Total Pageviews

Friday, April 1, 2011

Lolo Miguel Lajos

Lolo Miguel Lajos
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ni gradwar nga si Lolo Miguel
Sa giya ni Senyor San Miguel
Sa edad 78 anyos nipaso
Ang Lolo nga guwapo

Inspirasyon sa mga kabataan
Ang edukasyon maoy tutokan
Upat katuig nga naningkamot
Sa kalampusan siya nahimoot

Disiplina ang iyang bawon
Magtuon bisag kadlawon
Aron makasabot sa leksyon
Ang kinabuhi niya dili sayon

Sanag ang panagway ni Lolo
Nangandoy mahimong abogado
Aron makatabang sa gilupigan
Siya ang hawod sa lalawigan

Maayo kining panag-ingnan
Sa matag kinabuhi nga tanan
Makadasig sa atong panlantaw
Mga damgo matuman molutaw

Saludo ako ni Lolo Miguel
Ang edad dili ipasumangil
Nga gitapus niya ang kurso
Karong buwan sa Marso

No comments:

Post a Comment