Total Pageviews

Monday, January 31, 2011

Niadtong Nilabyng Mga Adlaw

Niadtong Nilabyng Mga Adlaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Niadtong nilabayng mga adlaw
Mga panganod nagsayaw-sayaw
Sa kabaga sila nagpasopaso
Kay ang adlaw wala nipasiyo

Inanay nikisdum ang langit
Nga ang adlaw nanamilit
Gibabagan ang iyang kahayag
Sa nasuko nga langit nipalag

Nangabasa ang mga yuta
Mga dahon laya nga nagduka
Nag-anam anam ang tumang kahilum
Nga ang dagway sa adlaw niaslum

Kay ang kagabhion nga nagpaingon
Aron apason ang buwan nga gitugon
Sa mga nahabilin nga kahaponon
Nagpaabot sa buwan ug bituon

Samtang naglingkod ko sa bantawan
Mga kanhing larawan akong gikuptan
Gipangtan-aw ko ang matag imahe
Uban sa pagsawop sa adlaw nga napilde

Sunday, January 30, 2011

Managlahi Ang Atong Mga Pagbati

Managlahi Ang Atong Mga Pagbati
By Genamos_US of Washington DC, USA

Unsay timaan nga ang tawo nahigugma ug kanus-a?
Mga pangutana nga naghasol ni ining kalibutana
Ang suod nga panaghigalaay ba o kaha naibog ta sa uban
Mao nga ba kini ang pagatawgon nga gugma ug basihan

Adunay mga pagbati nga ginadili sa mata sa langit
Maila ba nato kini gikan sa atong dughan ang hagit
O kaha masabtan ba ning maaghop tang pangisip
Mga pangutana nga lisod ang tubag iholip

Angay gayud kining pagasabton ning kinabuhi
Aron magiyahan ning atong dughan sa pagpili
Adunay mga pasumbingay nga lisod sabton
Ug adunay mas lisod sab kining pangita-on

Pila man ang ginahanglan nga kalipay
Aron makab-ot ang gugma makalahutay
Dili mapugngan ang gugma sa kausaban
Kung pagbuot sa kapalaran kini hilabtan

Adunay dakong kalainan ang matag usa kanato
Sa mga panghunahuna ug tinguha kita gitagbo
Labi nga gyud kung kita gilamat sa gugma
Ang duha ka mga kasingkasing magkahiusa

Ang lalaki gamiton niya ang iyang mga mata
Aron tilawan ang kaanyag sa gugma
Ang babaye gamiton usab niya ang mga dunggan
Aron sa pagmati sa pinitik sa iyang dughan

Duha ka managlahi nga mga binuhat
Nga gituyo sa langit sa pagsulat
Kung ang usa ka tawo tinood nga mahigugma
Mahimo siya nga magbabalak sa iyang pagmata

Malitok niya ang mga talagsaong pulong
Ilawon sa dughan kaniya nagpasilong
Ang babaye ahatado kon hisgutan
kabahin sa ilang relasyon nga gitahan

Sa kinaiyahan ang lalaki magpanuko
Ang pagsulti sa tinood nga gibati modoko
Mao kini ang kinaiya nga gihatag sa langit
Nga pagasabton ug himoon kining hagit

Sa mga babaye kining pagbati mahisaypan
Ang pagtoo nga taphaw kini ug gibugalbugalan
Ang kasingkasing sa babaye lahi, bukas ug dayag
Nga maoy nagdala og kainit sa kahayag

Lisod gayud pagasabton ang kamatuoran
Ang pagtugkad sa hunahuna sa uban
Mahimo kining usa ka tagna tagna o sulagma
Kay wala tay gahom sa pagtan-aw ning atong ugma

Lainlain ang mga tima-an sa gugma kung kini moabot
Magdepende kini sa pagsabot sa gibati niyang pagkahugot
Mangandam kita kung ang timaan sa gugma nisubang na
Aron sa pagtudlo ning atong kasingkasing sa pagmata

Saturday, January 29, 2011

Nahigmata Nga Pagbati

Nahigmata Nga Pagbati
By Genamos_US of Washington DC, USA

Niadtong wala ko pa siya makita
Ang dughan ko padulong sa pagkalaya
Mga hunahuna nga saag nagkatigulaag
Sa pagpangita sa tinood nga kahayag

Sa pagtuo nga walay gugmang gituhoan
Gumikan sa bati nga gugma nasulayan
Daw maanindot ug tagibanwa mga sugilanon
Sa radyo og telenobela lang kini pagaduwaon

Pero mao kini ang tinood nga panghitabo
Sa giasoy kung kasaysayan ako nasubo
Lain man ang lihok sa akong hunahuna kaniadto
Sa napalta nga gugma ako mangayo og pasaylo

Daghan man ang nag-ingon
Usahay ang gugma katugon
Panghitabo nga dili malikayan
Kay ang gugma giduwa-duwaan

