Total Pageviews

Thursday, March 10, 2011

Ang Pagsalop Sa Adlaw

Ang Pagsalop Sa Adlaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Naputos ang langit sa tumang kapula
Mga panganod nga inanay natumba
Kay ang haring adlaw sumasawop na
Naghulat sa buwan ug bituon mosaka

Nakita ko sa halayo ang anino sa bukid
Milandong sa mga sagbot nangyami-id
Giduwaduwaan sa nakurat nga hangin
Mga kabulakan nagtan-aw nagpadaplin

Pagkamingaw sa maong palibot
Banikanhong hangin pagkahumot
Yuta nagbasa sa daplin sa sapa
Langgam nga naghulat mahulpa

Inanay ako sa paglakaw
Hunahuna nga naglutaw
Sa kakapoy ako nakapanghupaw
Nga gipaabot ni inday sa lagkaw

Kabaw nga nag-inusarang gihigot
Nagkalingaw simasima sa sagbot
Gipikpik ko ang iyang tangkugo
Aron inig ugma akong masugo

Misakay ako sa iyang bukobuko
Aron kaming duha modiskanso
Sa gibugwal namong umahan
Sa buntag nga among gisugdan

Gipiktan ko og hinay ang kabaw
Aron kami magdali sa paglakaw
Nga ang kilumkilom nagpadulong
Uban sa kagutom nga nagpabadlong

No comments:

Post a Comment