Total Pageviews

Saturday, July 2, 2011

Midagayday Nga Mga Luha

Midagayday Nga Mga Luha
By Genamos_US of Washingtong DC, USA

Usa ka gabii nga wala koy tulog
Sa mga panghitabo naghinuklog
Mga pulong unta akong tul-iron
Aron masabtan mo akong isugilon

Wala gayud nimo makita ang tinuod
Nga ang kasingkasing ko gipamatuod
Malisod sa akong dughan ang pagsabot
Kun man gani kasingkasing mo gisapot

Dili ba puwede kini nga atong estoryahon
Sama sa gibuhat nato kanunay sa kagahapon
Nahinumdom ka pa ba sa atong mga plano
Nga ang atong ugma napuno sa mga damgo

Gipangita ko ang mga tukma nga dalan
Aron ang gugma ta mabuhi imong laoman
Karon kay imo naman akong gitalikdan
Ang kasingkasing ko sama nga gilonupan

Pinalangga, kon imo man akong biyaan
Mag-unsa nalang ang akong kalibutan
Wala nga koy makitang kahayag sa ugma
Kay ang gugma ta napukan ug nahidagma

Ang kagahapon ug ang pahanon ang mag-uban
Mga katawa ug pahiyum nangluod gitakluban
Ang kasub-anan ug kasakit ang nag-ambahan
Kay ang akong kinabuhi wala nay kapuslanan

Ang bugtong lintonganay niining tanan
Ang gugma mo mihupas nga midagan
Wala nga koy mahimo sa imong pagbiya
Gawas lamang sa midagayday nga mga luha

No comments:

Post a Comment