Total Pageviews

Thursday, July 31, 2014

Mga Yangogngog Kaniadto Ug Karon

Mga Yangogngog Kaniadto Ug Karon
By Genamos_US of Washington, DC USA

Busina sa mga sakyanan makabungol
Pun-an pa sa  singit sa mga sugarol
Ang uban nagbagotbot ug nagbagolbol
Naghantak sa daplin busloton mga purol

Masadya ug samok ang mga kadalanan
Nagpunsisok ang mga dyip ug sakyanan
Adunay mga kadalanan sa polis gisirad-an
Kay giayo ang mga busloton na mga dalan

Adunay naga-inum sa daplin ug nagatagay
Mga tuba ug bino sa botelya nagsumbagay
Pun-an sa mga nahubog ang tingog nagbitay
Bisan pag nagapagaw wala gayud gisaway

Usahay ang mga yangogngog makahupay
Gihabolan ang mga kamingaw ug kabudlay
Ang uban gipakita ang mga mini na kalipay
Daw walay lama na mga suliran ug pagsulay

Lahi ra gayud ang yangogngog didto sa bukid
Mga tingog sa kahayopan mao ray masugid
Ang huni sa sapa ug kinaas sa mga kadahonan
Ang kansang kamingaw mao ray madunggan

Apan sa dakbayan kung gipuy-an kaniadto
Nahimutang duol sa mga tang-an ug maldito
Nagpunsisok sa matag sook duol sa edipisyo
Nagbantay kon adunay tsiks nga mopasiyo

Porbida kon ang kalibutan puno sa kamingaw
Mag-unsa kaha ang mga tawo nga naglakaw
Daw mga amang gisiperan dili kapahungaw
Kon adunay ipadayag ihunghong murag pagaw

Ang tingog sa kamingaw makabungog
Sa kadtong mga may suliran makahubog
Nahisama usab ang tingog sa yangogngog
Kon ang kasaba ug alingogngog manongog

Wednesday, July 30, 2014

Mga Pasumbingay Sa Hitabo

Mga Pasumbingay Sa Hitabo
(Kabahin sa Pari ug Dalagang Inahan)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang Ginoo ra gayud ang nahibalo
Kon ang langit kanato mopasaylo
Kitang tanan adunay apan sa kinabuhi
Ang pagsabot ug pagpasaylo maoy isukli

Walay perpekto ning kalibutan
Ang tanan gihabulan sa kasal-anan
Usahay magpataka kitag yawit
Di maghunahuna kon kini makasakit

Mao kini ang kinabuhing pait
Mangluspad ug mamoti ang wait
Nasugamak sa mga pulong hait
Kay giyawyawan man sa kalit

Alang sa Pari wala ra kadto
Kay ang pagtabang kuno inamigo
Apan dulot sa bukog mura tag gitigbas
Nahitandi kaniadto gihukman si Barabas

Ato nalang kini ipaagig komedya
Ang panghitabo wala nato damha
Ang pag-ampo maoy ang  atong taming
Aron ang mga tentasyon kanato motapsing

Busa kining panghitabo atong panag-ingnan
Adunay mga bulawanong pagtulon-an
Kay nagasunod man kita sa kinabuhing Kristiyano
Ihatag nato ang pagsabot ug ang pagpasaylo

Ang garbo ato kining ilubong
Bisan nahiubos sa mga pulong
Ang magpahiubsanon sa Dios tugbawon
Ang magpahitas-anon kaniya buyagon

Lisod man sa sinugdanan kini malimtan
Kay sakit lagi ang mga pulong gibuhian
Apan inig takilig sa mga kapanahonan
Makadawat ra kini sa atong mga dughan

Thursday, July 17, 2014

Duha Ka Dagway Sa Pagsabot Ug Pagpasaylo

Duha Ka Dagway Sa Pagsabot Ug Pagpasaylo
    (Kabahin sa Pari ug ang Dalagang Inahan)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili palang dugay ang tanan naukay
Ang Iglesia Katolika giduaw og pagsulay
Tali sa usa ka Paring bisaya nga gisumbong
Sa usa ka pamilya ug sa medya mipasilong

Adunay usa ka bidyu nga gipasadpasad
Sa tibook kalibutan kini milupadlupad
Ang usa ka Pari wala gayud ka agwanta
Sa gipadayag niyang gibati ngadto sa dalaga

Nahitabo kini sa alaot nga adlaw sa bunyag
Ang sermon sa pari nanumbra ug nahisalaag
Gitambungan sa mga higala ug iyang pamilya
Ang talagsa-on nga bunyag wala nila damha

Abi nila halandomon ang sermon ni Padre
Apan giyawyawan ang dalaga murag serpente
Naglanoglanog ang tingog nga makabungog
Gamit ang mikropono na sipa pa sa dalugdog

