Total Pageviews

Friday, February 25, 2011

Bidlisiw Sa Tam-is Kung Mga Damgo

Bidlisiw Sa Tam-is Kung Mga Damgo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Bituon migilak sa itum nga langit
Ang huyohuy sa hangin mikalit
Nga adunay gihonghung kanako
Ang ngalan mo nisulod misangko

Langgam mihuyatid sa iyang pako
Nangandam sa iyang mga sugo
Mikanta sa sanga nga mibatog
Miduyog sa akong pagkatulog

Mga aninipot misayaw sa hardin
Sa hunahuna niluta ang imahen
Mihagawhaw ikaw kanako
Sa tulo ka mga pulong dako

Gaksa ko sa imong mga bukton
Sulti-i ko nga imo kung gihandom
Sa kanunay ikaw akong gidamgo
Ning kamingaw nag-inusara ako

Mapus-aw man ang bituon sa langit
Pero dili ang gugma ko kanimo gidalit
Gihidlaw ako sa imong mga halok
Nga magpabilin uban sa paghinanok

Bidlisiw sa tam-is kung mga damgo
Mga kabalaka ug pagduhaduha giayo
Mga pagbati nga walay makababag
Bisan pa ang kalibutan mabungkag

Thursday, February 24, 2011

Ang Tam-is Nga Gugma Dili Mahurot

Ang Tam-is Nga Gugma Dili Mahurot
By Genamos_US of Washington DC, USA

Magbuhat ta og hagdanan nga taas
Padulong sa bituon nga pagkakilas
Katkaton ta ang matag ang-ang
Uban ang gugma sa matag lakang

Pun-on ta ang gabii sa mga sonata
Nga ang tingug sa bayolin mikanta
Giputos ang bughaw nga langit
Sa dan-ag sa buwan nga nag-awit

Hangyuon ta ang nagduka nga buwan
Nga mag-giya kanato sa kaayohan
Magpaanod ta sa hangin amihan
Aron didto ang gugma ta tilawan

Ang mga gihay nga nangatagak
Sa matag huyohoy nga migilak
Ang dughan ko kanimo nabilanggo
Nga ang gugma ko ang nagsugo

Gam-on ko ang habog nga hagdanan
Padulong sa langit nga walay utlanan
Way sapayan kung kanus-a ta maabot
Kay ang tam-is nga gugma dili mahurot

Wednesday, February 23, 2011

Sa Langit Ang Gugma Ta Mabuhi Sa Hangtud

Sa Langit Ang Gugma Ta Mabuhi Sa Hangtud
By Genamos_US of Washington DC, USA

Lakawon ko ang linibong mga milyas
Pahiyum mo maduaw walay pagkahopas
Nalantawan ko nga adunay gayud kulang
Ang dughan mo daw gibaatan naamang

Ang gugma ko magpabilin nga dalisay
Pagbati ko dayag nga kanimo gisaysay
Nawala ang akong kahadlok sa mga unos
Kay ang gugma ta gibugkos sa mga gakos

Ayaw kabalaka kay wala ka mag-inusara
Ania ako andam dala ang gugmang gitagana
Malipayon ako sa takna nga ikaw makita
Daw adunay bili ang kinabuhi ko pinangga

Lagbas sa mga panganod ug sa mga bituon
Ang gugma ko kanimo puno sa sugilanon
Unongan ta ang gugmang gituhoan
Hangtod sa katapusan padulngan

Ang atong dughan ug kalag nagsinabtanay
Nga ang langit nagtan-aw kanato nagbantay
Tumanon ta ang mga saad ug panumpa matuod
Aron sa langit ang gugma ta mabuhi sa hangtud

Tuesday, February 22, 2011

Gugma Sa Diyos Dakong Buhi

Gugma Sa Diyos Dakong Buhi
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang katahum sa mga mata
Mga bata nga nagkatawa
Ang kalipay natagamtaman
Gugmang natagak gisawhan

Kung bation ta ang gugma
Gugma sa atong hinigugma
Gitudlo ang pagkabalaanon
Nga kita gibuhat sulondon

Ako, ikaw ug sila, kitang tanan
Gihimo sa imahe sa kahitas-an
Ang tugon ning kinabuhi
Gugmang gibati dili hiwi

Ang alimyon sa mga bulak
Katahum sa kinaiyahan nigilak
Ang pag-ugmad sa gugma
Aron mulambo way sama

Ang paghigugma sa Diyos
Pagbati nga dili mohiyos
Tinubdan sa tanang gugma
Aron pagbati magkahiusa

Kon ang kinabuhi way gugma
Nahisama ang adlaw gibulsa
Bugnaw nga walay kinabuhi
Nga sa langit kini ginadili

Lawod nga walay tubig
Gugmang walay isablig
Ang tumong ning kinabuhi
Gugma sa Diyos dakong buhi

Monday, February 21, 2011

Gugmang Gipukaw

Gugmang Gipukaw
by Genamos_US of Washington DC, USA

Wala nga ko nahinumdom
Sa gugma nga pagkalawom
Ang dughan ko pagkahapdos
Mga pagbati nga nalawos

