Total Pageviews

Tuesday, July 12, 2011

Ang Pagsabot, Pagpasaylo Ug Paghigugma


Ang Pagsabot, Pagpasaylo Ug Paghigugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang atong minahal nga nasod nasamdan
Sa mga kontrabersiya nga gidangatan
Ang simbahan Katoliko nga nagbangutan
sa nalambigit nga kauwaw ug kalisdanan

Gidawat sa mga kadagkoan sa simbahan
Ang kaakohan sa mga law-ayng binuhatan
Sama sa sugal nga gikagubtan sa katawhan
Nga adunay moralidad nga sangpotanan

Ang ilang mga kaubanan sa simbahan
Nga mituo nga insosente silang tanan
Kay kining tanan nga tabang sa estado
Gikan sa panudlanan sa sugal naglagobo

Ang mga Obispo ug kaparian gipatawag
Mga opinyon sa publiko nagkatigulaag
Alang kanila usa lamang ka gasa gisaad
Sa mensahing gisulat og sila manimpalad

Dakong tabang kadtong mga sakyanan
Kay gamiton lagi sa ilang dakbayan
Mga kabus ang matabangan ug maserbisyonan
Bisag sa pinakasook nga dapit ilang suroyan

Apan kini namansahan sa mga pangagpas
Nga ang simbahan nag-apil apil gidimalas
Mga obispo ug kaparian nga nadakin-as
Sa mga balita sa media nga dili kuno patas

Angay natong masayran ug mahinumduman
Ang mga sugo ni Kristo Hesus ang ipatuman
Nga pagatabangan kadtong nanginahanglan
Sa walay gipinig ug utlanan ang pagtabang

Nagsubo ang mga katawhan nga sumosunod
Sa Simbahan Katoliko nga ilang gitahod
Nga ginadili ang pagdawat og hinabang
Gikan sa singot sa sugal ug mga kabuang

Busa kining hitabo hatagan og panag-ingnan
Makuhaan nato og pagtulon-an sa kadaghanan
Ang pagpasaylo kanila nga atong unongan
Aron ang paghigugma sa Diyos atong pagabaslan

No comments:

Post a Comment