Total Pageviews

Saturday, July 30, 2011

Matag Butang Aduna Gayud Kitay Mahinumduman

Matag Butang Aduna Gayud Kitay Mahinumduman
By Genamos_US of Washington DC, USA

Adunay mga butang sa atong kinabuhi
Nga padayon misubay kanato nga buhi
Mga butang nga maghatag kanato'g kalipay
Sa atong dughan kanunayng makapahupay

Labi nga kadtong mga karaang sugilanon
Sa atong pagkabatan-on nindot pang isipon
Nga nagdala kanato og igong mga kadasig
Mga tuig nga nanglabay kanato moparayig

Mga kasing, dyulen, tabanog ug lastiko
Mga kalipay kaniadto nga dili ikabaylo
Mga kalingawan sa akong pagkabatan-on
Nagpahinondom sa nindot nga sugilanon

Sa pipila ka mga tuig ang milabay
Giduaw ko ang dapit ug ang balay
Eskuwelahan nga nausab ang panagway
Gumikan kay ang mga haligi gipang-anay

Bisan pa sa misugat nga mga kausaban
Lab-as pa kanako ang akong kabataan
Ang dakong acacia nga nagtindog pa gihapon
Nga maoy saksi ug gisulat ang mga sugilanon

Ang kaban nga gisudlan sa akong mga dulaan
Nagpabilin bag-o kanunay sa akong panumduman
Nangalisbo ang karaang hangin sa kahumot
Gianod ako sa mga talidhay dili ako makalimot

Mga karaang sinina ug karsones sa sook gipadaplin
Gipantapigan aron sa umaabot nga ugma magpabilin
Mga sukod ug gitas-on kanako nagdala og kahinaman
Kay ang matag butang aduna gayud kitay mahinumduman

Friday, July 29, 2011

Higugmaon Nato Ang Atong Pamilya

Higugmaon Nato Ang Atong Pamilya
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili maihap ang mga gubat nga milabay
Sa kasaysayan sa kalibutan nagkagidlay
Ang gubat sa kahayag batok sa kangitngit
Nagauban sa kinabuhi sa tawo daw mipilit

Kon gusto natong pagatun-an ang Diyos
Magsugod kita sa pamilya ni Kristo Hesus
Gimugna sa Diyos ang tawo sa iyang imahe
Kay ang iyang paghigugma kanato ang yawe

Akong gituhoan ang Diyos usa ka komunidad
May tulo ka mga personas nga kanato gihalad
Ang Amahan, Anak ug ang Espirito Santo
Basihan sa gitudlo sa Simbahan Katoliko

Niining nagkagubot ug sulikwaot nga kalibutan
Ang pamilya maoy usa ka haligi sa simbahan
Nga paga-ampingan ug dili kini pasipad-an
Aron ang tawo mahalikay sa mga kalisdanan

Nahibalo nga kita sa matag sulod sa pamilya
Ang amahan, inahan ug mga anak puno sa gugma
Usag usa kanila may igong mga tahas gitagana
Aron ang tanan magpuyo sa kalinaw ug maghiusa

Nindot ang panimalay nga puno sa kalipay
Mga suliran ug kalisdanan dali ra mopahulay
Ang gugma sa matag usa ang angayan ipanday
Mga pagdumot, kalagot ug kahiubos isalikway

Magbantay kita sa mga sinyalis sa mga kaaway
Kay ang pamilya andam gun-obon sa mga pagsulay
Ibutang ang Diyos nga maoy sentro sa panimalay
Kay Siya ang tinudban sa kusog ug kita molahotay

Thursday, July 28, 2011

Kay Gitubos Kami Sa Imong Gugma

Kay Gitubos Kami Sa Imong Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ikaw ang naghatag kanamo og dakong kaisog
Sa mga kalisdanan ug pagsulay kami mibarog
Mga kakulian sa kinabuhi padayon namimbasog
Sa hugot nga pagsalig kanimo dili kami matarog

