Total Pageviews

Monday, December 24, 2012

Panalanginan Kita Sa Dios

Panalanginan Kita Sa Dios
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagaampo kita nga panalaginan
Nagaampo sa kalinaw sa kalibutan
Ang kaayohan sa atong mga pamilya
Panalipdan unta sa matag disgrasya

Nagampo kita sa tanang mga kaayo
Unta makamao usab kita mopasylo
Sa nakasakit kanato ning kinabuhi
Na ang pagpanimaws  dili unta ipili

Nag-ampo kami sa kalinaw ug kahusayan
Gitugyan namo sa Imong kamot ang tanan
Ang mga kasakit ug pagsuway na hilabihan
Ang Imong gugma kanamo walay kausaban

Sa among mga sala Ikaw among gipasipad-an
Imo kaming gipasaylo ug ang tibook kalibutan
Gidungog nimo ang among mga pag-ampo
Gihatag Nimo kon unsay makaayo kanamo

Usahay kami Kanimo nagduhaduha
Labi na gihagit sa mga pagsulay gidala
Sa Imong kamaayo ug tim-os na gugma
Kami mapasalamaton  sa tanang grasya

Nangayo kami og pasaylo sa among kahuyang
Sa among pagkamatinumanon ug mga kaboang
Kay Ikaw Dios ang tinood namong  mangluluwas
Sa among mga sala ning kalibutan Imong gibanlas

Ang Imong gugma kanamo walay utlanan
Kay gihigugma Nimo kami ug ang kalibutan
Ang grasyang nadawat kanamo labi kadaghan
Sama sa uwan nga walay nagpaabot  na bayran

Usahay ang kalipay sa kadali Imong gihulipan
Sa mga kaguol ug kasakit kami nagbangutan
Apan kini lamang temporaryo na gidangatan
Kay ang mga pagsulay kami gipahinumdoman

Mga kahigalaan nagbudhi kanamo sa panahon
Daw ang kangitngit mitakob nga madaugon
Ang singgit sa among mga dughan dili angayan
Kay ang pagsalig sa Dios labaw gayud sa tanan

Nagampo kami O Dios na makabaton og kinaadman
Gikan sa Imong mga tingog kanamo among uslan
Himoong mga gabay sa matag adlaw nga tanan
Kini among gipangayo ngadto sa Dios Amahan

Ang mga kalisdanan sa kinabuhi kanunayng nagauban
Mga unos, mga hangin sa pagsulay dili gayud malikayan
Kay kini kabahin sa among mga kinabuhi nga inuslan
Sa Imong grasya ug kalooy O Dios among kining itugyan

Tuesday, December 11, 2012

Pagbuot Sa Kapalaran Siya Mapildi

Pagbuot Sa Kapalaran Siya Mapildi
By Genamos_US of Washington DC, USA

Walay nagdahom sa nahitabo sa niaging adlaw
Ang duwa sa boksing daghan gayud ang napalaw
Duha ka mga maayong boksidor nagduwa
Ang arena napuno sa mga hugyaw ug hudyaka

Usa ka bantogan nga Pilipino batok sa Meksikano
Duha ka mga bagani walay kahadlok maintimano
Kung kinsa kanila ang masipyat sa ilang lihok
Makapanakla ang pangag ug dili makapamilok

Dili kini ang una nilang panagtagbo sa ring
Kon dili sa ika upat na kahigayon nakaboksing
Daghan naghinamhinam sa ilang sinumbagay
Mga bino ang gitagay pun-an pa sa pinustaay

Maayo ang sinukliay sa mga kinablit nilang kumo
Kay mao man kini ang misyon sa boskidor gisugo
Ang matag palibot napuno sa mga singgit ug tingog
Matag dumadapig nadasig sa kumo na makabungog

Kulbahinam gayud ang maong duwa sa sinugdanan
Matag boksidor kung makapuntos mga tawo kulbaan
Gikuyawan sa ilang gipusta basin ibanlas sa kaparutan
Kay sugal man kini ang boksing sa mga kadaghanan

Apan ang kapalaran sa usa ka tawo dili gayud matagna
Walay nagtuo si Manny manank-awt sa maong duwa
Kay natuo siya na ang iyang kontra nalipong na
Apan diay lagsik pa sa kabaw na bag-ong nimata

Dakong pagkakurat nadusmo ang nawong sa kumo
Ang gibuhian ni Marquez ngadto ni Manny ang gisugo
Mitugpa na walay pagpanaghid na sobrang kakusog
Ang panan-aw ni Manny napawng sama na may linog

Daghan ang natingala, napildi ug sa dakong pagkakurat
Sa gidangatan sa usa ka kampeon ang mga pusta nasipyat
Atong dawaton ang kapildihan sa atong nasodnong bayani
Kay mao gayud ang pagbuot sa kapalaran na siya mapildi

Thursday, December 6, 2012

Ang Talagsaon Nga PaskoAng Talagsaon Nga Pasko
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mitulo ang akong mga luha
Sa internet bidyo kung nakita
Kaliwasan sa bagyong Pablo
Ang kadaut walay ikabaylo

Daghan ang mga nabiktima
Nangaangol  o namatay sila
Baha, lanslayd ug uban pa
Sama sa lugar sa compostela

Mga kabukiran nga nangaopaw
Mga kahoy gipamotol gisurambaw
Resulta nga nagdala og signos
Sama sa kandila nangaopos

Nihit ang mga tubig na mainum
Poste natumba way nagdahum
Mga kabalayan daw giyatakan
Lumolupyo walay kadaganan