Nagkasabot nga kitang duha
Nga pakatulgon ang atong gugma
Kay aduna kanay laing hinigugma
Gitalikdan mo ako wala ko damha

Bisan dughan ko nagduhaduha
Ang pagtapos sa atong romansa
Mga kasub-anan ko giagwanta
Kay sa dughan wala ta magkahiusa

Nilabay ang mga panahon
Nalingaw ko sa akong pagtuon
Nahinanok ang akong dughan
Uban sa gugmang gikahiubsan

Sa wala damha ang adlaw niabot
Ang among agianan nagka-abot
Ang iyang pahiyum dili ko masabot
Sa kalit ang dughan ko nahimuot

Ang kaniadtong gugma nga nahanaw
Nibalik pag-usab nga daw nabanhaw
Nanoktok ang kanhing gugmang milakaw
Sa dughan ko gibati ang iyang kamingaw

Sayod ang mapanggaon nga langit
Nga ang gugma ko sa una gidagit
Sa mga hagwa sa pagsulay gihagit
Aron pukawon ang gugmang nipilit

Sunday, February 20, 2011

Gikatkat Ko Ang Gugma

Gikatkat Ko Ang Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dala ko ang gugma
Gibutang ko sa bulsa
Gisaka ang habog nga bukid
Mga dalan ditdit nga bakilid

Nagkalayo nagkahabog
Misugat ang mga yamog
Gitan-aw ko pagbalik
Mga tunob nga gilalik

Nakita ko ang akong anino
Nga mihalok sa mga bato
Naghinay ko sa pagkatkat
Ang adlaw nagpangidhat

Antoson ko ang kakapoy
Bisan ang dughan ko lapoy
Nahadlok ako matapigas
Basin dughan ko mapikas

O Ang samin sa pughawng langit
Ngano man ang gugma ko gihagit
Ang akong paglayag sa dakong lawod
Nagsagubang sa mga dagkong balod

Mapugngan ko ba ang kausaban
Ang kinabuhi adunay nagtakuban
Mga pagduhaduha natan-awan
Ang kasingkasing ko gikuyawan

Mag-unsa ang gugma kung dako
Kung ikaw mahanaw dinhi kanako
Ang kinabuhi ko kanimo nagsalig
Sa gugma mo kini akong gisandig

Saturday, February 19, 2011

Ang Dughan Ko Dili Pa Andam

Ang Dughan Ko Dili Pa Andam
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gisubay ko ang kaniadto
Ang adlaw sa managtrato
Naglingkod ko sa gawas
Aron ipahuway ang lawas

Nahibulong ko niadtong tungora
Kung ngano estudyante gamay ra
Sa kantin nga akong gikan-an
Gamay ra man ang gihukaran

Ang mga tawo perting pagkabisiha
Gadali nga adunay atinan nga fiesta
Mga panagway perti man sanaga
Murag humana sila nga nag-unsa

Adunay nagkuptay sa ilang mga kamot
Mga bulak gipangbibit pagkahumot
Adunay naghunghunganay sa daplin
Murag mga lovebirds sa hawla gibilin

Nagtan-aw ko kanila nga naibog
Ang dughan ko murag gisugsog
Gipun-an pa sa kantang makapukaw
Sa kaugalingon ako nakapanghupaw

Gianod ang akong hunahuna
Sa pantasya nga nagduladula
Ang kasingkasing ko nalagsik
Nga padayon sa pagpitikpitik

Bisan unsa nalang ang misulod
Sa kahinam ako murag gigukod
Dili ko masabtan ang gibati kung kaibog
Nga tilawan ang gugma nga pagkalibog

Nagduhaduha pa ko sa pagsulod
Basin si Nanay ang mangluod
Kung mahibaw-an ko nga nag-apil-apil
Nga basin ang eskuwela ko madiskaril

Sa kadali gipukaw ang akong mga mata
Nga may dalaga nilabay nga pagkaguwapaha
Nituyhakaw ang akong yagpis nga liog
Murag bao nga nakalitan ug nangisog

Gisundan ko siya sa akong panan-aw
Nga ang linaktan murag tubig misayaw
Ang hugis sa iyang lumoy nga lawas
Nilupad ang hunahuna ko murag gapas

Kung gugma ba o singgit sa kahidlaw
Kining gibati ko nga salingkapaw
Niinum kog tubig kay mura kog giuhaw
Sa akong pagpamilok ang dalaga nahanaw

Friday, February 18, 2011

Sa Dakong Gugma Kita Naulipon

Sa Dakong Gugma Kita Naulipon
By Genamos_US of Washington, DC

Ipadayon ang paghigugma Kanako
Bisag ang imahe ko yunik, ayaw kasoko
Bati o matahum ang imong pagtan-aw
Ayaw intawon kog isaliway ika-uwaw

Ang akong pamustora kay simpli lang
May pagka-konserbatib nga way utang
Mga kasagaran higayon nga uban kanimo
Ang malipayong adlaw ang atong anino

Adunay mga higayon nga ikaw sapoton
Kay gimahal ko ikaw akong pagasabton
Aduna say adlaw nga ako masulob-on
Mga pasiaw mo ako imong pakataw-on

