhi sa gawas nasod kung gipuy-an
Aduna say mga mangga nga kapilian
Apan dili kini susama sa atong mangga
Ang pinakalami sa tanan na walay sama

Gihandom ko ang kaniadtong panahon
Sa nadak-an kung dapit ako madasigon
Ang punoan sa mangga kami mopasilong
Malipayon nagduladula ug maglambiyong

Kun aduna gani kini bunga among pagakatkaton
Labi na ang tag-iya nakatulog among lipaton
Makakubit sa lamiang mangga among lanlanon
Isawsaw sa asukar o hipon lupigan gayud ang litson

Giduwaduwaan ko nalang ang akong hunahuna
Ang mangga gipangandoy ug wala ako mangala
Porbida nagtubod nga gayud ni akong mga laway
Labi na ang manggang hilaw nga akong kalipay

Friday, April 27, 2012

Ang Bungang Singot

Ang Bungang Singot
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkauso karong panahona
Ang bungang singot pagkatula
Sa ting-init mosiaw kini sila
Angay hatagan importansya

Mabata man o mga tigulang
Dili kalikay sa katol makabuang
Kawt didto, Kawt diri
Id-id didto, Id-id diri

Dakong purhesyo kining sakita
Mogawas lang kon ting-init na
Ang matag singot pagatrapohan
Kay basin kini mahimong suliran

Sa kaugalingon dili mahimotang
Kay sigeg pangilkil murag buang
Sa sobrang pagkakatol naulipon
Iretabli kon imong pangutan-on

Likayan magpabuwad sa init
Aron ang singot dili mopasingit
Maligo makaduha sa matag adlaw
Aron presko ang lawas matag lakaw

Sa matag tangkugo ug agtang
Bukobuko ug braso nag-atang
Ang bungang singot gikahintapan
Malikayan kon ang singot trapohan

Kon mahimo ayaw lang kini kawta
Kay basin masamad dakong problema
Mag-ilis og limpyong mga bistida
Aron ang singot dili makaatraka

Mga tayubong o tiktik ug Baking Soda
Sagulon ipahid sa panit ayaw daghana
Epektibo ipahid sa panit nga uga
Aron motuhop ang mga pormula

Kon may mga pagduda sa butligbutlig
Ipakunsolta sa doctor ug kita mosalig
Aron matambalan sa insaktong paagi
Ang bungang singot nga nagrebelde

Ang Diyos Kanunayng Nagmata

Ang Diyos Kanunayng Nagmata
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili nga gayud masabtan ang panahon karon
Moinit ug motugnaw lisod kining tugkaron
May adlaw nga moulan, aduna say motuang
Sama sab kini sa kinabuhi nga nagkabuang

Kasamok nadunggan sa bisan sook sa kalibutan
 Sa gawas o sa atong nasod kita hubaghubagan
Unsa naman ang atong mapaabot ning kinabuhi?
Bisag asa ta molingi, mga mata dad-on sa mga bati

Mao na ba kaha kini ang silot sa atong mga sala?
Limotlimotan nalang ang Diyos magmarkabahala
Mga kalingawan ug hudyaka bisag sa kadali mohupas
Mga katawhan gilingaw sa mga kalibutanong hiyas

Kinsa man ang mabasol ning mga kagubot karon?
Kining mga suliran gikinahanglang pagasulbaron
Kay basin kini mosangko sa dili pagsinabtanay
Mga katawhan magbuakbuak sa mga pagmahay

Haw-ang ang kinabuhi kung wala ang Diyos
Mga kasakit sa kinabuhi isandig bisag hapdos
Magpailob kita ug mapaubsanon dili mobatikos
Kay way luna sa kasingkasing ang pagpanimalos

Bawnon nato ang pagtulon-an nga gikan sa langit
Aron ang kinabuhi magmalinawon dili ang kapait
Kitang mga katawhan na dili gayud angay mabalaka
Kay ang Diyos wala matulog ug kanunayng nagmata

Saturday, April 21, 2012

PagkaAlimoot Sa Panahon

PagkaAlimoot Sa Panahon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkainita karong panahona
Ang mga singot perming pilita
Mga katawhan nagbagotbot
Kay si haring adlaw namungot

