Total Pageviews

Wednesday, October 20, 2010

Ang Paglaum sa akong mga Damgo

Ang Paglaum sa akong mga Damgo
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Kitang tanan adunay tagsa-tagsa ka mga damgo
Masayon man o lisod kab-oton ning atong kinabuhi
Adunay gyud kitay tumong ning atong pagpakabuhi
Nga padayon gihanduraw ning atong hunahuna nagkapuliki

Ang atong mga damgo sama sa usa ka bulawan
Nga dili puwede kini ibaligya sa laing handurawan
Mahinungdanon kining atong mga damgo sa atong panahon
Kay mao kini ang naghatag kanato ug kadasig sa naghulat nga paglaum

Sama sa kalangitan nga gikoloran sa mga asul nga panagway
Kay dinhi sa kalibutan nabuak ang tinuod kung pagbati
Nga kadtong mga nindot kung mga damgo gipangsalikway
Sa naghulat nga kalisdanan ug pagsulay

May igong panahon kining akong hunahuna sigun sa akong pagtoo
Kay ang gibati kung kinabuhi may igong ritmo sa sugilanon
Inubanan sa pagkisdum sa langit nga gipulbusan sa abohon nga mga panganod
Ug didto nahanaw ang mga damgo nga dugay ko nang gihawiran
Nibiya kay gikataw-an sa naglibog nga kapalaran

Ang kinabuhi kung gibati padayong sa pagkahinog
Ug ang matag huyatid sa bag-ong adlaw nga nagdala og dan-ag nagsaulog
Ang suga sa akong dughan nagpadayon sa iyang kahayag ug kahidlaw
Aron kab-oton kadtong nahisalaag nga mga panglantaw
Nga dugay kunang giplano nga gilaraw

Tingali kung sa oras nga hunongon ko ang pagsulat
Kining balak kung padayong nga naglurat
Basin ang tubag sa paglaum ko naghulat
Kay ang panaw sa akong mga pag-ampo
Nga ang kahayag sa akong ugma aron ako molambo

Karon, Ani-a naman ko sa adlaw sa pagpamalandong
Aron sukdon kadtong natuman tang mga damgo atong gilumpong
Uban sa pagpasalamat ngadto sa kamot sa Langit
Ug kadtong mga pakyas nga mga damgo nitidlum sa kahilum
Kay pagboot kadto sa atong mahal nga Makagagahum

Thursday, October 14, 2010

Ang Suwat ni Nanay

Ang Suwat ni Nanay
By Genamos_US of Washington DC, USA

Anak, kung maabot nagani ko sa takna sa akong pagkatigulang
Sabta intawon ko sa akong kaugalingon basi sa akong pangidaron
Nanghinaot ko nga taga-an mo ako og dako-dako nga pagsabot

Kung sa higayon nga ako maka buak og plato, baso
O kaha makayabo og sabaw sa talad sa atong pagpanga-on
Ayaw intawon ko kasab-i kay nagkahanap nga gyud ang akong panan-aw

Kahibalo ka Anak, kung magkatiguwang nga gani ang usa ka tawo
Luoran ug dali nga kaayo masakitan bisag sa mga pulong lamang
Ako nalang giduko akong ulo ug magpatulo sa akong mga luha
Sa higayon nga ikaw masuk-anon dinhi kanako

Dili ko gusto motubag sa akong panig
Kay basin masayop ang imong pagsabot dinhi kanako
Anak, kung naa ka may isulti kanako nga dili ko masabtan ang imong mga pulong
Ayaw kadali kasuko ug palihug ayaw intawon ko tawga og bungol
Kay nagkahinay nga ang akong kaugalingon sa pangdungog
Kung mahimo imong nalang isulat ang imong isulti aron unya akong basahon

Pasensiya nga anak kay tigulang nga gyud ko
Kay hinay-hinay nga gyud ning akong mga tuhod
Nga maglisod gani ko sa pagbarog
Nanghinahanglan ko sa imong ayuda
Aron imo kung agakon sa pagtindog sa insakto

Bisan nga gikapoy kana sa imong pagsilbi kanako
Hatagi lang ko gamay-gamay nga higayon ug pagsabot
Ug mangayo ko daan og dakong despensa
Sa imong nasugatan nga kalisod

Sama niadtong sa gamay pa ka nga nagsugod palang pagkat-on og lakaw
Diha ko permi sa imong kiliran nga nahimoot ug nagbantay kanimo
Nga dili ka matumba sa imong matag lakang
Mao sab unta anak kining akong hangyo kanimo
Nga dili ko nimo biyaan bisag sa akong katapusan yugto sa akong kinabuhi

