Total Pageviews

Friday, April 29, 2011

Ang Kawad-on Ang Tinubdan Sa Suliran

Ang kawad-on Ang Tinubdan Sa Suliran
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang atong nasod gihulga sa suliran
Kabahin sa pamuo sa mga kabataan
Dugay nga kining ilang gilantuigan
Matag administrasyon gisuportahan

Pero hangtod karon walay kalainan
Mga kabus kanunayng naabusohan
Sa ilang mga agalon ang nakabentaha
Sa mga gamayng suhulan sila nagpataka

Mao kini ang tinubdan sa kawad-on
Sa atong nasod nga gisagubang karon
Walay insaktong kaangayan sa bahandi
Ang mga kabus sa utang nagkapuliki

Ang mga kabataan nga maoy pag-asa
Sa umaabot nga henerasyon gitagana
Kadaghanan sa mga kabus nga ginikanan
Maglisod pagsustinir sa ilang ginsakopan

Kay walay igong edukasyon gikuptan
Walay modawat kanila nga adunahan
Kinabag-an sa katilingban mga kabus
Mga panudlanan usab ang nag-antus

Kay gipangkawat sa edukadong kawatan
Anay ipaambit sa kabus nga katawhan
Adto sa bulsa sa mga walay puangod
Ang mga katawhan nag-antos napaod

Kung atong lantawon ang statistika
Sa Pilipinas ang kriminalidad misaka
Timaan nga naglisod ang katilingban
Kadaghanan walay trabahong kasudlan

Ang kinabag-ang duot sa komunidad
Mga kabus tabangan nga ipanghagad
Nga tarungon sa pagplano ang pamilya
Goberno ug Simbahan wala magkahiusa

Sa altenatibong pamaagi sa pagplano
Ang panahon nagdagan nga nagdamgo
Sa walay tarong paingnan nga solusyon
Katawhan basin mosangko sa rebolusyon

Ang kalambuan sa usa ka nasod
Ang paglig-on sa pamuo ipasunod
Ang kaangayan sa suweldohan
Mga katawhan ang mabulahan

Ang pag-edukar sa mga katawhan
Nga magtimbayayong kitang tanan
Wagtangon ang kurapsyon sa goberno
Aron magamit ang pundo sa pagsuweldo

Mag-unsa ang estratihiya sa kagamhanan
Kun dili mawala ang kabus sa katilingban
Ang usa ka suliran dili gayud masulbad
Bisan pa sulbaron sa matimatika paghubad

No comments:

Post a Comment