Total Pageviews

Friday, April 29, 2011

Ang Kawad-on Ang Tinubdan Sa Suliran

Ang kawad-on Ang Tinubdan Sa Suliran
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang atong nasod gihulga sa suliran
Kabahin sa pamuo sa mga kabataan
Dugay nga kining ilang gilantuigan
Matag administrasyon gisuportahan

Pero hangtod karon walay kalainan
Mga kabus kanunayng naabusohan
Sa ilang mga agalon ang nakabentaha
Sa mga gamayng suhulan sila nagpataka

Mao kini ang tinubdan sa kawad-on
Sa atong nasod nga gisagubang karon
Walay insaktong kaangayan sa bahandi
Ang mga kabus sa utang nagkapuliki

Ang mga kabataan nga maoy pag-asa
Sa umaabot nga henerasyon gitagana
Kadaghanan sa mga kabus nga ginikanan
Maglisod pagsustinir sa ilang ginsakopan

Kay walay igong edukasyon gikuptan
Walay modawat kanila nga adunahan
Kinabag-an sa katilingban mga kabus
Mga panudlanan usab ang nag-antus

Kay gipangkawat sa edukadong kawatan
Anay ipaambit sa kabus nga katawhan
Adto sa bulsa sa mga walay puangod
Ang mga katawhan nag-antos napaod

Kung atong lantawon ang statistika
Sa Pilipinas ang kriminalidad misaka
Timaan nga naglisod ang katilingban
Kadaghanan walay trabahong kasudlan

Ang kinabag-ang duot sa komunidad
Mga kabus tabangan nga ipanghagad
Nga tarungon sa pagplano ang pamilya
Goberno ug Simbahan wala magkahiusa

Sa altenatibong pamaagi sa pagplano
Ang panahon nagdagan nga nagdamgo
Sa walay tarong paingnan nga solusyon
Katawhan basin mosangko sa rebolusyon

Ang kalambuan sa usa ka nasod
Ang paglig-on sa pamuo ipasunod
Ang kaangayan sa suweldohan
Mga katawhan ang mabulahan

Ang pag-edukar sa mga katawhan
Nga magtimbayayong kitang tanan
Wagtangon ang kurapsyon sa goberno
Aron magamit ang pundo sa pagsuweldo

Mag-unsa ang estratihiya sa kagamhanan
Kun dili mawala ang kabus sa katilingban
Ang usa ka suliran dili gayud masulbad
Bisan pa sulbaron sa matimatika paghubad

Thursday, April 28, 2011

Higala, Ania Ra Ko

Higala, Ania Ra Ko
By Genamos_US of Washington DC, USA

Lawom ang imong gihunahuna
Kasub-anan ang akong nakita
Mga mata mo adunay gitapigan
Nga may gipas-an nga suliran

Nasabtan ko ang imong gibati
Ang adlaw mo gisugat nga bati
Bisag wala mo ako gisulti-an
Sa kalisdanan mong gipas-an

Ania ra ko sa imong kiliran
Andam nga imong suginlan
Ang palad ko dili ikaw balibaran
Suginli ako aron ikaw matabangan

Sa gibati mo nga ikaw nag-inusara
Ayaw kalimot nga adunay kay higala
Higala, ania ra ko sa imong duol
Ayaw ikaulaw kung ikaw napandol

Ayaw pag-atras kung walay ikasukol
Sa kalisdanan nga padayon naghasol
Mag-ampo sa Dios aron magiyahan
Kon ang kinabuhi giduaw gihilabtan

Ania ra ko nga andam maminaw
Mga luha mo ipagawas ipahungaw
Ang abaga ko andam ipahulam
Sa mga bakho mong natilawan

Pahiran ko ang imong mga luha
Midagayday sa aping mibaha
Sa panyo kung puti binordahan
Nga siniprahan sa akong inahan

Kon man gani ikaw napakyas
Sa gugma nga milingkawas
Ayaw paglingi sa kagahapon
Pagtulun-an sa kinabuhi isipon

