Total Pageviews

Thursday, July 28, 2011

Kay Gitubos Kami Sa Imong Gugma

Kay Gitubos Kami Sa Imong Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ikaw ang naghatag kanamo og dakong kaisog
Sa mga kalisdanan ug pagsulay kami mibarog
Mga kakulian sa kinabuhi padayon namimbasog
Sa hugot nga pagsalig kanimo dili kami matarog

Ang imong timgas nga gugma kanamo
Walay paglubad og padayon nagkadako
Murag dakong bul-og sa tubig didto sa suba
Nag-iling-iling misubay sa dagat midagsa

Ang imong panghimayad nga dugo
Nibanlas sa among mga sala gisugo
Among gibasulan ang tanang mga kasal-anan
Nga gilansang didto sa krus nga angay hikalimtan

Ang Imong dugo daw murag kadako sa suba
Amgid sa usa ka sagidlisan midagayday miguwa
Among gihuwad ang pagsimba dinha kanimo
Kay ikaw man ang Diyos nga andam mopasaylo

Among himaya ang kadaugan dinha sa imong krus
Nga gipukan ang among kaulaw ug mga pag-antos
Mag-unsa nalang ang kalibutan kun wala ang Diyos
Walay kalinaw makab-ot ug ang tanan walay pulos

Himayaon ko ikaw labaw sa tanan ning kalibutan
Ang imong ngalan akong gimahal ug giampingan
Magahari ikaw sa kanunay ning akong dughan
Aron ang hingpit nga kaluwasan kanako matilawan

No comments:

Post a Comment