Total Pageviews

Thursday, March 31, 2011

Taliwala Sa Dakong Lasang

Taliwala Sa Dakong Lasang
By Genamos_US of Washington DC, USA

Milahos ang bidlisiw sa adlaw
Nasangit sa dahon nga lunhaw
Ang taghoy sa hangin milabay
Sa mga kahoy nisandig mikuray

Taliwala ning dakong dakit
Ang kahilum sa palibot nipilit
Makabungol ang iyang kalinaw
Miduyog ang sonata sa kamingaw

Misugod pagkanta ang kalanggaman
Gipukaw ang kabulakan ug tanaman
Ang lasang sa inanay nagka-alegri
Mga hayop nasoroysuroy walay bisti

Onggoy nga nagtabyog sa bagon
Gihagwa sa siaw nga mga goryon
Milupad ang banog nga magarbohon
Nangita sa iyang unang biktimahon

Pagkaanindot sa akong nasaksihan
Ang kabugnaw sa hangin nabatyagan
Ang tubig sa sapa hilum midagayday
Nagdali misubay sa yuta nga mibathay

Sa pag-abot sa lagsik nga kahaponon
Ang adlaw misalop nga madasigon
Ang tayhop sa hangin nga mihunong
Kay ang kagabhion niabot mipasilong

Wednesday, March 30, 2011

Sa Daplin Baybayon

Sa Daplin Baybayon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nanglingkod ko nga nanghuyatid
Mga kapoy kung tiil akong gipatid
Pamasin mga kalutahan mahugka
Uban sa sayong kabuntagon nagsaka

Nihanggap ko ang lab-as nga hangin
Ang hamog nga huyohoy nagpadaplin
Ilawom ning punoan sa lubi nagpasilong
Ang anino sa lubi nga kanako milandong

Mga balili nag-iyahay sa pagsayaw
Dinuyogan sa hangin nga naglutaw
Ang mga bunbon sa daplin baybayon
Gihagwa sa mga balud nga palanguyon

Ang asul nga tubig pagkatin-awa
Gipadpad sa daplin nga nagkatawa
Mga nagpat-ak nga panganod sa langit
Niluta ang iyang anino sa dagat giguhit

Dili halayo ang isla nga naghigda
Sa lawod nga wala siya magpabalda
Gipiyong ko ang akong mga mata
Matahum nga palibot dili maagwata

Gianod ang akong lapoyng hunahuna
Sa kahilum sa palibot nga walay banha
Halayo sa siyudad nga akong gipuy-an
Mga ginbuhaton nga akong gibiya-an

Gidani ang akong lawas sa katulugon
Gipahulay ang hunahuna nga tulukibon
Mga siaw nga gumunhap gipasagdan
Ning higayon nga lahi sa akong naandan

Tuesday, March 29, 2011

Ang Gugmang Nahanaw

Ang Gugmang Nahanaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Naghigda ko sa tibook kabuntagon
Nagpalabay sa nagdukang panahon
Talan-awon nga adunay kahibot
Dili malimod wala ako mahimoot

Gihunahuna ang lab-as nga panghitabo
Ang dughan ta wala nga magkatakdo
May usa kanato sa kalit nga nausab
Gugmang naluya wala nga nagdilaab

Basin walay nagpursige nga naningkamot
Nga ang gugma ta molambo pagkahumot
Daw ulahi na, aron bangunon ang pagbati
Nga kaniadto ang atong giharan gipamati

Pasayloa ako nga ikaw nasakitan
Sa kamatuoran dili ko matapigan
Daw ang misilaob nga gugma napalong
Sa dagan sa atong relasyon nga napakong

Dili ko makaako kanimo sa paglimbong
Nga ang pagbati ko giapil sa paglubong
Nahihumdum ka sa nagsugod palang kita
Ang hinog nga gugma sarang pagkatam-isa

Gisubay ko ang mga taak sa atong gugma
Mga kalipay ug katawa puno sa romansa
Ikaw ang himaya sa kinabuhi ko naga-uban
Samtang nagtuyok ang kalibutan natilawan

Karon, hain naman kining pagbating hilabihan
Sa akong pagmata ang kalibutan ko gisakitan
Gipangita ko ang kanhing malipayong gutlo
Kung ngano ang gugma ta nahanaw mimando

