Total Pageviews

Wednesday, March 9, 2011

Ang Katapusang Sayaw

Ang Katapusang Sayaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gibalik ko paglingi ang kanhing kagahapon
Nga gisayaw ko siya ilawom sa mga bituon
Walay nausik nga mga higayon
Nga ang kalibutan ko mabulokon

Ang iyang pahiyum ug talidhay
Sa hunahuna ko padayon nisubay
Ang mga gakos sa sobrang kahugot
Sa sayaw nga lisod gayud ako malimot

Wala koy nakitang bati nga timaan
Nga kadto nga diay ang katapusan
Sa sayaw nga kami ang manag-uban
Nga ang dughan ko nahugno nasud-ipan

Kon nasuta ko lang nga siya manamilit
Nga ang gugma ko kaniya akong gikulit
Siguro mausab ang iyang mga panlantaw
Nga ang pagbati niya kanako motumaw

Siguro kini ang pagbuot sa kahitas-an
Nga dili nalang tugkaron ang kamatuoran
Kon ngano ang gugma ko iyang gitalikdan
Ug siya milakaw nga ako naghilak gisakitan

Kon mao kaha tu ang maayong dalan
Nga ang langit nagbuot nga mituman
Aron sa kaayohan sa among mga dughan
Nga dili sa tanto kaming duha masakitan

Ang among duha ka kinabuhi magpadayon
Sa umaabot nga mga katuigan dili sayon
Mga kausaban nga padayon kanako naga-uban
Nga ang kamingaw ko kaniya walay katapusan

No comments:

Post a Comment