Wednesday, April 27, 2011

Kanako, Ikaw Lang Gihapon

Kanako, Ikaw Lang Gihapon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sa una ko ikaw nakita
Dughan ko may gisibya
Sa gugma nga gibalita
Ikaw ang akong himaya

Walay nausik nga adlaw
Pagbati ko wala maulaw
Ikaw ang nag-inusara
Ning dughan ko pamatia

Ang unang gakos ko kanimo
Dughan ko gianod sa paraiso
Gibati ko ang tumang kainit
Sa gugmang nikalit misiyagit

Pagkatam-is tagamtamon
Ang kinabuhi ko naulipon
Kanako, ikaw lang gihapon
Ang nagpitik ning kagabhion

Mga lagas man ang kadahunan
Ang gugma ko way kahumanan
Ikaw ang bugtong gipangandoy
Sa kinabuhi ko ang nag-asoy

Kon man gani adunay moabot
Mga pagsuway nga dili masabot
Pagasabton ko ikaw nga naglagot
Bisag ang dughan ko wa mahimoot

Kay gihugma ko ikaw akong gisaad
Saksi ang langit sa gugmang gihalad
Daghan pang mga tuig nga subayon
Bisag gihagwa ang atong kaminyoon

Tupad ning akong kiliran
Sa bukton ko ikaw habulan
Bugkoson ko ikaw ning gakos
Aron walay mudolut nga unos

Adlaw karon sa atong anibersaryo
Mapasalamaton kita sa Ginoo
Gibuligan ang atong kaminyoon
Sa kalipay ug abunansiya gihapon

Pangayoon ko ang imong halok
Kalawaton ko nga dili mamilok
Kay walay lain nga gipangayo sa langit
Ang gugma ta magpabilin lig-on mopilit

Monday, April 25, 2011

Adlawng Dominggo Sa Pagkabanhaw

Adlawng Dominggo Sa Pagkabanhaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sanag ang dagway sa kalangitan
Ug miduyog ang mga kabulakan
Kalanggaman nag-iyahay nanag-awit
Uban sa adlaw nga wala nagpa-iwit

Tingbukad nga gyud sa mga kabulakan
Ang palibot lunhaw ang mga kadahonan
Panagsa mobundak ang kusog nga uwan
Ang kabugnaw nga dili kakompyansahan

Adlawng Dominggo sa pagkabanhaw
Nisayo mig mata aron makapamahaw
Aron moadto sa simbahan mag-ampo
Nga dili halayo sa gipuy-an nga sityo

Ang balaan nga adlaw sa pagkabanhaw
Mga katawhan nga misugat ug nagsayaw
Ang himaya ug paglaum ang nasaksihan
Kay dakong buhi ang anak sa Dios Amahan

Gitubos ang kasal-anan sa tibook kalibutan
Kay gihigugma sa Dios ang mga katawhan
Ang paghinumdom sa maong pangilin
Ang pagbag-o sa kinabuhi nga naglimin

Biyaan ang mga hiwi nga kanhing batasan
Ug sundon ang mga balaod sa kahitas-an
Aron sa kaayohan ug hingpit nga kaluwasan
Ug magpadayon ang grasya nga matilawan

Kon mabuhat kini ang kinabuhi nga balaanon
Ang kalibutan puno sa kalipay ug mabulokon
Halayo sa alingogngog nga panagway karon
Ang tanang binuhat magpuyo nga malinawon

Wednesday, April 20, 2011

Unsa May Anaa Sa Halok

Unsa May Anaa Sa Halok
By Genamos_US of Washington DC, USA

Unsa man gayud anaa sa halok
Mga mata dili man mamilok
Mga ngabil dali ra man mopilit
Inubanan sa gakos nga pagkapiit

Mao kaha ni ang higayon sa himaya
Nga ang mga kasingkasing nagmaya
Ang katam-is sa halok maangkon
Mga pulong dili malitok isugilon

Sudyai ko kung unsa kining halok
Mga ginhawa daw mabugto na gilok
Ako siyang gisekreto og gipangutana
Ang iyang mga tubag pagkalawma

