Total Pageviews

Friday, July 29, 2011

Higugmaon Nato Ang Atong Pamilya

Higugmaon Nato Ang Atong Pamilya
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili maihap ang mga gubat nga milabay
Sa kasaysayan sa kalibutan nagkagidlay
Ang gubat sa kahayag batok sa kangitngit
Nagauban sa kinabuhi sa tawo daw mipilit

Kon gusto natong pagatun-an ang Diyos
Magsugod kita sa pamilya ni Kristo Hesus
Gimugna sa Diyos ang tawo sa iyang imahe
Kay ang iyang paghigugma kanato ang yawe

Akong gituhoan ang Diyos usa ka komunidad
May tulo ka mga personas nga kanato gihalad
Ang Amahan, Anak ug ang Espirito Santo
Basihan sa gitudlo sa Simbahan Katoliko

Niining nagkagubot ug sulikwaot nga kalibutan
Ang pamilya maoy usa ka haligi sa simbahan
Nga paga-ampingan ug dili kini pasipad-an
Aron ang tawo mahalikay sa mga kalisdanan

Nahibalo nga kita sa matag sulod sa pamilya
Ang amahan, inahan ug mga anak puno sa gugma
Usag usa kanila may igong mga tahas gitagana
Aron ang tanan magpuyo sa kalinaw ug maghiusa

Nindot ang panimalay nga puno sa kalipay
Mga suliran ug kalisdanan dali ra mopahulay
Ang gugma sa matag usa ang angayan ipanday
Mga pagdumot, kalagot ug kahiubos isalikway

Magbantay kita sa mga sinyalis sa mga kaaway
Kay ang pamilya andam gun-obon sa mga pagsulay
Ibutang ang Diyos nga maoy sentro sa panimalay
Kay Siya ang tinudban sa kusog ug kita molahotay

No comments:

Post a Comment