Total Pageviews

Wednesday, June 29, 2011

Malipayong Anibersaryo Sa Akong Ginikanan

Malipayong Anibersaryo Sa Akong Ginikanan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang Ginoo maoy nagpili kaninyong duha
Sa kinabuhi nga mag-uban bana ug asawa
Duha ka kasingkasing gibugkos sa langit
Kay sa gugma ug pagsalig kamo gisampit

Kasumaran karon sa inyong kaminyoon
Kasadya ug kadasig sa dughan saulogon
Mga unos sa kalisdanan kamo ra gihapon
Ang mag-uban sa kalipay ug kasakit isipon

Dili sayon ang mga dalan sa kinabuhi
Kun wala ang Diyos nga atong gipili
Siya ang tanan nga kadangpan daganan
Kay ang pangisip may igong utlanan

Malipayon kaming tanan nga nakaabot
Sa pagsaulog ning adlawa kami nahimoot
Dili matukib ang among tinood nga kalipay
Sa pagpasalamat nga modelo sa panimalay

Nanghinaot nga kamo padayon magsinabtanay
Sa matag adlaw kung duawon sa mga kalaay
Iandam kanunay ang mga danggas nga pahiyom
Aron habulan sa init nga gugma nga may gahum

Hatagi ang matag tagsa-tagsa nga kaugalingon
Ang pagbaton og respeto nga maoy pagasabton
Aron ang kalinaw sa matag dughan mabatunan
Sa gipaambit nga gugma sa Diyos Na Amahan

Wala nga koy lain sa langit nga gipangayo
Kon di ang kabaskog ug kabulahanan dako
Nga kaninyo akong gihalad kining balak
Sulod ning dughan nga nagmahal naghilak

Kay sumpay kamo sa akong kasingkasing
Bisag nahilayo akong hunahuna wala mokaging
Gipangandoy ko nga akong makita pag-usab
Ang akong ginikanan nga kanunayng inlab

Thursday, June 2, 2011

Ang Birhen Nga Isla

Ang Birhen Nga Isla
By Genamos_US of Washington DC, USA

Linaw kaayo ang kabaybayonan
Ang tubig daw hubog sa hunasan
Ang hangin lab-as nagpaso-paso
Ang maong isla daw usa ka paraiso

Si Dodong naglingkod nag-inusara
Nag-atubang sa dagat nagmaskara
Ang iyang pahiyum maoy gitagana
Sa kaanindot sa palibot pagkahalina

Ibabaw sa nag-umbaw nga bato
Gihuhuna ang kanhing kaniadto
Sa mga panghupaw ako gihaylo
Ang kalinaw nga dili buot ibaylo

Sa kaanyag ug matahum nga dapit
Mga suliran nangapanas sa daklit
Gialirongan sa mga lunhawng tanom
Palibot gihabolan sa dakong kahilom

Tin-aw ang tubig gianod sa baybayon
Mga gagmayng isda imong lantawon
Gawasnon nagdakop dakop sa daplin
Ang gugma ko niining isla magpabilin

Pagkaanidot sa kinabuhi niining paraiso
Mga kasaba ug alingogngog dili kabuylo
Kay ang isla nahimotang halayo sa unay
Mga lumolupyo malipayon nagsinabtanay