Total Pageviews

Friday, April 8, 2011

Ang Adlaw Sa Kabayanihon

Ang Adlaw Sa Kabayanihon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gibalik ko sa paglingi ang samin sa kagahapon
Mga paglantaw nga nakatulog aron kini pukawon
Sa mga gisugilon gikan sa mahal kung apohan
Niadtong dakong buhi pa siya ning kalibutan

Ang kaikag ko nga mahibal-an ang ilang naagian
Niadtong ikaduhang gubat sa kalibutan nasaksihan
Sa mga nanglabayng kasaysayan ako naaghat
Kung unsay kinabuhi nila kaniadto sa pakiggubat

Daghang mga sugilanon nga wala nahipatik
Gumikan nga wala na ang nag-asoy mibalik
Mga libro nga giabogan gikalimtan pagbasa
Sa mga suok nga gitapigan pagkadaghana

Nausab ang panagway sa pobreng nasod
Nga ang Pilipinas nadagma ug nasukamod
Kay gigukod sa langyawng nasod sa Hapon
Gisakop ang mga katawhan aron maulipon

Dili tiaw kadtong panahona nga miabot
Mga pag-antos ilang gibandana masabot
Gipas-an sa nasagmoyo nga mga katawhan
Ang kabangis sa kamatuoran nga nasugatan

Niadtong huwebes sa Abril 9,1942 nilabay
Ang lugar sa Bataan nahulog nga nagbitay
Linibong sundalong pinoy napukan nga mitahan
Kay gilayog sa mga armadong hapon nga kusgan

Gipamartsa sa 140 ka kilomentro nga dalan
Nga padulong sa kampo nga sila pagasilutan
Mga dugo, luha, kagutom ug singot naagian
Ang martsa sa kamatayon gitawag gisawhan

Daghang mga sundalo ang nakabsan sa dalan
Gipangbiyaan murag mga sagbot sa katilingban
Mga pangalan sa bayani nga gipangkalimtan
Gibuhis ang ilang kinabuhi alang sa kagawasan

Ang hilak nga milanog sa sabakan sa kasaysayan
Mga danguyngoy nahisulat nga murag gibiyaan
Ang ilang mga ngalan nahipatik sa mga lapida
Nga kanako sila ang nagdala sa tinood nga salida

Sila ang mga tinood nga bayani nga atong halaran
Kay sila ang nag-usab sa tunob sa atong kapalaran
Aron ang kinabuhi sa ugma damlag atong matilawan
Ang kaharuhay sa kinabuhi ug gawasnon sa kalibutan

Andam ba kitang mobarog mapagarbhon
Sa atong nasod nga naglisod paga-isipon
Mahalon ang nasod aron atong matabangan
Nga kanako gitalikdan ang gipanumpaan

Mga bayani ba kitang pagatawgon
Nga nakiggubat sa hagit sa kawad-on
Mga OFW, nagsakripisyo nga nanrabaho
Sa gawas sa nasod aron ang pamilya moasinso

Bisag halayo sa nasod nga ilang natawhan
Ang kasingkasing nila sa nasod naga-uban
Naglaum nga ang nasod buligan sa kahitas-an
Hikapon sa langit ang dughan sa mga kukhan

Ang pagkabayanihon alang kanako
Mao ang pagbuhat sa diosnong sugo
Nga mahinong tipik sa iyang kaugalingon
Nga way kahadlok sa pagbuhat nga sulondon

No comments:

Post a Comment