Ang tanang mga saad nilupad nahanaw
Uban sa natapos nga gugmang nahilaw
Nakita ko nga ikaw karon masulob-on
Ang kanhing panahon imong bakwion

Ang kanhing mga kalipay pagatiklopon
Hikalimtan sa kinabuhi dili paga-isipon
Niabot nga ang panahon nga kita buwagon
Sa bag-ong kapalaran nga atong subayon

Monday, March 28, 2011

Ang Nasod Nagkahiusa Sa Katapusang Hilak

Ang Nasod Nagkahiusa Sa Katapusang Hilak
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagkagubot ang Pilipinhong nasod
Kay adunay gipas-an nga kalisod
Sa tulo ka mga nilalang nalambigit
Wala nila damha sa Tsina sila mapiit

Sa sagbot sa katilingban sila gidapig
Gihaylo sa salapi nga maoy gisandig
Mamasin kanila makatabang pinansiyal
Bisag dilikado sa ilang kinabuhi gisugal

Walay tiaw kining kaso nga ilang giatubang
Nga ang silot sa kamatayon maoy gisagubang
Mga pagmahay nga kanila maoy nagtulisok
Mga damgo ug pangadoy nahanaw gidasok

Bangis man kini ang ilang mga balaud
Sa katawhan nga ang drugas maoy salaud
Gipahamtang ang silot nga makabungog
Ning kalibutan ang balaud maoy modaug

Ang nahabilin nga mga pamilyang gisakitan
Mga dinakpan hinginlan naman sa kalibutan
Ang kapait kay dinha nga sila pahibaw-on
Sa mga utoridad sa adlaw nga sila kutlo-on

Ang ilang mga katapusan nga panihapon
Uban sa ilang mga pamilya sila malipayon
Bisan nagkaawop ang gitakdang panahon
Mga pangandoy nga sila unta pasayloon

Ang kamingaw ug kahigwaos nagpasulabi
Mga nindot nga kagahapon gisubay gidani
Ang puthaw nga mibabag sa ilang panan-aw
Mga damgo sa kinabuhi inanayng nagkahanaw

Midulot sa ilang mga kahiladman
Mga pagbasol nga ilang gihulaman
Sa panghitabo nga unta ilang malikayan
Ang sugo sa Diyos wala unta nila gitalikdan

Dili matukib ang gibati nilang kahadlok
Kay ang kamatayon nagsigeg panuktok
Mga pag-ampo nga ang adlaw mosidlak
Ang nasod nagkahiusa sa katapusang hilak

Friday, March 25, 2011

Ang Panagway Sa Kagutom

Ang Panagway Sa Kagutom
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagtapun-og ang mga basura
Mga langaw ug iro nagkumbira
Sa gisubay kung dalan nakaplagan
Ang lan-og nga hangin gigikanan

Nakita ko ang mga kabalayan
Murag mga hinayhay gikalimtan
Ang kahilum sa maong palibot
Ang dughan ko wala mahimoot

Mga gagmayng bata nagduka
Aduna usab mga bata nagduwa
Malipayon silang nagpahiyom
Ang dughan ko nga mitak-om

Ang hunahuna ko nga naglibog
Sa nabatyagan ko dili ko hubog
Adunay bata nga naglingkod
Ang iyang pana-aw naglisod

Sa plastik nga plato walay sulod
Ang dughan ko nahulog napaod
Sa kalooy ako nikuray gipadpad
Ang kalibutan napuno sa bahad

Ngano man adunay mga kagutom
Ang kalibutan namugna matahom
Si kinsa man ang atong basulon
Ning kalisdanan nga dili matulon

Dili ba ang katawhan ang nagmugna
Ang kahakog nagpasulabi gitagna
Dinhi walay kaangayan sa bahandi
Ang pagpaambit bisag gamay gidili

Kay adunay kabus ang magsalig
Mga kabulahanan tabang gisandig
Kung andam kita motabang ipasalig
Aron ang mga kabus dili magsangkiig

Kung unsa pa man ang nahabiling rason
Ang pagtabang dili kini atong kwentahon
Ang Dios adunay listahan ug nagtan-aw
Ang bawos sa langit sa ugma motumaw

