Total Pageviews

Tuesday, August 31, 2010

Ang Saluyot (Jute Leaves)

Ang Saluyot (Jute leaves)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Tanom nga napuno sa mga bitamina, mineralis og uban pa
Makaayo sa panglawas, pataas sa kinabuhi ug makahatag og gana
Dahon nga lunhaw aron sa pagpalab-as sa atong panan-aw
Nga miturok palibot sa gipuy-an kung lagkaw

Didto sa bukid nga akong gipuy-an
Gikagubtan sa mga katawhan
Pagkalami gayud kung isagol kini sa sud-an
Aron malipay ang sinugba kung tinap-anan

Sigun sa akong mga katigulangan
Dugay nga kining gikahinaman
Tanom nga dali ra kining makit-an
Sa mga katawhan gipahimuslan

Daghan nagpamatu-od nga naayo sa ilang kalisod
Sa sakit sa panglawas sila gipanghapyod
Dili sila makatuo kung unsay nakaayo
Apan sa tinood diay kadtong saluyot nga sila gihaylo

Walay tiaw kining mga kamatuoran
Nga gipangsilhig ang mga sakit sa balatian
Sakit sa kasingkasing, cancer, diabetes o hypertension
Ug uban pang mga medikal nga kondisyon

Busa ayaw kalimot sa pag andam kanunay og saluyot
Nga kanunay isagul sa regular nilang mga diyeta gisugyot
Sama sa tinuwa nga pasayan ug gukita
Nga binakbakan sa kamatis, okra og luy-a

Pagkakalas gayud og kan-ong bahaw
Kay ang dahon sa saluyot gisawsaw
Sa limonsito nga gipahungaw hilaw
Apilan sa paghigup sa tam-is nga sabaw

Wednesday, August 25, 2010

Hinumdumi Ako

Hinumdumi Ako
By Genamos_US of Washington DC, USA

Usahay dili ko mapugngan ang pagdahili ning akong mga luha
Sa pag-aninaw sa nilabayng mga katuigan
Dili ko usahay masabtan kining akong dughan
Kung unsay akong gikabalak-an ning kalibutan

Wala ko masayod kung kapila kahigayon nga ikaw akong gihagkan
O kaha gibugkos ning akong mga gakos sa adlaw nga tanan
Lab-as pa kanako ang atong mga kagahapon
Sa nagsugod pa ang atong kaminyo-on

Dili maihap ang mga higayon nga kita nibarog sa atong kaugalingon
Gawasnon ibabaw sa naghulat ug hagit sa mga kalisdanan ug tentasyon
Nahinumdum kapa ba sa niadtong kagahapon
Nga akong unang gihagawhaw kanimo kining pulong nga “Gikinahanglan ko ikaw”
Inubanan sa mga init mong mga gakos og halok

Akong gipadayag ang gugma kung gibati nga walay pagduha-duha
Ug sa kalit imong gikuha ang akong mga kamot ug gibutang sa imong mga aping
Samtang imong gilitok ang pulong sa gugma nga dugay ko nang gihulat maangkon
Ug didto natagak ang luha sa kalipay nga gigambalay sa gugma tang nagpa-uraray

Pagkatam-is palandungon kadtong masadyaon tang kagahapon
Inubanan sa mga katawa og hudyaka sa nagdako tang mga bata
Ug sa kanimo ako kanunay gipangga
Wala ko damha ang mga katuigan nga dali ra sa pagkapakli
Daw usa ka huros sa hangin nga nilabay

Wala nga koy lain gipangayo kanimo
Kon dili sa pagpadayon sa paghigugma kanako
Uban sa imong mga saad og damgo
Nga kanunay masaligon kanimo
Mao sab kini ang akong ikadalit dinha kanimo
Kining halad kung kinabuhi og kalag alang kanimo

Makalimtan ko man ang akong ngalan sa moabot nga katuigan
Bunga sa pagtakilid sa adlaw ning atong pagkatigulang
Dili ko itugot nga hikalimtan ang imong ngalan kay gikulit kona sa akong panumduman
Uban sa gitisok kung gugma og pagsalig sa akong dughan

Ug sa kataposan ning taas kung balak
Nga kanimo kini gihalad
Sa kanunayng nag-ampo ngadto sa langit sa kalipay og kasakit
Nga kadtong mga saad og panumpa nga walay paglubad
Kita ra gihapon ang mag-uban hangtod sa katapusan
Sa inuslan tang kinabuhi dinhi sa kalibutan

Tuesday, August 24, 2010

Ang Tambalanan

Tambalanan
By Genamos_US of Washington, DC USA

Didto sa dapit ning akong gipuy-an
Duol sa akong yutang natawhan
Aduna koy nakita nga ospital
Nga gialirongan sa mga koral

