Total Pageviews

Wednesday, April 20, 2011

Unsa May Anaa Sa Halok

Unsa May Anaa Sa Halok
By Genamos_US of Washington DC, USA

Unsa man gayud anaa sa halok
Mga mata dili man mamilok
Mga ngabil dali ra man mopilit
Inubanan sa gakos nga pagkapiit

Mao kaha ni ang higayon sa himaya
Nga ang mga kasingkasing nagmaya
Ang katam-is sa halok maangkon
Mga pulong dili malitok isugilon

Sudyai ko kung unsa kining halok
Mga ginhawa daw mabugto na gilok
Ako siyang gisekreto og gipangutana
Ang iyang mga tubag pagkalawma

Unsay anaa sa imong mga damgo
Mga halok ba nga imong iregalo
Ayaw ihikaw kanako ang gugma
Kay ang halok ako nang gitagana

Pagkaanidot kung akong maangkon
Ang ngabil mo daw murag mamon
Pakalumoy ug humok tagamtamon
Ang katam-is sa halok dili palabyon

Ang hunahuna ko nagsalimoang
Ang tanghaga sa halok ako nalisang
Kay sa takna nga akong matilawan
Basin masubrahan ako magigkan

Daghan nagpagoryo goryo sa halok
Kung hisgutan nga gani magpanlad-ok
Si Inday magduko duko mapahiyomon
Kay gitutokan ni Dodong nga hilumon

Nahala kamo dinha nagtuontuon
Unsaon ang halok kung sud-ongon
Ang halok nagdala ug gugma hilabihan
Mahimo ba kining likayan ug kalimtan

No comments:

Post a Comment