Thursday, March 24, 2011

Ang Buyog Sa Kabulakan

Ang Buyog Sa Kabulakan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang kahumot nikanay sa palibot
Mga buyog nisiaw ug nahimoot
Sa mga bulak nga ilang gitugdunan
Ang kinabuhi adunay kahulugan

Nagkalandrakas sa mga kolor
Katahum sa palibot may balor
May pula, amarilyo ug asul
Ang kalikupan walay hasul

Mga kabakaba niduyog sa paglupad
Mga buyog nga padayon nanimpad
Sa tam-is nga duga ilang masuyop
Mga kabulakan nalipay sila gisagop

Ang mikiay nga mga lunhawng dahon
Gipaypayan sa hangin nga guwapohon
Yuta nga nagbasa gibisbisan sa uwan
Kay ang langit mihilak nga gibiyaan

Mga alindanaw nga abtik nagduwa
Sa kasagbutan sila gipanghagwa
Inanay niduaw ang danggas nga hangin
Aron paughon ang mga naumog nahabilin

Sanag ang dagway sa mga kabulakan
Human gipasiritan sa uwan nga hadlukan
Niabot ang huyohoy sa mga kabukiran
Kay ang adlaw nanghuyatid gitambagan

Talagsaon ang iyang bidlisiw nasaksihan
Mga panganod nilakaw nga nagsakayan
Gikudlitan ang langit sa maong bangaw
Nga mi-arko sa kabukiran nga mitumaw

Wednesday, March 23, 2011

Unsa Kalawom Ang Imong Gugma

Unsa Kalawom Ang Imong Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

May nabasa ako sa imong mga mata
Nga aduna kay isulti kanako way duda
Ning sayong kabuntagon ang adlaw
Inanay sa pagkatkat nga misayaw

Nabatyagan ko ang imong mga hikap
Kanako daw bunok sa uwan nisakdap
Ning higayon ang hunahuna ko nilupad
Gibati ko ang init mong gakos mitapad

Miabot ka daw usa ka init nga huyohoy
Nga ang dughan ko nakamata nitaghoy
Gihabulan mo ako sa imong gugma
Gibantayan sa danggas mong alima

Ug sa hilom nga ikaw nilakaw nibiya
Uban sa usa ka halok mong gipakita
Gusto ko nga imong ipakita kanako
Kanang tibook mong gugmang dako

Kon unsa kalawom ang gugma mo
Sa kinabuhi ko dili ikaw mahilayo
Gusto ko lang kanimo mahibal-an
Pagmahal mo nga way kinutuban

Lisod ang kinabuhi nga puy-an
Kung adunay katahap gitaguan
Mga pagpabati nga salingkapaw
Ang gugma dali rang mahanaw

Nahibalo ikaw sa sira sa akong kalag
Nga ikaw nagdala kanako sa kahayag
Sa matag kangitngit nga maagian
Ikaw ang dan-ag sa akong dughan

Busa mahal, isugilon dinhi kanako
Kung unsay estado dili ko masuko
Gisalig ko sa langit ang kamatuoran
Ning gugma ko ikaw akong gihalaran

Tuesday, March 22, 2011

Ang Perlas

Ang Perlas
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ay, Perlas ilawom sa dagat
Ang kahayag mo ako gisugat
Pagkaanindot mong sud-ungon
Sa dughan ko ikaw maangkon

Nagwatakwatak ang imong kahayag
Didto sa langit nidunggo ang kaanyag
Bahandi sa dagat ikaw gipadayag
Mga mananagat nangita naglayag

Sa takubo nga imong pinuy-anan
Bituon sa dagat ikaw gikagubtan
Usa ka brilyantes nga gihalaran
Kang inday ikaw dili balibaran

Mas bililhon sa akong kahibudngan
Ang imong katahum dili hitupngan
Sa akong dughan ikaw ang gugma
Panggaon ko ikaw bisag mag-unsa

Ang gahum sa lawod nga talagsaon
Sa mga pagdayeg nga ako naulipon
Ay, Perlas sa dagat ikaw ang hawod
Nagpangidlap nga bituon sa lawod

