Total Pageviews

Wednesday, December 28, 2011

Ang Umaabot Nga Bag-ong Tuig

Ang Umaabot Nga Bag-ong Tuig
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sugaton nato sa masipang pakpak ang bag-ong tuig
Nga walay kabubut-on ug kasingkasing nagsangkiig
Ang paghikay sa mga nagkalandrakas nga ritwal
Pangandam sa matag tuig himoon nga espesyal

Ania nasab ning paghatag nato og mga gimbut-an
Kung matinood matuman kini dakong kadaugan
Kay ang pagbuhat sa mga positibo nga gitampo
Ngadto sa kinabuhi himoon nga dakong ehemplo

Kadaghan kanato nangandoy sa maayong tuig
Sa umaabot nga adlaw kabulahanan ang ibulig
Ang atong mga panlawas, pananalapi ug pamilya
Kabahin sa tumong nga mabuligan sa mga grasya

Dili sayop nga mangandoy kita og mga imposible
Basta inubanan sa mga pag-ampo, buhat ug kakugi
Ang atong kinabuhi susama kita nga nagtikad
Kon sa tambok nga yuta mananom way labad

Apan bisan pa sa maanindot nga yuta gitanom
May mga kalisdanan pa gihapon ang dili mahilom
Mao kini ang kinabuhi sa tawo nga dili matagna
Ang kasakit ug kalipay padayon ang magdumala

Apan sa luyo ning mga kalisdanan sa kinabuhi
May mapaabot gihapon nga paglaum ang isukli
Dili sa tanang higayon ang kinabuhi may kapait
Ang katam-is ug katahom sa kalipay dili mapalit

Wednesday, December 21, 2011

Ang Pagkat-on Sa Kanhing Hitabo

Ang Pagkat-on Sa Kanhing Hitabo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Human sa dakong trahedya
Ang kalibutan nagkahiusa
Mga tabang ug simpatiya
Gipadangat ngadto kanila

Sa Negros,Cagayan ug Iligan
Mga katawhan nanginahanglan
Sa tabang nga kanatong tanan
Pamasin mga kasakit makuhaan

Malisod man kanila ang pagbangon
Sa emosyonal ug laing mga rason
Atong mga pag-ampo ngadto kanila
Malagpasan unta ang problemang gidala

Abi nako ang pasko ko karon malipayon
Bisag may gamayng hagip-ot gipadayon
Ang kaguol ug kalooy ko dili masayon
Pagpapas sa nakita kung bidyo palabyon

Kon kinsa man ang patubagon ning hitabo
Ang trahedya ug disgrasya dili magpanuko
Ang kinaiyahan gipasipad-an man sa tawo
Ang mga inosenteng katawhan namiligro

Madaghan nga kita giduaw ning katalagman
Mga pagbasol kanunayng naa sa kataposan
Manganti nga dili nga kini masubli pag-usab
Apan diay ang suliran wala gyud masulbad

Kanus-a pa kaha ang katawhan mahigmata
Ang kinaiyahan ampingan dili ang kuwarta
Ang kinabuhi bililhon sa tanang mga butang
Ang kalibutan gasa sa Diyos kanato dili utang

Monday, December 19, 2011

Ang Pasko, Bagyo Ug Trahedya

Ang Pasko, Bagyo Ug Trahedya
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mikusog ang bunok sa uwan
Nahitabo didto sa cagayan
Milahos usab didto sa iligan
Ang trahedya sa kapaskohan

Bisan kanila wala magdahom
Daw ang kinabuhi sila giurom
Miduaw kanila nga mapugsanon
Ang panagway sa kamatayon

Ang mga luha niapil sa pagbanaw
Gibanlas ngadto suba sa kamingaw
Ang Pasko nga puno sa panghupaw
Mga kinabuhi nangalagas milakaw

Ang Pasko nga magsadya ang tanan
Apan gitamparos man sa kasakitan
Way luna ang kapait sa gidangatan
Kay sugo man gayud sa kapalaran

Ang mga katawa nga gipulihan sa hilak
Nangahanaw pag-apil ang mga bahakhak
Mga kasakit ug kapait ang natilawan
Ning unang pasko nga dili hikalimtan