Ang imong timgas nga gugma kanamo
Walay paglubad og padayon nagkadako
Murag dakong bul-og sa tubig didto sa suba
Nag-iling-iling misubay sa dagat midagsa

Ang imong panghimayad nga dugo
Nibanlas sa among mga sala gisugo
Among gibasulan ang tanang mga kasal-anan
Nga gilansang didto sa krus nga angay hikalimtan

Ang Imong dugo daw murag kadako sa suba
Amgid sa usa ka sagidlisan midagayday miguwa
Among gihuwad ang pagsimba dinha kanimo
Kay ikaw man ang Diyos nga andam mopasaylo

Among himaya ang kadaugan dinha sa imong krus
Nga gipukan ang among kaulaw ug mga pag-antos
Mag-unsa nalang ang kalibutan kun wala ang Diyos
Walay kalinaw makab-ot ug ang tanan walay pulos

Himayaon ko ikaw labaw sa tanan ning kalibutan
Ang imong ngalan akong gimahal ug giampingan
Magahari ikaw sa kanunay ning akong dughan
Aron ang hingpit nga kaluwasan kanako matilawan

Thursday, July 21, 2011

Paaboton Ko Ikaw Bisan Og Kanus-a

Paaboton Ko Ikaw Bisan Og Kanus-a
By Genamos_US of Washington DC, USA

Uban kanako sa akong kalibutan
Aron didto imo akong masabtan
Mga milagro kanunayng nagauban
Sa matag adlaw imong nasaksihan

Sulod ning akong kasingkasing karon
Ang gugma ko tiunay ug maalagaron
Ipabilin kanako ang imong pagtagad
Pagbati ko kanimo sa walay paglubad

Bukas kanimo ang akong kalibutan
Gitukod sa lawak ning akong dughan
Pagatuktoka ang pultahan sa gugma
Aron ikaw akong ablihan ug madala

Ang kalibutan ko daw usa ka paraiso
Mga luha sa kasakit wala nga didto
Mga makatagbaw nga kalipay ipasigarbo
Kay ang gugma nga tinood dili ikabaylo

Ang gugma mo dili ko pasipad-an
Sa kanunay akong paga-ampingan
Pangayoa ang yabi sa akong dughan
Aron mahatag ko kanimo ang tanan

Kung man gani ikaw nagduhaduha
Sa gugma ko kanimo nga gitagana
Molahotay bisag unsang panahona
Paaboton ko ikaw bisan og kanus-a

Wednesday, July 20, 2011

Ang Luha Sa Kamingaw

Ang Luha Sa Kamingaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkalaay ning sayong kabuntagon
Ang kamingaw sa palibot naulipon
Ang bidlisiw sa haring adlaw gipangita
Uban sa nagluyang panganod nagduka

Ang mga lunhawng dahon walay saba
Walay huyohoy sa hangin nga banha
Mga kalanggaman padayon nga nangita
Sa matag sanga nagtapontapon midagsa

Gipokaw ako sa tumang kamingaw
Duha kung mga anak ug asawa milakaw
Kay mibakasyon ug naglulinghayaw
Ug ako nahabilin sa karaang lagkaw

Matag adlaw ug gabii gipaabot ko sila
Gipangita ang ilang pahiyom ug katawa
Ang tingog sa kamingaw akong giagwanta
Inubanan sa maanindot nga mga sonata

Ang hunahuna ko padayon nagduwaduwa
Ang orasan padayon misulod ug miguwa
Matag gutlo nahitabo adunay gayud bili
Ang luha sa kamingaw nga ako gidani

Unya puhon sa adlaw sa ilang pag-abot
Gakson ko sila sa tumang pagkahimoot
Ipabati ko kanila ang akong paghangop
Nga dugay ko nang gitapigan gisagop