Nahadlok ko anak nga mag-inusara nagpaabot sa takna sa akong pagpanaw
Nga walay koy masampit lain sa akong mga tugon
Pasinsiyahi lang gyud ko anak, kung mang galing
Magbalik balik nako og paglitok ang mga pulong
Murag plaka nga nagarasan sa iyang pagtukar

Paminawa lang gyud anak, aron imo kung masabtan
Ayaw lang ko kataw-i o kaha mapul-an sa pagpaminaw dinhi kanako
Anak, nahinumdum ka pa ba sa gamay ka pa?
Kanang naa kay gustong pangayo-on, imong ibalik-ibalik og sulti
Bahalag magkayuring nga ang imong mga sinulti-an
Dili mo ako lung-an sa paghangyo hangtod ihatag ko kanimo ang imong gusto
Kay dili ko kaako nga ikaw akong mabalibaran

Nahinumdom ka pa ba kadtong buhi pa si Tatay nimo
Nga abunda ang atong kinabuhi sa nagtubo pa mo
Kasagaran mauwahi siya pag-uli kay nangita pa og kaayohan
Aron ta makakaun sa insakto og makapalit sa atong gusto
Gimingaw nako sa imong Tatay, Anak.

Dugay-dugay nga gyud nga wala mi magkita
Bisan sa damgo lang, iya kung pakit-on sa iyang mga pahiyom
Tibook nga ang akong adlaw alang kaniya
Pero Anak, akong nalantawan nga dili naman siguro ko magdugay
Ning kalibutan ug maangkon kona ang akong buhing pangandoy
Nga magka-uban nasab mi ni Tatay nimo ngadto sa laing kalibutan
Ug ayaw kalimot kanamo sa pagdu-aw sa among lubnganan
Aron sa paghalad og buwak og kandila inubanan sa mga pag-ampo

Anak, pasinsiya nga dali nga kaayo ko sapoton
Panagsa nga dili ko nimo masabtan sa akong kaugalingon
Bunga siguro ni sa akong pagkatigulang
Siguro nakadungog ka nako nga magdanguyngoy sa kasakit
Sa akong kabukogan ug kalawasan nga akong gi-antos nga daan

Kung naa kay gamay panahon, Anak
Dalikyat unya diri sa pagdu-aw kanako
Aron imo kung panihumdoman sa mga nangaging panahon
Kadtong mga tam-is nga higayon nga buot handumon pag-usab
Ayaw kalimot, Anak. Sa kanunay ko ikaw gihandum ning akong dughan
Uban sa akong gugma ug pagsalig dinha kanimo

Gilaay nga gyud ko Anak nga nag-inusara ni ining balay
Sa kaniadto nga napuno sa hudyaka, katawa og kalipay
Karon, ang matag sook napuno sa kahilom ug kangitngit
Samtang naghulat ko sa adlaw nga mulabay

Anak, sa higayon nga dili nga gyud ko kasugakod sa akong gipamati
Ug naglubog nga ko sa banig naghangad nalang sa imong mga ayuda
Nanghinaot ko nga imo kung atimanon nga walay pagkalaay
Tutal, inihap naman ang akong mga adlaw ning kalibutan

Kung moabot nga gani ang adlaw sa akong paglakaw
Akong pangayo-on ang imong mga kamot
Aron maghatag kanako og kaisog sa pag-atubang
Sa naghulat nga kamatayon
Ayaw sabta Anak, nga nahi-ubos ko kanimo
O kaha naay gamayng gitapigan nga pagsaway

Ug Ako mapasalamaton dinha kanimo sa imong tanang kaayo
Kung ako nga gani maatubang si Bathala
Akong ihunghung kaniya ang imong ngalan
Magarbohon nga isugilon ang imong gibuhat
Ug Ako, masaligon nga iya sab nakita ang imong gugma
Nga tiunay ug walay mansa sa pagmahay

Ug sa katapusan Anak, pag-amping mong tanan
Ug ayaw kalimot sa pag-ampo sa kanunay ngadto sa manggiloy-ong langit
Ug ayaw sa pagkalimot sa pagpasalamat kanunay sa tanang mga kaayo,sa kalipay
Ug kasakit nga iyang gihatag dinhi ning atong kinabuhi sa matag adlaw
Ang iyang pagbo-ot maoy bugtong matuman kay Siya man ang kahibalo sa atong padulngan
Dinhi nalang kutob Anak, kay mapahulay nako