Total Pageviews

Tuesday, September 27, 2011

Ang Paglig-on Sa Atong Pagtuo

Ang Paglig-on Sa Atong Pagtuo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nanghagis si bagyong Pedring
Niabot sa kaulohan misaliring
Nagdala’g kusog nga hangin ug uwan
Mga katawhan nalisang ug gikuyawan

Mga atop, bongbong ug sandayong
Gilupad murag papel nagpabadlong
Mga balud nikusokuso murag tsunami
Sa baybayon niataki murag mga army

Walay gipinig ang tanan naapektuhan
Mga bata ug tigulang, kabus ug adunahan
Dili malikayan ang kinabuhi gipasipad-an
Kay pagbuot sa kahitas-an kining tanan

Mga tanum ug punoan sa kahoy nangatumba
Miluhod sa yuta nga wala nila kini damha
Dakong danyos sa propredad ang natagamtaman
Milyones ang danyos sa agrikultura ang gilauman

Asa kutob kining atong mga kalisdanan?
Mga kasakit ug pagsuway walay kahumanan
Ang pag-ampo nalang ang atong kadangpan
Kay ang Diyos wala matulog sa kapanahonan

Dakong pagpasalamat kay buhi kita gipanalipdan
Sa Diyos nga manluluwas wala kita gikalimtan
Padayon kita sa pagkigbugtaw sa mga unos
Ang kinabuhi bililhon ug kita magpaubos

Ang pagpailub sa gidangatanan sa kinabuhi migakos
Ang langit kanunayng nagmata ug may igong ibalos
Ang pagsuway gihatag sa tawo usa ka ganti ipasigarbo
Kay ang Diyos kita gipili aron paglig-on sa atong pagtuo

Wednesday, September 21, 2011

Ang Huyohoy Sa Balaod Militar

Ang Huyohoy Sa Balaod Militar
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gilantaw ko pagbalik ang kanhing panahon
Tin-aw pa sa akong panumduman na tukion
Niadtong dekada setenta napuno sa sugilanon
Ang nasod naumod sa kuyaw nga balaodnon

Ang Septembre 21, 1972 ang insaktong petsa
Gipakanaug ang balaod militar na walay sama
Nahiaguman sa nasod ang kabangis gipahamtang
Aron pugngan ang mga katawahan magkaguliyang

Katapusang termino kadto ni presidente Marcos
Alang sa diktador, tuig nga hinugtanay sa bakos
Modakan sa ikatulong termino pagkapresidente
Mga kabus na katawhan supak sa usa ka serpente

Ang atong konstitusyon wala gayud magtugot
Nga ipadayon ang iyang personal nga pagbuot
Busa aron masumpayan ang iyang termino
Iyang gideklara ang balaud militar mga amigo

Iyang gipadakup ang mga kritiko ug ang misupak
Gamit ang puthawng kamot katawhan nasugamak
Aduna’y daghan mga tawhanong abuso ug panlupig
Sa iyang mga kronis, militar ug mga dumadapig

Kon basihan nato ang kanta “Ang bagong Lipunan”
Nindot ang katuyoan alang sa atong nasud padulngan
Apan sa luyo sa iyang panghaylo sa mga katawhan
Adunay bugti nga personal ug itum nga katuyoan

Ang bag-ong katilingban ug bag-ong kinabuhi
Padulong sa pag-uswag sa atong panginabuhi
Matud pa kini sa maong kanta mga higala
Mag-usab kuno ta sa atong bati nga kinaiya

Makig-asdang sa mga kalisdanan ug pagsulay
Gamit ang disiplina, kakugi ug pagsinabtanay
Apan wala naman karon ang maong kabudlay
Nakigbisog gihapon sa kagawasan nga gibiaybiay

Asa kutob kining atong pag-antos nga gidala?
Mga pangandoy ug damgo naglutaw giagwanta
Matag bag-ong administrasyon adunay pasalig
Sa mga katawhan magpahumot aron sila madasig

Thursday, September 15, 2011

Ang Paghuyatid Sa Kinabuhi

Ang Paghuyatid Sa Kinabuhi
By Genamos_US of Washington DC, USA

Magpanuko kita sa pagbulat sa mga butang nahunahunaan
Labi nga kon una pa nato masugatan ug wala’y kasinatian
Mahadlok ta nga matumpawak sa kasaypanan ning kalibutan
Sa mga biaybiay ug tabitabi sa atong mga suod nga kaubanan

Ang kaulaw masinatian kon ang mga sayop maoy ilang basihan
Labi nga wala nato masabtan ang tibook ug tinood na kahulugan
Ngano man kaha mosulod kini sa pangisip sa kinabuhi sa tawo?
Usa kini ka pangutana nga adunay naghulat nga tubag mga amigo

Matag momentong moduaw usahay ipaagi nalang sa mga pasiaw
Aron ang kinabuhi makabyahan sa kabug-at ug kini ilingawlingaw
Ang matag tingog sa katawa ug hilak maoy saksi sa atong gibati
Murag kita’g buang modangoyngoy didto sa sook sa atong nasinati

Usahay ang pagmahay ug kapungot mopatigbabaw ning dughan
Labi nga kadtong mga panghitabo miabot puno sa mga kasakitan
Ang pagpatulo nalang sa mga luha ang dali natong kadangpan
Kay ang atong kaugalingon ang unang momaymay niining tanan