Sa pagpadayon ko sa pagsulat ning balak
Ang bidlisiw sa adlaw aginod sa pagsiak
Gibati ko ang tumang kamaya ug kalipay
Sa adlaw nga miabot na kanako mihupay

Tuesday, July 19, 2011

Ang Kinabuhi Dili PagaUsikan

Ang Kinabuhi Dili PagaUsikan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Niniing naglakaw nga kalibutan
Nakita ko ang maong kalainan
Mga balita sa radyo ug pahayagan
Kriminalidad nidagsa sa katilingban

Ang kinabuhi gilisodlisod sa kinaiyahan
Mga kastigo ug katalagman nabatyagan
Kung ngano kini ang atong nahiaguman
Mga dangoyngoy sa suok ang makaplagan

Mga suliran sa drugas sa kabatan-onan
Kon nganong dili man gayud mapugngan
Asa naman diay ang atong mga ginikanan
Mga anak kinahanglan nga mapahimangloan

Kon unsay sangpotan niining tanan
Katilingban ang mag-antos hidutlan
Ang simbahan maoy untay kadangpan
Sa mga nangasaag nga mga katawhan

Ang kalinaw ug giya sa balay magsugod
Ang tibook banay maghiusa ug motamod
Mga anak maminaw sa ginikanan motahod
Kay ang Diyos nagsugo nga mao ang balaod

Ang gugma maoy atong bugtong hinagiban
Sa pagsakbang sa kalisdanan ning kalibutan
Mga kapait ug kasakit sa dughan mapulihan
Kay ang gugma sa Diyos nga atong pagauslan

Ang bisyo sa drugas angay nga likayan
Kadaot sa kinabuhi ug hunahuna mouban
Relasyon sa Diyos ug katawhan magkabuang
Paglaum mitidlum gumikan kay nagsalimoang

Mga damgo mahanaw ngadto sa kaparutan
Kon pasagdan sa pagdailos ang kamatuoran
Ang paghinaot sa hingpit nga kanila talikdan
Ang pag-amgo sa gibuhat nga mga kasal-anan

Busa dili gayud usikan ang mga kahigayonan
Nga gihatag sa Diyos ang kinabuhi ampingan
Kon makita palang ang bangaw sa kalangitan
Ang kinabuhi nga inuslan nindot nga puy-an

Ang Damgo Sa Batan-ong Gugma

Ang Damgo Sa Batan-ong Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang mga adlaw kusog nilabay
Ang katahum maoy nag-agbay
Ang kasingkasing ko gikadena
Sa mga pakyas ug pagduhaduha

Kung damguhon ko ang kinabuhi
Matag buntag ug gabii akong suki
May naghulat nga bag-ong paglaum
Sa batan-on kung gugma nikisdum

Sa mga adlaw nga muabot
Ang kinabuhi ko masabot
Puno sa kalinaw ug mahinay
Sa mga pailob ako gisapnay

Nindot gayud ang kinabuhi
Kung may damgo kitang gipili
Antuson ta ang mga pagsulay
Aron ang damgo makalahutay

Kung linghod pa gani ang gugma
May mga kausaban nga masay-a
Kung may babag man ang pagkabatan-on
Gumikan kini sa likok nga dili hunahunaon

Uban sa paglabay ning mga adlaw
Ang batan-ong hunahuna molakaw
Kay mahimo siyang usa ka wais
Bisag ang iyang edad desisayis

Dili basihan ang pangidaron
Kung pagbati ang tugkaron
Sa gugma patas ang tanan
Walay gipinig ning kalibutan

Monday, July 18, 2011

Nganong Usa Ra Man Ang Atong Kasingkasing?