Daghan ang panagway sa gugma
Mga hagit nga puno sa romansa
Dili igsapayan ang gugma nag-aginod
Basta ang mahinongdanon dili maunlod

Ngil-ad man o nindot nga kasinatian
Kini gayud ang tinood nga kalibutan
Sa walay kahadlok kini akong giubanan
Adlaw ug gabii giabyan kung kamatuoran

Ang kinabuhi kung gisubay kaniadto
Ayaw hisaypi nga dili ko romantiko
Sa usa kasinati-an nga dili malimtan
Nga nagtudlo kanako og pagtulon-an

Friday, January 28, 2011

Sa Akong Pag-inusara

Sa Akong Pag-inusara
By Genamos_US of Washington DC, USA

Hilum ang mga palibot
Ang kamingaw dili masabot
Ngi-ob ang kahaponon
Mga panganod nga nagtigum

Nitayhop ang hinay nga hangin
Ang kabugnaw nga nagpabilin
Kay nag-uwan gahapon og yelo
Natagak sa langit nga walay abiso

Ang abuhon nga yuta gihabulan
Sa puti nga yelo sila gitandayan
Ang mga opaw nga kahoy
Giagbayan sa yelo nga gikapoy

Ang mga langgam nitago
Sa katugnaw sila nabilanggo
Ang mga piso nga nagpiyak
Nangita sa pagkaon nga naghilak

Dinhi ning akong nahimotangan
Duol sa kahoy nga ilang gitungtungan
Nakapanghupaw ako nagtan-aw kanila
Ang dughan ko giduaw sa mga pangutana

Kung unsay naghulat nga kapalaran
Sa tanang kinabuhi ning kalibutan
May mga tagsa-tagsa nga agianan
Nga kita namugna nga may katuyoan

Monday, January 24, 2011

Sa Takulahaw Muabot lang Ang Gugma

Sa Takulahaw Muabot Lang Ang Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sa takulahaw muabot lang ang gugma
Gipaabot sa uban nga perting dugaya
Walay petsa ug adlaw moabot
Sa kasegurohan usahay makasapot

Daw usa ka udyong nitaop sa dughan
Nga lisod ibton kung sa pagbati nabulahan
Ang kasingkasing ug hunahuna nagsalimoang
Kung mahigugma murag dili mahimotang

Kasagaran dili ganahan mokaon
Bisag ang sud-an lami kan-on
Magtimi-timi dayon sa paghungit
Kay ang hunahuna tua na sa langit

Ang mga mata magpitokpitok
Kay sa gugma sila gipamitlok
Maghunahuna sa mga nanghitabo
Kung kanus-a ang sunod nilang panagtagbo

Kung dili magkita sa pipila ka mga adlaw
Mga Kasingkasing puno sa kahidlaw
Kung walay kominikasyon nagpahibaw
Mag-emote dayon sa daplin nga walay tiaw

Kung sa Takulahaw gayud moabot ang gugma
Dili kita magdalidali aron dili madisgrasya
Sa mga pagsalig nga nindot paminawon
Ayaw dayon sa pagtuo sa mga saad ni Dodong

Ning modernong panahon karon
Dali nga ang tubag maangkon
Kay sa text, chat ug email ipadala
Ang mga mensahe nga pagkadali-a

Kung mag-text gani dili tubagon
Ang mga hunahuna madudahon
Kung walay motubag sa cellphone
Sa balay ug boardinghouse susihon

Magmatngon kita sa Gugma
Kay moabot bisan kanus-a
Dili matagna ang panahon
Kung unsay moabot kita paninglon

Pagkanindot gayod kung mahigugma
Kung ang imong napili walay sama
Sa kalipay walay labad sa kinabuhi
Kay ang gugma nipabor nga nagtingsi

Friday, January 21, 2011

Ang Tingog Sa Mga Katawa

Ang Tingog Sa Mga Katawa
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang tingog sa mga katawa
Dughan ko papahuwaya
Ang tingog sa nagduka nga kahilum
Butang nga matahom ug may gahum

Ang tingog sa mga katawa
Makapungot sa may mga problema
Kung ato sab kining iluom
Hayan kita nga molagom

Pagkanindot sud-ongon
Mga panagway masanagon
Sa mga kinagiki sila nagpasilong
Nalingaw sa mga pasiaw ni Dodong

Kay ang katawa makatakod
Sa mga kasadya dili ikalimod
Isabwag nga gasa sa kamaya
Aron kab-oton ang himaya

Ang tawo dali ra kabigon
Sa mga tawong malipayon
Iladlad ang tinood nga kalipay
Sa mga nagsubo makahupay

Ipabuhagay ang tingog sa kalipay
Aron kalimtan ang mga pagsuway
Ang tingog sa mga katawa
Pagbati nga perting dakoa

Pasagdi ang nagsagom-ot
Mga nawong murag gikomot
Sa mga kunot gitandayan
Mga kasingkasing gipaundayan