Kini ang atong kinabuhi
Nga sa langit atong gipili
Way katapusan ang atong himaya
Mga suliran nangambak nibiya

Pero ang gugma mo masalabtanon
Mga kahuyang ko imong tayhupon
Sa pagbati mo imong kung luwason
Kay sa dakong gugma kita naulipon

Thursday, February 17, 2011

Gugmang Gitalikdan

Gugmang Gitalikdan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Wala koy nakitang rason kon nganong dili tika buhian
Kay ikaw aduna ka may laing bathala nga nakaplagan
Nga siya ang imong gidamgo ug ako imong gitalikdan
Anaron ko kining dughan nga ikaw akong makalimtan

Kon lisod man ang mag-inusara dili ko igsapayan
Kay gipasaylo ko ikaw sa imong mga kasaypanan
Kon pukawon man ako sa imong imahe nga akong gihalaran
Nga ang imong ngalan masampit ko man walay kapuslanan

Gipangkuha ko ang tanan nga kanhing larawan
Aron way magpahinumdum ug ako mahuwasan
Unsay iyang katungod nga ilugon ikaw kaninya
Sa dughan ko ikaw akong himaya ug konsensiya

Mga kalipay, katawa ug gugma kita nga naulipon
Kay sa mga larawan adunay nindot nga kagahapon
Ang mga kanhing larawan aginod sa pagkakupas
Daw ang gugma mo dali ra man nilupad nihupas

Sayri ko nga kini ang taphaw nga kamatuoran
Nga gipili mo ako ug siya ang imong biyaan
Kay ang gugma ko kanimo magpabilin tiunay
Bisan gipasakitan nimo nga wala ko nagmahay

Wednesday, February 16, 2011

Gugma Ta Dili Gyud Mohupas

Gugma Ta Dili Gyud Mohupas
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sa kard gisulat ko ang mensahe
Nga gipalit ko lang sa estante
Dili ko masabtan ang gibati
Nga ang gugma kung gipamati

Walay mangahas sa pagkawat
Sa mga pulong kung gisuwat
Mga tam-is nga pulong gilitok
Ilawon ning dughan kini tibook

Mga pulong gikan sa kasingkasing
Lisod suwaton mura kog mapraning
Mga pulong sa gugma akong gitulon
Aron ilawom ning dughan pasudlon

Ang tulo ka mga pulong gipamulong
Kasingkasing mo nahilum nahibulong
Kay karon ko lang kini gipadayag
Nga dawaton mo ang akong tanyag

Himoon ko ikaw nga akong balentina
Sa tibook kung kinabuhi paminawa
Ikaw ang nag-inusara kung gugma
Sa langit ikaw akong gipangaliya

Sa matag adlaw ako nagpasalamat
Uban sa Diyos nga akong gikalawat
Nga gigasa kanako gikan sa langit
Gugma mo kanako wala ka maiwit

Wala nga koy ikadugang isuwat
Sa gugmang dili ahat nagpaniplat
Nga ang kolor sa kadugay mokupas
Pero ang gugma ta dili gyud mohupas

Tuesday, February 15, 2011

Ang Gugma May Utlanan

Ang Gugma May Utlanan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagtan-aw ko sa mga tawo nilabay
Mga kausaban sila gihikap misubay
Bag-o lang, adunay koy tawong nakit-an
Nga ang gugma dali ra niyang gibuhi-an

Nawad-an siya sa iyang pangisip
Sa pakyas nga gugma unsay ihulip
Basin sab ako gayud ang tinood naglibog
Nga dili ko sila masabtan, ako murag hubog

Kay ngano man ilang gipasipad-an
Ang gugma nga ilang gitapigan
Gugmang tiunay lisod man barugan
Sa mga naghigugmaay unta unongan

Unsa man ang kalipay ning buhi pa ta
May kapuslanan ba ning mga mata
Mga kasingkasing perting man luoya
Nga ang gugma unta sila magkahiusa

Sayri ko sa kahangtoran ang gugma giguyod
Nagpamati ko sa ilang mga tingog nisulod
Kay ang gugma kuno gayud ang yawe
Nan ngano man adunayng dili puwede

Sigun kanila ang gugma dili mamatay
Nga kini padayon sa dughan molahutay
Nasukwahi man sa akong nakita
Sa kamatuoran man sila gisagpa

Ang gugma ba gayud mohangtod
Kung kanus-a ba kini mangluod
Adunay mga tawo nga uhaw gayud sa gugma
Nangandoy kon kinsa ang moamuma kanila

Busa, unsa man gyud ang gugma sa kinabuhi
Mahimo ba kung wala ang paglaum nga gibati
Ang gugma may utlanan dili man bagay
Kon ang gugma modular dili magdugay

Monday, February 14, 2011

Pakyas Nga Gugma

Pakyas Nga Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dakong buhi pa sa akong panumduman
Kadtong bayongbayong kung kalibutan
Kining mga latagaw nga hunahuna gibuhat
Walay kaayohan nakita sa ugma naghulat

Unsaon sa pagtambal ang naangol kung dughan
Kung walay maggiya kanako sa insaktong dalan
Nagpaalim ko sa dughan kung samaran
Aron danihon pag-usab ang gugmang gihalaran