Unsay anaa sa imong mga damgo
Mga halok ba nga imong iregalo
Ayaw ihikaw kanako ang gugma
Kay ang halok ako nang gitagana

Pagkaanidot kung akong maangkon
Ang ngabil mo daw murag mamon
Pakalumoy ug humok tagamtamon
Ang katam-is sa halok dili palabyon

Ang hunahuna ko nagsalimoang
Ang tanghaga sa halok ako nalisang
Kay sa takna nga akong matilawan
Basin masubrahan ako magigkan

Daghan nagpagoryo goryo sa halok
Kung hisgutan nga gani magpanlad-ok
Si Inday magduko duko mapahiyomon
Kay gitutokan ni Dodong nga hilumon

Nahala kamo dinha nagtuontuon
Unsaon ang halok kung sud-ongon
Ang halok nagdala ug gugma hilabihan
Mahimo ba kining likayan ug kalimtan

Monday, April 18, 2011

Gisayaw Ko Siya

Gisayaw Ko Siya
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagkalawom ang kagabhion
Wala pa gidani sa katulogon
Ang among mga mata nagsiga
Nga nag-inusara kaming duha

Hinay ang sonata sa radyo
Walay tawag sa telepono
Mipahulay ming duha og sayo
Naghigda sa among kuwarto

Gipahinayan ang suga nagduka
Sa matag huni nga dili banha
Gipatukar ang paboritong kanta
Gibitad ko siya nga isayaw ka usa

Hinay ang among pagsayaw
Uban sa musika nga langyaw
Gibati ko ang kainit sa gakos
Among mga bukton gibalikos

Walay laing nagtikawtikaw
Ning kinabuhi nga naglakaw
Matag labyog sa among lawas
Gugma padayon wala mohupas

Walay lain binuhat ning kalibutan
Ang kalipay nga among gisawhan
Gianod ang among mga pagbati
Sa huni sa gugma nga pagkalami

Nagpasulabi ang hinay nga suga
Uban sa anino misayaw gihagwa
Human sa pagkahilum sa sonata
Miyukbo ako ug gihagkan ko siya

Gipalong ko ang radyo ug ang suga
Sa kakapoy nibalik mi sa paghigda
Ang buwan ug ang bituon nakakita
Sa sayaw nga dili puwedeng ibaligya

Monday, April 11, 2011

Banikanhon Nga Kagabhion

Banikanhon Nga Kagabhion
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang Kangitnit Nihabol Sa Bukid
Mga bituon sa langit nagpakilid
Gisalipdan sa tambok nga panganod
Misuroy ang lab-as nga hangin gianod

Nihupas ang bidlisiw sa adlaw
Ang bulaw nga siga nagkahanaw
Tunga ang buwan nga misilaw
Ang kahilum sa palibot miduaw

Sa tabok ang binawog nga lawom
Nagduka nga nag-akbo mipahiyom
Gilamat sa langit nga pakatulogon
Mga langgam sa kagabhion gawasnon

Mga tingog sa gangis misiaw
Miduyog ang timos nga latagaw
Simponiya sa banikanhong gabii
Kalinaw sa hunahuna ang mipuli

Gibati ko ang honghung sa katulogon
Uban sa pagkahilis sa akong panihapon
Gilatad ko ang banig kung katulgan
Mga panghuy-ab nga dili kalimbongan

Sa akong paghigda sa sawog kawayan
Ang kakapoy sa lawas akong natilawan
Ang humok nga unlan akong gitandayan
Dayon palong sa lamparilya nga karaan

Sunday, April 10, 2011

Ania Karon Ug Mopanaw Sa Ugma

Ania Karon Ug Mopanaw Sa Ugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Atol sa kangitngit sa akong dughan
Ang kahayag sa adlaw gihabulan
Gipangita ko ang idlas nga kalipay
Aron ang kasingkasing ko mahupay

Gidunol ko kaniya ang akong gibati
Aron masabtan kung ngano siya gipili
Gipaduol ko siya sa akong kasingkasing
Aron madungog ang gugmang nibagting