Saturday, March 19, 2011

Ang Super Buwan

Ang Super Buwan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ibabaw sa panganod
Mga mata ko gianod
Langit madag-umon
Kagabhion nisalum

Niluta ang super buwan
Kahayag ako giganahan
Duol sa akong panan-aw
Kagabhion nga mabugnaw

Nitakdol sa kangitngit
Ang buwan nga gisampit
Gipasundayag sa langit
Daw ang panahon gihagit

Talagsaon ang ka duol
Kahayag walay mosukol
Mga bituon way gidunol
Ning nindot nga takdol

Ang buwan daw nagkatawa
Sa dagat nga nangharana
Mga hayop sa kadagatan
Niduyog sa kapanahonan

Sa buwan ako nahimoot
Ang kahayag sa palibot
Gahum sa Diyos masabot
Ang kalibutan dili maot

Gibati ko ang kabalaka
May tilimad-on nga nabasa
kay ang buwan daw giagda
Sa langit nga nakamata

Nisampit ko ang pag-ampo
kasingkasing ko nag-agulo
Sa naabtan kung siglo
Mga pagsulay nahitabo

Mga panghupaw akong gitigum
Aron tambalan ang kahilum
Ang hunahuna ko may gahum
Mga pangutana nga giluom

Akong gisampit ang langit
Nga ang pagbuot iyang idalit
Ang kinabuhi sa tawo daw gipiit
Ang kaluwasan sa tanan gihagit

Monday, March 14, 2011

Mangandam

Mangandam
By Genamos_US of Washington DC, USA

Akoy gikulbaan sa panghitabo
Sa radyo og telebisyon nibutho
Mga katalagman ang misangko
Ang kinaiyahan nga nasoko

Wala ko makasabot sa kalibutan
Kung inanay kitang nagbangutan
Sa mga kalisdanan nahisgutan
Ang tanang tawo nga apektuhan

Mao nga kaha ni ang tilimad-on
Sa mata sa tawo pagasud-ongon
Ang kastigo sa Diyos tawo paantoson
Ang tawo nalimot sa iyang tulomanon

Bisag unsa ka moderno ang nasod
Kung ang kinaiyahan ang mangluod
Ang tawo adunay mga salaod
Sa langit kitang tanan moluhod

Mga pag-ampo nga unta kini hunongon
Nga didto sa Langit kini pagadunggon
Kastigo nga ba kini sa tawo nga mahigmata
Nga mag-usab ang tawo ug magpenitensya

Kay ang Diyos may taas nga pasensiya
Nga ang tawo dili unta malimot Kaniya
Ang Langit ang magbuot ug matuman
Sa tanang panghitabo ang kinabuhi inuslan

Kung bawion nga kining kinabuhi
Atong hinuklogan nga lisod mabakwi
Kay ang paghukom sa Diyos kita gipili
Ang ipahamtang sa tawo way magdumili

Busa ang tawo mobalik ngadto Kaniya
Lainlaing pagtuo nga Diyos kay usa ra
Biyaan ang mga kanhing hiwing kinaiya
Maghinolsol sa mga sala ug mangaliya

Kay ang kamatayon daw usa ka kawatan
Ilawom sa kagabhion kita pakuratan
Sa usa lang kapamilok kita pagatuktokon
Mangandam kay ang kinabuhi unya kawaton

Sunday, March 13, 2011

Miaging Adlaw

Miaging Adlaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Bugnaw ang hangin
Naglingkod ko sa daplin
Pughaw ang langit
Adlaw manamilit

Nindot ang kahaponon
Naghunahuna sa panihapon
Taudtaud ako mag-eksersays
Basin karong mga alas says

Inig human nakog luto
Sa sala ako mosangko
Mopahuway og kadiyot
Magpauga sa mga singot

Ang anak ko miduol
Gigutom nga napandol
Sa giprito kung manok
Tiyan niya nagdago-ok

Gipaka-on ko silag sayo
Aron sayo sila modiskanso
Magsugod ako sa paglakaw
Sa dalan magtikaw-tikaw

Samtang aduna pay adlaw
Sa bidliw nga ako motilaw
Pawala sa mga undak
Sa sakit dili masugamak