Nindot unta nga ipahulay
Ning panahon nga pagkalaay
Apan dili usab ta makatulog
Kon way bintilador ang ikadulog

Kita magsige punay pamaypay
Kay walay hangin ang molabay
Daw ang tanan murag gikutasan
Sa pagkainit nga natagamtaman

Dili masabot ang gibati ko
Murag gihilantan milagubo
Nindot unta itugsaw ang lawas sa tubig
Aron matambalan ang kainit misandig

Ang kahayag sa gawas murag makabuta
Ang kasilaw sa adlaw nga dili maagwanta
Nahinumduman ko ang punoan sa bayabas
Nga didto ko mopasilong gikan nagbagtas

Gikuha ko ang lantay gigama sa kawayan
Aron didto ipahulay ang kakapoyng hilabihan
Gipaminaw ko ang kahilom sa maong palibot
Ang dughan ko gihupay sa tumang kahimoot

Daw may panagsang tingog sa kalanggaman
Pun-an ang amba sa kabaw nga murag napus-an
Mga sinyaslis nga sila ug ako gialimot-an
Samtang ako miligid sa lantayng kawayan

Nakapanghupaw ako sa tumang kakapoy
Giduka nagtan-aw sa panganod misutoy
Ang pughanwng langit may igong katahom
Giduyan ako sa katulogon uban ang kahilom

Friday, April 20, 2012

Ang Mga Kakulian Sa Tinghuwaw

Ang Mga Kakulian Sa Tinghuwaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Tinghuwaw nga gayud karon
Ang panahon sa tingbakasyon
Walay klase ang mga batan-on
Kay tingpahulay sa ilang pagtuon

Pipila kanila mopauli sa probinsiya
Aron didto ipahulay ang mga mata
Managlahi man ang mga aktibidadis
Ang atong tumong usa ra ang badlis

Mao kini ang atong pagahisgutan
Kun sa ting-init daghan ang kakulian
Mga sakit ug disgrasya ang maagian
Nga kini ang atong pagabantayan

Uso karon ang mga redtide ug piskat
Maglikay sa mga sakit nga pagkasikat
Labi nga sa mga publikong mga lugar
Dili kita mokumpiyansa ug maggosar

Hunahunaon ang atong mga kalawasan
Kay kini ang atong bugtong nga puhonan
Sa atong pamilya nga kita ang gisaligan
Sa inadlaw natong mga panginabuhian

Apan aduna usab kitay laing pagahisgutan
Usa kini ka importante nga dili hikalimtan
Sa matag banay kanato kini itudlo sa tanan
Kay ania ang sunog nga atong gikahintapan

Ang atong mga gipundar ug mga hinaguan
Kabahin kini sa kinabuhi nga atong inuslan
Hatagan og pagtagad aron dili pagabasulan
Sa ugma damlag preparado sa mga kakulian

Matud pa tambag sa akong mga katigulangan
Nga maayo pa kuno ang bagyo may mapuslan
May mapunit bisag sa kalit dili kita makuratan
Apan ang sunog way gipinig dili kakumidyahan

Busa kita magmatngon sa kanunay gayud
Sa pagtuman ug maminaw sa mga balaud
Ang haw-ag sa mga opisyal sa matag barangay
Aron sa mga sakit ug kakulian kita mahalikay

Thursday, March 29, 2012

Mga Anak Sa Kalye

Mga Anak Sa Kalye
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga estambay nga mga kabataan
Libot suroy walay igong padulngan
Nakat-on sa mga bisyo ug kabuang
Misiaw sa katilingban ug way undang

Nahungog sa mga ginadili nga drugas
Kay gitudloan man sa mga dagkong hudas
Mga inosente ang ilang mga panagway
Sa mga pagka-on kanunayng naglaway

Ang uban kanila nagpakilimos sa kadalanan
Gigamit sa mga sindikato nga mga pak-an
Gipanghukasan sa ilang kaboot ug pagkabata
Sa ilang mga edad nga unta magduwaduwa

Apan lagi managlahi naman ang panahon
Midaghan ang kabus nga mga batan-on
Ang ilang pamilya daw walay pagpakabana
Kun naunsa ang ilang mga anak nahidagma