Gisalig ko kaniya ang tanan kung mga damgo
Aron tudloan kining dughan ko nga maka’amgo
Mga saad nga gikulit ko sa lawod ning dughan
Mga panumpa ug kalipay kanamo nasaksihan

Pero ang kalibutan matiawtiawon man kanako
Daw ang dughan niya gilamat nilupad may pako
Milakaw nikuyog sa laing mga bukton
Uban sa damgo ug saad natunaw naulipon

Wala ko masabti ang kinabuhi mabiaybiayon
Alang kaniya ang gibati ko ing-ana ka sayon
Kini ba gayud ang gitawag nga kinabuhi
Matilawan ang kalipay ug kasakit nga mini

Unsa namay nahabilin ning akong kinabuhi
Nga ang langit mitalikod kanako nagdumili
Sa tubag nga akong tugkaron ang kamatuoran
Ang kanhing gugma gisawhan nga gihalaran

Matag adlaw ako nag-ampo nga nag-laum
Nga kalimtan ko siya aron dughan mahilum
Mga tam-is nga handurawan kanako gitapigan
Ang handumanan sa kanhing gugma gisawhan

Kini ang kinabuhi kung gipuy-an
Gisawom ang lawod sa kaparutan
Nagun-ob sa hinanali nga kapalaran
Ang gugmang nahanaw nga mitaliwan

Kas-a misubang ang haring adlaw
Mga mata ko nakamata nga tin-aw
Gipukaw ko sa kamatuoran nga dawaton
Biyaan ang pait nga kagahapon kalawaton

Ang kinabuhi ko magpadayon sa paglakaw
Mga pagtulon-an ako nahinog dili nga hilaw
Sa nakat-unan kung mga kalisdanan sa gugma
Ang Dios naga-uban kanako sa akong pag-inusara

Saturday, April 9, 2011

Ihatag Ko Kanimo Ang Tanan

Ihatag Ko Kanimo Ang Tanan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gipanalipdan mo ako sa kaalaotan
Sa danggas mong hangop gitahan
Kanako gipaambit ang kinabuhi mo
Gitilawan ang gugmang lami naako

Ang mga tuig nga napakli milabay
Ang atong panag-uban nagdugay
Pangayoon ko unta ang kagawasan
Nga ihatag ko kanimo ang tanan

Ang akong kinabuhi ug kasingkasing
Nga ang gugmang gibati mokaringking
Balik dinhi kanako sa akong sabakan
Aron mamoklad pagbalik ang kabulakan

Gitudloan mo ang akong dughan
Sa gugmang gibati atong gihalaran
Ayaw kahibulong ang gugma ko moawas
Sa sobrang katam-is kini molingkawas

Ipasundayag ang tim-os mong gugma
Aron ang atong pagbati makaginhawa
Way lain binuhat ang makapanag-iya
Sa akong kalibutan ikaw ang tag-iya

Panumbalinga kining akong gitanyag
Kay mao kini ang nagdala og kahayag
Dili matagna ang kalibutan nga mausab
Nga padayon ang gugma ta sa pagdilaab

Busa ayaw usiki ang higayon mahanaw
Ang tiunay kung gibati dili salingkapaw
Hinumdumi ako sa imong mga damgo
Ang gugma kung gipadayag alang kanimo

Kon man gani ang gugma ko imong buhian
Bawnon ko ang maanindot tang handurawan
Bisag ang dughan ko nag-antos sa kaparutan
Ang kalibutan ko padayon nagtuyok nagauban

Friday, April 8, 2011

Ang Adlaw Sa Kabayanihon

Ang Adlaw Sa Kabayanihon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gibalik ko sa paglingi ang samin sa kagahapon
Mga paglantaw nga nakatulog aron kini pukawon
Sa mga gisugilon gikan sa mahal kung apohan
Niadtong dakong buhi pa siya ning kalibutan

Ang kaikag ko nga mahibal-an ang ilang naagian
Niadtong ikaduhang gubat sa kalibutan nasaksihan
Sa mga nanglabayng kasaysayan ako naaghat
Kung unsay kinabuhi nila kaniadto sa pakiggubat