Kung ang dughan ko nagsubo
Kay gisapot ang adlaw gisugo
Nagdumili sa pagtawag
Sa tingog nga walay pagkayabag

Ang tingog sa mga katawa
Dughan ko intawon pasayawa
Sa nindot mong mga talidhay
Ikaw ang kalibutan ni Inday

Thursday, January 20, 2011

Mga Karaang Butang Mas Nindot

Mga Karaang Butang Mas Nindot
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga karaang butang mas nindot
Kay sa mga bag-o pang niabot
Nagdala og mga sugilanon
Sa mga butang nga bililhon

Mga larawan kupas
Sa mga tinta nihupas
Gipang-abogan nga album
Sa daplin nagpahiyom

Gipangtapok nga sulat sa gugma
Gigapos sa laso nga puwa
Aron basahon pag-usab
Ang pagbati sa kanhi uyab

Ang gitara kung kahoy
Tagning pa nagpanaghoy
Nagkadugay nagkanindot
Batan-on nasuya nagdumot

Ang Stereo kung solidstate
Akai ug Sansui akong gipalit
High fidelity ang tingug
Sa kaniadto maoy gibantog

Ang mga karaang butang nihit
Sa mga presyo nga dili mapalit
Kay talagsaon nga butang
Ampay kini sa mga tigulang

Mga karaang butang dili ipagamit
Kay sa museyo nga kini idalit
Mapuslan man o dili
Sa kasaysayan kini gipili

Ang karaang singsing ni Lola
Gibuhat pa sa nasod sa Uropa
Mga brilyantes masiga
Gilak perting sulawa

Usa lamang kini ka mga rason
Kung ngano ang karaan pilion
Mga karaang butang mas nindot
Sa sentimental balyo gisugyot

Wednesday, January 19, 2011

Ang Kanhing Handurawan

Ang Kanhing Handurawan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gihanduraw ko ang kanhing kagahapon
Gimanggad ko pero gusto kung tapuson
Sa paglabay ning lagas nga panahon
Ang kanhing Handurawan nagpadayon

Pipila kanila nagdala og kalipay
Ning dughan ko sila ang nakahupay
Aduna say mga pagdag-om
Sa mga luha kini ni salom

Walay tiaw mga bililhon ang tanan
Kay sa dugayng panahon kini gisirad-an
Giablihan pag-usab ang kanhing pultahan
Aron pagadimdimon sa akong panumduman

Mga pagtulon-an nahisgutan
Uban sa bul-og ning kalibutan
Mga panghitabo nitaliwan
Ang dughan ko nahuwasan

Ang napagba nga mga katuigan
Kanhing handurawan gibalikan
Nga maoy nagpukaw sa kahiladman
Sa kanhing handurawan nahinumduman

Tuesday, January 18, 2011

Ang Kaban Nga Karaan

Ang Kaban Nga Karaan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Giduol ko ang karaang lawak ug ako misulod
Mga katingala ug kahinam kanako misugod
Giabog-abogan sa sook nahimotangan
Ang kaban nga karaan akong nakaplagan

Giablihan ko aron susihon ang sulod
Ang dughan ko nagbuto-buto nag-aginod
Ang tabon gilawa-lawa akong gihapyod
Sa mga kahinam dali-dali kung giguyod

Nag-alipadsay ang mga karaang larawan
Nga murag gilubong nga mga bulawan
Mga itum og puti ang mga bakgrawon
Akong gipunit ang uban aron tan-awon

Ilang mga panagway puno sa kadasig
Ang hunahuna ko sa kahibulong gisilhig
Kung kinsa kining mga tawo sa hulagway
Mga pagduda ang hunahuna ko gisumpay

Gitan-aw ko ang likod sa larawan
Aron mangita sa ilang mga ngalan
Mga napughaw nga mga titik
Ang mga mata ko kusog nilabtik

Kung unsa kaha ang ilang mga kinabuhi
Mga pangutana nga walay tubag gisukli
Ang mga kabilin sa unang panahon
Nga dugay nang gikalimtan nga sugilanon

Mga sugilanon nga nindot kining balikan
Sa mga kupas nga larawan kini buhatan
Kung asa kining lugar gikuha ang mga larawan
Ang bugtong saksi kining kaban nga karaan

Monday, January 17, 2011

Ang pagkab-ot sa tinood nga kalipay

Ang pagkab-ot sa tinood nga kalipay
By Genamos_US of Washington DC, USA

Aginod sa paglakaw ning kinabuhi
Taliwala ning pagdali-dali ug kabanha
Ayaw kalimot nga adunay kalinaw sa kahilum
Paningkamoti nga walay pagtahan sa mga kakulian
Ug ihatag ang imong kaayo sa tanang tawo

