Total Pageviews

Thursday, August 30, 2012

Magmatinud-anon

Magmatinud-anon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkaanindot tagamtamon ang kinabuhi
Kon ang katam-is sa gugma ang naghari
Ang matag momento nahitabo  may balor
Kay ang kalibutan naputos sa mga kolor

Bisan usahay ang kinabuhi ta maang-ang
Sa mga pagsulay ug kalisdanan makimpang
Ikaw sa kanunay kanako nagpabilin lig-on
Kay ang imong gugma ug pagsalig bililhon

Usahay may panahon ikaw mangluod kanako
Sa gagmayng butang masaypan hinoong dako
Nasabtan ko ikaw ug ikaw akong gipasabot
Kay usahay ang garbo matandog molugnot

Dali ko ikaw gitapin-an sa akong mga gakos
Aron ang imong sapot mawala ug molahos
Kay sa dayon ang halok mo ang imong ibalos
Ang kasingkasing ko murag gayud malumos

Lami gayud kung may nagpangga kanato
Kay ang kinabuhi napuno sa kalipayng dako
Ang gugma ko kanimo tiunay ug balaan
Kay sugo man sa langit ikaw pagasilbihan

Angay mong masayran akong pinangga
Miabot ikaw kanako na dili kini sulagma
Gihatag kanako sa Dios nga ikaw ang mapili
Nga ang langit ang nagbuot kon unsay isukli

May mga panahon na ako mag-inusara
Ang kamingaw ug kahidlaw ako madala
Na ikaw ang unod sa akong hunahuna
Ang imahe mo kanako nakigduwaduwa

Asa kaha kutob kining atong mga pagbati?
Bisan asa man kita i-anod sa atong kinabuhi
Nag-agad kita sa dakong bul-og sa panahon
Ang gugma ko kanimo magpabilin sa gihapon

Usahay kuhiton man kita sa mga tentasyon
Mga kakulian nga malikayan kon kini buhaton
Ang mga pag-ampo ug pangaliya atong isugilon
Nga ako kanimo padayon na magmatinud-anon

Monday, August 20, 2012

Ilegal Na Pagpanagat

Ilegal Na Pagpanagat
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nahinulong ako nagtan-aw sa isla
Sa kaanindot misiga akong mga mata
Ang dakong wanang sa dagat  pagkalinawa
Kay murag ang mga isda pagkaabunansiya

Mga bata nangaligo  sa daplin baybayon
Nagdakupdakop sila ug sa kalipay naulipon
Ang mga siaw na balud nakighagwa
Sa kusog sa hangin mga balud nabugha

Simple ra gayud ang kinabuhi sa maong isla
Ang pagpanagat maoy panginabuhian nila
Kay udto man lagi kadto ug ang uban namahulay
Ilawom sa punoan sa talisay naniudtog buskay

Apan akong nabantayan ang ilang mga sakayan
Walay bisag usa nga pukot ang akong nakit-an
Mga bakanteng planggana, taro ug sudlanan
Apil na ang lamparilya na gamiton pangsug-an

May usa ang misinyas na bitbiton ang kahon
Nga puno sa botelya ug ang kolor pution
Mao diay kadto ang himan na ilang gamiton
Aron ang mga isda dali ra daw nilang puniton

Apan sa tanto nakong tutok sa maong botelya
May gamayng pabilo nga nagdala og disgrasya
Abi ko kini lamparilya na gisugnuran og pulbos
Kay inig dugkat iitsa sa dili pa ang pabilo maupos

Nanimbawot ang akong balhibo sa kakuyaw
Mura akog iro nibahag ang ikog dayon lakaw
Kay basin moboto ang atong ispirito mulotaw
Unya sa ulahi nalang kita magmahay manghupaw

Wala ako mokuyog kanila sa pagsakay ug kami naglain
Misakay nagpahilayo kanila sa lawod sa Camiguin
Giitsa ang nagsigang botelya ug dali kining miboto
Ngadto sa dagat murag sagidlisan ang tubig miaso

May mga isda na milutaw, magagmay ug dako
Gipangsapyaw  sa uban murag silag namupo
Gibati kog kalooy sa dakong wanang sa dagat
Kon nganong ing-ana man ang ilang pagpanagat

Wala ba diay laing alternatibong pamaagi
Nga dili delikado ug ang kalikopan dili mapildi
Mag-unsa nalang sa ugma damlag ang kadagatan
Kon ang uban magpasagad mahiagom ang kalibutan

Hunogon ang ilegal na matang sa pagpanagat
Nga makadaut sa tanang kinabuhi sa dagat
Aron mapreserba ang mga pagang sa umaabot
Kay kini ang puluy-anan sa mga isda maanindot

Dapat kitang tanan magtimbayong sa atong ugma
Kay unsa nalay mahabilin sa atong mga anak idumala
Kung patay na ang kinaiyahan mawala  na ang tanan
Ug ang kinabuhi maputos sa kalisdanan mahiaguman

Friday, August 17, 2012

Magpabilin Kanimo Da

Magpabilin Kanimo Da
By Genamos_US of Washington DC, USA

Imo akong gipanalipdan sa kadaut
Sa kanhianyng gugmang nalaut
Gihangop sa danggas mong gakos
Gibati ko ang kainit sa langit milahos

Imong gipaambit ang kinabuhing lami
Gidawat ko bukas ug ikaw sa uban lahi
Mga tuig ang milabay na puno sa kalipay
Niabot ikaw kanako na wala ako nagmahay

Akong paningkamotan maihatag ko ang tanan
Ang akong kinabuhi ug ang tibook kung dughan
Dili man ako abunda sa bahandi ning kalibutan
Apan ipasalig ko kanimo na ikaw dili magutman

Gitudloan mo ako sa tinood na lami sa gugma
Ang katam-is niini ug tiunay imo akong gipamata
Gisugilon mo nga ang gugma walay utlanan
Bisag ang kamatayon dili kini mapugngan

Gilantaw ko ang adlaw na sumasalop nagpaingon
Gitandi ko ang panahon sa atong katigulangon
Nagpabilin sa usag-usa na matinud-anon gihapon
Bisan pa sa kausaban sa pisikal ako malipayon

Basta ikauban ko lang ikaw sa matag adlaw
Kanunay sa akong giliran sa matag lakaw
Makita ko ikaw nag-ambitay sa atong pagbati
Sa kalipay, kasakit ug sa kalisdanan masinati

Tibook na ang akong kinabuhi dinha kanimo
Gihatag sa langit ug ako mapasalamaton sa Ginoo
Gibuligan kita sa grasya nga napuno sa abunda
Na ang kasingkasing ko magpabilin kanimo da