Total Pageviews

Monday, January 16, 2012

Ebedinsiya Ug Ang Panagbingkil

Ebedinsiya Ug Ang Panagbingkil
By Genamos_US of Washington DC, USA

Akoy gipaningot aning gubata
Ang kaso giatubang ni Corona
Ang ebidensiya gipagawas na
Aron tubagon sa taga depensa

Una kining kaso nahitabo sa nasod
Ang hepe sa Korte Suprema gigukod
Ang ehekutibo ug ang hudikatura
Panagbangi nga unta may resulta

Kon mao kini ang basihan karon
Hinaot pa ang demokrasya sundon
Ang katawhan mas supremo sa tanan
Ang tingog nila maoy atong suportahan

Dili kini ordinaryong kaso gipasang-at
Corona batok sa estado nga pagkakurat
Mga banggiitan nga abogado nanggawas
Senador ug Kongresista wala kalingkawas

Lamoklamok nga angay gayud bantayan
Kay basin unya makaipsot ang gikasohan
Sa mga ebedinsiya ug saksi kita giduwaan
Dili lang unta kini mainpluwensiyahan

Kay ang atong tumong ang kamatuoran
Angay gayud kini sa katawhan mahibaw-an
Aron masuta kon asa gayud ang gigikanan
Kon may koneksyon ba si Gloria nahibal-an

Matud pa ni Corona di siya manaog
Sa katungdanan nga siya gibalhog
Ang kamatayon ra kuno ang makaukang
Matud niya wala siyay bayranan nga utang

Sa mga katawhan limpyo ang iyang kalag
Apan ang mga kabus ug ordinaryo mipalag
Kay klaro kaayo nga si Gloria may alamag
Mga katawhan nag-antos nga nasungag

Sunday, January 15, 2012

Buhaton Ko Ang Tanan

Buhaton Ko Ang Tanan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagatan-awa sa akong mga mata
Ang kahulogan sa imong nabasa
Sa imong kasingkasing pangitaa
Ang tinood nga pagbati naginusara

Kon ako ba ang imong nakita didto
Ilawom sa imong dughan mideritso
Imo ba akong gipangita bisag gamay
Wala ba ikaw sa gugma nalukmay

Dili ba ako mahinungdanon kanimo
Bisan man lang imahe sa akong anino
Ang gugma ko kanimo walay utlanan
Nanghinaot nga imo akong masabtan

Dili ba kini ang tinood mong nakita
Sa imong kasingkasing ako ang himaya
Buhaton ko ang tanan alang kanimo
Gisaad ko kanimo nga walay tinonto

Suklian ko ikaw sa gugma ug pagpangga
Ning atong kapalaran kini ang nahilagda
Tumanon ta ang mga gidamgo sa kinabuhi
Kon tugotan sa langit na ako ang imong mapili

Dad-a ako sa lawod sa imong kasingkasing
Aron didto ang gugma mo akong mabaling
Wala ako’y laing gipangandoy ning tanan
Gawas sa gugma mo nga kanako bulawan

Dili hingpit ang kinabuhi ko kung wala ka
Ning dughan saksi ang langit nga ikaw da
Tinood ang kinabuhi gihabulan sa kausaban
Apan ang gugma ko kanimo lahi sa uban

Saturday, January 14, 2012

Ang Kanhing Mga Adlaw

Ang Kanhing Mga Adlaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nahinumduman ko kaniadto
Nga nagdako sa among baryo
Mga kalingawan sa matag adlaw
Simple ang kinabuhi dili ikaulaw

Dakopdakop sa dakong wanang
Ilawom sa adlaw dili mabangbang
Suliran sa kinabuhi daling hikalimtan
Kalinaw sa hunahuna ang natilawan

Tingog sa mga hayop ang madungog
Kinanaas sa dahong laya nangahulog
Ang lab-as nga huyohoy sa hangin
Natagamtaman sa bukid nagpabalin

Mga ligo sa daplin sa suba ug sapa
Ang hugyaw sa mga bata pagkasipa
Mga tabyog sa bagon ug pisi ang gipili
Masadya ug makalingaw nga kinabuhi

Gusto kung paklion pagbalik ang mga tuig
Sa akong kabataan puno sa mga pagdayig
Ang kaanindot ug mamingaw nga dapit
Ang kalinaw sa kinabuhi dili gyud mapalit

Ang kanhing mga adlaw kanako bililhon
Kabahin sa akong kinabuhi pagaisipon
Mga makalingaw nga mga dapit suroyan
Bisag layo baktason aron lang masulayan

Ang kalibutan naglakaw nagkatigulang
Mga handurawan nagpabilin ugdang
Daw murag kanhiay lang nga nahitabo
Sa akong hunahuna nagpabiling dako

Friday, January 13, 2012

Ang Gugma Ug Panghinaot Sa Imong Adlawng Natawhan

Gugma Ug Panghinaot Sa Imong Adlawng Natawhan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kasumaran karon sa imong adlawng natawhan
Gisaulog ug gihandom sa matag tuig nga tanan
Mga kahigalaan, mga paryentes ug kapamilya
Mapasalamaton nga ikaw miabot sama sa gasa

Halayo man ikaw kanamo karong panahona
Nanimoyo sa gawas uban ang imong pamilya
Mga pangandoy, awit ug pag-ampo kanimo da
Gipahinungod diha kanimo nga karong adlawa

Wala ikaw hikalimti ning among mga dughan
Mga hunahuna ug kinasingkasing kining tanan
Mga panghinaot sa langit ang tanang kabulahanan
Sa kinabuhi matilawan ug sa umaabot nga katuigan