Daghan mga tawo kanunayng naglinya
Aron sa pagpahimolos sa sebisyo nga gitagana
Sa tambalan kuno nindot ang mga kahimanan
Aron sa pagtambal para sa atong kaayohan

Doktor, Nars og uban pa
Nga kahibalo sila sa ilang mga bulohaton
Sigon sa mga sugo sa ilang administrasyon

Nindot unta ang pagsirbisyo nga walay gipinig
Bisan gikan sa pobre nga bulsa nga walay pagsalig
Kay mao man kaha ang ilang gipanumpa-an nga mga panaad
Ila unta kining taga-an ug mga pagtagad
Para malipay kining mga pobreng nga palad

Busa atong i-ampo kini sa langit
Kining atong mga kasakit
Aron kadtong nahingtondan mahagit

Sunday, August 22, 2010

Ang Kagahapon

Ang Kagahapon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Lab-as pa sa akong panumduman
Kadtong nilabayng katuigan
Kay wala ko masayod
Kung asa ang sinugdanan
Sa mga nangapapas nga utlanan

Nilabay ang mga katuigan
Ang dughan ko padayon nagbangutan
Kay sa kagahapon kanunayng gipugngan
Ngano kaha kini lisod buhian?
Ug ngano kaha kini padayon gipahimoslan?

Dili ba kaha kita giduyan lamang
Sa nasuko nga kalisdanan gipanimaslan
Pagkasakit handumon pag-usab
Ang mga nangaging panahon
Puno sa kahiubos nga halandumon

Sa imong paglakaw
Dughan ko nakapanghupaw
Bisan nahugno kining panglantaw
Nahunong ang mga damgo tang gilaraw
Kay sa mga saad kita gimingaw

Didto sa daplin ang nagduka nga baybayon
Akong gisubay ang mga tunob
Sa akong nagkahanap nga handumanan
Aron handumon pag-usab kadtong panahon
Inubanan sa mga hinogan-ob sa mga balod

Gipadpad ang nasaag kung panumduman
Didto sa singsing nga imong gibuhian
Gihatag ko kini sa pagtimaan
Sa mga pagsalig akong gitindugan
Nga kanimo gidawat niadtong nilabyng katuigan

Wala ko damha nga mao diay ni ang dangatan
Sa nagun-ob kung kalibutan nga gisakitan
Gugma ug Pailob sa kanunayng giatiman
Bisan giduaw sa mga halok sa kalisdanan
Nangandoy kini mulambo sa mga katuigan

Pagka-anogon sa mga saad
Imong gibuhi-an nga nilupad
Nga ang dughan ko naglabad
Bisan gibudhian sa walay paglubad
Gikan sa imong bugnawng mga palad

Pasaylo-a ko kung ako man ang nasayop
Sa nabilanggo nga kagahapon kita gihigop
Buhi-an ko nga ikaw karon sa walay mahay
Ug tak-upan kadtong maot nga kagahapon
Aron ako magpabilin nga magmalinawon

Friday, August 20, 2010

Higala

Higala
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gusto ko tugkaron ang tinood mong pagbati
Kung ako ba imong unongan bisan sa kataposan ning kinabuhi
Mahimo ko bang ikasulti kining mga tinagu-an kong pagbati
Kay sa dughan mo kini akong ipahid ang gibati kung pasalig

Walay tatsa ang atong panag-uban
Kay sa gugma mo ako gipurongan
Imo kung gidawat sa akong pagtawo
Ug mao sab ang akong pagbati ko kanimo

Kung sa takna sa imong pag-subo
Gitagana ko kining akong abaga
Alang kanimo sa imong pagbakho
Kining mga bukton sa kanunay ko kini ihabol kanimo
Aron pad-on kadtong mga kahasol sa imong anino

Kung sa panahon nga ako nanginahanglan kanimo
Andam ka ba motabang sa walay pagdamgo
Bisag adunay kapay gibisihan sa kinabuhi
Ako pa ba gihapon ang imong gipili

Higala, ayaw sa pagkalimot sa atong mga saad
Kay akong idunol kanimo kining akong mga palad
Aron sa paglingaw sa imong mga luha
Nga gikaluha-an sa ibabaw ning yuta

Akong ihatag kanimo akong mga pahiyom
Aron mokanay ang imong katahom
Ibalon mo kini sa imong paglakaw
Inubanan sa imong mga laraw

Dili ko ikaw hikalimtan ning akong dughan
Bisan sa kahadlok imo kung gikuyogan
Kay sa kanimo ako padayon naga-uban
Hangtod sa kapusoran ning kalibutan

Friday, August 13, 2010

Adunay Laing Langit

Adunay Laing Langit
By Genamos_US of Washington DC, USA

Adunay koy nakaplagan nga laing langit
Sa nasum-okan kung dapit
Dili mo kini makita sa dalan
Kay gitagu-an sa mabaga nga mga tanaman

