Total Pageviews

Wednesday, September 29, 2010

Ang Handurawan Sa Akong Mahal Nga Inahan

Ang Handurawan Sa Akong Mahal Nga Inahan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sigun sa sugilanon sa akong mahal nga inahan
Sa niadtong nagsugod pa lang akong kalibutan
Aron pagtul-id sa akong layaw nga hunahuna
Bunga sa akong pagkabata

Matud pa ni Nanay
Ako ra kuno ang iyang kalipay
Sa nagsugod palang pagkat-on
Sa mga adlaw-adlaw nga bulohaton

Iya kung gitudlo-an sa maayong pamatasan
Sigun sa tugon sa iyang mga ginikanan
Lab-as pa sa iyang panumduman
kantong nindot nga handumanan

Siya nahimoot sa una kung pagkat-on og pagtikang
Sa akong nagkindang-kindang nga mga lakang
Iya kung gigunitan sa akong matag lihok
Nga wala ko niya buhi-i bisan sa iyang pagpamilok

Walay makasakbang sa iyang mga paningkamot
Dinuyogan sa iyang mga sakripisyo ug singot
Bisan sa iyang pagkalapoy
Wala niya igsapayan ang mga kakapoy

Nilabay ang mga nag-aginod nga katuigan
Ug ang bata nga iyang gialagaran
Nidako nga nagsubay sa iyang kapalaran
Aron sa pagtuman sa iyang mga tugon
Nga padayon nga iyang gihalaran

Dili sayon ang dalan sa akong kalampusan
Sa mga ta-ak nga akong gisudlan
Pag-ampo ug kakugi nga akong gipahimuslan
Sa matag hagtok sa mga orasan

Dili ko kini makalimtan
Ang mga tugon sa akong inahan
Kay kining tanan akong inuslan
Ang Handurawan sa akong mahal nga inahan

Friday, September 24, 2010

Ang Panagway Sa Matahom Nga Kabuntagon

Ang Panagway Sa Matahom Nga Kabuntagon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang adlaw nibangon ibabaw sa pungkay sa mga bungtod
Komo ang akong kasingkasing napuno sa kamaya
Ang iyang bidlisiw nakapadugang sa kadasig ning akong gugma
Nga siya uban ning akong kiliran, akong pinangga

Pagka-anindot ning sayong kabuntagon
Ang lab-as nga yamog diha sa mga balili
Ang mga awit sa kalanggaman dinuyogan sa kasikas sa mga tanaman
Uban sa huyohoy sa bugnawng hangin
Siya nahinanok sa iyang pagkatulog

Sa akong pagpadayon pagsud-ong kaniya
Akong gihagawhaw kaniya ang gugma kung gibati
Aron ipabalon kaniya ngadto sa iyang mga damgo
ang gugma kung walay pagkatun-as

Akong gikalipay ang kahilom sa palibot
Samtang gibantayan ko ang matag lihok sa iyang ngabil
Uban sa tam-is nga pahiyom bunga sa iyang pagdamgo
Siya ang nagdala og kalinaw ug kahapsay sa akong kinabuhi
Daw usa ka ginagayday sa tubig gikan sa busay

Ang gibati ko, gianod mo ngadto sa lapyahan sa gugma
Aron didto tagbo-un ko ang imong tam-is nga pahiyom
Uban sa mga saad ug panumpa
Awiton ta, ang mga awit sa gugma aron padayon sugnoran
Kining gibati ta nga hilabihan

Pinangga, ikaw ang tanan ning akong kinabuhi
Ikaw ang tag-iya ning akong kasingkasing
Nga andam panalipdan ug alagaran kining gugma ta nga naghari
Puno-on ko ang imong kasingkasing sa akong pag-amuma
Aron sawhan ta ang kalipay nga walay katapusan ning kinabuhi

Sa hinapos ning balak ug sa imong paghinanok
Dal-on ko kining kalipay og kadasig
Sa nagsubang nga adlaw ang katahom og kalinaw
Ning panagway sa matahom nga kabuntagon

Thursday, September 23, 2010

Pamati-a ang gibati ko

Pamati-a ang gibati ko
By Genamos_US of Washington DC, USA

Niadtong usa ka dili malimtan nga higayon
Samtang nagdung-aw ko sa kaanyag sa palibot
Ibabaw sa tambuanan sa akong hunahuna
Ang imong panagway daw nilabay nga usa ka bugnawng hangin
Nga nikuray ang akong kahiladman sa tumang katugnaw

Dili ko masabot ang gibati kung kiwag ning akong dughan
Kung kini usa lamang ka alimongaw
Ug sa akong pag-aninaw samtang nagka-awop ang adlaw
Ang iyang kahayag maoy naka-uknol sa iyang palibot

Ang iyang gilaw nilahos sa kahilum
Nga nidakin-as sa lumoy niyang mga buhok
Ug didto niluta ang kaanyag nga walay sama
Inubanan sa madanihon nga pahiyom
Daw usa ka sining sa Mona Lisa

Ug dinhi nasiak ang kahilum sa akong dughan
Nga ang tinubdan sa tingog
Naggikan sa hinagawhaw sa akong kasingkasing
Ug didto natawo ang lengguwahe sa gugma
Nga dugay ko nang gilitok ilawom ning akong dughan

Ngano man, kung sa takna nga ikaw akong makita
Daw ang akong dila masangit sa talinggab sa imong imahe
Nga dili ko masabtan ang dughan ko nga puno sa pagbati
Nga kanimo gusto ko kini ipabati

Wednesday, September 22, 2010

Ang Giya sa akong Tumong

Ang Giya sa akong Tumong
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagkapakapa ang akong hunahuna
Nga napuno sa mga kasayuran
Gihinay-hinayan ang pagkurikuri sa akong pangisip
Aron bugnawon ang hunahuna sa mga distraksyon
Kay pamasin adunay sampotanan sa akong emosyon

Kadtong nag-alindasay nga hunahuna
Nga walay insaktong hanig sa mga katuyo-an
Maglisod pag-irog sa iyang padulngan
Kay gisungog sa kapalaran

Kung malisod man kini wad-on
Ang salimbong sa hunahuna
Bunga sa paghuyatid sa pagduha-duha,
O kaha ang huy-ab sa kabalaka
Nga inubanan sa anino sa kahadlok
Kining tanan usa lamang ka mga hagit
Sa nag-inusarang kinabuhi

Kung matipon nato ang mga distraksyon
Aron ilubong sa dayon
Dali ra tugkaron ang tinood nga tumong
Sa gitinguha ko kini ipadayon
Aron ibalon ang singot sa paglimbasog og kalig-on
Nga kansang tumong dali ra kab-oton

Ang kusog sa kaalam naggikan man sa atong hunahuna
Aron agawon ang idlas nga tuyo
Walay pagpanagana og pag-atras sa naghulat nga hagit
O mga ipasumangil sa nagbagbag nga mga pagsulay

Kung kining tanan atong mabuhat
Ang kalampusan nga nagmaya naghulat
Sa gitangkil kung giya sa akong mga tumong
Nga ang kalibutan nagtuyok nga mabulokon
Sa pagpadayon nga wala mag-urong