Ihinay pagsulti ang tatawng kamatuoran
Ug andam ka maminaw sa uban
Maskin ang pinaka banga ug ignorante
Aduna gayud silay kaugalingong ikasulti

Paglikay sa mga tawo nga sabaan ug init og ulo
Kay maoy maghatag balaka ug aliwaros sa atong kalag
Kon mangumpara kita sa uban
Mahimo kitang garboso ug mapahitas-on
Hinuno-a nga sa kanunay aduna gayud mas labaw
Ug minos-minos pa kanato

Ikalipay ang mga katumanan sa atong nakab-ot ug mga laraw
Ipadayon sa pagbuhat ang mga butang
Nga maoy naghatag kanato og interes
Pero hinumdumi sa kanunayng kita pamaubsanon sa kaugalingon
Kay mao ra kini ang tinood nga bahandi sa atong dughan
Ning nag-ilis ilis ug nagduhiraw nga panahon

Mabinantayon kita sa atong matag tulomanon sa atong patigayon
Kay ang kalibutan puno sa mga pusong ug lingla
Ayaw gayud sa pagkabuta kung unsa ang mga hiyas
Kay aduna gayud mga tawo nga malimbasog sa taas nga tinguha
Bisan asa ang kinabuhi puno sa kabayanihon

Ipadayon ang imong pagka ikaw
Ayaw pagtumotumo sa uban sa ilang mga pagbati
Ug Ayaw pagkatahap sa ilang gugma
Bisag sa ilang mga panlitok wala kay makuha
Mahitandi kini sa mga sagbot nga magbalik balik sa pagturok

Mangayo kita sa tambag sa mga katuigan
Aron itahan ang mga butang sa atong pagkabatan-on
Amomahon ang kusog sa atong diwa
Aron magsilbi kining taming sa kalit nga kaalaotan
Ayaw pagkatarantar sa mga kalisdanan nga moabot
Kasagaran ang mga kahadlok naggikan kini sa pag-inusara ug kakapoy

Kung atong isumada ang tanan ning pagtulon-an
Sa pagdisiplina sa kaugalingon atong masabtan
Tagaan usab nato gamay nga konsiderasyon
Ang paghinayhinay sa atong kaugalingon
Aron masabtan usab nato ang atong mga kahuyang

Kitang tanan mga binuhat nga gimogna sa langit
Lakip nga ang mga tanaman ug mga bitoon
Ma dagat man, mga hayop ug kabukiran
Bisag hanap o dayag ang atong katuyoan
Aduna gayud kitay tumong ning kalibutan

Busa dawaton nato ang panagdait nga gihatag gikan sa Diyos
Aron matilawan sa kanunay ang kalinaw nga walay balos
Kung unsa man gani ang atong mga pangindahay
Sa mga kahago nga atong gitanom
Ayaw nanumbalinga ang mga tingog
Sa kasaba ug mga kaguliyang ning kalibutan

Hatagi og kalinaw ang atong kalag
Sa mga bakak, kasakit, kagubot ug pakyas nga mga damgo
Bisan mao kini ang dagan sa nalipong nga kalibutan
Ang katahom sa kinabuhi ato ra gayud masabtan
Ayaw kalimot kanunay sa pagmaya
Aron makab-ot ang tinood nga kalipay ug himaya

Sunday, January 16, 2011

Dakbayan Sa Sugbu

Dakbayan Sa Sugbu
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang pinangga kung dapit
Ang ngalan mo nipilit
Sa dughan ko ikaw gipangadoy
Sa katahum imo kung giguroy

Ang dakbayan sa Sugbu
Ang ikaduhang dakong Metro
Sa Pilipinas siya ang pinakaraang siyudad
Bisan ang gilapdon dili siya dako ug lapad

Siya ang sintro sa komersyo
Sa Luzon, Visayas ug Mindanao mga negosyo
Daghan ang naentrega sa kaanyag
Kay ang katahom sa dapit daghan ang manglaag

Imong gibihag ang dughan sa mga langyaw
Sa mga lokal og taga gawas ang moduaw
Ang mga kasikbit nga dakbayan dili kuyaw
Bisan magabhian ta nga maglakaw

Karon kay nahilayo ka man sa ako
Ang akong gitinguha padayon nagdako
Kung kanus-a ka man akong makita
Ang katahum mo ikaw akong gibaligya

Ikaw akong bugtong panalipdan
Sa mga biaybiay ikaw akong barugan
Ang kasingkasing ko nagdala sa dakong garbo
Sa kanimo nahimo akong tinood nga Cebuano

Friday, January 14, 2011

Maglipay Kita

Maglipay Kita
By Genamos_US of Washington DC, USA

Maglipay kita karon
Samtang may mga bitoon pa
Sa dili pa mulabay ang karon
Nga mahimong unyang kagahapon

Ang atong ugma
Tingali, mahimong puhon
Kining karon, usa kini ka gasa
Nga gihatag sa kahitas-an gitagana

