Total Pageviews

Tuesday, September 18, 2012

Katilingban Magpakabana Sa Nasod

Katilingban Magpakabana Sa Nasod
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagpaminaw ako sa panghitabo sa atoa
Mga krimen ug abuso pagkadaghana
Labi na ang naghimo mga otoridad sila
Mga kapulisan nalambigit pagkakuyawa

Ang uban nagpabadlong pagamalditoha
Ang imahe sa kapulisan namansahan na
Nalambigit sa mga krimen pagkasipata
Mga katawhan nag-antos ug pagkalooya

Lahi nga gayud ang panahon karon
Ang kinabuhi dako pang subangonon
Walay kasigurohan ang atong seguridad
Kay giduwaduwaan kini sa mga otoridad

Dako kining hagit sa matag usa kanato
Kay makabalda kini sa atong paglambo
Ang pagtimbayayong ug pagpakabana
Sa atong katilingban ug kita magbanha

Dili malimod nga dili sayon kini buhaton
Kay ang mga katawhan walay proteksyon
Ang kahadlok sa kinabuhi sila pagahasion
Ang katuyoan nato ang nasod palamboon

Gamiton nato ang atong gitagoan na kaisog
Magkahiusa sa tumong ug kita malimbasog
Aron ang tingog sa katawhan adunay kusog
Kay ato kining responsibilidad na ipadungog

Ipangsumbong ang mga korap na opisyal
Sa goberno o pribado walay kini espisyal
Kay mao kini ang tinood na pag-alagad 
Sa katawhan ug nasod ato kining ihalad

Sama sa ubang nasod nga kaniadto nahiagom
Ang kalisod ug korapsyon sa goberno gihilom
Karon panahon na sa pagpanudya ug hunongon
Ang mga hiwi nga batasan kinahanglan tarungon

Friday, September 14, 2012

Sayaw Na Gangnam Style

Sayaw Na Gangnam Style
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagkatawa ako nagtan-aw sa bidyo
Sa usa kasikat nga rapper na asyano
Ang iyang kanta nga simpli ra kaayo
Apan daghan gayud ang nakagusto

Gihingalan nila ang sikat na sayaw
Gangnam Style nga daghan nalingaw
Makawala sa mga kalaay ug kamingaw
Mag-iniktin sama sa kabayo nga naglakaw

Bisag ang kanta dili ko gayud masabtan
Apan makadasig ang tonada na hilabihan
Akong gisulayan ang pagsayaw ganiha
Sa sinugdanan ang estiping pagkalisora

Apan sa tanto nakong diniyos nga praktis
Bisag ang mga tiil nagkasapid nag-ikis-ikis
Kalingawan nga nagdala og benipisyo
Kay ang sayaw matawag og ehersisyo

Adunay mga estiping nga murag naglatigo
Mag-ambak-ambak murag kabayo nagdamgo
Nagtingsi gasayaw uban ang kanta mga amigo
Gitun-an pag-ayo ang sayaw aron maperpekto

Sulayi usab ninyo ang sayaw na uso karon
Way ginipig bisag unsa pay atong pangidaron
Bahalag ang mga singot nga magtabisay
Bisan ang mga bukton ug batiis manglaylay

Ang kakapoy dili nalang hunahunaon
Kay makapalagsik sa lawas kung tukion
Bahalag ang mga ilong manglisngag
Bisan pa ang mga buhok mangalkag

Magpadayon kita sa pagsayaw
Wagtangon ang mga kaulaw
Kay ang Gangnam Style makauhaw
Sa sonata nga kanako makatagbaw