Total Pageviews

Wednesday, July 6, 2011

Ang Sakyanan SAFARI Alang SA PARI

Ang Sakyanan SAFARI Alang SA PARI
By Genamos_US of Washington DC, USA

Giduaw nasad ang atong nagluyang nasod
Sa mga pagsulay ug hagit kita nasad napaud
Midako ug misulbong ang mga sugilanon
Nga sa dugay karon nangalisbo tukionon

Nakuykoyan ang mga buluwanong gasa
Nangayagyag og nahibos gipasa-pasa
Mga obisbo ug kaparian nga nangharana
Sa mga sakyanan nga 4x4 ang gitagana

Mga sakyanan nga adunay gamayng bugti
Ang pagsuporta sa simbahan ang isukli
Aron patabunan ang mga buhat nga hiwi
Ngadto kang Gloria ang goberno malahi

Ang nasud kuno walay igong kuwarta
Kay ang goberno kuno nag-agwanta
Kay bati ang kinatibuk-an nga ekonomiya
Ang tanan naapektuhan nga dili malingla

Mga milyones ang kantidad sa sakyanan
Giapod-apod gikan sa atong panudlanan
Mga kabus nga katawhan ang nag-antos
Sa kawad-on naghilak sa dakong gastos

Mga suliran sa panglawas ug edukasyon
Pun-an pa sa mga kalamidad ug korapsyon
Maglabad ang atong ulo kung unsay unahon
Mga importante ang tanan nga hunahunaon

Mag-unsa nalang ang mga timawa naulipon
Sa mga hiwi nga pamalaud ilang sagopon
Karon gi-anam anam naman sa pagpanilhig
Ang mga sagbot ug kahiwian nga naglawig

Ato kining pugngan ang mga kahiwian
Kay atong tuyo ang nasod matabangan
Kalambuan, kauswagan ug kabulohanan
Aron sa ugma gilantaw nga matilawan

Maayo ang tumong sa katoliko nga simhahan
Ang pagtabang ug pagpalambo sa katawhan
Sa esperitohanong giya mahimong adunahan
Ang tanan giaghat sa pagsubay sa kamatuoran

Ang pagpuyo sa matarong maoy atong batunan
Kay kon palabihon nato ang kuwarta ug kadaotan
Ang mga kasingkasing nahimulag na sa pagtuo
Napuno sa kaguol nga wala kanila ang Ginoo

Busa hatagan nato og gamay nga pagsabot
Mga Obispo ug kaparian isalikway ang kalagot
Humokon ang matag kasingkasing nga gahi
Kay ang sakyanan SAFARI alang SA PARI

No comments:

Post a Comment