Mapugngan ko ba ang uwan sa pagkatagak
Nga ang dughan ko sa kanunayng naghilak
Mapugngan ko ba ang adlaw sa pagsubang
Nga kining gugma naluya nagsalimo-ang

Unsaon ko man sa pagbangon ning tanan
Mga kalipay gitapigan man sa kapalaran
Nabatian ko pa ang taghoy sa huyohoy nga hangin
Sa baybayon gipanggukod ang mga balud sa daplin

Dili ko malikayan ang pagdag-um kung handurawan
Kung aduna bay paglaum ning kinabuhing nasudlan
Igo nga ba sa langit kining gibati kung pagmahay
Mga pagsulay sa pakyas nga gugma ako naglatay

Sunday, February 13, 2011

Bugnawng Kagabhion

Bugnawng Kagabhion
By Genamos_US of Washington DC, USA

Samtang nag-ipis ko sa bino
Usahay matingala kung ngano
Nitambo ko sa gawas nga may bulak
Sa katugnaw sila nalarag nga naghilak

Nagkalawom ang kagabhion
Daw ang hangin masolob-on
Ang kamingaw mihunghong
Mga gangis nagpabadlong

Kon ang tag-init molakaw unya mobalik
Daw ang panahon adunay sigeg gitik
Kon ting-bugnaw ang kagabhion taas
Ang dughan ko natulog natimbakowas

Nangandoy kanimo karong higayona
Sa pagduaw kanako karong gabhiona
Gipatukar ko ang nindot nga sonata
Uban sa kabugnaw ako nag-inusara

Ilawom sa nagduka nga buwan
Ang dan-ag nihalok sa kakahoyan
Ang hunahuna ko padayon misiaw
Sa kangitngit ako nakapanghupaw

Gipangita ko ikaw ning mga damgo
Matag adlaw ug gabii walay gipasaylo
Gusto ko lang ikaw magakos
Sa dughan ko akong ibalikos

Sa kabugnaw ning kagabhion
Nahinumdom ko sa kagahapon
Mga pahiyum mo daw usa kabulawan
Nga gitapigan ko ilawom ning dughan

Gihunahuna ko ang kanhing gugma
Nangluod nga walay pangutana
Nahanaw siya nga wala ko damha
Namasin mobalik kadtong bayhana

Abi nako ug tiaw-tiaw lang kadto
Sa mga pasumangil ako gikastigo
Nga ang gugma ko dili igo kaniya
Bisag gihubog ko siya sa mga gasa

Naglibog ko kung unsay hinungdan
Nga iya man kung gitalikdan luhaan
Sa iyang paglakaw ang bino akong lingaw
Uban sa bughanawng kagabhion ako nagpulaw

Saturday, February 12, 2011

Sa Nagsugod Palang Ta Karon

Sa Nagsugod Palang Ta Karon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sa nagsugod palang ta karon
Sa kinabuhi nga atong tugkaron
Ang mga saad nga atong tumanon
Aron kining kinabuhi mabulokon

Hatagi ko sa imong suwerteng halok
Aron dinhi sa kasingkasing ko ipasok
Sa dili pa mosubang ang haring adlaw
Ang kasingkasing ko imo nang gibayaw

Ayaw kahadlok sa mga dalan nga atong maagian
Mga kalisdanan nga atong ra nang malagpasan
Kung hugot lang gyud ang pagtuo sa kahitas-an
Uban sa pagsalig ug gugma ta nga atong gituhoan

Atong ipadayon kining pagbati
Sa mga dalan nga atong masinati
Daghang mga agianan ning kinabuhi
Magbalantayon kita sa atong pagpili

Ang atong kinabuhi daw bag-o pa nakat-on
Sa paglakaw nga kitang duha gawasnon
Nga atong atimanon kining pagbati molungtad
Bisan asa kita ipadpad sa kinabuhi nga ihuwad

Kita ra gihapon ang manag-uban
Bisan ang kapalaran may kausaban
Unungan ta kining gugma gipanumpaan
Kay ang langit nagtan-aw dili pasipad-an

Kung ang kagabhion moabot
Imong pahiyum ako nahimoot
Pangitaon ta ang bugtong kalinaw
Aron ang gugma kita malingaw

Friday, February 11, 2011

Luwas Ang Atong Pagbati Ilawom Ning Gugma

Luwas Ang Atong Pagbati Ilawom Ning Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Unsang hitaboa nga naabot kining nimla
Nga gipaabot ko sa dugayng panahon nawala
Nga sa kalit naabot nga kitang duha nabulahan
Kay ang gugmang gituhoan midako ug giampoan

Atubangan ning mga kahoy nga atong gidauban
Nagpitipiti ang matag dilaab sa pagbati natilawan
Sa sikit nagtupad ta nga natagbaw sa matag gutlo inuslan
Samtang ang gawas gihabulan sa katugnaw nga nag-uwan

Wala ko damha kining talagsaong higayon moabot
Nga akong igugol kining panahon kanimo sa hurot
Kay espiyal ikaw kanako nga kining pagbati duawa
Sa imong kasingkasing intawon kini pagatan-awa