Daghang mga sugilanon nga wala nahipatik
Gumikan nga wala na ang nag-asoy mibalik
Mga libro nga giabogan gikalimtan pagbasa
Sa mga suok nga gitapigan pagkadaghana

Nausab ang panagway sa pobreng nasod
Nga ang Pilipinas nadagma ug nasukamod
Kay gigukod sa langyawng nasod sa Hapon
Gisakop ang mga katawhan aron maulipon

Dili tiaw kadtong panahona nga miabot
Mga pag-antos ilang gibandana masabot
Gipas-an sa nasagmoyo nga mga katawhan
Ang kabangis sa kamatuoran nga nasugatan

Niadtong huwebes sa Abril 9,1942 nilabay
Ang lugar sa Bataan nahulog nga nagbitay
Linibong sundalong pinoy napukan nga mitahan
Kay gilayog sa mga armadong hapon nga kusgan

Gipamartsa sa 140 ka kilomentro nga dalan
Nga padulong sa kampo nga sila pagasilutan
Mga dugo, luha, kagutom ug singot naagian
Ang martsa sa kamatayon gitawag gisawhan

Daghang mga sundalo ang nakabsan sa dalan
Gipangbiyaan murag mga sagbot sa katilingban
Mga pangalan sa bayani nga gipangkalimtan
Gibuhis ang ilang kinabuhi alang sa kagawasan

Ang hilak nga milanog sa sabakan sa kasaysayan
Mga danguyngoy nahisulat nga murag gibiyaan
Ang ilang mga ngalan nahipatik sa mga lapida
Nga kanako sila ang nagdala sa tinood nga salida

Sila ang mga tinood nga bayani nga atong halaran
Kay sila ang nag-usab sa tunob sa atong kapalaran
Aron ang kinabuhi sa ugma damlag atong matilawan
Ang kaharuhay sa kinabuhi ug gawasnon sa kalibutan

Andam ba kitang mobarog mapagarbhon
Sa atong nasod nga naglisod paga-isipon
Mahalon ang nasod aron atong matabangan
Nga kanako gitalikdan ang gipanumpaan

Mga bayani ba kitang pagatawgon
Nga nakiggubat sa hagit sa kawad-on
Mga OFW, nagsakripisyo nga nanrabaho
Sa gawas sa nasod aron ang pamilya moasinso

Bisag halayo sa nasod nga ilang natawhan
Ang kasingkasing nila sa nasod naga-uban
Naglaum nga ang nasod buligan sa kahitas-an
Hikapon sa langit ang dughan sa mga kukhan

Ang pagkabayanihon alang kanako
Mao ang pagbuhat sa diosnong sugo
Nga mahinong tipik sa iyang kaugalingon
Nga way kahadlok sa pagbuhat nga sulondon

Sunday, April 3, 2011

Daghang Salamat

Daghang Salamat
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga pinili ug tinahod kung mga higala
Daghang salamat sa mensahing gipadala
Gipuno ninyo ang dughan ko sa kadasig
Inubanan sa inyong pag-ampo gisandig

Usag usa kaninyo adunay luna ning dughan
Bisag magkalagyo sa Facebook duol ang tanan
Mga gitagik kung mga balak akong gipasawhan
Ang matag hubit ninyong gipadala akong nasabtan

Espesyal kining adlawa sa akong kinabuhi
Ang adlawng natawhan sa langit ako gipili
Nadungagan man ang tuig sa akong pangidaron
Mga pagsulay ug kabulahanan ako mapasalamaton

Kaninyong tanan mga higala ko sa kahanginan
Dughan ko nalipay nga ako inyong nahinumduman
Ang mahigalaon kung gugma akong gipadangat
Uban sa mga tam-is kung pahiyum ug kidhat

Saturday, April 2, 2011

Mibalik Siya

Mibalik Siya
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kaniadto gitinguha ko ikaw
Sa gugma nga mitumaw
Pagbati walay makahulip
Mawad-an ko sa pangisip

Sa nanglabay nga panahon
Kalimtan ko ikaw palabihon
Sala ko nga ikaw bawion
Sa langit ako pakasad-on

Sakit pero akong tumanon
Aron ako magmalinawon
Hikalimtan ang nangagi
Nga maoy bugtong paagi

Ikaw nagtinguha kanako
Kon ngano dili ikaw maako
May hinigugma ka naman
Imo ba siyang biyaan?