Responsabli man unta kini sa ginikanan
Nga buhion ang mga bata sa kalibutan
Hatagan ug igong edukasyon ug giya
Aron sila dili mahisimang sa disgrasya

Ang goberno naningkamot sila matabangan
Ang mga kabus sa kalye unta makuhakuhaan
Hatagan ug magiyahaan sa tul-id nga dalan
Aron dili mahimong sagbot sa katilingban

Busa kitang mga tawo atong silang kaloy-an
Dili hunahunaon nga sila gasalig lang sa tanan
Kay ang Diyos ra ang mahibalo kanato sa mga balos
Sa kalipay, kalinaw uban ang mga grasyang migakos

Magpasalamat kita nga wala kita mahisama
Sa ilang kalisod, sa pagkahagip-ot ug problema
Nga andam kita motunol sa atong mga grasya
Aron malipay ang langit ug ang tibook iglesia

Friday, March 2, 2012

Mga Pagsulay, Pag-ampo Ug Grasyang Nadawat

Mga Pagsulay, Pag-ampo Ug Grasyang Nadawat
By Genamos_US of Washington DC, USA

Naga-ampo kami sa Dios nga panalanginan
Nga unta ang kalinaw sa kinabuhi matilawan
Alang sa among mga pamilya ug sa tanan
Nga panalipdan kami sa mga kalisdanan

Naga-ampo kami sa Dios sa mga pabulong
Sa katunhayan sa matag kinabuhi nagpadulong
Among giampo sa Imong mga kamot ang tanan
Nga wagtangon Mo ang mga pag-atos naagian

Samtang Imong nadungog ang mga yangongo
Gihatag Mo kanamo ang gugma nga way gitago
Bisag pa sa among kahuyang na kami nabilanggo
Nadawat gihapon namo ang grasya, gamay o dako

Giisip Mo kaming mga anak ug gipasaylo sa nabuhat
Ug sa mga kabulahanan nadawat kami nagpasalamat
Hani kon ang grasyang naangkon sama sa mga taligsik
Mahinay ug nagpat-ak pat-ak sa gihapon nalipay mipisik

Usahay ang mga pabulong may pakapin nga mga hilak
Apan ang Imong gugma padayon nga kanamo migilak
May mga kagabihion nga kami walay klarong katulog
Kay may gihunahuna nga mga suliran ug kami gidaug

Galing lang ang uban kanamo Dios wala sila makasabot
Nga ania kalang sa among mga giliran nga nagpaabot
Nga buksan Ka sa among matag kasingkasing ug kinabuhi
Kay ikaw ra ang nag-inusarang Dios nga gihalaran ug gipili

Dili ba kining mga kalisdanan ug kapait sa among kinabuhi
Nagsilbing pahinumdom kanamo nga Ikaw dakong buhi
Ang Imong nagtakuban nga kalooy kanamo walay utlanan
Kay gimahal mo kaming tanan ug ang tibook nga kalibutan

Among giampo nga lamdagan ang among mga hunahuna
Sa matag adlaw na lakang sa among kinabuhi ang makuha
Tultoli kami sa hunahuna pinaagi sa gahom sa Espirito Santo
Aron kami magasubay sa imong mga kabubot-on ug garbo

Sa mga higayon nga kami gitalikdan sa among mga kahigalaan
Nga ang kangitngit malampuson midaug sa among mga dughan
Kami Dios nasayod nga kining kahapdos sa among kasingkasing
Dili kini sa hangtod nagpabilin mopuyo apan lamang panapsing

O Dios kining tanan nga mga kahigawad naagian ug natilawan
Usa lamang kini ka pagsulay ug adunay laing rason ang basihan
Kay kami giuhaw sa imong gugma ug walay laing makatagbaw
Kon di Ikaw lamang ang nag-inusara ug walay laing makalabaw

Wednesday, February 22, 2012

Ang Merkules Sa Pagpabadlis Og Abo

Ang Merkules Sa Pagpabadlis Og Abo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Karon ang unang adlaw sa pagtimaan sa Semana Santa
Kita gipahinumduman sa Iglesia Katolika ang pagsimba
Balaan adlaw karon nga gitugon sa simbahan pagbisita
Aron sa paghatag timaan na tinood nga kristiyano kita

