Total Pageviews

Sunday, April 10, 2011

Ania Karon Ug Mopanaw Sa Ugma

Ania Karon Ug Mopanaw Sa Ugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Atol sa kangitngit sa akong dughan
Ang kahayag sa adlaw gihabulan
Gipangita ko ang idlas nga kalipay
Aron ang kasingkasing ko mahupay

Gidunol ko kaniya ang akong gibati
Aron masabtan kung ngano siya gipili
Gipaduol ko siya sa akong kasingkasing
Aron madungog ang gugmang nibagting

Gisalig ko kaniya ang tanan kung mga damgo
Aron tudloan kining dughan ko nga maka’amgo
Mga saad nga gikulit ko sa lawod ning dughan
Mga panumpa ug kalipay kanamo nasaksihan

Pero ang kalibutan matiawtiawon man kanako
Daw ang dughan niya gilamat nilupad may pako
Milakaw nikuyog sa laing mga bukton
Uban sa damgo ug saad natunaw naulipon

Wala ko masabti ang kinabuhi mabiaybiayon
Alang kaniya ang gibati ko ing-ana ka sayon
Kini ba gayud ang gitawag nga kinabuhi
Matilawan ang kalipay ug kasakit nga mini

Unsa namay nahabilin ning akong kinabuhi
Nga ang langit mitalikod kanako nagdumili
Sa tubag nga akong tugkaron ang kamatuoran
Ang kanhing gugma gisawhan nga gihalaran

Matag adlaw ako nag-ampo nga nag-laum
Nga kalimtan ko siya aron dughan mahilum
Mga tam-is nga handurawan kanako gitapigan
Ang handumanan sa kanhing gugma gisawhan

Kini ang kinabuhi kung gipuy-an
Gisawom ang lawod sa kaparutan
Nagun-ob sa hinanali nga kapalaran
Ang gugmang nahanaw nga mitaliwan

Kas-a misubang ang haring adlaw
Mga mata ko nakamata nga tin-aw
Gipukaw ko sa kamatuoran nga dawaton
Biyaan ang pait nga kagahapon kalawaton

Ang kinabuhi ko magpadayon sa paglakaw
Mga pagtulon-an ako nahinog dili nga hilaw
Sa nakat-unan kung mga kalisdanan sa gugma
Ang Dios naga-uban kanako sa akong pag-inusara

No comments:

Post a Comment