Nganong Usa Ra Man Ang Atong Kasingkasing?
By Genamos_US of Washington DC, USA

Murag dili lang tu dugay
Ang panahon nga milabay
Ang kinabuhi ko nagkumbitay
Nga giduaw sa mga pagsuway

Adunay akoy kanhing hinigugma
Nga silang duha akong gihigugma
Pareho nga niabot sa akong kinabuhi
Ang dughan ko gilabdan nagkapuliki

Nausab ang panagway sa akong kinabuhi
Sa kalibog ang dughan ko duha ang napili
Kung ngano usa ra man akong kasingkasing
Nga duha man ang gitugyanan ko sa singsing

Dili man sad puwede nga tungaon
Aron ang kasingkasing ko pikason
Gipangutana ko ang akong kaugalingon
Kun unsay tukma ug angay nga solusyon

Nganong usa ra man ang atong kasingkasing?
Duha ka kalibutan nagtuyok murag kasing
Maayo unta kung duha ang mobagting
Aron madungog ang gugmang mikaringking

Dili unta ko maglibog sa pagpili
Nga kanila wala ako nagdumili
Mga sitwasyon nga angay likayan
Ang kalinaw unta ang mabatyagan

Kadaghanan kanila nagkanayon
Ang akong suliran dili masayon
Ang gibuhat ko nga dili makaangayon
Nga ang sayop wala unta gipadayon

Salaud ba diay kung duha ang gugma
Mga pagmahay nga kanako nakahigmata
Nga ang paghukom sa duha ka mga gugma
Walay pilion aron patas ang gugmang buta

Sunday, July 17, 2011

Ang Tingog Sa Gugma

Ang Tingog Sa Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Adunay nagauban kanako nga tingog
Sa kanunay nagtudlo kanako mobarog
Kon ikaw magpaduol imong madungog
Ilawom ning dughan nga perting kakusog

Ang mga subsob nga tingog imong mailhan
Sa mga naghigugmaay dili gyud kapulihan
Ang tinuod nga pagbati dili mabalibaran
Kon ilang masuta ang gugmang hilabihan

Mao kadto ang tingog sa nalipay nga dughan
Imong nadungog kon ikaw akong makit-an
Matin-aw ang iyang tingog dili kabintahaan
Nga nag-awit ilawom ning akong dughan

Kuhaa kining nalipay kung kasingkasing
Ug Itanom aron ang gugma ta mosalingsing
Higugmaon ko ikaw matag adlaw ug gabii
Aron ang mga kabalaka mo akong mapildi

Giusab nimo ang akong kinabuhi nilabay
Mga pagsalig mo kanako ang makahupay
Gipuno nimo ang akong kalag sa mga awit
Mga huni sa gugma nga kanato gidalit

Sa imong mga bukton ako magpauraray
Kay dinha kanimo akong nakita ang kalipay
Dili mahubit ang gugma kung dalisay
Ikaw ang naghatag kusog ning kabudlay

Karon kay natibook na ang akong kinabuhi
Kay nakaplagan ko na ang tiunay nga pagbati
Nga kanimo ko igasa kining gugmang gipili
Kay ikaw man ang akong langit akong pinili

Saturday, July 16, 2011

Si Lolo Karpo, Ako Ug Ang Kahaponon

Si Lolo Karpo, Ako Ug Ang Kahaponon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nakita ko si Lolo Karpo naglingkod
Didto sa gawas uban sa iyang sungkod
Kay iyang gipahulay ang iyang likod
Uban sa iyang nagngolngol nga tuhod

Nalingaw siya naglantaw sa mga bata
Sa dili halayo malipayon nagduwaduwa
Ilawom sa naglagiting nga haring adlaw
Mga nagduka nga panganod mitalaw

Iyang giablihan ang karaan niyang radyo
Kay ang tingog pagkatin-awa siya gihaylo
Gipangita niya ang mga karaang sonata
Aron sa iyang pagtagpilaw mouban kaniya

Ang huyohoy sa hangin inanay miduaw
Gihabulan sa kakapoy ang tiguwang siaw
Giganoy sa mga damgo nga siya nahinanok
Mga bata nahilum sa iyang unang paghagok

