Total Pageviews

Thursday, August 12, 2010

Ang Kaanyag

Ang Kaanyag
By Genamos_US of Washington DC, USA

Hiyas nga padayong gipangandoy
Ang dughan ko nagpanaghoy
Sa hiyas nga padayong gikagubtan
Sa mga mata ning kalibutan

Ngano man kaha kitang tanan nangandoy
Dili pa ba igo ning mga pulong giasoy
Kining hiyas nga gasa gikan sa Langit
Nga tarongon sa pagdala aron kini magamit

Dili pa ba igo kining atong kaanyag
Nga usahay ang dughan kita mahisalaag
Sa mga pangretoke kita ang nagpili
Nga ang kamatuoran lisod mabakwi

Kining kaanyag sa atong panagway
Dili kini basihan sa atong kalipay
Kon dili usa lamang kini ka tamla
Sa atong pagkatawo dili ibaliwala

Atong nakita ang katahom ning kinabuhi
Sa matag sook ang mga butang nagkalahi-lahi
Ngano man padayon kita nangita sa kahulugan
Nga kining kinabuhi may igo naman padulngan

Sud-onga kanang mga bata
Malipayon nga nagduwa
Ilawom sa kainit sa adlaw
Mga hudyaka walay pagkahilaw

Ang nalukot nga mga balod
Sa daplin bayabayon kini gianod
Ang mga tingog sa kalanggaman
Daw melodiya nga dili ko malimtan

Ang mga kalidoskopyo sa kinabuhi
Ang ilang mga panagway managlahi
Kay kining tanan giplano sa kahitas-an
Aron ang kaanyag sa kinabuhi atong mapuslan

Dili pa ba igo kining mga tubag
Mga kahasol sa hunahuna nabutyag
Kay kita nahadlok agawon ang atong pagkabatan-on
Sa paglabay ning panahon uban ang kunot sa pangidaron

No comments:

Post a Comment