Mga tabang ug pag-ampo ang ikapaambit
Sa mga katawhan nabiktima sa kapait
Ang langit nalay mag-igo kanilang tanan
Ning atong nasod giduaw sa katalagman

Thursday, December 15, 2011

Ang Mitaliwan Kung Higala

Ang Mitaliwan Kung Higala
(Maricor Loraine Evangelista a.k.a DJ Loriang (LoveRadio FM, Cebu), a.k.a Lola Bashiang)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nahinanok sa iyang pagkatulog
Sa kalit nga kamatayon gidaug
Didto sa mabugnawng lubnganan
Nag-inusara natulog gi-ampoan

Mga kahigalaan nagsubo sa hitabo
Mga dangoyngoy, hilak ug bakho
Mga pangutana nagtangag og tubag
Ang kalit nga kamatayon misungag

Gitawag nga siya didto sa kalangitan
Sa dapit nga kanato usab padulngan
Ang kamatayon dili ang katapusan
Kon dili ang bag-ong sinugdanan

Ang iyang tingog sa karaokehan
Nagpabilin kanamo mahinumduman
Mga bahakhak, katawa ug komedya
Ang among kamingawan dinha kaniya

Humana ang iyang katungdanan
Ning kalibutan nga atong gipuy-an
Ang uban kanato siya gikamingawan
Sa programa nga iyang gikalingawan

Alang kanako maayo siyang higala
Bisag may gamayng pagkapranka
Mga estorya sal-utan og mga katawa
Aron ang tinood habulan sa komedya

Kon hisgutan nga gani ang gugma
Kasingkasing niya may mga pangutana
Ang katumanan sa iyang mga pangandoy
Kon kanus-a si Dodong moabot managhoy

Karon anaa naman siya sa maayong kamot
Bisag ang atong mga kasingkasing gikumot
Isalig nalang nato ngadto sa langit ang tanan
Aron ang iyang kalag mahiluna sa kataposan

Friday, December 9, 2011

Mamingaw Nga Pasko

Mamingaw Nga Pasko
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga Paskohanong huni madungog
Mga Paskohanong sulat gipanghulog
Sadya ang matag palibot ug mahayag
Kay pasko nga gayud kining matawag

Ang Krismas Tri ako nang giadornohan
Sa mga gagmayng suga ug mga duwaan
Mga regalo gisulat ang matag pangalan
Giandam ihatag sa kadtong matagaan

Mga rekados sa pagkaon gipamalit
Pangandam sa Noche Buena idalit
Kompleto nga ang tanan alang sa Pasko
Apan may kulang pa sa akong gidamgo

Nalantawan ko ang kanhing larawan
Tupad sa Krismas Tri nahimutangan
Ang mga handuman kaniadto sa Pasko
Miluta ang kalipay sa larawang magarbo

Gipangandoy ko ikaw karong paskoha
Kon ania ka lang ning kiliran pagkanindota
Ang regalo ko kanimo ako lang tapigan
Nanghinaot ko nga imong magustohan

Maayong Pasko nalang kanimo, Mahal
Bisag ikaw nahilayo kanunayng gimahal
Nagahandom kanimo sa matag adlaw
Uban sa atong mga anak nga pagkasiaw

Gustohon ko man nga ikaw mauli karon
Gumikan sa trabaho dili ikaw madayon
Ang akong mga pag-ampo ug pangaliya
Nga kitang tanan mahilayo sa disgrasya

Antoson ko nalang ang maong kamingaw
Kay sugo sa kapalaran ang pasko napalaw
Dili mapalit ang tinood nga kalipay
Bisag sa bahandi dili kini makahupay

Wednesday, December 7, 2011

Ang Uwan Ug Ang Madag-umon Nga Adlaw

Ang Uwan Ug Ang Madag-umon Nga Adlaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sa pagmata ko ning sayong kabuntagon
Nakatakda nga karong adlawa ulanon
Gipukaw ako sa tingog sa siaw nga ulan
Naputol ang nindot kung nadamgohan