Gibati ko usab ang kakapoy ug kaduka
Nga nagsud-ong ni Lolo Karpo nagmika
Gitulod ang akong mga mata sa pagpahulay
Uban sa panghuy-ab nga puno sa mga kalaay

Midalikyat ko sa paghigda sa dakong lantay
Nagpaminaw sa kamingaw sa palibot inanay
Ang bukton ko nga gitabon sa akong dagway
Aron ang hunahuna ko sa kahilum mopahulay

Friday, July 15, 2011

Gugmang Nahilaw

Gugmang Nahilaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nakasugat ko ikaw sa dalan
Nga adunay laing gikauban
Sanag ang mga panagway
Mga kamot nga nagkuptanay

Siya siguro ang imong bag-o
Nga kanako imong gihalili mo
Nalipay ako nga ikaw malipayon
Ang gugma ko sa lain gipadayon

Giduol ko ikaw nga akong gitimbaya
Gianod ako sa kanhiay tang gugma
Nibalik ang mga tam-is nga panahon
Sa mga pagbati nga kita naulipon

Karon kay ang atong gugma nahanaw
Sa kahitaboan ang dughan ta milakaw
Ngano man ako sa gihapon gisakitan?
Nga gitapos naman nato ang tanan

Sa akong pagtimbaya ikaw nakalitan
Nga atong mga mata daw nasud-ipan
Kon man gani ikaw gipangutana
Sa imong bag-o nga hinigugma

Ayaw isugid ang tinood nga nangagi
Kay basin siya nga kanako mangigi
Suginli nga ako usa ka kanhing higala
Aron siya dili gayud kanako magduda

Higala ko sa imong paglakaw
Gibati ko ang tumang kamingaw
Mga luha nga miagas mibanaw
Sa kanhing gugma tang nahilaw

Thursday, July 14, 2011

Ang Manok Kung Balaw

Ang Manok Kung Balaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sa pagsiak ning sayong kabuntagon
Miabot ang tingog niyang talagsaon
Sa kanunay siya ang mopukaw kanako
Samtang sa lantay naghigda nagtikoko

Ang mga pako niya gikapakapa
Ubanan sa tingog perting sipaa
Mao kini ang manok kung balaw
Sa sabungan dili gayud motalaw

Sa halayo daw usa ka talisayon
Ang kolor may pagkapughawon
Puti ang iyang mga tiil ug sungo
Mga sugarol gipangita gidamgo

Mobatog ni siya sa dakong bato
Mubarog murag usa ka sundalo
Igmat kaayo og mga mata
Kon isabong lisod malukapa

Sinaw kaayo og mga balhibo
Sa matag adlaw gihapyod ko
Ang nawong niya murag macopa
Kay mestiso lagi kuno ni siya

Maayo kuno ni siya’g isabong
Kun ang adlaw nagpadulong
Kay suwaw kuno siya tan-awon
Ang balhibo niya nga talagsaon

Dili kini ang manok ni San Pedro
Kay ogis man lagi to’g balahibo
Apan kung kini siya moaway
Inilog permi sa tanang tigbakay

Tuesday, July 12, 2011

Ang Pagsabot, Pagpasaylo Ug Paghigugma


Ang Pagsabot, Pagpasaylo Ug Paghigugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang atong minahal nga nasod nasamdan
Sa mga kontrabersiya nga gidangatan
Ang simbahan Katoliko nga nagbangutan
sa nalambigit nga kauwaw ug kalisdanan

Gidawat sa mga kadagkoan sa simbahan
Ang kaakohan sa mga law-ayng binuhatan
Sama sa sugal nga gikagubtan sa katawhan
Nga adunay moralidad nga sangpotanan

Ang ilang mga kaubanan sa simbahan
Nga mituo nga insosente silang tanan
Kay kining tanan nga tabang sa estado
Gikan sa panudlanan sa sugal naglagobo

