Total Pageviews

Monday, April 18, 2011

Gisayaw Ko Siya

Gisayaw Ko Siya
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagkalawom ang kagabhion
Wala pa gidani sa katulogon
Ang among mga mata nagsiga
Nga nag-inusara kaming duha

Hinay ang sonata sa radyo
Walay tawag sa telepono
Mipahulay ming duha og sayo
Naghigda sa among kuwarto

Gipahinayan ang suga nagduka
Sa matag huni nga dili banha
Gipatukar ang paboritong kanta
Gibitad ko siya nga isayaw ka usa

Hinay ang among pagsayaw
Uban sa musika nga langyaw
Gibati ko ang kainit sa gakos
Among mga bukton gibalikos

Walay laing nagtikawtikaw
Ning kinabuhi nga naglakaw
Matag labyog sa among lawas
Gugma padayon wala mohupas

Walay lain binuhat ning kalibutan
Ang kalipay nga among gisawhan
Gianod ang among mga pagbati
Sa huni sa gugma nga pagkalami

Nagpasulabi ang hinay nga suga
Uban sa anino misayaw gihagwa
Human sa pagkahilum sa sonata
Miyukbo ako ug gihagkan ko siya

Gipalong ko ang radyo ug ang suga
Sa kakapoy nibalik mi sa paghigda
Ang buwan ug ang bituon nakakita
Sa sayaw nga dili puwedeng ibaligya

No comments:

Post a Comment