Nakita ko ang tumang kalipay sa imong mga mata
Nga ang matag pahiyum mo dughan ko paminawa
Daghan kung nakat-onan dinha kanimo, pinangga
Tuhoi kining dughan ko nga kanimo lang nagtinguha

Nasabtan ko ang tinood nga kahulugan sa kinabuhi
Nga imong kung gitudloan sa tanan nga walay isukli
Nakat-on ko sa paghigugma, nasulayan ko ang panag-ambit
Kay mao ang bugtong katuoyan nga kita sa langit gisampit

Kung wala ka pa moabot sa akong kinabuhi
Ang kalibutan ko walay tumong nagkapuliki
Imong gitambalan ang dughan ko nga puno sa kabalaka
Kon man galing makigharong sa kinabuhi mag-inusara

Dakong kalipay nga ania ka permi sa akong kiliran
Aron sugaton ang kalipay ug kasub-anan matilawan
Nga kung unsa man ang naghulat nga ugma kanato
Aron unongan kining pagbati ta nga gituyo modako

Ikaw gayud ang tukma ug alang dinhi kanako
Sa katam-is ang gugma ko sa langit nisangko
Tagbawon ta kining kagabhion sa halok ug romansa
Kay luwas Ang Atong Pagbati Ilawom ning Gugma

Thursday, February 10, 2011

Ang Mitalaw Nga Gugma Sa Heneral

Ang Mitalaw Nga Gugma Sa Heneral
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nakaila ba mo ni Heneral Angelo Reyes
Mga militar kaniadto nga walay makiglalis
Nagtakuban nga murag buotan
Kay adunay gitagoan nga dautan

Sa niaging administrasyon
Siya ang paboritong tawgon
Kang inday Gloria siya pasayawon
Bisag unsang sonata ang patukaron

Daghang nanggawas nga tabi-tabi ug mga sugilanon
Nga iyang kunong gikawkaw ang pundo nga sulondon
Gisugo siya kuno sa iyang ikaduhang bathala
Nga iyang tilawan ang kuwarta sa pagpasipala

Ang kapaet kay adunay nipiyait
Nga "foul" kuno nga iyang gisiyagit
Kay ang Heneral ug uban pa nalambigit
Sa mga huhungihong sila gipanghagit

Gisukit-sukit siya sa mga senador
Nga ang uban pod utrong mga traydor
Gihimong murag karnero nga bitayonon
Sa mga nanggawas nga wala sila makauyon

Nibahad sa senado nga dili nga mobalik
Kay ang mga senador perming nanohik
Kung unsa man ang iyang kapuslanan
Nga iya naman gipas-an ang kalibutan

Sa tumang kabug-at ang tuhod nagkurog
Sa matag publisidad kanunayng nahulog
Ang iyang ngalan maoy sigeg giinitan
Kay siya mismo aktibo sa kagamhanan

Gitagaan og taas nga katungdanan
Sa departamento sa Enerhiya gisudlan
Nagtuo ang pobreng mga katawhan
Nga siya gipili sa kamot sa kahitas-an

Tuod man nilingkod nga matarong
Sa mga hiwi siya ang nakabarong
Mga problema sa enerhiya siya wala makapugong
Kay daghan diay ang nagbagotbot nga nisumbong

Kung unsay mahimo ning atong nasod nga naulipon
Sa mga walay batasan ug kawatan nga mga sulugoon
Kung unsaon pagpakgang ning kurapsyon
Kung si Noynoy ba gyud ang bugtong sulosyon

Karon hain naman siya gibutang
Nga nilakaw nga murag walay utang
Ang mga dughan sa katawhan nasagmoyo
Nga iyang gikutlo ang kinabuhi sa pagtuyo

Aron kumkumon ang nahabilin nga pagbasol
Sa iyang tanlag siya nga kanunayng gihasol
Kung iya pa lang mabalik ang kagahapon
Nga balibaran ang kahakog siya naulipon

Kung sayop man ang iyang nabuhat
Sa buhi pa siya sa kasaysayan nahisulat
Nga ang iyang ngalan adunay mansa
Gihugasan niyag dugo aron may tsansa

Kung aduna pa unta siyay gugmang gibilin
Mga pilipinhong katawhan unta dili mabitin
Kung ang panghigugma sa nasod tiunay
Ang iyang kalag ug pamilya makapahulay

Dili nga mabakwi ang kasaysayan sa nasod
Kung sa mga panghitabo abunansiya gayod
Ang ato nalang ani ang pagpadayon sa pag-ampo
Aron sa kalinaw ug ting-usbawan kita moyango

Busa tambag ning atong kinabuhi
Bisag unsa kalisod ang panahon nagbudhi
Nga dili kita mawagtangan sa paglaum
Bisag sa pagsulay ang gugma ta molagom

Padayon kita sa pagbuhat sa maayong panag-ingnan
Aron sa ugma damlag ang langit kita pagabaslan
Sa pagsunod sa mga langitnong lagda ug pulong inspirational
Aron malikayan mahitabo ang Mitalaw Nga Gugma Sa Heneral

