Total Pageviews

Wednesday, February 22, 2012

Ang Merkules Sa Pagpabadlis Og Abo

Ang Merkules Sa Pagpabadlis Og Abo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Karon ang unang adlaw sa pagtimaan sa Semana Santa
Kita gipahinumduman sa Iglesia Katolika ang pagsimba
Balaan adlaw karon nga gitugon sa simbahan pagbisita
Aron sa paghatag timaan na tinood nga kristiyano kita

Usa kini ka karaang ritwal matag tuig nga atong gisunod
May nagkalainlain panahom kon ngano kita magtamod
Kabahin sa relihosong aspeto kini gisunod pa kaniadto
Gisugilon sa karaang tugon ni Jeremiah 6:26 ang pagtuo

Gihaw-ag kita sa Dios sa pagpinitensiya sa atong mga sala
Ang paghinulsol sa atong mga kasaypanan ug dili ibaliwala
Kay kini ang gisaad ni Kristo sa kalibutan ang kaluwasan
Sa atong mga sala si Hesus namatay sa pagtubos sa tanan

Mao kini ang adlaw nga kita gipahinumduman sa simbahan
Ang pagbag-o sa kinabuhi ug pagtalikod sa mga kasal-anan
Kinahanglan lilion ang atong mga baptismong gipanumpaan
Ang atong relasyon sa Dios ug pagtuo sa Ebanghilyong balaan

Kay ang Ginoo hinay masuko, maparaygon ug manggiluy-on
Dato sa kaayo ug lunga mokastigo ug kita Kaniya magmasaligon
Ang Ebanghilyo naglatid kon unsay buhaton sa Semana Santa
Giaghat kita sa paghatag limos, pag-ampo ug ang pagpu-asa

Gikinahanglan ang atong pagsakripisyo walay giisip nga tubag
Kay kini ang tiunay nga halad nato sa Dios ug kausaban sa kalag
Gikinahanglan nga magbag-o ug maghinolsol aron sa Dios makita
Kay ang pagbadlis sa atong agtang nagtimaan nga kita makakasala

Mao kini ang akong pagtuo na sukad pa kaniadto nga gitudlo kanako
Nga gipasunod sa akong ginikanan ug mga gitudlo sa simbahan dako
Kini akong girespeto, gitamod ug gimahal basi sa karaang tradisyon
Kay mao kini ang naghatag kanako og kalipay sa kinabuhi na bililhon

Monday, February 20, 2012

Si San Pedro Calungsod Sa Sugbu

Si San Pedro Calungsod Sa Sugbu
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ika doce ka tuig nga ang milabay
Mga sugbuanon ug nasod naglipay
Nahimong biyato sa Iglesiya Romano
Ang bata nahimong hingpit nga Santo

Gisubay ang iyang kinabuhi kaniadto
Sulondon sa Dios ug usa ka sirbando
Usa siya ka garbo ug nag-alagad sa Dios
Ang iyang gugma nga walay pagkahiyos

Gipadala siya sa nasod sa Guam
Aron ang kristiyanismo ipahulam
Nahimong usa ka katekista ug sakristan
Misyonaryo ug usa ka batang buotan

Gisubay kun taga asa ang iyang kagikan
May upat ka dapit ang niangkon gigikanan
Ang lugar sa Ginatilan ug Tuburan sa Sugbu
May Loboc sa Bohol ug taga Leon sa Iloilo

Sa iyang pagkakatorse anyos nga katekista
Siya gipaedukar sa mga pari sa Hiswesta
Gigamit ang teksto sa mga paring Domicanos
Nga gitawag og Doktrina Kristiyana mga amigos

Ang iyang pagkamisyonaryo nagsugod sa Sugbu
Ang pinakabata nga alagad sa Dios gipasigarbo
Gipadala sa mga Hiswesta sa Isla sa mga kawatan
Nga gitawag karon og Isla sa Marianas kahigalaan

Siya nahimong ikaduha nga Santos sa Pilipinas
Nga patron sa Guam, Sugbu ug uban sa Visayas
Gitawag usab siya nga patron sa mga Sakristan
Katekista, mga OFW ug mga Pilipinhong kabataan