Ang mga Obispo ug kaparian gipatawag
Mga opinyon sa publiko nagkatigulaag
Alang kanila usa lamang ka gasa gisaad
Sa mensahing gisulat og sila manimpalad

Dakong tabang kadtong mga sakyanan
Kay gamiton lagi sa ilang dakbayan
Mga kabus ang matabangan ug maserbisyonan
Bisag sa pinakasook nga dapit ilang suroyan

Apan kini namansahan sa mga pangagpas
Nga ang simbahan nag-apil apil gidimalas
Mga obispo ug kaparian nga nadakin-as
Sa mga balita sa media nga dili kuno patas

Angay natong masayran ug mahinumduman
Ang mga sugo ni Kristo Hesus ang ipatuman
Nga pagatabangan kadtong nanginahanglan
Sa walay gipinig ug utlanan ang pagtabang

Nagsubo ang mga katawhan nga sumosunod
Sa Simbahan Katoliko nga ilang gitahod
Nga ginadili ang pagdawat og hinabang
Gikan sa singot sa sugal ug mga kabuang

Busa kining hitabo hatagan og panag-ingnan
Makuhaan nato og pagtulon-an sa kadaghanan
Ang pagpasaylo kanila nga atong unongan
Aron ang paghigugma sa Diyos atong pagabaslan

Monday, July 11, 2011

Ang Buaya Nga Dakog Tiyan

Ang Buaya Nga Dakog Tiyan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Buaya gipangita sa Palawan
Perting taasa kitay kuyawan
Ngipon murag gabas likayan
Kon gutomon alibwag ang tanan

Gidungog nga daghan nang napaakan
Gumikan kay lumolupyo gikuntrahan
Karon kay ang buaya nadakpan naman
Nanghinaot nga adunay panag-ingnan

Kay dilikado kini kung yamayama-an
Kon maligo ta basin kita matripingan
Mga kabanay basin sila makuratan
Sa panghitabo nga dili kalikayan

Sagdi lang tong buaya sa karsada
Nagpuyo sa prosento nga dako-a
Kay permi man to kabusog nga buaya
Nga kusog manakop perting salbahisa

Busa likayi kanang buaya dakog tiyan
Kay magngisi permi kon kamo madakpan
Sigurado nga kamo makuwartahan
Kon dili ninyo siya mabantayan

Wednesday, July 6, 2011

Ang Sakyanan SAFARI Alang SA PARI

Ang Sakyanan SAFARI Alang SA PARI
By Genamos_US of Washington DC, USA

Giduaw nasad ang atong nagluyang nasod
Sa mga pagsulay ug hagit kita nasad napaud
Midako ug misulbong ang mga sugilanon
Nga sa dugay karon nangalisbo tukionon

Nakuykoyan ang mga buluwanong gasa
Nangayagyag og nahibos gipasa-pasa
Mga obisbo ug kaparian nga nangharana
Sa mga sakyanan nga 4x4 ang gitagana

Mga sakyanan nga adunay gamayng bugti
Ang pagsuporta sa simbahan ang isukli
Aron patabunan ang mga buhat nga hiwi
Ngadto kang Gloria ang goberno malahi

Ang nasud kuno walay igong kuwarta
Kay ang goberno kuno nag-agwanta
Kay bati ang kinatibuk-an nga ekonomiya
Ang tanan naapektuhan nga dili malingla

Mga milyones ang kantidad sa sakyanan
Giapod-apod gikan sa atong panudlanan
Mga kabus nga katawhan ang nag-antos
Sa kawad-on naghilak sa dakong gastos

Mga suliran sa panglawas ug edukasyon
Pun-an pa sa mga kalamidad ug korapsyon
Maglabad ang atong ulo kung unsay unahon
Mga importante ang tanan nga hunahunaon

Mag-unsa nalang ang mga timawa naulipon
Sa mga hiwi nga pamalaud ilang sagopon
Karon gi-anam anam naman sa pagpanilhig
Ang mga sagbot ug kahiwian nga naglawig

