Total Pageviews

Tuesday, November 17, 2015

Ang Nagduka Nga Sapa Uban Ang Gugma

Ang Nagduka Nga Sapa Uban Ang Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang kalinaw miduaw sa kalibutan
Nag-awitan ang mga kalanggaman
Mga dahong laya sa daplin nangalagas
Kay gitayhop sa hangin nga lab-as

Ang bugnawng huyohoy walay sama
Linaw ang tubig na pagkatin-awa
Kay gidan-agan sa nangidhat nga adlaw
Samtang ang pughawng langit nagtan-aw

Dili halayo sa akong panan-aw
Ang punu-an sa mangga nga lunhaw
Kaniadto gamay pa ang punu-an
Matag hapon among pagkaduawan

Sama sa hangin ang panahon milabay
Ang kausaban sa palibot ang gisaysay
Gianod ang hunahuna sa kagahapon
Didto natawo ang gugmang naulipon

Ang sapa maoy saksi sa maong gugma
Duha ka kasingkasing nga nagkahiusa
Mga bahakhak, talidhay ug katawa
Gisawhan namong duha sama sa grasya

Damgo, kalipay ug mga saad gisugilon
Way paglubad kinabuhi nga malinawon
Apan wa ko damha ang panahon nagluib
Nahunlak nga pagbati dili ko matukib

Siya mibiya ug ang suwat maoy miasoy
Gibasa ug ang kamatuoran walay kalooy
Giam-aman ko ang kasingkasing sa pagsabot
Bisan ang dughan nagdumili wala mahimoot

Sa iyang paglakaw balon ang akong pagsalig
Matag adlaw pag-ampo kaniya akong iparayeg
Bisan way kasigurohan kon kanus-a siya mobalik
Dawaton ko ang kamatuoran sa gugmang gisawilik

Bugtong hadumanan ang nagduka nga sapa
Sa akong paghanduraw kaniya bisan siya wala
Nagpabalin malaumon sa gugmang gipanaad namong duha
Nagpaabot kaniya sa daplin sa sapa uban ang mga luha

Wednesday, November 11, 2015

Didto Sa Buwangan

Didto Sa Buwangan
By: Genamos_US of Washington, DC USA

Mga yangongog ug mga kasikas sa palibot
Sa matag daplin mga nawong ako nahimoot
Nagkalandrakas ang imahe sa mga panagway
May nagtingsi, naminghoy apan way panudlay

Abi ko gikabuhi kay nangluspad man nagpungko
Pildero diay sa sabongan maong nagdukoduko
Timaan nga nagmahay sa iyang gipustahan
Narimatsi hinoon ang iyang panudlanan

Alegre kaayo ang matag palibot bisan og gubot
Mga sabongero nagdala sa ilang mga abobot
Nagbitbit sa ilang manok hiniktan nga pinayongan
Hadlok sip-onon ang sunoy kay sa nahingtungdan

Porbida kon mao kining kahimtanga
Ang ruydahan napuno sa mga bisita
Nagpaminaw kon asa ang kusog nga sultada
Sa meron o wala mura ang mga mata ni Angelita

Mga katawhan murag adunay gipaabot
Dili mo masabot mga nawong gipaningot
May uban mga nawong murag katahapan
Murag mangunguot sa Colon ug Kamagayan

May nagsinggit singit nga usa ka sugarol
Pangag ra ba apan lawlaw ang iyang purol
Nangugat namasyada sa iyang pusta
Abi ko kadto nandina siya og init na bingka

Sa dakong kaikog ug siya nanabon nagbarog
Nangita og kontra sa pusta niyang dili matarog
Pinatabon pa sa iyang kamot murag may giyamyam
Nag-inusara nagyawyaw sa sunoy ni Inday Miriam

Busa kamong mga Inday ug Undong nga sugarol
Hunahunaon ang salapi nga dili daling mapasol
Ang pamilya maoy unahon kay sa dakong bisyo
Mag-ampo kanunay sa langit ug sa atong Ginoo

Friday, February 6, 2015

Dungga Ang Among Mga Pag-ampo Senyor Santo Niño

Dungga Ang Among Mga Pag-ampo Senyor Santo Niño
By Genamos_US of Washington DC, USA

O Senyor Santo Niño, naga-ampo kami kanimo
Ilawom ning dughan nangayo kami og pasaylo
Ikaw ang among tingpanalipod ug kadangpan
Sa among mga suliran ug sa mga kalisdanan

Ikaw ang among Patron ning among dakbayan
Sa Sugbu, sa Pilipinas ug sa tibook kalibutan
Ikaw gayud ang milagrosong imahe nga balaan
Sapwanga ang among kinabuhi ug kanimo itugyan

Tan-awa kining among mga kasingkasing O Ginoo
Na makalikay sa mga katalagman ug mga peligro
Lamdagi kining among mga hunahuna sa kanunay
Sa pagbuhat og maayo ug sa kasaypanan mahalikay

Tagai kami sa igong kabaskog sa matag adlaw
Aron ipadayon namo ang Imong pagbuot ug laraw
Ayaw kalimti ang among mga tagsatagsa ka pamilya
Nga nagaampo Kanimo Sa Imong proteksyon ug grasya

Hupaya kami sa imong malumo nga kasingkasing
Aron ang among kinabuhi padayon sa pagbagting
Bendisyoni kining among mga hunahuna ug pulong
Aron ang grasya sa langit nga kanamo mopasilong

Dasiga kining among mga kasingkasing sa paghigugma
Dinha Kanimo ug sa tanan mga tawo na walay pagduhaduha
Tabangi kami isalikway ang mga yutan-ong hiyas ug batasan
Aron mahiduol Kanimo ug sa langit puhon kami mahiuban

Tabangi kami nga makapugong sa mga tentasyon
Mahilayo sa mga kadaut ug malaw-ayng bulohaton
Hatagi kami sa igong kaisog nga makigbatok niini
Aron ang among kinabuhi maluwas ug adunay bili

Himoa kami nga wais sigo sa imong kabubot-on ug balaud
Ug dugangi kining among mga pasensiya sa matag kalisod
Papasa kining among pagkahakog sa mga bahandi ug kuwarta
Ug ipuli ang bertud sa pagkamahatagon sa walay pagkaluya

Hinloi kining among mga lawas, hunahuna ug kalag sa mga sala
Nianang imong dugo nga mibanaw sa krus ug kanamo ipadala
Ikaw gayud  O Dios ang hingpit nga dalan sa kamatuoran
Ang kahayag sa among kinabuhi hangtod sa kahangturan