Saturday, February 18, 2012

Ang Mga Luha Sa Kadlawon

Ang Mga Luha Sa Kadlawon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gipukaw ako sa akong pagkatulog
Nakamata ako daw adunay nahulog
Alas kuwatro nga kadto sa kadlawon
Nag-inusara ug ang palibot malinawon

Gibasa ko pagbalik ang kanhing sulat
Gikan sa akong asawa ug akong gibuklat
Ang matag pulong gisulat maundanon
Pagmahay ug kamingaw ang sugilanon

Gihunahuna ko sila ang akong pamilya
Nga wala ko makauban karong panahona
Nag-aginod ang mga adlaw nga naglakaw
Nagpaabot kanus-a ang adlaw mahilaw

Ang gugma ug kahinam ang gibati ko
Sa akong pamilya daw dili kini kompleto
Gilantaw ko sa langit ang mga bitoon
Kon ila ba kining nakita akong pagaisipon

Kay didto akong isulat ang gugma ko kanila
Sa panagway sa langit kini ilang mabasa
Malipayon akong naghunahuna sa kanhi
Nga gikauban ko sila ug sa kalipay gidani

Nagdagan ang oras mag alas singko
Nagsigeg panghoy-ab nga giduka ako
Murag gilaay nga dili ko motrabaho
Kay gidaug man sa kamingaw ako

Tapuson ko nalang kining akong balak
Kay akong mga mata naputos sa hilak
Nga napadayag ko na ang akong gibati
Sa akong pamilya ug sa akong hamili

Tuesday, February 14, 2012

Ang Kamingaw Sa Kahaponon

Ang Kamingaw Sa Kahaponon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkalaay ning mabugnawng kahaponon
Nahilayo sa pamilya sakit palandongon
Nag-inusara nagpaabot kanus-a ang kagabhion
Aron ang mga sunod nga adlaw pagapaklion

Gimingaw ako kanila sa matag adlaw nga tanan
Giampo ko sila nga mahilayo sa mga kalisdanan
Kapisgay sa panlawas ug kalipay sa kinabuhi
Nga nanghinaot makita ko sila ug ako makauli

Apan lagi wala akoy mahimo sa pagkakaron
Kay aduna pay mga kakulian nga atubangon
Sa telepono ko lang sila madungog ug mahinabi
Matag tikang sa adlaw gihandom ko sila ang gibati

Samtang ako mipahulay ning ilawom sa kahoy
Nagpalabay sa oras ug naghukna sa kakapoy
Nadungog ko ang dakong huros sa hangin
Mga panganod nagdali milabay nagpabilin

Apan sa wala madugay ang adlaw misidlak
Daw gitagoan sa langit nga murag mohilak
Abi ko nga sa taodtaod mobundak ang ulan
Kay mingiob man ang langit nga gialimot-an

Gipugos ko sa paglingawlingaw ang kaugalingon
Aron hikalimtan ang kamingaw kung naangkon
Gipugngan ko ang pagdagayday sa mga luha
Kay kini usa lamang ka pagsulay ang midagsa

Friday, February 10, 2012

Ang Diyos Ang Bahala Sa Tanan

Ang Diyos Ang Bahala Sa Tanan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Taliabot ang paniudto
Ordinaryong adlaw kadto
Mga katawhan nangandam
Sa balon naghinamhinam

Sama sa naandan mga adlaw
Ang uban sa radyo nagpaminaw
Sa ilang tagsatagsa ka programa
Kinabuhi padayon sa walay sama

Apan sa walay pananghid
Ang dakong linog nagpaniid
Nibutho nga walay kalooy
Nasoko ang tanan naminghoy

Madaghan ang nangalisang
Misayaw ang yuta nagkaboang
Ang uban wala nakabantay
Nga linog diay nga makamatay

Mga Siyagit, hilak ug dangoyngoy
Mga abaga daw nangahoyhoy
Ang uban nagkatigulaag og dagan
Kay nahadlok sila matumpagan