Friday, March 11, 2011

Bisag Sa Damgo Lang Ikaw Tagbuon

Bisag Sa Damgo Lang Ikaw Tagbuon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Naghigda ko sa kama
Naminaw sa mga sonata
Bulanon nga kagabhion
Daw may uwan paaboton

Radyo padayon nagtingog
Kanta sa gugma ako gidaog
Ang kagabhion sa ting-init
Medyo ang kabugnaw nihit

Naglutok ako sa bintana
Buwan nga may gipangita
Nisulod sa akong hunahuna
Panagway mo ang miluta

Miagulo ang kanta sa gugma
Gipugnan ko ang pagginhawa
Ang kanta miduyog pagkasakita
Nidahili ang luha sa akong mata

Ang kurtina nga misayaw
Kay ang hangin miduaw
Hapit nga ang kabuntagon
Nagkaawop nga mga bituon

Walay undang akong hunahuna
Nga kanimo ako nagpakabana
Kung ang gugma ta mohangtud
Basin sa ugma ikaw mangluod

Taudtaod nga ikaw wala nagpakita
Kung hain ka man karon, pinangga
Sa matag gutlo ikaw akong gipangita
Ning kinabuhi ko ikaw ang himaya

Haw-ang ang akong kagabhion
Saksi ang langit akong gisugilon
Duawa ko, ikaw akong hangyuon
Bisag sa damgo lang ikaw tagbuon

Thursday, March 10, 2011

Ang CHOPSUEY

Ang CHOPSUEY
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagkarakara ko gahapon
Sa kabesi ako naulipon
Gisugsog sa nagdaling panahon
Kon unsay sud-an sa panihapon

Nitawag ko sa balay
Hunahuna nagkagidlay
Gipasusi ko ang kusina
Mga lamas nga gitagana

Nisulod sa akong isipan
Ang resipi nga lamian
Nga gitudlo sa akong apohan
Sa sud-an nga gikagubtan

Nisuroy ko sa taboan
Nangita sa akong ganahan
Sa mga rekados gihunahunaan
Namasin ilang kining magustohan

Nipalit ko sa isagol kung mga karne
Baboy,pasayan og manok sud-an sa armi
Mga atay sa manok ug batikon
Mga karne dali rang matulon

Gitan-aw ko ang gibitbit kung bukag
Mga utanon nga kanako makapaikag
Berding Atsal, Ahos, cauliflower, batong, sitsano
Pulang Atsal, Karots, Apyo, sibuyas og repolyo

Nagdalidali ko sa pagpauli
Sa karsada ako nagpanglingi
Sa giapas kung panihapon
Resipi nga akong tumanon

Chopsuey ang akong giluto
Sa sud-an nga ako nasuhito
Gitan-aw ko ang kaldero
Ang sulod puros momho

Wala nga diay kan-on
Nahurot sa pagkahapon
Nagtan-aw ko sa orasan
Basin unya ako makasab-an

Kay wala pay gilutong nakit-an
Sa asawa nga ako mayawyawan
Gihikay ko ang tanang rekados
Gilimpyohan ko nga gihandos

Gitak-ang ko sa pagdali ang kalaha
Gibubo ko ang gamayng mantika
Gilunod ko ang ahos, karne ug atay
Sabaw sa manok nga akong gihikay

Gipisikpisakan kog gamayng asin
Nagpaabot og 15 minutos sa daplin
Hangtod ang karne kompletong maluto
Sa dili pa isunod ang pasayan nga baho

Gilunod ko ang pasayan ug utanon nga giwitik
Gidunganan ko gamayng sabaw, patis ug titik
Okayon og gamay aron ang sabaw masagol
Sa mga utanon nga gisagol wala ako nagbasol

Nagpaabot ako og laing 10 minutos
Aron ang karne ug sud-an malumos
Gitaktakan kog paminta og asin
Aron haonon ko tilawan sa daplin

Gihukad ang init nga kan-on ako gikutasan
Uban sa mga plato, kubyertos og panaksan
Tiud tiod ang mga ginsakopan naabot
Sila nalipay sa sud-an nga pagkahumot