Lab-as didto ang huyohoy sa hangin
Ug ang palibot sa kanunayng malinawon ug matahom
Adunay sad silay laing adlaw
Nga may talagsa-on ang bidlisiw
Ug mahinay nga kainit

Bughaw nga kalangitan
Puti og abohon nga kapanganoran
Patag og luag ang kapatagan
Inubananan sa nagikis-ikis nga agianan

Walay igsapayan kung pughaw ang kalasangan
Ug mga amang nga basakan
Ang kahilom sa palibot inanay suliran nakalimot
Nga kansang mga tanom nga ihalas
Bulak nga naputos sa mga kolor
Nga dala og inspirasyon ug kahinam

Ang mga hugong sa mga buyog
Daw usa ka melodiya nga giduyogan sa trumpeta
Ang mga dahon lunhaw
Adunay say nanga pagba nga mga laya

Pagkaanindot sa mga talan-awon
Maka-ikag sa atong pagpamalandong
Kay ang mga huni sa kalanggaman
Nga nagkuros sa pag-awit
Kay didto ko natagamtaman
Nga na-a diay laing langit

Thursday, August 12, 2010

Ang Udyong (The Arrow)

Ang Udyong
By Genamos_US of Washington DC, USA

Akong gibinat ang lambo ning akong pana
Aron ipunting ang udyong ngadto sa kalikopan
Ug sa kalit akong gibuhi-a ngadto sa kahanginan

Aron akong maaninaw nga nahulog ngadto sa kalibutan
Nga wala ko masayod ang iyang padulngan
Sa iyang katulin nilupad nag-inusara
Nga akong gisunod kung asa itugpa

Samtang sa iyang kakusog ug kalayo
nga wala nako masundi ang iyang paglupad
Akong gihanggap ang lab-as nga huni sa hangin
Nga ako nagtu-o nga kadtong udyong nga akong gibuhi-an
nahulog kadto sa kalibutan

Kung nakagukod palang sa akong mga panan-aw kadtong
igmat og gawasnon kung udyong
Tingali akong makit-an ang iyang sangkoanan
Ug kaha madungog ang iyang mga hadyong sa paglupad

Ug sa akong kakapoy nilugsong ko sa patag
Aron sa pagpangita niadtong udyong kung nasaag
Ug sa dili layo ning akong gibarogan
Akong nakita kadtong udyong nga akong gikabalak-an

Akong gisubay ang mga huni sa iyang mga paglabay
Gikan sa iyang pagsugod lagbas sa iyang utlanan
Ug didto ko nakita ang naghigda kung higala
Nga nagpaabot sa iyang tag-iya.

Ang Kaanyag

Ang Kaanyag
By Genamos_US of Washington DC, USA

Hiyas nga padayong gipangandoy
Ang dughan ko nagpanaghoy
Sa hiyas nga padayong gikagubtan
Sa mga mata ning kalibutan

Ngano man kaha kitang tanan nangandoy
Dili pa ba igo ning mga pulong giasoy
Kining hiyas nga gasa gikan sa Langit
Nga tarongon sa pagdala aron kini magamit

Dili pa ba igo kining atong kaanyag
Nga usahay ang dughan kita mahisalaag
Sa mga pangretoke kita ang nagpili
Nga ang kamatuoran lisod mabakwi

Kining kaanyag sa atong panagway
Dili kini basihan sa atong kalipay
Kon dili usa lamang kini ka tamla
Sa atong pagkatawo dili ibaliwala

Atong nakita ang katahom ning kinabuhi
Sa matag sook ang mga butang nagkalahi-lahi
Ngano man padayon kita nangita sa kahulugan
Nga kining kinabuhi may igo naman padulngan

Sud-onga kanang mga bata
Malipayon nga nagduwa
Ilawom sa kainit sa adlaw
Mga hudyaka walay pagkahilaw

Ang nalukot nga mga balod
Sa daplin bayabayon kini gianod
Ang mga tingog sa kalanggaman
Daw melodiya nga dili ko malimtan

Ang mga kalidoskopyo sa kinabuhi
Ang ilang mga panagway managlahi
Kay kining tanan giplano sa kahitas-an
Aron ang kaanyag sa kinabuhi atong mapuslan

Dili pa ba igo kining mga tubag
Mga kahasol sa hunahuna nabutyag
Kay kita nahadlok agawon ang atong pagkabatan-on
Sa paglabay ning panahon uban ang kunot sa pangidaron

Friday, August 6, 2010

Ngano?