Usa sab kini ka pribilihiyo
Nga kita may kinabuhi nga walay bisyo
Gitagaan kita sa kahigayonan
Sa pagbuhat sa atong gihiayonan

Nindot kini nga gihatag
Gitagaan kita og kagawasan
Sa pagpili sa atong padulngan
Aron kini atong matilawan

Maglipay Kita Karon
Kay ang adlaw moabot na
Sapag hingilin sa karon
Aron sugaton ang kagahapon

Maglipay Kita Karon
Samtang wala pa muabot ang kagahapon
Kay ang mga pahat sa panumduman
Magamit lang kini sa pagkakaron

Maglipay Kita Karon
Sama nga kini atong katapusan
Nga dili nato pag-ugmaan
Ang gilaraw natong gituhoan

Kay sa takna nga kita tawagon
Andam kita nga walay pagmahay
Lantawon ang mga buhat sa kagahapon
Aron ang karon magmalinawon

Thursday, January 13, 2011

Ang Kasaysayan sa Sugbu

Ang Kasaysayan sa Sugbu
By Genamos_US of Washington DC, USA

Matod pa sa huhungihong kaniadto
Nga giasoy sa higala ni Lolo
Katuhoan man ug dili
Sa kaikag wala akoy gipili

Niadtong nilabayng Abril 7, 1521
Niabot si Fernand Magellan sa Sugbu
Sa pagpangita og mga lamas
Nga perting nihita ngadto sa gawas

Nag-ugbok siya ug kahoyng krus
Aron sakupon sa sibilisasyon kita mogakos
Nakurat ang mga rajah ug datu sa panghitabo
Abi gud nila nga mupalit lamang sila sa ilang gitabo

Nilabay ang 20 ka adlaw
Nanglupad ang mga bangkaw
Perting suko-a ni Lapulapu
Nagyawyaw nga nasuko

Kay wala siya makauyon
Sa gisaad nga mga patigayon
Daghang mga kinabuhi ang nakalas
Usa si Magellan ang gidimalas

Nagpasiatab man gud si Magellan
Nga aduna kunoy daghang bulawan
Nagduda si Lapulapu maisahan
Sa bungoton nga murag tulisan

Mao kini akong nalibugan
Kung tinood ba gyud ang hinungdan
Walay nakasaksi sa hitabo
Gawas lamang ning libro kung gitago

Matud pa sa akong karaang libro
Nga giasoy didto mga amigo
Si Humabon ug Lapulapu kuno magkaila
Pero sa mga prinsipyo dili magkahiusa

Lain lain ang ilang mga panglantaw
Kabahin sa patigayon uban sa mga langyaw
Ug dinhi nagsugod ang ilang panagribal
Sa mga panglantaw sila dili manegar

Naintriga kuno si Lapulapu sa iyang nadunggan
Nga si Humabon ug iyang asawa gibaptismohan
Sa paring kristiyano uban ni Magellan
Daghan kuno ang taga sugbu gibasbasan

Ang bag-ong ngalan ni Humabon ug iyang kapikas
Si Carlos ug Juana nga kuno sila dili makaikyas
Dinhi nagsugod ang kinabuhing kristiyanismo
Nga ang pagtuo sa usa ka Ginoo kita ni asinso

Mao kuno ni ang giregalo nga Santo NiƱo
Ang pinakakaraang nga imahe sa sugbu
Nga gihatag sa mga katsila ni rajah juana
Sa pagtimaan sa paghinagalaay ug gugma

Ang kanhiay nga sugbu sa wala pa moabot ang mga katsila
Usa nga kini kagingharian nga gidumala ni haring Lumaya
Nga lumad taga Sumatra nasod sa Indonesia
Gituhoan nga mga kagikan sa dinastiya sa mga Chola

Nagpakisusi kuno ni Magellan
Kabahin sa isla sa mactan
Nga gidumala ni Datu lapulapu
Gibantog nga pinaka-isog sa sugbu

Nisulbong ang gubat sa Mactan
Sa rason kung kinsa ang modominar
Sa mga dagkung patigayon nag-interes
Ang mga datu ug rajah nagkalalis

Ato nalang ning putlon
Ang subgu nga sugilanon
Dili ta mahuman og dali
Sa kasaysayan kung gipili

Kamo nalay pangita sa sumpay
Kay ang tudlo ko dili makalahutay
Sa mga gipangpatik kung estorya
Mga sugilanon walay pagkaluya

Kung unsa man ang sugilanon
Sa karaang Sugbu gipanugilon
Sa mga hunahuna ako nalingaw
Nga kaninyo ko kini gipahungaw

Wednesday, January 12, 2011

Ang Nagun-ob Kung Pagsalig

Ang Nagun-ob Kung Pagsalig
By Genamos_US of Washington DC, USA

Natipak ang akong dughan
Sa pagsalig kung gitagoan
Gituya ko sa dayag nga hangin
Nga naghunahuna nagpadaplin