Ang Pagsalop Sa Adlaw

Ang Pagsalop Sa Adlaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Naputos ang langit sa tumang kapula
Mga panganod nga inanay natumba
Kay ang haring adlaw sumasawop na
Naghulat sa buwan ug bituon mosaka

Nakita ko sa halayo ang anino sa bukid
Milandong sa mga sagbot nangyami-id
Giduwaduwaan sa nakurat nga hangin
Mga kabulakan nagtan-aw nagpadaplin

Pagkamingaw sa maong palibot
Banikanhong hangin pagkahumot
Yuta nagbasa sa daplin sa sapa
Langgam nga naghulat mahulpa

Inanay ako sa paglakaw
Hunahuna nga naglutaw
Sa kakapoy ako nakapanghupaw
Nga gipaabot ni inday sa lagkaw

Kabaw nga nag-inusarang gihigot
Nagkalingaw simasima sa sagbot
Gipikpik ko ang iyang tangkugo
Aron inig ugma akong masugo

Misakay ako sa iyang bukobuko
Aron kaming duha modiskanso
Sa gibugwal namong umahan
Sa buntag nga among gisugdan

Gipiktan ko og hinay ang kabaw
Aron kami magdali sa paglakaw
Nga ang kilumkilom nagpadulong
Uban sa kagutom nga nagpabadlong

Wednesday, March 9, 2011

Ang Katapusang Sayaw

Ang Katapusang Sayaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gibalik ko paglingi ang kanhing kagahapon
Nga gisayaw ko siya ilawom sa mga bituon
Walay nausik nga mga higayon
Nga ang kalibutan ko mabulokon

Ang iyang pahiyum ug talidhay
Sa hunahuna ko padayon nisubay
Ang mga gakos sa sobrang kahugot
Sa sayaw nga lisod gayud ako malimot

Wala koy nakitang bati nga timaan
Nga kadto nga diay ang katapusan
Sa sayaw nga kami ang manag-uban
Nga ang dughan ko nahugno nasud-ipan

Kon nasuta ko lang nga siya manamilit
Nga ang gugma ko kaniya akong gikulit
Siguro mausab ang iyang mga panlantaw
Nga ang pagbati niya kanako motumaw

Siguro kini ang pagbuot sa kahitas-an
Nga dili nalang tugkaron ang kamatuoran
Kon ngano ang gugma ko iyang gitalikdan
Ug siya milakaw nga ako naghilak gisakitan

Kon mao kaha tu ang maayong dalan
Nga ang langit nagbuot nga mituman
Aron sa kaayohan sa among mga dughan
Nga dili sa tanto kaming duha masakitan

Ang among duha ka kinabuhi magpadayon
Sa umaabot nga mga katuigan dili sayon
Mga kausaban nga padayon kanako naga-uban
Nga ang kamingaw ko kaniya walay katapusan

Tuesday, March 8, 2011

Ang Tabyog Sa Duyan Ug Ang Awit

Ang Tabyog Sa Duyan Ug Ang Awit
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkaanindot kaha balikon ang kagahapon
Nga gisugid ni Nanay ang tunob sa sugilanon
Kung mahimo walay mausab hangtud karon
Mga nanglabayng tuig nga buot kung tugkaron

Gipangutana ko ang mahal kung Nanay
Kabahin sa kinabuhi ko sa pagkagamay
Gusto kung balikon ang melodiya sa iyang kanta
Samtang gitabyog ko sa duyan nga nagkatawa

Ang matag hagwa kaniya aron ako malingaw
Nga ang iyang kalipay kanako gipahungaw
Walay nasayang nga oras sa matag adlaw
Sa iyang mga bukton ako iyang gisayaw

Ang iyang mga kakapoy siya wala manumbaling
Kay ang gugma niya kanako kanunayng nibagting
Mga sonata sa gugma iyang kining gikanta
Aron sa pagkatulog nako kini akong madala

Sa iyang tingog nga ako nahinakok sa pagkatulog
Mga bituon nagbantay kanako nga dili ko mahulog
Gusto ko matulog pagbalik sa maong duyan
Uban sa tabyog nga maoy akong namat-an