Aduna pay teks nga gipakatap
Mensahi puno sa mga katahap
Mga gagmayng linog dili maihap
Daghang kinabuhi ang misukarap

Basi sa akong nakita ug nasuta
Daghan ang nakalas ug gihaya
Mga nangaangol ug nasamdan
Ang kinabuhi giduaw sa kalisdanan

Busa kanunay kitang mangandam
Mga pag-ampo ang ipangyamyam
Aron kita mahilayo sa katalagman
Kay ang Diyos ang bahala sa tanan

Thursday, February 9, 2012

Ang Tam-is Kung Gugma

Ang Tam-is Kung Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ilawom ning akong kasingkasing hamili
Ikaw ang tingog ning gugma kung gipili
Ubani ako sa tibook kung kinabuhi
Aron ang gugma ko akong ipabati

Ning mga bukton akong giandam kanimo
Aron habulan ko ikaw ning mga gakos ko
Dili ko ikaw biyaan ug pasagdan nag-inusara
Kay ania ako sa imong kiliran ug ang gugma

Mura ako’g nahigugma sa tam-is nga gugma
Gitawag ko ang imong ngalan nga ako ang tag-iya
Andam ko isinggit sa tibook kalibutan ug isugilon
Nga ako ang nakapanag-iya sa gugmang bililhon

Dili ko ikaulaw nga ako kanimo nahigugma
Kay lahi ra ikaw sa uban kung hinigugma
Labaw ikaw sa tanan ning kalibutan gipuy-an
Nga angay mo akong tuhoan ug masabtan

Paduol ning akong kasingkasing ug paminawa
Nga ang ngalan mo gilitok kanunay dili panagsa
Ania ako andam nga ikaw akong pagasilbihan
Aron ipaambit ko ang pagbati nga hilabihan

Walay laing himsog nga gugma ning kalibutan
Kon di ikaw ang gihigugma ko labaw sa tanan
Ania ako sa imong kiliran bisag unsa may dangatan
Sa tam-is tang gugma mga pagsulay dili kita hidutlan

Saligi kanang imong pagbati dinhi kanako
Kay isaad ko kanimo ikaw ra ang gugma ko
Walay luna ang mga luha nga ikaw pasakitan
Kay dili ko mabuhat nga ikaw akong pulihan

Monday, February 6, 2012

Ikaw Ang Langitnon Kung Gasa

Ikaw Ang Langitnon Kung Gasa
By Genamos_US of Washington DC, USA

Karon ko gayud natugkad ang tanan
Nga ikaw ang tag-iya ning akong dughan
Ang gugma ta sama sa usa ka bulawan
Giampingan ko sa matag adlaw nga tanan

Tipik ikaw sa akong kinabuhi ug kapalaran
Gipili sa Diyos nga akong pagaunongan
Dili tiaw ang gugmang kung nabatyagan
Nga diha kanimo ikaw ang akong tanan

Sa mga unos ug kalisdanan kung naagian
Ikaw nagpabilin masaligon sa akong kiliran
Dili ko matugkad ang kalipay kung natilawan
Nga ikaw nahimong kapikas sa akong kalibutan

Kon unsa man kadtong mga pagsulay milabay
Kalimtan nalang kadto sama sa damgo misubay
Pagtulon-an nga naghatag kanato og kalig-on
Sa pagsagubang sa mga suliran sa kaminyoon

Pagbuot man kaha kini sa Diyos ang nahitabo
Aron kita mahigmata ug magbalantayon dako
Kay ang tentasyon nga kita pagasulayan kabigon
Sa sayop nga pasangil nga kita sulayan buwagon

Ayaw kini lingia kay walay pulos ang maihatag
Sa atong kinabuhi ang gugma ta dili mabungkag
Tuhoi kining akong kasingkasing nga nagpadayag
Sa tinood kung pagbati kanimo way makababag

Sayod ikaw nga way laing gugma kung gitugyanan
Kon di ikaw lamang ang nakapanag-iya ning dughan
Hatagi kinig kalinaw ang atong kinabuhi ug pamilya
Sa tinood nga rason na ikaw ang langitnon kung gasa