Matod pa ni Padre mga pagmaymay ra kadto
Apan minsangko sa kisame ang mga insulto
Sakit palandungon ang mga pulong miguwa
Daw hait na kutsilyo giitsa ug kanila gipakita

Tataw kaayo ang mga kasingkasing sa mitambong
Nagbukalbukal puno sa kahiubos ug dili malilong
Ang imahi sa Iglesia Katolika daling mibalintong
Sa gipakita nga taras sa Pari daghan nahibulong

Nahisukwahi sa panagway sa usa ka Pari
Mga dimaayong pulong kaniya gayud gipili
Bisan pa ang mga tambag adunay kamatuoran
Kinahanglan positibo pero di gayud pasobrahan

Apan di kadto angayan direkta isulti unta sa Pari
Ngadto sa dalaga ug sa tanan murag silag gitari
Adunay mga programa ang simbahan alang niini
Gipatabong unta sila sa katikismo sa iglesia gidani

Sama sa seminar sa kadtong mga magpabunyag
Di ba mao kini ang unang kinahanglanon na tubag?
Didto pagatudloan ang usa ka ginikanan sa pagtulon-an
Ang ilang responsibilidad sa pamilya ug sa simbahan

Apan sukwahi sa atong nakita ug nadungog sa Pari
Unta mga pulong pagtulon-an ug sa kalag makabuhi
Aron magiyahan ang inahan sa pagpadako sa bata
Gisunod ang mga balaod sa simbahan dili ibaliwala

Ug sa laing bahin kon pagtunloan ang hisgutan
Misimang usab ang dalaga sa iyang binuhatan
Ang “premarital sex” ginadili sa atong simbahan
Matod pa sa uban, pagbati kuno dili kapugngan

Bisan pa sayop ang nabuhat sa dalaga ang pagatukion
Ang Pamilya ug Simbahan may responsibidad gihapon
Dili nato husgahan ang nahitabo sa dalagang inahan
Kay wala ta mahibalo sa insaktong sugilanon gitahan

Apan anaa naman kana ang bunga sa kasal-anan
Ipakaasa naman nato ang bata ug ang inahan
Ang tawo nahisalaag unta atong pagatabangan
Dili nato imodmod sa lapok aron pagayam-iran

Mao ba kini ang sugo sa Dios kanatong tanan?
Dili ba ang paghigugma maoy atong padulngan
Kalooy ug pagsabot sa dalaga unta atong huptan
Dili nato kasab-an kun dili atong pagamaymayan

Ang dakong mahimo sa Simbahan ug Pamilya
Kon dili ang pagpalig-on sa atong pasalig Kaniya
Ang pagtuloan gihatag ni Kristo kanatong tanan
Ang pagsanong sa Iyang mando kita magatuman

Iapil nato sa atong pag-ampo ang pari ug ang dalaga
Ang kalinaw ug panagdait magapuyo puno sa gugma
Ang mahinungdanon niini ang tanan kita magkahiusa
Aron magsinabatanay ang simbahan ug ang pamilya

Wednesday, July 2, 2014

Ang Empanada Ni Inday

Ang Empanada Ni Inday
By Genamos_US of Washington DC, USA

Si Dodong ug si Esyot naglakaw
Ilawon sa kaudtohon way pamahaw
Giduyan sa kagutom nagpatigbabaw
Walay tumong kon asa ilang mga laraw

Nangita sila sa ilang paboritong pagkaon
Matag Merkules kuno nila pagasud-anon
Ang lamiang “Beef Steak” kuno isumsom
Ang kahidlaw sa kahumot nagpahinumdom

Apan sa dili pa halayo sa ilang adtoan
Abtik kaayog mata si Dodong naabtan
Nasiplatan si Inday nga nagluto sa tindahan
Aron ibaligya ang empanadang lamian

Wala magdugay si Dodong daling mihapit
Ang tinan-awan didto ni Inday pagkapilit
Nabihag si Dodong sa kaanyag  ni Inday
Murag ang dughan ni Dodong  gilumay

Nakabantay si Esyot ngadto ni Dodong
Ang kadasig wala gyud og mobalintong
Hapit nalang paliton ang tanang baligya
Aron ang kaigog sa dalaga kaniya mahiluna

Imbis ang “Beef Steak” ang puntariya
Nahitugpa hinoon sa lamiang empanada
Ang duha namauli perti nang busoga
Sa natilawang pagkaon niadtong udtoha

Pagkaaligre gayud ning duha ka mga sipat
Nahimoot misugilon si Inday ilang nahimamat
Kon makalugar sila ila kunong duawon puhon
Sa sunod nilang paniudto ilang pagabuhaton