Wednesday, February 9, 2011

Rason Kung Ngano

Rason Kung Ngano
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang gugma ta lahi sa uban
Nga kanato atong natilawan
Sa dugay nga kita nanag-uban
Nasinati ko ang imong batasan

Gihigugma ko ikaw sa mga daghan nga rason
Sa matag gutlo ning kinabuhi nga mabulokon
Sa imong tingog, daw kini makalanay
Nga nitayhop sa kabugnaw nga mahinay

Sa imong hikap, daw nagdala og kainit
Nga nituhop sa dughan ko kini nipilit
Sa imong halok daw tam-is pa sa macopa
Ang kahumot makabugto sa ginhawa

Sa imong pahiyom daw ako imong tukoyon sa pagpaduol
Aron kining gugma ko sa kanimo kanunayng mapandol
Gaan ang akong dughan sa pagtugot kanako
Sa pagdala ning akong pagka-ako mosangko

Imo kung gidawat ang akong pagkatawo
Sa mga kagahapon wala ko nimo gibaylo
Gitugotan mo ang akong kaugalingon
Kung asa ang dughan ko mopaingon

Adunay higayon ang manerismo ko mogawas
Sa katawa imo kining gipasagdan nga mahukas
Nagustohan mo ang akong pagka-ako
Gumikan sa gugma tang duha gipakatawo

Pinangga, rason kung ngano ikaw akong gipili
Gipadala ka sa langit nga ako wala magdumili
Kung unsa man gani ang naghulat kanato nga agianan
Sa mga saad ug gugma ta gipanumpaan aron unongan

Tuesday, February 8, 2011

Ikaw gayud Ginoo

Ikaw gayud Ginoo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kung madungog ko ang mga awit sa kalanggaman
Nga ang kalinaw nituhop sa akong panumduman
Mga kananoy sa melodiya ug nota sa usa ka awit
Murag gilukmay ang akong kahiladman sa gidalit

Daw usa kini ka matahom nga mga pulong
Nga nihunghung kanako nagpasilong
Akong gipiyong ang mga mata aron modoko
Nga Ikaw gayud Ginoo ang nakigsulti kanako

Kung hikapon ko ang pinakagamay nga dahon
Nga napadpad sa naulipon nga mga panahon
Niagi sa akong mga tudlo nga gikan sa dakong kahoy
Gitayop sa nagdali nga hangin nilabay nagpanaghoy

Daw ang imong tingog walay paglubad
Nga ang kasingkasing ko murag naglupad
Dili masabot ang gibati ko sa Imong presensiya
Nga Ikaw gayud Ginoo ang akong konsesinsya

Kung ang bidlisiw sa haring adlaw
Midudhik sa panganod nga naglakaw
Migilak ang mga bituon ug ang dan-ag sa nagduka nga buwan
Nga Ikaw gayud Ginoo ang tinubdan sa kahayag ug tamdanan

Sunday, February 6, 2011

Matud Mo

Matud Mo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Matud mo, nga imo kung gihigugma
Kay imo naman taposon karong adlawa
Aron ipadaplin ang pagbati nga walay sama
Nga kining gugma ta giampingan ug giamoma

Sa dili pa matapos kining higayon
Akong pangayoon nga imong sagopon
Ang gugma ko sa pagkaanod sa dayon
Nga ang kamatuoran imong bakwion

Gusto ko lang kining mahibaw-an
Kung manggaling kini ang kataposan
Imo pa ba akong hunahunaon sa matag karon
Bisag sa mga tipak sa imong imahinasyon

Kon sa umaabot nga mga adlaw
Kung bation ko ang kamingaw
Ang tinguha ko nga wala ka nagpalayo
Aron duawon ko ikaw bisag ako nagsubo

Matud mo, nga ikaw alang kanako
Ang imahe mo nagpabilin sa kadako
Gisaad ta sa kataposan ning kalibutan
Ang gugma ta nga mao kini ang utlanan

Sa naglibog nga panahon karon
Ang imahe mo lisod pangitaon
Nga ang imong pagka-ikaw buotan
Sa pagpangita og lain daw ako gisilutan

Kung man galing madamguhan ko ikaw
Sa paglabay ning panahon ako nakatagpilaw
Timaan nga ako gayud nahigugma kanimo
Imo pa bang banhawon pagbalik ang karinyo

Tuho-i ako pinangga nga dili tiawtiaw kining ako
Gipanumpa ko kini sa langit ang gugma ko dako
Nga alang kanimo kini akong gitagana
Magpaabot kanimo bisag unsang tuiga

Matud mo, nga ang gugma buta ug way gipili
Kung moabot kini sa kinabuhi dili kita magdumili
Basin tinood sab, nga ang atong mga pagbati usa ra
Ang importante nga ang gugma ta wala mag-inusara

Unsaon man nako pinangga, nga ikaw mobalik ug maako
Buhaton ko ang tanan aron ang dughan ko dili magbakho
Hatagi ko sa imong tam-is nga tubag ug sa pagsanong
Aron kining dughan ko dili mapuno sa mga kahibulong