Ang mga kanhing sugilanon nadakin-as
Sa akong mga kamot pagkalab-as
Gikuha ko sa ilawom ning kasingkasing
Ang kangitngit sa pagbati kung nibagting

Usahay murag wala koy makit-an
Sa mga gibuhat mo ako giluiban
Ang mga pagduda ko gitabunan
Sa init nga gugma ko gitapin-an

Akong gipamonit ang mga tipak
Sa mga panghitabo ako nasugamak
Ang nagun-ob kung dughan
Nga andam kung hulipan

Sa dalom mong larawan
Pahiyom mo walay katapusan
Wala ko masayod ang hinungdan
Sa pakyas nga pagsalig gibasulan

Kung man gani kini imong gilaraw
Sa mga nanglabay tang mga adlaw
Ang gihatag mong kasakitan
Dawaton ko nalang ang kaparotan

Ang kinabuhi ko napandol
Sa kalisdanan ako gidumbol
Andam kung bangunon pag-usab
Ang pagsalig ko nga nanghuy-ab

Tuesday, January 11, 2011

Lisod Ikaw Hikalimtan

Lisod Ikaw Hikalimtan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sa higayon nga makita ko ikaw
Nga may bag-ong kuyog naglakaw
Kay sa laing bukton ikaw giguyod
Nga ang mga kamot ko namanhod

Walay makahulip sa imong puwesto
Nga ang dughan ko nakagusto
Ning mga ngabil puno sa kahidlaw
Sa mga halok ako nakapanghupaw

Makadaghan ko kini gihunahunaan
Ang pagpangita sa tag-iya ning dughan
Sa dughan ko ikaw gibalayan
Aron kining gugma ko masuwayan

Ikaw lamang ang bugtong makatagbaw
Sa pagbati ko nga walay makaugdaw
Ang mga pagbati ko dili makalingkawas
Sa mga pahiyum mo ako gibanlas

Akong gitugyan ang mga mata sa gugma
Aron sa kinabuhi ko ikaw akong masuprisa
Pero unsaon nako sa pagkalimot kaniya
Nga ang anino sa pagbati padayon nangaliya

Murag ang gugma ko may kadina
Nga lisod putlon ang mahigugma
Bisag nagkalagyo ang duha tang mga dughan
Ikaw gihapon ang tag-iya ning akong kalibutan

Monday, January 10, 2011

Sa Gugma Kita Gipakatawo

Sa Gugma Kita Gipakatawo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Padad-i ko sa imo sa mga halok
Nga nilabay sa langit nitabok
Sulti-i ko nga ako nindot lantawon
Sa mga pulong nindot paninawon

Gihapyod mo ang akong buhok
Sa mga mata mo wala ka mamilok
Ang dughan ko gibayaw
Sa mga pulong imong gihagawhaw

Sampita ang ngalan ko sa matag higayon
Aron mag-abot kita sa daplin baybayon
Gakson ko ikaw ning mga bukton
Aron sa pagbati imo kung sugton

Wala ko manginahanglan sa imong bahandi
Nga ang mahinungdanon ikaw akong mapili
Gunitan ko ang imong mga kamot
Aron ang gugma ta dili makalimot

Giandam ko kining mga bukton
Kung sa mga kasub-an kita sugaton
Ipahid mo ang mga natagak nga luha
Sa kasakit ug sa gisawhan tang himaya

Padalhi ko sa imong mga pahiyom
Aron kining kamingaw ko mahilom
Daghang salamat sa imong kaayo
Kay sa gugma kita gipakatawo

Sunday, January 9, 2011

Hatagi Ko Sa Imong Tubag

Hatagi Ko Sa Imong Tubag
By Genamos_US of Washington DC, USA

Hatagi ko sa imong tubag
Ang gugma ko walay paglubad
Hatagi ko sa imong tubag
Ang gugma ko walay makalumpag

Kay mao ba sab ang gibati mo
Nga kining kasingkasing ko
Padayon sa paglabtik
Ning dughan ko sa pagpitik

Ayaw ako paantosa
Sa gugma kung gasa
Ayaw kini palabya
Nga kita magkombuya

Wala nay lain alang kanako
Kon dili lamang ikaw maako
Ihatag kanako ang imong ngabil
Ang tubag nga walay ipasumangil

Ibilin dinhi kanako
Aron ang gugma ko modako
Hatagi ko sa imong tubag
Aron ang pagbati dili moluag

Isinggit ko sa ibabaw ning kalibutan
Aron ang tanan dili mo makalimtan
Taga-i ko og gamay nga paglaum
Aron tilawan ko ang imong pahiyum

Kung sa imong pagtando
Ang dughan ko ang nagmando
Nga kanunay ibutang ko ikaw
Ning kiliran puno sa kalinaw