Gimahal ikaw kanamo ug among ginamanggad
Kay ikaw espesyal ning dughan among gihalad
Padayon sa imong gitingunga nga mga damgo
Ug ipahilayo ikaw sa mga kalisdanan ug peligro

Busa ayaw kalimot sa pagsampit sa matag adlaw
Halad sa pag-ampo ug pagpasalamat matag lakaw
Ang kapisgay, kalipay, gugma ug kalinaw sa kinabuhi
Aron ang Langit ikaw pagabaslan sa grasyang isukli

Ang Uwan Sa Kinabuhi Ug Ang Paglaum

Ang Uwan Sa Kinabuhi Ug Ang Paglaum
By Genamos_US of Washington DC, USA

Akong nakita ang uwan nawagtang
Gipulihan sa adlaw nga nag-atang
Nakita ko ang mga pagsulay milurang
Mibagbag kaniadto nga nangatangtang

Milabay ang madulom nga mga panganod
Mitaptap sa akong kinabuhi ang kalisod
Apan bisan pa sa dakong unos sa kapalaran
Ang langit padayon gihapon ako gipanalipdan

Ug ang panahon inanay nga naglakaw
Ang kinabuhi ko kaniadto nakatagpilaw
May adlaw nga misubang ug misidlak
Sa mga katawa mihubas nga mga hilak

Nakita ko na ang bidlisiw ug ang kahayag
Nga mihabol sa dughan ko nagkatigulaag
Mga kasakit gibanlas apil sa paglabay
Ang uwan sa kinabuhi nga pagkalaay

Tanang mga kahasol ug kasakit gikalimtan
Mga pagmahay ug kahapdos gihinginlan
Kay miabot ang bangaw gikan sa kalangitan
Nga nagdala og paglaum kanako na patilawan

Sud-unga ang matag palibot nag-alirong
Ang bughawng langit puno sa matarong
Mga pag-ampo ko nga sa hingpit gidungog
Ang grasya sa Dios miabot nga nangahulog

Karon kay ako nang nasabtan ang tanan
Ang mga kalisdanan dili gyud malikayan
Ang pagpailob ug pasensiya maoy huptan
Ang tinood nga gabay sa kinabuhing inuslan

Thursday, January 12, 2012

Ang Nagtakuban Nga Pagbati

Ang Nagtakuban Nga Pagbati
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ania nasad ning dili masabtang higayon
Gimandoan sa akong mga tiil na palakton
Wala ko tuyoa nga sa panahon sugaton
Ang kanhing gibati nga pagabanhawon

Ang kasingkasing ko dili gayud mahimotang
Sa gihunghong ning dughan nga makabuang
Dili ko malitok ang mga pulong gitapigan
Sa higayon nga anaa siya sa akong kiliran

Sa panahon nga siya akong ikauban
Mga tuhod ko nagkurog nabatyagan
Ang tingog ko daw murag gisap-ongan
Sa iyang kaanyag daw ako gipugngan

Ngano man kaha ang baba ko daw gisipiran?
Daw ako naglutaw kon ania siya sa akong kiliran
Gugma nga ba kaha kini pagatawagon ko karon
Nga ang dughan ko nag-alindasay ang naangkon

Nganong dili ko man malitok ang mga pulong?
Nga kaniya ko ihalad ang gibati ko dili malilong
Nanimpalad ako na ang gugma ko iyang makit-an
Sa ibabaw ning kalibutan siya ra ang gihalaran

Kanus-a pa kaha kini sa hingpit akong buhian
Mga tam-is nga pulong ang naipon maitug-an
Aron masuta ko kon asa ako sa iyang dughan
Nga ang gugma ko kaniya na walay kinutoban

Mura ako’g yabag nakigsulti sa buwan ug bitoon
Nangandoy kon kanus-a ang gugma ko pamation
Malisod kon ang gibati ko nagpabilin nagtakuban
Kay basin intawon sa ugma ako maunhan sa uban

Monday, January 9, 2012

Pit Senyor Santo Niño

Pit Senyor Santo Niño
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga katawhan dili mabangbang
Mga debotos sa dalan nag-atang
Matag Enero ang sugbo masadya
Ang piyesta sa Santo Nino makita

Sa akong nahinumduman kaniadto
Matag Sinulog ang ulan magpasigarbo
Ang parada plubyal iatol og Sabado
Unya ang mardigras inig Dominggo

Madaghang mga ritwal gipasundayag
Mga Katoliko nag-ampo og kahayag
Timaan sa ilang debosyon sa Anak
Ang uban nag-ampo nga naghilak

Nagpasalamat sa grasyang nadawat
Ang kinabuhi natilawan ang gipahat
Dili kalimtan ang tinood na kasaulogan
Nga alang sa Santo Niño kining tanan

Dili sulagma nga nahimo kitang kristiyano
Gumikan sa balaang Imahe kita nakagusto
Apan pagbuot kini sa kahitas-an ang tanan
Nga ang Pilipinas gipiling dapit nga bulahan

Dili kini pagano nga kulturang gisaulog
Kon dili pagtimaan sa kalipay kita midaug
Kalipay nga nagdala og gugma ug gahum
Nga naghatag kanato og kadasig ug paglaum

Pit Senyor Santo Niño hatagi kami og kalinaw
Ug panalipdi kami sa mga dautan nagpaminaw
Ipahilayo kami sa mga katalagman ug pagsulay
Kay Ikaw ray makaluwas ug makahata’g kalipay