Saturday, February 5, 2011

Kas-a Aduna Koy Damgo

Kas-a Aduna Koy Damgo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kas-a aduna koy damgo
Nga gabon kaayo didto
Daw gituyo gilandungan
Sa Angel kung giubanan

Gitan-aw ko ang matag palibot
Kung aduna bay dalan makalusot
Sa yamog nga perting baga-a
Gikulbaan ko kung ako mag-inusara

Nalantawan ko ang lunhawng balili
Nakigduwa sa hangin nagpulipuli
Kay ang damgo ko dili masabot
Kung ngano didto ko nahilagpot

Gisubay ko ang usa ka dalan
Daw nasaag ko nga gikuyawan
Gisunod ko ang kahomot sa bulak
Daw ang kasingkasing ko nakahilak

Kay ang palibot puno sa kamingaw
Nga ang dughan ko nakapanghupaw
Ang kalinaw nagpasulabi sa palibot
Uban sa alimyon nga sigeg nunot

Sa tanto kung paglakaw
Yamog inanay pagkahanaw
Niluta ang bulak nga humot
Gikuha ko aron masimhot

Sa dihang akong gipupo
Nabukas ang langit gituyo
Nasiak ang bidlisiw sa haring adlaw
Uban sa nag-arko nga bangaw

Sa paghibulong ako nakamata
Kay gipukaw ko sa akong mama
Aron si Dodong makapamahaw
Uban sa damgo ko nga nahanaw

Friday, February 4, 2011

Ang Raya Sa Iyang Kaluoy

Ang Raya Sa Iyang Kaluoy
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagpadulong ko sa walay utlanan nga paglakaw
Aron subayon ang kahayag sa bag-ong adlaw
Gibati ko ang kausaban sa bag-ong kinabuhi
Ilawom sa bag-ong raya nga gikan sa langit

Sa akong paglakaw nihulma sa akong hunahuna
Nga adunay diay bag-ong agianan ang namugna
Gisubay ko ang nag-ikis ikis nga dalan sa ugma
Gibilin ko ang tunob sa kagahapon aron madugta

Samtang ang panahon sigeg saka ug kanaug
Mga kalisdanan nasugatan nga akoy nibarog
Natan-awan ko ang buhayag sa bag-ong kahayag
Mga pagtulun-an sa kinabuhi nga kanako nagpadayag

Sa bisan asa ako gipadpad mopaingon
Ang dalan sa langit nga akong subayon
Sa bisan asang lugar ako mahidagsa
Balon ko kanunay ang pagtuo ni Bathala

Kining pinoy-anan tang kalibutan
Napuno kita sa mga kahibulongan
Ang atong kinabuhi walay igong kahulugan
Kung ang raya sa Iyang kaluoy atong sibugan

Sa bisag unsa nga nabuhat ko karon
Mga kadaugan ug kapildihan akong lukoton
Ang kanhi kung kinabuhi aduna gayud kalainan
Kay ang raya sa Iyang kaluoy akong nasabtan

Thursday, February 3, 2011

Gidamgo Ko Ikaw Sa Kanunay

Gidamgo Ko Ikaw Sa Kanunay
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gidamgo ko ikaw sa kanunay
Ang imong imahe makalukmay
Sa akong damgo dili ikaw tinood
Pero sa dughan ko ikaw nisulod

Kung aduna bay gamayng pamaagi
Nga mahikap ko ikaw sa damgo ipuli
Ang imong tam-is nga halok ug tingog
Nga gusto kung tilawan ug madungog

Gidamgo ko ikaw sa kanunay
Sa mga bukton mo ako magpauraray
Ibugkos ko sa imong dughan
Kining pagbati ko nga bulahan

Bation ko ang tumang kamingaw
Sa matag damgo ako gipukaw
Kung ngano kini naghasol
Sa pagbati nga dili mabasol

Gakson ko ang imong anino
Uban sa tagay ning bino
Ang imong alimyon
Ang kahumot nagpadayon

Ang imong panagway
Bisan sa damgo tiunay
Padayon nag-uban kanako
Sa hunahuna nga nagdako

Ikaw ang bugtong nagmando
Sa damgo lang kita matagbo
Pugngan ko ikaw sa paglakaw
Aron ang damgo dili mahanaw

Gidamgo ko ikaw sa kanunay
Mga tuig ug adlaw nilabay
Hawiran ko ang pagmata
Aron sawhan ta ang romansa

Wednesday, February 2, 2011

Akong Kasaring Kaniadto

Akong Kasaring Kaniadto
By Genamos_US of Washington DC, USA

Aduna koy guwapang higala
Nga nagpuyo nga karon sa Italia
Maayo ni siya mosayaw
Mga lalaki makapanghupaw

Ang iyang pagka alegre
Sa mga klasmet siya nadiskobre
Buotan ni siya nga pagkababaye
Bisag naglagot iya nalang ibayle

Sa high school pa kami niadto
Ang sayaw nga iyang paniudto
Kay uso pa kaniadto ang estilo pinabagets
Mga estilo sa senina wala ko ka gets

Adunay usa ka higayon
Naglakaw ko nga nagpahiyom
Gisugat ko sa usa kung higala
Sa softdrink nga iyang gidala

