Total Pageviews

Wednesday, July 30, 2014

Mga Pasumbingay Sa Hitabo

Mga Pasumbingay Sa Hitabo
(Kabahin sa Pari ug Dalagang Inahan)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang Ginoo ra gayud ang nahibalo
Kon ang langit kanato mopasaylo
Kitang tanan adunay apan sa kinabuhi
Ang pagsabot ug pagpasaylo maoy isukli

Walay perpekto ning kalibutan
Ang tanan gihabulan sa kasal-anan
Usahay magpataka kitag yawit
Di maghunahuna kon kini makasakit

Mao kini ang kinabuhing pait
Mangluspad ug mamoti ang wait
Nasugamak sa mga pulong hait
Kay giyawyawan man sa kalit

Alang sa Pari wala ra kadto
Kay ang pagtabang kuno inamigo
Apan dulot sa bukog mura tag gitigbas
Nahitandi kaniadto gihukman si Barabas

Ato nalang kini ipaagig komedya
Ang panghitabo wala nato damha
Ang pag-ampo maoy ang  atong taming
Aron ang mga tentasyon kanato motapsing

Busa kining panghitabo atong panag-ingnan
Adunay mga bulawanong pagtulon-an
Kay nagasunod man kita sa kinabuhing Kristiyano
Ihatag nato ang pagsabot ug ang pagpasaylo

Ang garbo ato kining ilubong
Bisan nahiubos sa mga pulong
Ang magpahiubsanon sa Dios tugbawon
Ang magpahitas-anon kaniya buyagon

Lisod man sa sinugdanan kini malimtan
Kay sakit lagi ang mga pulong gibuhian
Apan inig takilig sa mga kapanahonan
Makadawat ra kini sa atong mga dughan

No comments:

Post a Comment