Ngano?
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nihangad ako sa tiilan sa langit
Aron magabakho sa sabakan sa mga panganod
Ug aron akong gihikyad kining mga pangutana
Pamasin madungog akong mga pangamoyo ngadto ni Bathala

Akong gisubay ang mga kagahapon
Aron sa pagkaplag sa mga tubag niini
Kung ang haring adlaw nga nagmaya sa tumang kasidlak
Mao sab kini ang akong gibati sa tumang kalipay

Dili ko masabot kining akong dughan
Kung unsa ka lawom kining kabalaka
Kung ako kaha kining ihilak?
Malimot ba kaha kining akong dughan

Kung akong kining ikatawa?
Makunhuran ba sab kining kasakit
Akong nadunggog ang mga bakho
Sa hangin nga nidakpis sa akong mga aping

Ug akong mga mata nilugmaw
Ang mga luha sa kamingaw
Nihonghong kanako ang kalinaw sa palibut
Aron tapigan kining akong pag-inusara

Ang akong kasingkasing natipak
Sa tumang kasobo sa imong pagbiya
Padayon pagdagayday ang akong mga luha
Samtang akong gigunitan ang imong larawan

Niduyog ang kalangitan sa nagbangutan kung dughan
Akong nadungog ang mga huni sa mga kalanggaman
Nga nagdala og paglaum ug kadasig
Susama sa mga agos sa tubig nga nagdala og kinabuhi

Ngano man kining akong gibati
Sa pagka dili masabot
Unta, gipugos ko naman ikaw akong hikalimtan
Kadtong mabulokon tang kagahapon

Ang imong panagway sa kanunayng dakong buhi
Ning nagsubo kung panumduman
Bisan pa wala kana sa akong kiliran
Ang imong alimyon padayon kung gipangita

Ngano man akong iawit kining mga kaguol?
Kay ngano man kini akong ihilak sa tago?
Aron ba tak-upan kining mga kalisod?
Kay kining natagpilaw kung mga pangutana
Wala ko masayod kung kanus-a kini mahigmata

Thursday, August 5, 2010

Matahom nga Babaye

Matahom nga Babaye
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Matahom nga babaye gulwa dinha ug makigduwa
Ipasundayag ang imong sulod nga mga bahandi
Ang kisdap sa imong mga mata
Ang imong kinaiyanhon nga mga lakaw
Imo kung gibihag sa mga busilak sa imong kahinaman

Wala ka manginahanglan sa mga matag bag-ong urog
Ug mga mahalon nga alot
O kaha mga mogilak nga mga dagko nga brilyantes
Kay imong kaanyag makabuta sa akong panan-aw
Ikaw nasayod sa imong emosyon ug kahuyang

Sa imong kapasidad ug katakos
Nga modelo sa katilingban
Ang Maria Clara sa modernong panahon
Dili ka dali matugaw sa mga hagawhaw
Sa mga dilang masalaypanon

Ikaw mapasagaron sa mga panahom sa uban
Ikaw andam maminaw kanila
Nga walay pagduhaduha tanan himong higala
Kay ikaw nahibalo sa imong abilidad
Bisan may utlanan wala ikaw mobalibad

Kaanindot nimo sud-ongon
Nga kansang kaanyag talagsa-on
Ikaw ang lamdaman sa uban
Magdadasig sa mga ulit nga mga tawo
Kay ang imong kalag napuno sa dalisay

Matahom nga Babaye
Dan-agi kining akong mga mata
Aron makita ko ang imong lunsay nga katahom
Hatagi kining akong pangindahay
Kay ikaw makahatag kanako og kalipay

Wednesday, August 4, 2010

Ang Kinabuhi walay timik sa kahulugan

Ang Kinabuhi walay timik sa kahulugan
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Kung naay panahon ang ugma damlag nga tapakan
ang mga kahasol aron kini taposon sa dayon
Pero kadtong walay mga purohan nga mga pagla-um ug mga kasub-anan
Nga gitugbaw nalang sa amping sa langit

Kung gusto nato lantawon ang atong ugma aron makita ang kahayag niini
Ngano man dili nato taga-an ang paninguha sa pagkaplag sa kamot sa paglaum
Kining mga pagduda og kangitngit nga gibutangan sa atong pagduhiraw
Bisan pa kining atong dughan sa sobrang nanghingutas sa kabug-at og kahapdos

Kining tanan usa lamang ka pagsulay ning atong kinabuhi
Atong hatagan og higayon ang pag-ampo sa pagbulong
Aron ang tamboanan sa atong kinabuhi mabuksan sa bag-ong banagbanag sa paglaum
Salamat ni Bathala sa iyang mga saad bisan pa kining pagpanakit sa atong pangisip og kalag bunga sa mga pagsulay

Ang atong bugtong pagtoo kaniya magpabilin nga lig-on og matinod-anon
Kung may anihon nga mga lugas nga giayo sa pagtikad sa kamot sa langit
Mao sab kini ang atong dangatan sa atong kinabuhi nga puno sa kalipay og katagbawan