Apan ang kinabuhi sa tawo mag-usab-usab ang dagan
Wala’y permanente ug nagtuyok puno sa mga kausaban
Dili matagna ang yugto sa panahon ang moduaw kanato
Matag adlaw muabot managlahi ug kita mangandam dako

Ang mga kabalaka ug kahinaman sa kanunayng nagauban
Ang matag lihok sa kinabuhi sa tawo dili gayud malikayan
Mao kini ang gasa sa Diyos nga angay natong hinumduman
Nga ang kasakit ug kalipay sa kinabuhi mao ang kamatuoran

Ang tawo gitagaan og dakong kagawasan sa langit sa pagbuhat
Sigo sa gilatid nga mga lagda ug patakaran gipaambit ipabuhat
Ang pagkaplag sa tawo kun unsay iyang tinood nga katuyoan
Aron ang tawo magpuyo sa kalinaw, gugma ug kabulohanan

Ang kinabuhi sa tawo sama sa usa ka sampit sa katulogon
Inig yamar sa kakapoy uban sa mga paghuyab na tulukibon
Ipahulay ang mga kalisdanan uban sa panghinaot sa ugmang gipili
Nga sa pagmata ang grasya sa Diyos mouban sa paghuyatid sa kinabuhi

Wednesday, September 14, 2011

Ang Kinabuhing Gidala

Ang Kinabuhing Gidala
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nasiplatan ko na unta ang akong damgo
Nga migimaw nagpaingon nga misaludo
Apan sa luyo ning ubos kung hunahuna
Adunay tingog mihagawhaw nagbanha

Ang tingog nga nagmando dinhi kanako
Nga ang damgong kab-oton na dili maako
Usahay ang matag tikang sa panahon
Matapigas sa laing dalan adto mopaingon

Ang mga pagsalig ko giuyog nga nagkurog
Sa mga kakulian ug pagsulay nalimbasog
Ang mga paningkamot nga ako mobarog
Nga bisan nahidagma balon ko ang kaisog

Pugson ko ihaangad ang akong panagway
Bisan sa kapalaran kanunayng gisalikway
Bation ko man ang pag-inusara nga naglakaw
Sa panahon nga dili matag-an ang moduaw

Daghan pang muabot ang mga bukid sa kalisdanan
Katkaton ang madanlog ug subidahon na agianan
Andamon ko ang taas nga pasinsiya ning kalibutan
Aron ang kalamposan ug kalipay akong matilawan

Kinahanglan aduna ako’y buhaton sa kaugalingon
Ang pagpadayon sa paglakaw nga madasigon
Nakigsangka padayon sa mga lumot sa kaugmaon
Ang pagtuo sa Diyos nga dili makuhaan ang bation

Usahay ang kapildihan atong matilawan mahiagian
Kay kini man ang kudlit naapil sa atong kapalaran
Ang mga suliran maoy magtudlo kanato sa kaayohan
Nga kita mahimong lig-on ning kinabuhi nga inuslan

Makaluya man ang mga dili paborable nga panghitabo
Sa mga apan sa kinabuhi nga kita dili magpadaug dako
Buhaton ang tanan tang mga damgo mentras buhi pa ta
Kay ang ugma muabot dili matagna ang kinabuhing gidala

Thursday, September 8, 2011

Ang Anino Sa Iyang Pahiyom

Ang Anino Sa Iyang Pahiyom
By Genamos_US of Washington DC, USA

Panahon kadto sa tingpamulak
Ang mga putot nga nagbuswak
Niadtong nanglabay nga mga adlaw
Sa daplin baybayon kami naglakaw

Gigunitan ko ang iyang mga kamot
Mga bulak nangalimyon sa kahumot
Ang adlaw nga nagtambo sa dagat
Naibog sa balud nga nagpangidhat

Namasilong kami sa punoan sa talisay
Aron mopahulay sa among pagbaklay
Gitutokan ko ang iyang katahom makalukmay
Ang iyang pahiyum makawala sa kabudlay

Didto ko gikulit ang duha namong mga ngalan
Sa kahoy nga siniprahan sa gugmang hilabihan
Gisugilon ko didto ang tiunay kung pagbati
Nga kaniya ang mga saad ug panumpa gipabati

Gipaambit niya ang iyang mga damgo sa umaabot
Nga siya manimpalad sa gawas nasod ako mosabot
Wala ako magtuo nga may katapusan ang tanan
Sa paglabay sa panahon gikaluhaan sa kausaban

Mga sulat ug tawag nga wala akoy tubag
Mga kabalaka og kalibog nagkatigulaag
Wala ako masayod kung ngano siya nausab
Ang kasingkasing ko murag ako gidunggab

Karon, giduaw ko pagbalik ang maong dapit
Namasin na siya mobalik sa akong pagsampit
Kadtong punoan sa talisay nagpabilin milabong
Misaksi sa duha namong pagbati karon napalong

Ipaanod ko nalang sa mga balod sa kalimot
Sa dagat sa kagahapon misubay ang pagsabot
Ang pagsubli sa kagahapon walay ikapuli
Ang nawagtang nga bulak sa gugmang giwakli

Gihanduraw ko ang anino sa iyang pahiyom
Miduaw kanako nga nagduwaduwa sa katahum
Gipuno sa mga kolor ang damgo kung gilaum
Kaniya ang dughan ko nagpabilin naghandum