Total Pageviews

Sunday, January 9, 2011

Hatagi Ko Sa Imong Tubag

Hatagi Ko Sa Imong Tubag
By Genamos_US of Washington DC, USA

Hatagi ko sa imong tubag
Ang gugma ko walay paglubad
Hatagi ko sa imong tubag
Ang gugma ko walay makalumpag

Kay mao ba sab ang gibati mo
Nga kining kasingkasing ko
Padayon sa paglabtik
Ning dughan ko sa pagpitik

Ayaw ako paantosa
Sa gugma kung gasa
Ayaw kini palabya
Nga kita magkombuya

Wala nay lain alang kanako
Kon dili lamang ikaw maako
Ihatag kanako ang imong ngabil
Ang tubag nga walay ipasumangil

Ibilin dinhi kanako
Aron ang gugma ko modako
Hatagi ko sa imong tubag
Aron ang pagbati dili moluag

Isinggit ko sa ibabaw ning kalibutan
Aron ang tanan dili mo makalimtan
Taga-i ko og gamay nga paglaum
Aron tilawan ko ang imong pahiyum

Kung sa imong pagtando
Ang dughan ko ang nagmando
Nga kanunay ibutang ko ikaw
Ning kiliran puno sa kalinaw

No comments:

Post a Comment