Total Pageviews

Tuesday, July 19, 2011

Ang Kinabuhi Dili PagaUsikan

Ang Kinabuhi Dili PagaUsikan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Niniing naglakaw nga kalibutan
Nakita ko ang maong kalainan
Mga balita sa radyo ug pahayagan
Kriminalidad nidagsa sa katilingban

Ang kinabuhi gilisodlisod sa kinaiyahan
Mga kastigo ug katalagman nabatyagan
Kung ngano kini ang atong nahiaguman
Mga dangoyngoy sa suok ang makaplagan

Mga suliran sa drugas sa kabatan-onan
Kon nganong dili man gayud mapugngan
Asa naman diay ang atong mga ginikanan
Mga anak kinahanglan nga mapahimangloan

Kon unsay sangpotan niining tanan
Katilingban ang mag-antos hidutlan
Ang simbahan maoy untay kadangpan
Sa mga nangasaag nga mga katawhan

Ang kalinaw ug giya sa balay magsugod
Ang tibook banay maghiusa ug motamod
Mga anak maminaw sa ginikanan motahod
Kay ang Diyos nagsugo nga mao ang balaod

Ang gugma maoy atong bugtong hinagiban
Sa pagsakbang sa kalisdanan ning kalibutan
Mga kapait ug kasakit sa dughan mapulihan
Kay ang gugma sa Diyos nga atong pagauslan

Ang bisyo sa drugas angay nga likayan
Kadaot sa kinabuhi ug hunahuna mouban
Relasyon sa Diyos ug katawhan magkabuang
Paglaum mitidlum gumikan kay nagsalimoang

Mga damgo mahanaw ngadto sa kaparutan
Kon pasagdan sa pagdailos ang kamatuoran
Ang paghinaot sa hingpit nga kanila talikdan
Ang pag-amgo sa gibuhat nga mga kasal-anan

Busa dili gayud usikan ang mga kahigayonan
Nga gihatag sa Diyos ang kinabuhi ampingan
Kon makita palang ang bangaw sa kalangitan
Ang kinabuhi nga inuslan nindot nga puy-an

No comments:

Post a Comment