Total Pageviews

Monday, April 25, 2011

Adlawng Dominggo Sa Pagkabanhaw

Adlawng Dominggo Sa Pagkabanhaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sanag ang dagway sa kalangitan
Ug miduyog ang mga kabulakan
Kalanggaman nag-iyahay nanag-awit
Uban sa adlaw nga wala nagpa-iwit

Tingbukad nga gyud sa mga kabulakan
Ang palibot lunhaw ang mga kadahonan
Panagsa mobundak ang kusog nga uwan
Ang kabugnaw nga dili kakompyansahan

Adlawng Dominggo sa pagkabanhaw
Nisayo mig mata aron makapamahaw
Aron moadto sa simbahan mag-ampo
Nga dili halayo sa gipuy-an nga sityo

Ang balaan nga adlaw sa pagkabanhaw
Mga katawhan nga misugat ug nagsayaw
Ang himaya ug paglaum ang nasaksihan
Kay dakong buhi ang anak sa Dios Amahan

Gitubos ang kasal-anan sa tibook kalibutan
Kay gihigugma sa Dios ang mga katawhan
Ang paghinumdom sa maong pangilin
Ang pagbag-o sa kinabuhi nga naglimin

Biyaan ang mga hiwi nga kanhing batasan
Ug sundon ang mga balaod sa kahitas-an
Aron sa kaayohan ug hingpit nga kaluwasan
Ug magpadayon ang grasya nga matilawan

Kon mabuhat kini ang kinabuhi nga balaanon
Ang kalibutan puno sa kalipay ug mabulokon
Halayo sa alingogngog nga panagway karon
Ang tanang binuhat magpuyo nga malinawon

No comments:

Post a Comment