Total Pageviews

Thursday, July 21, 2011

Paaboton Ko Ikaw Bisan Og Kanus-a

Paaboton Ko Ikaw Bisan Og Kanus-a
By Genamos_US of Washington DC, USA

Uban kanako sa akong kalibutan
Aron didto imo akong masabtan
Mga milagro kanunayng nagauban
Sa matag adlaw imong nasaksihan

Sulod ning akong kasingkasing karon
Ang gugma ko tiunay ug maalagaron
Ipabilin kanako ang imong pagtagad
Pagbati ko kanimo sa walay paglubad

Bukas kanimo ang akong kalibutan
Gitukod sa lawak ning akong dughan
Pagatuktoka ang pultahan sa gugma
Aron ikaw akong ablihan ug madala

Ang kalibutan ko daw usa ka paraiso
Mga luha sa kasakit wala nga didto
Mga makatagbaw nga kalipay ipasigarbo
Kay ang gugma nga tinood dili ikabaylo

Ang gugma mo dili ko pasipad-an
Sa kanunay akong paga-ampingan
Pangayoa ang yabi sa akong dughan
Aron mahatag ko kanimo ang tanan

Kung man gani ikaw nagduhaduha
Sa gugma ko kanimo nga gitagana
Molahotay bisag unsang panahona
Paaboton ko ikaw bisan og kanus-a

No comments:

Post a Comment