Gitago Nga Gugma

Gitago Nga Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kas-a aduna akoy gitago nga gugma
Nga nagpuyo ilawom ning akong dughan
Taudtaud kining akong gitapigan
Karon, nag-apura kanako nga siya buhian

Aron mangita sa iyang bugtong kagawasan
Nan akong gisultian ang higala kung bituon
Sama sa nagbinugtong naghangad sa langit
Nangadoy sa katumanan nga iyang gisampit

Ako siyang gisultian sa tinood
Nga unsa siya kanindot
Kung ngano man siya ang gipili
Kay siya ra ang dali kung masampit

Akong pa ganing gisultian ang mga kabulakan
Nga sa hingpit ang kasingkasing ko bukas
Kay kadtong kanhi gugmang nilabay
Sa iyang paglakaw ako wala nagmahay

Saturday, January 8, 2011

SINULOG BLUES

SINULOG BLUES
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nahinumdom pa ko
Sa High School man to
Bulan kadto sa Enero
Didto sa Jones Avenue

Kada adlaw sige mi og praktis
Aron ang estiping walay mintis
Nagliraw ang akong mga mata
Sa mga palibot perting alegreha

Gipasayaw ming tanan sa eskuwelahan
Aron sa maestro magradohan
Dili unta ko mosugot
Kay sa costume nga dili masabot

Perting lingawa sa among maestro
Nagtan-aw kanamo nga murag ministro
Wala gyud mi mahimo sa mando
Sa pagsanong nalang ug sa pagtando

Perti nakong uwawa
Sa costume nga akong gidala
Daghan ang nangatawa
Sa gisul-ob ko perting silawa

Dili masabot ang akong gibati
Gikulbaan ko nga nagtingsi
Sa gisul-ob kung costume perting hilasa
Kay ang brief ipagawas nga wala ko damha

Matud pa sa akong mahuyang nga maestro
Mao kuno na ang uso sa kaniadto
Didto sa kaharian sa mga Ukoy
Nga ang iyang Lolo maoy nag-asoy

Bodyfit ang among gisul-ob
Murag moskitero perting sihaga
Kolor green ug silver mga higala
Pero inig su-ob nimo perting inita

Dali ra sington ang among mga bugan
Kay ang brief maoy gipa-ibabwan
Kung kinsay man niini ang nagsugyot
Pero kami naputos sa mga bagotbot

Ang brief gayud akong gikabalak-an
May gani naminaw sa sugyot sa uban
Kolaran kuno og silver ang atubangan
Aron dili kini dali mailhan sa kadaghanan

Ilang gipapitlan og daghan nga mga sikwins
Aron kuno murag authentic nga mga dolphins
Tribu kuno mi sa Kadagatan
Nga maoy sugyot nga pangalan

Gipangutana ko sa akong Lola
Sa iyang nakita siya naloka
Kung unsa kuno akong naka-on
Sa costume mura kuno ko og Ukoy nga bigaon

Nakit-an ko sa akong babayeng klasmit
Nisiga ang ilong murag kuwaknit
Wala ko masayod sa iyang gitingsian
Kung unsa ba ang iyang gikahimot-an

Dili ko matabunan kadtong brief nga gikoloran
Bisag giputos pa sa mga sikwins gitabunan
Dismolar lang kadto sa mga katuyoan
Kay nag-ugdo lang gihapon ang gitaguan

Nakadungog ko sa ilang mga singgit
Sa costume diay silay nagkatawa gihagit
Maayo gani ko kay naghelmet
Sa gikalo ko nga may silik gipapilit

Mga estiping namo may kiyodkiyod
Bahalag nagsakit ang among mga likod
Sa kakapoy padayon gihapon mi sa pagsayaw
Uban sa pagsampit og Pit Senyor kami nakapanghupaw

Dili ko makalimtan kining hitabo
Sa kinabuhi ko dugay kung gitago
Nalipaghong man ko sa kauwaw
Ang katuyoan maoy nagpatigbabaw

Busa dili ko palabyon kining higayon
Sa giasoy kung balak sa gidugayon
Akong gipaambit kaninyong tanan
Ang Sinulog blues nga akong naagian

Friday, January 7, 2011

Imo pa ba akong higugmaon sa umaabot

Imo pa ba akong higugmaon sa umaabot
By Genamos_US of Washington DC, USA

Karong gabhiona
Sa hingpit ikaw akong maangkon
Imong gihatag ang tam-is mong gugma
Nga gitugyan mo nga walay pagduhaduha

Karong gabhiona
Adunay dan-ag sa imong mga mata
Nga may dala nga kahayag ug romansa
Imo pa ba akong higugmaon sa umaabot

Hangtud kanus-a kining bahandi
Nga padayon sa pagtubod ilawom ning dughan
Moluntad ba kaha kining mga pagbati
Sa umaabot nga mga adlaw

Dili ba kaha kini usa lamang ka higayon
Nga gilamat sa imong mga pahiyum
O kaha sa imong mga panghupaw
Imo pa ba akong higugmaon sa umaabot

