Total Pageviews

Wednesday, August 4, 2010

Ang Kinabuhi walay timik sa kahulugan

Ang Kinabuhi walay timik sa kahulugan
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Kung naay panahon ang ugma damlag nga tapakan
ang mga kahasol aron kini taposon sa dayon
Pero kadtong walay mga purohan nga mga pagla-um ug mga kasub-anan
Nga gitugbaw nalang sa amping sa langit

Kung gusto nato lantawon ang atong ugma aron makita ang kahayag niini
Ngano man dili nato taga-an ang paninguha sa pagkaplag sa kamot sa paglaum
Kining mga pagduda og kangitngit nga gibutangan sa atong pagduhiraw
Bisan pa kining atong dughan sa sobrang nanghingutas sa kabug-at og kahapdos

Kining tanan usa lamang ka pagsulay ning atong kinabuhi
Atong hatagan og higayon ang pag-ampo sa pagbulong
Aron ang tamboanan sa atong kinabuhi mabuksan sa bag-ong banagbanag sa paglaum
Salamat ni Bathala sa iyang mga saad bisan pa kining pagpanakit sa atong pangisip og kalag bunga sa mga pagsulay

Ang atong bugtong pagtoo kaniya magpabilin nga lig-on og matinod-anon
Kung may anihon nga mga lugas nga giayo sa pagtikad sa kamot sa langit
Mao sab kini ang atong dangatan sa atong kinabuhi nga puno sa kalipay og katagbawan

No comments:

Post a Comment