Pabugnaw kuno ni kanako
Gikan sa higala kung dako
Paghangad nako sa building
Si inday diay nagpaduding

Wala ko kahibalo kung kinsa kanila
Kadtong bugnawn softdrink nga gipadala
Daghan ang nagtan-aw kanako
Sa mga hugyaw ako midoko

Hapit ko intawon napandol
Kay wala akoy ikasokol
Sa mga hugyaw sa akong mga higala
Kay sa softdrinks nga perting tam-isa

Lisod ning manggiuwawon ta
Kay gamay ra atong mga higala
Dili pareho sa akong usa ka schoolmate
Tibook eskuwelahan iyang mga roommate

Kung makalabay ko sa ilang classroom
Mokalit lang ug banha murag naay giurom
Nahibulong kung ngano kadto
Kung aduna bay nilabay nga multo

Mga klasmet akong gipangutana
Kung unsa kining pagkahitaboa
Malingaw gayud ka niya
Kung kini siya mokatawa

Madungog nimo ang mga bahakhak
Murag ang langit ug bituon mangatagak
Ang iyang mga pasiaw
Mga suliran mo matunaw

Kay tiunay kini iyang gibati
Sa matag komedya iyang gipili
Walay pagkalaay ang imong adlaw
Kung imong ikauban nga maglakaw

Kay dili mahutdan og estorya
Sa personalidad may kompyansa
Karon kay iya naman nakab-ot
Ang damgo nga iyang gipaabot

Mga kabulahanan iyang gipaambit
Kay ang tingog sa Diyos siya gisampit
Karon kay malipayon nga siya
Sa kamot sa iyang hinigugma

Busa kini akong ipaambit
Ang kasinatian ko nalambigit
Ang uban dili nalang nako isulti
Basin masipyat ta sa akong ipanulti

Lisod ra ba gyud ni siya maglagot
Kay ang mga bukton manghugot
Unya sa sweatbands siya magpalaban
Sa sayaw nga dili kakumpyansahan

Perting humoka sa iyang lawas
Murag iring nga mangawras
Nalipong ko sa estiping perting lisora
Mga witik-witik sa kamot perting liboga

Talented gyud ning akong higala
Nabulahan ang nasod sa Italia
Kugihan nga walay sama
Sa kapalaran siya giamoma

Tuesday, February 1, 2011

Salingkapaw Nga Kagawasan

Salingkapaw Nga Kagawasan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili ba nindot paminawon
Kung ang tawo gawasnon
Nga buhi ning kalibutan
Nga luwas sa mga suliran

Usa lamang kini nga pangandoy
Sa matag dughan gipang-asoy
Gihangad sa manggiloy-ong langit
Ang matag adlaw nga mga hagit

Kung atong subayon ang kasaysayan
Mga gisugilon sa atong katigulangan
Ang dagan sa atong nasod
Daw gibanlas sa dagkong balod

Nga walay kasigurohan
Kung unsay sampotanan
Daw kini gitiaw-tiawan
Sa mga walay batasan

Pagkaanogon sa mga damgo
Nga ang nasod wala moasinso
Gumikan kini sa atong kinaiya
Mobarog nga walay kompyansa

Asa naman tong mga naula nga dugo
Nga gilimos sa atong mga bayani
Alang-alang sa atong kagawasan
Gikan sa kamot sa mga dayohan

Ato na ba kining kalimtan sa dayon?
Kay ang kagawasan dili man sayon
Gibiyaan ang mga bulawanong mithi
Aron sa pagpadayon sa atong kinabuhi

Wala nga ba nato madungog
Ang tingog sa ilang pakigbisog
Mga dangoyngoy sa pagdumot
Sa kagawasan nga wala makab-ot

Nalimot nga kita sa mga pagtulun-an
Nga gibilin sa atong yutang natawhan
Gipadayag ang tingog sa kagawasan
Sa mga panglupig kita gikataw-an

Ang kusog sa mga katawhan
Sa langywang kamot gipasipad-an
Karon, hain naman ang kagawasan
Nga gituhaan nga kita nabulahan

Nakawang ang atong mga paningkamot
Mga kasingkasing puno sa kalagot
Mga tingog nga sige lang og pamaghot
Nag usik-usik lang sa atong mga singot

Ang atong kagahapon puno sa kalisdanan
Nga dili buot himoong rason og basihan
Kung ngano kining atong nasod dili molambo
Nga aduna naman tay igong tingog ug kahago

Ang nahisobra nga gawasnon sa tawo
Sa kahakog mosangko ug pagkadawo
Unahon nalang ang personal nga interes
Kay sa kinabag-an nga duot makigpares

Ang tawo walay katagbawan
Ang tanang lami iyang suwayan
Kung unsay wala kaniya matilawan
Mamintaha ug manikas ngadto sa uban

Mga batasan nga unta malikayan
Kung ang dughan unta naa sa katawhan
Gusto kung balikon ang matag kasaysayan
Aron iuli sa langyaw ang kagawasan nasulayan

Pagkapaet gayud ang kinabuhing pinoy
Sa mga sugilanon napuno sa mga asoy
Kay kining nasod atong namat-an
Puno sa salingkapaw nga kagawasan