Total Pageviews

Monday, April 11, 2011

Banikanhon Nga Kagabhion

Banikanhon Nga Kagabhion
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang Kangitnit Nihabol Sa Bukid
Mga bituon sa langit nagpakilid
Gisalipdan sa tambok nga panganod
Misuroy ang lab-as nga hangin gianod

Nihupas ang bidlisiw sa adlaw
Ang bulaw nga siga nagkahanaw
Tunga ang buwan nga misilaw
Ang kahilum sa palibot miduaw

Sa tabok ang binawog nga lawom
Nagduka nga nag-akbo mipahiyom
Gilamat sa langit nga pakatulogon
Mga langgam sa kagabhion gawasnon

Mga tingog sa gangis misiaw
Miduyog ang timos nga latagaw
Simponiya sa banikanhong gabii
Kalinaw sa hunahuna ang mipuli

Gibati ko ang honghung sa katulogon
Uban sa pagkahilis sa akong panihapon
Gilatad ko ang banig kung katulgan
Mga panghuy-ab nga dili kalimbongan

Sa akong paghigda sa sawog kawayan
Ang kakapoy sa lawas akong natilawan
Ang humok nga unlan akong gitandayan
Dayon palong sa lamparilya nga karaan

No comments:

Post a Comment