Total Pageviews

Tuesday, July 19, 2011

Ang Damgo Sa Batan-ong Gugma

Ang Damgo Sa Batan-ong Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang mga adlaw kusog nilabay
Ang katahum maoy nag-agbay
Ang kasingkasing ko gikadena
Sa mga pakyas ug pagduhaduha

Kung damguhon ko ang kinabuhi
Matag buntag ug gabii akong suki
May naghulat nga bag-ong paglaum
Sa batan-on kung gugma nikisdum

Sa mga adlaw nga muabot
Ang kinabuhi ko masabot
Puno sa kalinaw ug mahinay
Sa mga pailob ako gisapnay

Nindot gayud ang kinabuhi
Kung may damgo kitang gipili
Antuson ta ang mga pagsulay
Aron ang damgo makalahutay

Kung linghod pa gani ang gugma
May mga kausaban nga masay-a
Kung may babag man ang pagkabatan-on
Gumikan kini sa likok nga dili hunahunaon

Uban sa paglabay ning mga adlaw
Ang batan-ong hunahuna molakaw
Kay mahimo siyang usa ka wais
Bisag ang iyang edad desisayis

Dili basihan ang pangidaron
Kung pagbati ang tugkaron
Sa gugma patas ang tanan
Walay gipinig ning kalibutan

No comments:

Post a Comment