Total Pageviews

Friday, July 15, 2011

Gugmang Nahilaw

Gugmang Nahilaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nakasugat ko ikaw sa dalan
Nga adunay laing gikauban
Sanag ang mga panagway
Mga kamot nga nagkuptanay

Siya siguro ang imong bag-o
Nga kanako imong gihalili mo
Nalipay ako nga ikaw malipayon
Ang gugma ko sa lain gipadayon

Giduol ko ikaw nga akong gitimbaya
Gianod ako sa kanhiay tang gugma
Nibalik ang mga tam-is nga panahon
Sa mga pagbati nga kita naulipon

Karon kay ang atong gugma nahanaw
Sa kahitaboan ang dughan ta milakaw
Ngano man ako sa gihapon gisakitan?
Nga gitapos naman nato ang tanan

Sa akong pagtimbaya ikaw nakalitan
Nga atong mga mata daw nasud-ipan
Kon man gani ikaw gipangutana
Sa imong bag-o nga hinigugma

Ayaw isugid ang tinood nga nangagi
Kay basin siya nga kanako mangigi
Suginli nga ako usa ka kanhing higala
Aron siya dili gayud kanako magduda

Higala ko sa imong paglakaw
Gibati ko ang tumang kamingaw
Mga luha nga miagas mibanaw
Sa kanhing gugma tang nahilaw

No comments:

Post a Comment