Gihuyatid ko ang duha kung mga bukton
Uban sa batiis kung usahay sapoton
Mga panghuy-ab ko nga pagkataas
Ang gibati kung kakapoy sa lawas

Gihiklin padaplin ang baga nga habol
Ang gitandayan nga unlan nagbagolbol
Misandig ug milingkod ko sa higdaanan
Nagpasalamat nag-ampo sa Dios Amahan

Ang kapisgay ug kahimsog nga kinabuhi
Ang kalipay ug malinawon nga kinabuhi
Angay lang pasalamatanan ang langit
Sa mga grasya, mga kabulahanan ug kasakit

Milantaw ako sa bintana nga gaduka
Daw ang kalibutan gipagngan og suga
Mangi-ob ug mangitngit ang kalangitan
Gihabulan sa nabasa nga kapanganoran

Sa gawas ang mga opaw nga kakahuyan
Mga dahong laya nagkatag ug gibiyaan
Mga balili inanay nga murag nakuyapan
Gumikan sa dakong bunok sa uwan

Wala gyud nagpakita si haring adlaw
Kon aduna ba siya’y laing gipanglakaw
O plano nga gustong buhaton nga laraw
Mga mata ko itukmod nga motagpilaw

Pagkalami ihigop sa init nga sabaw
Ibahog sa kan-on inig pamahaw
Sardinas ug piniritong itlog andamon
Matag uwan sud-an pagahandumon

Apan lagi susama sa ordinaryong adlaw
May trabaho man intawon ang kabaw
Bisag malaay ug kakapoy man ilakaw
Nag-apas sa suweldo nga madawdaw

Tuesday, December 6, 2011

Ang Paskohanong Pangandoy

Ang Paskohanong Pangandoy
By Genamos_US of Washington DC, USA

Manag-awit kita’g mga huni sa Pasko
Andamon ang mga parol ug mga regalo
Sug-an ang mga palibot og mga sires
Aron sa pagsugat sa Pasko ang ipares

Kinahanglan ang atong Pasko mahayag
Inubanan sa gugma ug kalinaw ipadayag
Isab-it ang mga damgo ngadto sa langit
Bisan ang atong pasko puno sa mga hagit

Mga minahal sa kinabuhi ug kahigalaan
Ang naghatag kanato kalipayng hilabihan
Awiton ta ang mga huni sa pagpasalamat
Aron didto sa langit nga atong ipadangat

Mga pangandoy gitapigan ilawom ning dughan
Ang tiunay nga kalinaw maanaa sa kalibutan
Atong mga pangaliya ug mga pangindahay
Isablay sa Paskohanong bitoon ang kalipay

Gahinan og panahon ang atong tibook banay
Aron ang matag-usa kanila walay magmahay
Panahon nga maghinigugmaay ug maghinatagay
Ang tinguha ning kalibutan ang magsinabtanay

Ning panahona nahimugso ang batang Hesus
Ang prinsipe sa kalinaw ug ang atong manunubos
Iyang ihagawhaw kanato ang iyang tim-os nga gugma
Unya ipanghiklin ang mga kalagot aron kita magkahiusa

Ang iyang kahayag magdala kanato og dan-ag
Sa mangitngit nga dalan aron kita dili mahisalaag
Ang pagtuo sa Diyos magdala kanato og paglaum
Sa mga kalisdanan ning kalibutan nga atong giluom

Ang nagabagting nga mga kampana ug kampanilya
Nagtimaan nga ang Anak sa Diyos kay natawo na
Ang Iyang gugma nga dugay nga natong gipangita
Gihatag kini sa Diyos nga libre sa kadtong nakakita

Saturday, December 3, 2011

Ang Lantaka (Kanyon Nga Kawayan)

Ang Lantaka (Kanyon Nga Kawayan)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kon taliabot nga gani ang pasko
Mahinumdom ako sa kaniadto
Sa akong kanhing kabataan
Nga among mga kalingawan

Matag pasko ug bag-ong tuig
Sa kawayan kami moparayig
Kay ihimo og kanyon kawayan
Bisag peligro among sulayan

Unsa man gayud ning lantaka?
Inig pabuto niini pagkabanha
Guod sa kawayan kini gigama
Kinaham nga dulaan sa mga bata