Karong gabhiona
Ang mga pulong imong gibuhian
Mga luha sa kalipay imong gipadayag
Nga ako lamang ang imong higugmaon

Dili ko buot matapos kining kagabhion
Nga napuno sa mga saad ug panumpa
Kay ang akong pagbati naglutaw sa himaya
Imo pa ba akong higugmaon sa umaabot

Ang banagbanag sa sayong kabuntagon
Nasiak sa mga bidlisiw sa haring adlaw
Nabalaka ako nga walay tiaw
Kung basin mausab ang imong panglantaw

Gusto kung masayran akong hamili
Sa dili pa muabot ang kabuntagon sa hingpit
Nga kanang imong pagbati nga ako makasalig
Sayri ko sa imong tiunay nga tubag

Aron kining kabalaka mabungkag
Sayod ka ug ang langit
Nga kining pagbati ko walay utlanan
Imo pa ba akong higugmaon sa umaabot

Thursday, January 6, 2011

Tulo Ka Mga Pulong

Tulo Ka Mga Pulong
By Genamos_US of Washington DC, USA

Adunay koy daghang ikasulti kanimo
Pero wala ko masayod kung asa ko magsugod
Nagpanuko kung unsaon ikaw pagpasabot
Sa giandam kung pulong ipaabot

Mga tam-is ug nindot kining litokon
Akong gitapok aron kini gamiton
Ngadto sa takna nga akong gihulat
Mga mata ko nagpaabot nga naglurat

Gusto ko unta kini ihunghong
Kining mga pulong nga mabulokon
Nga dugay ko nang gitapigan
Sa lawak ning akong dughan

Mga balak, awit ug tinagik kung mga sulat
Nakawang lang ug nausik nga nilupad
Kay gipugngan sa anino ning pagduhaduha
Naglibog ko kung unsay akong ipangutana

Pero kining tulo ka mga pulong
Sa dughan ko kini nagpasilong
Ihilom ko man kini sa tago
Ngadto sa panahon akong giduko

Isulti ko nalang kini karon
Aron ang dughan ko matarong
Gumikan sa tulo ka mga pulong
“Gihigugma Ko Ikaw” dili malilong

Wednesday, January 5, 2011

Ang Kamatuoran Sa Kausaban

Ang Kamatuoran Sa Kausaban
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili ba kung kini atong hunahunaon
Nga kining panahon usahay bakakon
Kung atong tugtan hikapon ang kamatuoran
Basin motipas ang atong pagtuo sa kapalaran

Kay ang kamatuoran sa kagahapon
Mahimo man kining bakak sa karon
Samtang kining mga suwat nahipatik ug nahilagda
Ang kamatuoran sa kinabuhi dili matagna

Kung ang gugma nga atong gibati karon tuiga
Dili ba lahi man sa niaging tuig mga higala
Kung dili man kini ang naghulat nga tinood
Daw usa kini ka bakak nga atong gisunod

Dili malimod ang mga dagway sa kamatuoran
Sa naglakaw nga panahon puno sa kasayoran
Madungagan ug makuha-an kining pagbati
Ang kanhing panahon dili nga gyud mabakwi

Sud-onga kining atong mga palibot
Sa dagan sa kinabuhi usahay dili ta kasabot
Kung ang dughan ta gihapyod sa kangotngot
Kay gibiyaan sa gugma nga napongot

Ang mga panagway sa kausaban
Sa kinabuhi kanunayng atong totokan
Dili kita magdali sa pagpasagad
Sa mga pagtulon-an nga atong natugkad

Magbantay kita nga dili masugamak
Aron ang mga kalisdanan dili mapusdak
Kay ang kamatuoran sa kausaban
Adunay gayod hustong basihanan

Tuesday, January 4, 2011

Uban kanako

Uban kanako
By Genamos_US of Washington DC, USA

Uban kanako sa dalan sa kinabuhi
Aron sa pag-usisa sa matag rekodo niini
Ubani ko nga maglingawlingaw
Sa kaanyag sa kinabuhi puno sa kalinaw

Mangita kita sa atong mga kusog
Aron sa paglaban sa atong pagbarog
Sa mga langiob ning atong dughan
Mga pag-ampo dili kita madutlan

Andamon ko kining mga bukton
Kung man gani ikaw sapoton
Habolan ko ikaw sa kainit kung gakos
Aron ang kamot sa gugma mobalikos

Bisag sa kalisdanan kita kunoton
Sa dughan ko akong pagkasabton
Mga kagul-anan ug pagsuway kita duawon
Ikaw gihapon ang akong lantawon higugmaon

Ipaambit kanako ang imong mga katawa
Mga komedya ayaw intawon pakyawa
Mga pahiyom mo may talagsaon kalipay
Kay sa dughan ko ikaw ang makahupay