Usa kini ka karaang ritwal matag tuig nga atong gisunod
May nagkalainlain panahom kon ngano kita magtamod
Kabahin sa relihosong aspeto kini gisunod pa kaniadto
Gisugilon sa karaang tugon ni Jeremiah 6:26 ang pagtuo

Gihaw-ag kita sa Dios sa pagpinitensiya sa atong mga sala
Ang paghinulsol sa atong mga kasaypanan ug dili ibaliwala
Kay kini ang gisaad ni Kristo sa kalibutan ang kaluwasan
Sa atong mga sala si Hesus namatay sa pagtubos sa tanan

Mao kini ang adlaw nga kita gipahinumduman sa simbahan
Ang pagbag-o sa kinabuhi ug pagtalikod sa mga kasal-anan
Kinahanglan lilion ang atong mga baptismong gipanumpaan
Ang atong relasyon sa Dios ug pagtuo sa Ebanghilyong balaan

Kay ang Ginoo hinay masuko, maparaygon ug manggiluy-on
Dato sa kaayo ug lunga mokastigo ug kita Kaniya magmasaligon
Ang Ebanghilyo naglatid kon unsay buhaton sa Semana Santa
Giaghat kita sa paghatag limos, pag-ampo ug ang pagpu-asa

Gikinahanglan ang atong pagsakripisyo walay giisip nga tubag
Kay kini ang tiunay nga halad nato sa Dios ug kausaban sa kalag
Gikinahanglan nga magbag-o ug maghinolsol aron sa Dios makita
Kay ang pagbadlis sa atong agtang nagtimaan nga kita makakasala

Mao kini ang akong pagtuo na sukad pa kaniadto nga gitudlo kanako
Nga gipasunod sa akong ginikanan ug mga gitudlo sa simbahan dako
Kini akong girespeto, gitamod ug gimahal basi sa karaang tradisyon
Kay mao kini ang naghatag kanako og kalipay sa kinabuhi na bililhon

Monday, February 20, 2012

Si San Pedro Calungsod Sa Sugbu

Si San Pedro Calungsod Sa Sugbu
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ika doce ka tuig nga ang milabay
Mga sugbuanon ug nasod naglipay
Nahimong biyato sa Iglesiya Romano
Ang bata nahimong hingpit nga Santo

Gisubay ang iyang kinabuhi kaniadto
Sulondon sa Dios ug usa ka sirbando
Usa siya ka garbo ug nag-alagad sa Dios
Ang iyang gugma nga walay pagkahiyos

Gipadala siya sa nasod sa Guam
Aron ang kristiyanismo ipahulam
Nahimong usa ka katekista ug sakristan
Misyonaryo ug usa ka batang buotan

Gisubay kun taga asa ang iyang kagikan
May upat ka dapit ang niangkon gigikanan
Ang lugar sa Ginatilan ug Tuburan sa Sugbu
May Loboc sa Bohol ug taga Leon sa Iloilo

Sa iyang pagkakatorse anyos nga katekista
Siya gipaedukar sa mga pari sa Hiswesta
Gigamit ang teksto sa mga paring Domicanos
Nga gitawag og Doktrina Kristiyana mga amigos

Ang iyang pagkamisyonaryo nagsugod sa Sugbu
Ang pinakabata nga alagad sa Dios gipasigarbo
Gipadala sa mga Hiswesta sa Isla sa mga kawatan
Nga gitawag karon og Isla sa Marianas kahigalaan

Siya nahimong ikaduha nga Santos sa Pilipinas
Nga patron sa Guam, Sugbu ug uban sa Visayas
Gitawag usab siya nga patron sa mga Sakristan
Katekista, mga OFW ug mga Pilipinhong kabataan

Saturday, February 18, 2012

Ang Mga Luha Sa Kadlawon

Ang Mga Luha Sa Kadlawon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gipukaw ako sa akong pagkatulog
Nakamata ako daw adunay nahulog
Alas kuwatro nga kadto sa kadlawon
Nag-inusara ug ang palibot malinawon

