Total Pageviews

Sunday, April 3, 2011

Daghang Salamat

Daghang Salamat
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga pinili ug tinahod kung mga higala
Daghang salamat sa mensahing gipadala
Gipuno ninyo ang dughan ko sa kadasig
Inubanan sa inyong pag-ampo gisandig

Usag usa kaninyo adunay luna ning dughan
Bisag magkalagyo sa Facebook duol ang tanan
Mga gitagik kung mga balak akong gipasawhan
Ang matag hubit ninyong gipadala akong nasabtan

Espesyal kining adlawa sa akong kinabuhi
Ang adlawng natawhan sa langit ako gipili
Nadungagan man ang tuig sa akong pangidaron
Mga pagsulay ug kabulahanan ako mapasalamaton

Kaninyong tanan mga higala ko sa kahanginan
Dughan ko nalipay nga ako inyong nahinumduman
Ang mahigalaon kung gugma akong gipadangat
Uban sa mga tam-is kung pahiyum ug kidhat

No comments:

Post a Comment