Mga damgo nga nangapukan
Mga dangoyngoy nadunggan
Mga hilak, pagmahay ug pagbasol
Sa mga nabiktima kini naghasol

Lugar nga nindot  pa kaniadto
Karon sama sa bulkan mibuto
Nangapayhag nga kapatagan
Murag matapos ang kalibutan

Mga katawhan nga nangasalba
Mga tabang ug medikal gipadala
Adunay mga kabanay nga nangawala
Gipangita nila aron kini ilang makuha

Talan-awon nga sakit palandongon
Ning kalisdanan puno sa sugilanon
Trahedya nga lisod kining kalimtan
Ang tibook nasod kita nagbangotan

Ato nalang kining dawaton ang tanan
Kay pagbuot man kini sa kahitas-an
Tunol pahisubo sa mga nabiktima
Mga pag-ampo ug pangaliya kanila

Kalooy nga walay luna kabutangan
Ning among nagbangotan na dughan
Labi na taliabot ang kasadya sa kapaskohan
Ang mamingaw na Pasko nga ilang matilawan

Tuesday, December 4, 2012

Pangilad Pinansyal (Financial Scam)

Pangilad Pinansyal (Financial Scam)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Perting pagkalanoga nga milugapak
Sipa pa sa dinamita ang mihapak
Sa atong nasod na dili palang dugay
Ang nahitabong pagpangilad misuway

Gipang-ilad sa ilang mga namuhunan
Sa dakong interes kuno sila gipasaligan
Ang kuwarta na ilang gibubo matilawan
Naengganyo sa dakong pasalig maadunahan

Dili lang kay milyones ang mga natahan
Kon dili bilyones ang dakong gihisgutan
Nangiyawat sa dakong tubo sa ilang kuwarta
Masdako pa sa interes sa bangko mga higala

Linibong mga katawhan ang nabiktima
Sa usa ka Malaysian ang nagpasiugda
Mao kini ang pinakadakong pagpangilad
Sa kasaysayan sa atong nasod napadpad

Mga yanong katawhan ang mga nabiktima
Aduna poy mga propesyonal nadisgrasya
Kay wala may gipili ning mga mangingilad
Kay kuwarta lang ang giapas sa atong palad

Ngano man kaha daghan ang nadani ?
Labi na sa kamindanawan  sila gibayli
Ning mga sindikato nga mapahimoslanon
Nga walay kalooy sa ilang isig kaingon

May usa ka rason ang akong nalantawan
Kadaghanan kanila nangandoy maadunahan
Gumikan sa interes nga ilang makobrahan
Sa pipila lang ka mga semana matilawan

Nangandoy laktoron ang ilang pagkakabus
Sa ilang gituhoan na kuwartang mahipos
Daghan gayod ang nagguol ug nahiubos
Sa gidangatan nila mura silag gipangpuspos

Ang mga pagmahay nalang ang atong madunggan
Puno sa mga reklamo ang mga gobernong buhatan
Aron isumbong ug mahunong kining mga kabuang
Ug mahiuli ang ilang mga puhonan nga gilansang

Busa kita magmatangon niining mga tulisan
Sa pagpanlimbong ug kawat sa atubangan 
Hain naman kaha ning ilang mga kinawat  karon?
Kon masubay ba kaha nila ug si kinsa ang patubagon

Mabawi pa kaha ni nila ang mga puhonan?
Sa madaling panahon ilang kining sugdan
Ang tinood na imbestigasyon walay tinagoan
Aron kita makabaton og hustisya gilauman

Ang Paskohanong Bagyo

Ang Paskohanong Bagyo
By Genamos_US of Washington DC, USA

May talagsaon nga bagyong miabot
Ang mitugpa sa Mindanao gisapot
Mga lugar maagian sa dakong  kadaot
Daghang kinabuhi ug propredad nalaot

Gihasi ang mga katawhan sa kalisdanan
Ning pasko nagdugang lang sa mga suliran
Dakong epekto sa atong nagluyang nasod
Labi na sa nasudnong ekonomiya kita napaod

Ang kinaiyahan karon dili na gayud masabot
Si Sendong kaniadto ug karon si Pablo milusot
Mga bagyo kung masoko sila manghagis
Mga kinabuhi gipanghulga sa walay lalis

Asa man kita mopaingon ning atong kinabuhi?
Nga napuno sa mga kakuyaw ug kita nagkapuliki
Matag sook ning kalibutan mga kadaot  nakit-an
Dili nato masabtan ang kapalaran nga gibaharan

Mga pag-ampo  nga maoy atong bugtong hinagiban
Labi na moabot ang mga pagsulay ug matag suliran
Dili man nato mapugngan ang bagyo sa pag-abot
Apan kita sa kanunayng mangandam nanghinaot

Unsa man gayud ang naghulat ning atong kapalaran?
May kaayo pa bang nagpaabot bisan kini giyam-iran
Mga kalisdanan,  sa peligro ug kadaot  kita gisulayan
Timaan na gipahinumduman kita sa Dios sa tanan

Busa panalipdan unta kita sa manggiloy-ong langit
Ug mahalikay kita sa mga kadaot ug sa matag hagit
Dili nato kalimtan ang pagtabang  sa naapektohan
Ang pagpaambit sa atong grasya na gayud angayan

Magtimbayayong kitang tanan ug magtinabangay
Ug maghari unta ang gugma ug kalooy ipabuhagay
Nga walay utlanan ug gipinig nga atong ipanday
Sa atong kasingkasing  ug kinabuhi kita molahotay