Ato kining pugngan ang mga kahiwian
Kay atong tuyo ang nasod matabangan
Kalambuan, kauswagan ug kabulohanan
Aron sa ugma gilantaw nga matilawan

Maayo ang tumong sa katoliko nga simhahan
Ang pagtabang ug pagpalambo sa katawhan
Sa esperitohanong giya mahimong adunahan
Ang tanan giaghat sa pagsubay sa kamatuoran

Ang pagpuyo sa matarong maoy atong batunan
Kay kon palabihon nato ang kuwarta ug kadaotan
Ang mga kasingkasing nahimulag na sa pagtuo
Napuno sa kaguol nga wala kanila ang Ginoo

Busa hatagan nato og gamay nga pagsabot
Mga Obispo ug kaparian isalikway ang kalagot
Humokon ang matag kasingkasing nga gahi
Kay ang sakyanan SAFARI alang SA PARI

Sunday, July 3, 2011

Kanus-a Ikaw Akong Maako

Kanus-a Ikaw Akong Maako
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mao kini ang gugma
Nga gitapigan ko sa una
Ang mga tuig nga milabay
Gibati ko kini sa kanunay

Unang tuig ko sa pagkat-on
Misamok sa akong kaugalingon
Mga luha nga akong giluom
Gumikan sa gugmang gilaum

Apan wala nimo panumbalinga
Kining dughan ko nga natingala
Ang pagbati mo usa lang ako kahigala
Natugkad ko ang gugma wala madala

Ikaw ang tanan kung gipangandoy
Matag adlaw gugma ko ang giasoy
Walay sipyat nga adlaw ikaw gipangita
Sa kasingkasing ko nga wala mahiluna

Gipadayag ko na kanimo ang karinyo
Aron makita mo nga ako nakagusto
Luhoi kining akong tinood nga pagbati
Bisag gamay aron imong akong masinati

Ilawom sa nagkaupos nga kagabhion
Ikaw ang unod sa akong hunahuna midayon
Ang imahe mo nga sa damgo ako giubanan
Wala makawang ang gabii akong gisawhan

Apan usa lamang kini ka damgo
Nahanaw sa pagmata murag aso
Ang kamingaw ko sa dughan midako
Kung kanus-a ikaw akong maako

Saturday, July 2, 2011

Midagayday Nga Mga Luha

Midagayday Nga Mga Luha
By Genamos_US of Washingtong DC, USA

Usa ka gabii nga wala koy tulog
Sa mga panghitabo naghinuklog
Mga pulong unta akong tul-iron
Aron masabtan mo akong isugilon

Wala gayud nimo makita ang tinuod
Nga ang kasingkasing ko gipamatuod
Malisod sa akong dughan ang pagsabot
Kun man gani kasingkasing mo gisapot

Dili ba puwede kini nga atong estoryahon
Sama sa gibuhat nato kanunay sa kagahapon
Nahinumdom ka pa ba sa atong mga plano
Nga ang atong ugma napuno sa mga damgo

Gipangita ko ang mga tukma nga dalan
Aron ang gugma ta mabuhi imong laoman
Karon kay imo naman akong gitalikdan
Ang kasingkasing ko sama nga gilonupan

Pinalangga, kon imo man akong biyaan
Mag-unsa nalang ang akong kalibutan
Wala nga koy makitang kahayag sa ugma
Kay ang gugma ta napukan ug nahidagma

Ang kagahapon ug ang pahanon ang mag-uban
Mga katawa ug pahiyum nangluod gitakluban
Ang kasub-anan ug kasakit ang nag-ambahan
Kay ang akong kinabuhi wala nay kapuslanan

Ang bugtong lintonganay niining tanan
Ang gugma mo mihupas nga midagan
Wala nga koy mahimo sa imong pagbiya
Gawas lamang sa midagayday nga mga luha