Nahigugma ka man kaniya
Mga mata mo akong nabasa
Pagbati mo kaniya labaw
Sama sa pagsubang sa adlaw

Ampingi kanang pagbati
Aron dughan dili mapiti
Kanako ikaw akong gipasaylo
Nga sa laing gugma ikaw gihaylo

Nakaplagan ko na ang kalinaw
Sa imong gugma nga nahanaw
Karon mobalik ka sa akong kiliran
Sa tinood ikaw akong balibaran

Sa unsa pa may kapuslanan
Nga natapos naman ang tanan
Kay ang gugma ta nga nalawos
Ayaw isipa nga kini panimawos

Friday, April 1, 2011

Lolo Miguel Lajos

Lolo Miguel Lajos
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ni gradwar nga si Lolo Miguel
Sa giya ni Senyor San Miguel
Sa edad 78 anyos nipaso
Ang Lolo nga guwapo

Inspirasyon sa mga kabataan
Ang edukasyon maoy tutokan
Upat katuig nga naningkamot
Sa kalampusan siya nahimoot

Disiplina ang iyang bawon
Magtuon bisag kadlawon
Aron makasabot sa leksyon
Ang kinabuhi niya dili sayon

Sanag ang panagway ni Lolo
Nangandoy mahimong abogado
Aron makatabang sa gilupigan
Siya ang hawod sa lalawigan

Maayo kining panag-ingnan
Sa matag kinabuhi nga tanan
Makadasig sa atong panlantaw
Mga damgo matuman molutaw

Saludo ako ni Lolo Miguel
Ang edad dili ipasumangil
Nga gitapus niya ang kurso
Karong buwan sa Marso

Ang Kinaiyahan Sa Bag-ong Panahon

Ang Kinaiyahan Sa Bag-ong Panahon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nausab ang dagway sa kalibutan
Sa mga moderno nga kalihokan
Adunay mga kauswagan natilawan
Sa tingusbawan ang tawo nakalitan

Lahi ra gayud ang panahon kaniadto
Ang kinaiyahan gipangga sama sa santo
Walay aso nga makada-ot sa tawo
Mga industriya ang kinabuhi girespito

Nindot puy-an ang atong kalibutan
Nakalandrakas sa kinabuhi inuslan
Ang kinaiyahan mikuyog sa kinabuhi
Nga ang pagpangga maoy atong ibugti

Mga hiwi nga pamaagi batok sa kinaiyahan
Kinahanglan pakgangon sa mga katawhan
Aron dili makahatag og labad sa kalibutan
Nga gihatag sa tawo gikan sa kahitas-an

Kung ang tawo magpasagad sa iyang gibati
Mga makadaot nga teknolohiya unta idumili
Bisan pa kini makahatag og tabang sa tanan
Sama anang planta nukleyar kitay kuyawan

Kay kung kini mopalyar sa iyang estado
Ang kinaiyahan maoy dakong dilikado
Dakong katalagman ang umaabot sa tawo
Ang kinabuhi sa tawo dakong kining epekto

Gipang-opawan ang kabukiran nga paninduton
Sama sa mga subdibisyon nga pagatukoron
Gihiklin nalang ang kaayohan sa tanan
Unahon ang tingusbawan kaysa kalikopan

Ning nagkatigulang nga panahon
Ang kinaiyahan usab mabudhion
Dili masabtan ang iyang tulomanon
Gumikan sa tawo nga mabuluyagon

Mag-usab nga kitang tanan karon
Kay ang panahon dali rang sapoton
Aron sa ugma damlag mapahimoslan
Sa bag-ong henerasyon ang padulngan