Gibasa ko pagbalik ang kanhing sulat
Gikan sa akong asawa ug akong gibuklat
Ang matag pulong gisulat maundanon
Pagmahay ug kamingaw ang sugilanon

Gihunahuna ko sila ang akong pamilya
Nga wala ko makauban karong panahona
Nag-aginod ang mga adlaw nga naglakaw
Nagpaabot kanus-a ang adlaw mahilaw

Ang gugma ug kahinam ang gibati ko
Sa akong pamilya daw dili kini kompleto
Gilantaw ko sa langit ang mga bitoon
Kon ila ba kining nakita akong pagaisipon

Kay didto akong isulat ang gugma ko kanila
Sa panagway sa langit kini ilang mabasa
Malipayon akong naghunahuna sa kanhi
Nga gikauban ko sila ug sa kalipay gidani

Nagdagan ang oras mag alas singko
Nagsigeg panghoy-ab nga giduka ako
Murag gilaay nga dili ko motrabaho
Kay gidaug man sa kamingaw ako

Tapuson ko nalang kining akong balak
Kay akong mga mata naputos sa hilak
Nga napadayag ko na ang akong gibati
Sa akong pamilya ug sa akong hamili

Tuesday, February 14, 2012

Ang Kamingaw Sa Kahaponon

Ang Kamingaw Sa Kahaponon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkalaay ning mabugnawng kahaponon
Nahilayo sa pamilya sakit palandongon
Nag-inusara nagpaabot kanus-a ang kagabhion
Aron ang mga sunod nga adlaw pagapaklion

Gimingaw ako kanila sa matag adlaw nga tanan
Giampo ko sila nga mahilayo sa mga kalisdanan
Kapisgay sa panlawas ug kalipay sa kinabuhi
Nga nanghinaot makita ko sila ug ako makauli

Apan lagi wala akoy mahimo sa pagkakaron
Kay aduna pay mga kakulian nga atubangon
Sa telepono ko lang sila madungog ug mahinabi
Matag tikang sa adlaw gihandom ko sila ang gibati

Samtang ako mipahulay ning ilawom sa kahoy
Nagpalabay sa oras ug naghukna sa kakapoy
Nadungog ko ang dakong huros sa hangin
Mga panganod nagdali milabay nagpabilin

Apan sa wala madugay ang adlaw misidlak
Daw gitagoan sa langit nga murag mohilak
Abi ko nga sa taodtaod mobundak ang ulan
Kay mingiob man ang langit nga gialimot-an

Gipugos ko sa paglingawlingaw ang kaugalingon
Aron hikalimtan ang kamingaw kung naangkon
Gipugngan ko ang pagdagayday sa mga luha
Kay kini usa lamang ka pagsulay ang midagsa

Friday, February 10, 2012

Ang Diyos Ang Bahala Sa Tanan

Ang Diyos Ang Bahala Sa Tanan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Taliabot ang paniudto
Ordinaryong adlaw kadto
Mga katawhan nangandam
Sa balon naghinamhinam

Sama sa naandan mga adlaw
Ang uban sa radyo nagpaminaw
Sa ilang tagsatagsa ka programa
Kinabuhi padayon sa walay sama

Apan sa walay pananghid
Ang dakong linog nagpaniid
Nibutho nga walay kalooy
Nasoko ang tanan naminghoy

Madaghan ang nangalisang
Misayaw ang yuta nagkaboang
Ang uban wala nakabantay
Nga linog diay nga makamatay

Mga Siyagit, hilak ug dangoyngoy
Mga abaga daw nangahoyhoy
Ang uban nagkatigulaag og dagan
Kay nahadlok sila matumpagan

Aduna pay teks nga gipakatap
Mensahi puno sa mga katahap
Mga gagmayng linog dili maihap
Daghang kinabuhi ang misukarap

Basi sa akong nakita ug nasuta
Daghan ang nakalas ug gihaya
Mga nangaangol ug nasamdan
Ang kinabuhi giduaw sa kalisdanan

Busa kanunay kitang mangandam
Mga pag-ampo ang ipangyamyam
Aron kita mahilayo sa katalagman
Kay ang Diyos ang bahala sa tanan