May gitas-on nga 4 o 6 na piye
Ang iyang tingog magdepende
Maayo kon ang kawayan bag-o
Kay mas lig-on kini inig mobuto

Ang tubig ug Kalboro ang ibala
Pun-an sa tayhop nga ibuga
Kon masagol ang kimekal moalsa
Inig dapat sa kalayo maugpot ka

Magtingsi ang mga kabataan
Kay sipa ang tingog sa kanahan
Kanyon gigama sa kawayan
Kon mobuto kita makuratan

Dilikado kini sa kalawasan
Ang disgrasya dili kabayran
Adunay nawong mabuthan
Kilay kanunayng mapagan

Friday, December 2, 2011

Ang Kanhing Gugmang Napilian

Ang Kanhing Gugmang Napilian
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kaniadto adunay usa ka gugma
Lawom pa sa dagat dili madupa
Duha ka gugma nga giampingan
Ang gibati puro mga kaayohan

Gugmang gihalad ngadto sa langit
Paga-unongan sa kalipay ug kasakit
Nagminahalay nga walay utlanan
Gipanaad ang gugma dili pasipad-an

Giandam ang usag-usa ka kinabuhi
Aron bugkoson sa altar ang pagbati
Wala’y nasayang na gutling sa adlaw
Kay ang pagsalig ang nagpatigbabaw

Nahiabot ang subo nga adlaw
Sa kalit ang gugmang nahanaw
Gumikan sa iyang paglakaw
Ang dughan ko nakapanghupaw

Wala ko siya masabti ning dughan
Ang panagway sa gugmang giilisan
Mga pangandoy daling mihupas
Ang kapalaran dili kanako patas

Angay mong masayran kon hain ka man
Ang kahapdos ning dughan dili kabayran
Ang nausik nga mga luha ug bakho
Ang samad sa dughan ko pagkadako

Ang gugma mo unta ang angay itambal
Dili ang kasakit mong gibilin ang idagmal
Hain naman kadtong gitapigan tang damgo?
Nga puy-an ta ang gugma didto sa paraiso

Karon, Asa ko man pangitaon ang gugma?
Nga ihulip ko sa kamingaw nga giagwanta
Manduan ko pag-usab kining akong dughan
Nga kalimtan ang kanhing gugmang napilian

Thursday, December 1, 2011

Hilom Nga Kagabhion

Hilom Nga Kagabhion
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Hilom nga kagabhion, balaan nga kagabhion
Ang nag-inusara ug masiga nga bitoon
Ang buwan ug ang mga panganod masadyaon
Sa pagsugat sa anak sa Diyos nga tulukibon

Malinawon ang tanan, masanagun ang tanan
Ang pasko nga gipaabot sa mga kadaghanan
Sa halayo ang batan-on nga Birhen Maria
Ang inahan ug anak, ang balaang pamilya

Ang balaang bata mapahiyomon ug malumo
Didto sa mabugnawng pasungan nahimogso
Si Hesus nahikatulog sa langitnong panagdait
Gidala ang gugma sa kalibutan ug dili ang kapait

Hilom nga kagabhion, balaan nga kagabhion
Ang nagsiabot nga mga pastol nga malipayon
Nagsugat sa Mesiyas gikan sa langitnong tawag
Aron ang mga katawhan sa Diyos dili mahimulag

Ang langitnong Hostiya, nga napuno sa mga grasya
Ang tanan mag-ampo ug manag-awit og Alehuya
Kay natawo nga si Kristo Hesus ang atong manunubos
Gipahinumduman kita ang pagpasaylo ug pagpahiubos

Hilom nga kagabhion, balaan nga kagabhion
Ang tulo ka mga balaang personas pagasimbahon
Ang Anak sa Diyos ang naghatag kanato og dan-ag
Ngadto sa dalan sa makatuoran nga puno sa kahayag

Ang masilak nga silaw, midan-ag sa balan-anong dagway
Ang kalinaw ug gugma nga ipadangat sa matag panimalay
Pasko karon, ang tanan magasaulog nga puno sa kalipay
Aron ang kinabuhi ug ang kalibutan mapuno sa kahapsay