Busog ang dughan ko sa gugma ni Nanay
Nga sa iyang mga bukton ako nagpauraray
Kung uban ko si Nanay ang kinabuhi ko langit
Gimingaw ako sa tabyog sa duyan ug ang awit

Saturday, March 5, 2011

Alingawngaw Sa Kinabuhi

Ang Alingawngaw Sa Kinabuhi
By Genamos_US of Washington DC, USA

May usa ka amahan ug anak naglakaw
Padulong sa lasang nga perting kamingaw
Nalingaw ang usag usa kanila nagtan-aw
Sa kaanindot sa palibot nga pagkatin-aw

Ang matag liraw sa ilang mga mata
Mga pagdayeg nga sila nagkahiusa
Sa wala damha ang bata nakasindol
Sa gamot sa kahoy siya napandol

Nahagsa ang bata sa yuta nakatukod
Nakalitan misiyagit sa iyang pagbakod
Ang tingog ni alingawngaw sa palibot
Nga ang bata nahibulong wala kasabot

Ang tingog sa bukid siya naglagot
Nagsumay-sumay nibanda milugsot
Gisultian sa amahan ang bata kabahin sa tingog
Nga dili kahibulangan ang ilang nadungog

Ang amahan nakigsulti sa bata nga nakapanghupaw
Gipasabot nga iyang nadungog usa ka alingawngaw
Nga ang bata nagtuo nga siya gilawgaw
Ang tingog sa bukid nagsige og pasiaw

Gisugo ang bata sa paglitok nga nindot nga pulong
Ngadto sa atubangan sa dakong bukid ipadulong
Nibanda ang maong pulong sa dakong lasang
Ang iyang tingog nibalik wala nga siya malisang

Gipasabot sa amahan ang bata nga naglingkod
Sa mga panghitabo sa kinabuhi siya nagsugod
Ang kinabuhi sa tawo daw usa ka alingawngaw
Nga matag lihok sa tawo adunay mo alisngaw

Kung unsa man ang atong binuhatan sa kinabuhi
Buhata ang nindot, ayaw intawon pagbuhat og bati
Kay mobalik kanato sa kinabuhi murag unos
Sa kakusog sa kalisdan unya kita malumos

Kung kita nagtinguha og gugma, ihatag ang gugma
Aron mulambo kini sa ugma nga mahimong itagana
Kung kita nagtinguha og kalooy, ihatag ang kalooy
Sa mga tawo nga ang mga kasingkasing nga pordoy

Kung kita nagtinguha og pagsabot ug pagtahod
Ihatag sa tibook kasingkasing nga walay kusmod
Mao kini ang lagda sa kinaiyahan nga magamit
Sa tanang aspeto sa kinabuhi kita mahilangit

Ang kinabuhi dili kini atong konsinsiya inuslan
Kon dili mao ang samin sa atong mga binuhatan
Kung ang pagpuyo nga nagsubay sa lagda sa langit
Ang alingawngaw sa kinabuhi nga ang tanan gihagit

Wednesday, March 2, 2011

Ang Paglaum Sa Kinabuhi

Ang Paglaum Sa Kinabuhi
By Genamos_US of Washington DC, USA

May mga higayon sa atong kinabuhi
Nga sa Kalipay o Kapit-os kita gipili
Dili mapugngan ang ilang pag-abot
Nga ang tawo angayan nga mosabot

Mga kakulian nga lisod masabtan
Sa atong dughan kita nagbangutan
Mga hunahuna nga nagpangutana
Mga tubag nga kita nagpanagana

Kay kita naulipon sa mga kabalaka
Mga kasingkasing nga nag-inusara
Mga pag-ampo nga wala matubag
Sa mga sayop nga pagtuo nahisalaag

Mga paglaum dili unta mabungkag
Sa kapungot mga ilong naglisngag
Kay ang kinabuhi gihagwa sa kalisod
Sa lahitas-an dili unta kita mangluod

Ang kinabuhi murag usa ka pulso
Saka ug kanaug nga nagluksolukso
May mga higayon nga ania ta sa taas
Kon matungnan sa ubos kita dimalas

Padayon lang kita sa paglakaw
Kay ang Diyos ray mahibaw
Sa mga pag-antos kita nagpas-an
Mga grasya usab kita pagabaslan